Kuru Boşalma ve Meni Gelmemesi

42
7479

Cinsel ilişki veya mastürbasyon sonrası yaşanan boşalma, meninin vücut dışarısına atılması ile karakterize bir durumdur. Normalde erkeklerde cinsel uyarılma sonrasında önce ereksiyon oluşur. Ereksiyonu takiben cinsel uyarının devam etmesi durumunda meniyi oluşturan sıvılar yavaş yavaş posterior üretra adı verilen prostatın içindeki bölüme dolar.

Bu sıvıların bir kısmını spermler ve prostat salgısı oluştururken daha büyük bir bölümünü ise seminal vezikül adı verilen organdan gelen sıvı oluşturur. Maksimum uyarılma anında ise orgazm ve beraberinde boşalma gerçekleşir.

Boşalma normal erkeklerde antegrade olarak öne doğrudur. Boşalma sırasında bu sıvılara bir miktar da penisin içindeki idrar kanalındaki bezlerden salgılanan sıvılar da karışır ve böylece hep birlikte dışarı atılır. 

Ancak bazen cinsel ilişki ya da mastürbasyon sonrası meni gelmeyebilir. 

Orgazm olunmasına rağmen meninin vücut dışarısına çıkmaması durumu “kuru boşalma” olarak tanımlanır. 

Boşalma hissi sırasında penisten meni sıvısının gelmemesi durumudur. Meni gelmemesi ile ilişkili pek çok tıbbi durum vardır. Bu grup hastalarda sertleşme normaldir. Normal cinsel birliktelikte bulunabilirler. Boşalma hissi ve rahatlama duygusu da yaşarlar. Ancak sorun boşalma sırasında meni sıvısının gelmemesidir.

Kuru boşalma hali geçici ya da kalıcı olabilir. Her zaman ciddi bir sağlık sorununun işareti olmasa da çocuk sahibi olmayı isteyen erkekler için tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi gerekebilir. 

Bu yazımda cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi nedenleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Boşalma Sırasında Meni Gelmemesinin Nedenleri

Boşalma sırasında meni gelmemesi üç farklı durum neticesinde kategorize edilebilir:

 1. Meninin gelmemesi ya da meni üretiminde bir sorun olması
 2.  Meninin vücut dışarısına atılacağı kanallarda tıkanıklıklar olması
 3.  Ejakülat olarak da bilinen meninin mesaneye doğru geriye boşalmasından kaynaklanabilir. 

Tüm bu durumlar farklı tedavileri gerektireceği için hepsinin ayrı ayrı ele alınması gerekir. Boşalma sırasında meni gelmemesine neden olabilen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Üreme sistemindeki genetik anomaliler erkeklerin yeterince meni üretememesine neden olarak kuru boşalma sorununu gündeme getirebilir. 

Meni üreten anatomik organlardaki olası sorunlar

Meniyi oluşturan sıvının çok büyük bir bölümü seminal veziküldenilen erbezlerinden sağlanmaktadır.

Her erkekte normalde iki adet bulunmaktadır.

Doğuştan her iki seminal vezikül gelişmemesi ya da testislerin gelişmemesi gibi durumlarda boşalma sırasında gelen meni miktarı azalabilir ya da boşalma ile birlikte meni hiç gelmeyebilir.

 • Art arda çok sık boşalmak, geçici kuru boşalmaya neden olabilir. Tekrarlayan boşalmalar sonrasında görülen bu durumun birkaç saat içerisinde düzelmesi beklenir. 
 • Yüksek tansiyon, prostat büyümesi gibi hastalıklar için kullanılan ilaçlar kuru boşalmaya neden olabilir.
 • Prostat bezinin ve çevresindeki lenf bezlerinin çıkartıldığı radikal prostatektomi veya mesanenin alındığı sistektomi gibi operasyonlar sonrası meni üretilemeyeceği için cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi durumu ile karşılaşılabilir.
 • Erkek üreme sistemindeki tıkanıklıklar nedeniyle meninin dışarıya atılması mümkün olmadığında cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi durumu ortaya çıkabilir.

Meni üretildikten sonra tıkanıklığa bağlı idrar kanalına atılmasındaki sorunlar

Testislerden üretilen sperm normalde duktus deferens denilen meni kanalı aracılığı ile prostatın bulunduğu alana, erbezi (seminal vezikül) kanalı ile birleşerek açılır. Bu açılım noktasında doğuştan tıkanıklık olabileceği gibi geçirilmiş ürogenital bir enfeksiyona ya da cinsel yolla bulaşan hastalıklara bağlı olarak da sonradan bir tıkanıklık meydana gelir.

Bu durum klinikte meni kanalı tıkanıklığına bağlı olarak kuru boşalmaşeklinde kendini göstermektedir.

Tedavi altta yatan sebebe bağlıdır.

Doğuştan ya da sonradan meydana gelen darlıkların bir bölümünde cerrahi tedavibir seçenek olarak durmaktadır.

Cinsel ilişki sonrası meni gelmemesinin bir diğer nedeni de geriye boşalma olarak adlandırılan durumdur. Geriye boşalma sorunu yaşanan erkeklerde meni üretiminde bir sorun yoktur ancak meni idrar kanalından penise doğru ilerlemek yerine mesaneye doğru gider. Bu durum çoğunlukla hastalarda psikolojik olarak bir yetersizlik ya da eksiklik kaygısına yol açar.

Geriye doğru boşalmanın en sık sebeplerinden biri ise prostat büyümesi ya da bir başka deyişle işemeyi kolaylaştıran alfa bloker olarak da isimlendirilen ilaçların kullanılmasıdır. Alfa blokerler içerisinde özellikle spesifik olarak prostat ve mesane boynunu gevşeten ilaçlar bu etkileri nedeniyle aşırı genişlik oluşturdukları için meninin tamamının ya da önemli bir bölümünün mesane içine geri kaçmasına neden olur.

Öte yandan bir diğer önemli sebep ise prostat ameliyatlarıdır. Kapalı ya da açık cerrahi yöntemler ile gerçekleştirilen prostat ameliyatları sonrasında kalıcı olarak geriye doğru boşalma görülebilmektedir. Bu nedenle özellikle çocuk sahibi olma beklentisi olan hastalar bu yan etki açısından ameliyat öncesi ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir. Geriye boşalma ile kuru boşalma birbirleriyle çok karıştırılabilen ancak farklı durumlardır.

Geriye Boşalma ve Kuru Boşalma 

Retrogade ejakülasyon olarak da bilinen geriye boşalma, boşalma sırasında mesane boynu kapanmadığında ve sperm mesaneye geri aktığında oluşur. 

Normal şartlarda erkeklerin orgazmı sırasında spermler vas deferans adı verilen bir tüpten prostat salgı bezlerine taşınır. Prostat salgı bezlerinden üretilen sıvılarla birleşen spermler meniyi oluşturur.

Mesane boyun kası gerilerek meninin prostattan penis içerisindeki idrar kanalına geçmesini ve mesaneye girmesini engeller. Mesane boyun kası bir şekilde fonksiyonlarını yerine getiremediğinde meni penis yoluyla vücut dışarına atılmaz, mesaneye döner.

Bu durum az önce yukarıda ayrıntılı olarak ifade edildiği gibi genellikle prostat ve mesane ameliyatları mesane boynuna zarar vermesi halinde ya da alfa bloker ilaç kullanımı sonucu görülür. Geriye boşalma sorunu yaşayan erkeklerde cinsel ilişki sonrası meni görülmez ancak mesaneye geri giden ejakülat nedeniyle idrarlarında bulanıklaşma fark edilebilir.

Bu erkekler için meni gelmemesi psikolojik olarak yetersizlik duygusu oluşturabilir. Bir diğer önemli sorun ise bu erkeklerin çocuk sahibi olmada güçlük yaşayabilme olasılığıdır. Bazı durumlarda önceden yapılacak hazırlıklar sonrasında mesane içine kaçan spermler yardımcı üreme teknikleri (tüp bebek) işlemi sırasında kullanılsa da kimi durumlarda direk testislerden sperm alınarak tüp bebek yolu ile çocuk sahibi olabilme şansına sahiptirler.

Kuru orgazm tıpta “aspermi” olarak isimlendirilir. Aspermi durumunda ise vücut ya meni üretemez ya da üretilen meni vücut dışarısına atılamaz. Buna karşın erkekte boşalma sırasında tatmin hissi ve rahatlama duygusu vardır.

Bir başka deyişle boşalma hissi var ama dışarı atılan meni yoktur ve herhangi bir sıvı gelmez. Bunun nedeni az önce de ifade ettiğimiz gibi ya üreme sistemindeki tıkanıklıklar ya da meninin üretilmesine engel durumlar olabilir. Kuru boşalma, geriye boşalmadan kaynaklanabilir fakat tek nedeni geriye boşalma değildir. 

Cinsel İlişki Sonrası Meni Gelmemesi Tedavisi nasıl yapılır?

Cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi çocuk sahibi olmak isteyen erkekler için infertilite nedenleri arasında yer almakla birlikte birçok farklı sağlık sorunu neticesinde de görülebileceğinden, nedenlerinin doğru belirlenmesi için detaylı tetkiklerin yapılması gerekir. 

Ürologlar ve Androloglar kuru boşalma sorunu yaşayan hastaların kullandıkları ilaçlar, son dönemde geçirdikleri operasyonlar ve yaşadıkları şikayetlerle ilgili detaylı öykü alırlar. Kuru boşalma şikayeti başvuran erkeklerde ayrıntılı anamnez alma tedavinin de bir bakıma temelini oluşturur. Bu nedenle kuru boşalma şikayeti ile başvuran erkekler için biraz daha fazla zaman ayrılması ve sorgulanması tanıya yol açan sebebin belirlenmesinde önemlidir.

Daha sonra testisler, rektum ve penis fiziksel olarak muayene edilir. Her iki testisin torbalarda olup olmadığı, testisler arasında boyut ve kıvam farklılıkları, her iki testislerin sertlik dereceleri, varikosel varlığı gibi pek çok sebep açısından araştırılır.

Peniste küçüklük (mikropenis), peniste eğrilik ya da idrar deliğinin normalde bulunması gereken yerinin daha aşağılarında bulunması gibi bir çok sebep açısından fizik muayene yol göstericidir. 

Kuru boşalma ve geriye boşalma ayrımına varmak için boşalma sonrası idrar analizine başvurulabilir. İdrarda spermlere rastlanması kuru boşalma ve geriye boşalma ayırt edici tanısı haline gelir. Bu işlem için hasta ve laboratuvar çalışanları önceden ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir.

Hasta normalde sperm testi verir gibi mastürbasyon yöntemi ile özel sperm testi odasında boşalır ve orgazm duygusu yaşar. Daha sonra idrarını kendisine verilen özel bir kabın içerisine (özellikle de idrarın ilk gelen kısmını) bırakır.

Ardından laboratuvar görevlileri mikroskop altından idrar örneğini inceleyerek sperm varlığını araştırır. Bu yapılan işlem ile idrarda sperm varlığı durumunda geriye boşalma tanısı konulur.

Teşhis için ileri tetkiklere başvurulması da söz konusu olabilir. Bu durumda hastaların genel sağlık durumları, cinsel ilişki sonrası meni gelmemesi nedenleri doğrultusunda tedavi planlaması yapılır. 

42 YORUMLAR

  • İyi huylu prostat büyümeleri tedavisinde kullanılan özellikle alfa bloker grubu ilaçlardan sonra boşalma sırasında sıvı gelmemesi normal bir durumdur. Endişelenmeye ya da ilacı kesmeye gerek yok.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 1. Merhaba hocam akineton norodol psikolojik ilaçlar kullaniyorum cinsel isteksizlik var penisimden meni az yada hiç gelmiyor ilaçlarla alakasi olabilir mi

  • Bu grup ilaçlar ne yazık ki böyle yan etkiler yapabiliyor. Şikayetinizi doktorunuzla paylaşınız. İlaç değişikliği ya da başka bir çözüm geliştirebilir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 2. Hocam bende 5 ay gibi bir zamandan paslı renk meni geliyor spermiyogram testi yaptırıyirum ama ancak 1 ml sıvı geliyor ondada sperm hücresi tespit edilmedi diyor ve bolca eritrosit görüldü diyor sizce sorun ne olabilir. Gelen 1 ml sıvı sadece prostat sıvısi olduğu için. Sperm bulunmamış olabilir mi yada bir tıkanıklık söz konusu olabilir mi?

  • Genç yaş grubu hastalarda bu durum çoğunlukla genital trakt enfeksiyonları ile birliktelik gösterir. Sorunun daha da büyümemesi açısından mutlaka bir üroloji uzmanı ile görüşmeniz uygun olacaktır.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Penisten akıntı olması normal değildir. Bir üroloji uzmanı ile görüşüp durumu aydınlatmanız uygun olacaktır.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 3. Merhabalar hocam meni miktarım biranda az gelmeye başladı . Üroloji doktoru prostatitsin dedi 3 kutu antibiyotik kullandım ve 3 aydır da lifta 5 mg kullandırıyor. 1 sene bekleyeceksin dedi. meni miktarım az geliyor sperm testinde lökosit var dedi. cinsel isteksizlik de yaşıyorum. önceden güzel birini görünce eriksiyon yaşardım şuan masturbasyon yapmadan eriksiyon yaşamıyorum. Bu sorun böyle bekleyerek ve lifta kullanarak geçer mi ?

  • Kronik prostat iltihabı süregen bir hastalık olup tedavi süreci içerisinde semptomlarda dalgalanmalar gösterebilen bir hastalıktır. Bu nedenle yakın doktor gözetiminde olmanız, şikayetlerinizin artması durumunda doktorunuzla yeniden görüşmeniz uygun olacaktır
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Bahsi geçen şikayetlerinizin niçin oluştuğu muayene ve tetkiklerle araştırılmalı ve çıkacak sonuçlara göre tedavi seçeneği belirlenmelidir. Tedavinin başarılı olup olmayacağı ise sebebe göre değişecektir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 4. Hocam 44 yaşındayım. 1 senedir ara ara cinsel isteksizlik yaşıyorum, bazenleri başlangıçta performans çok iyi olmasına rağmen ilişki uzayınca herşey aklımdan uçuyor ve sonuca ulaşamadan eriksiyon kayboluyor, 2. veya 3. denemede başarıya ulasabiliyorum… bazense hiç eriksiyon hali oluşmuyor… Bazı zamanlarda ise herşey tam zamanında ve kıvamında harika oluyor.. son 1 yıla kadar hiç böyle bir durum yaşamamıştım…Zaman, yorgunluk, stres v.b. durumlar gözetmeksizin her koşulda eriksiyon oluyordum ve harika bir cinsel hayatım vardı.. şimdi ise kendi açımdan çok zor bir durum yaşıyorum.. 2-3 defa ürolojiye gittim hormon ve kan testlerinde herhangi olumsuz bir durum çıkmadı, psikolojik dendi ancak stres altında değilim … psikolojik olarak daha fazla sorunlar yaşadığım zamanlarda bile hiç takilmadim..şu anda bazı zamanlar orgazimdan sonra idrara çıkarken çok yanma hissediyorum… Normal zamanlarda bazen idrara çıkarken yanma veya sızlama hissediyorum… Eşimle farklı şehirlerde uzak kaldığımızda yeniden tam sağlık durumunda hergun eriksiyon olabiliyorum, ancak bir araya geldiğimizde ilk birkaç iliskide harika olmakta iken, sonrasında yukarıdaki sorunları yaşıyorum.. eşimle aramızda herhangi bir problem de yaşamıyorum, duygusal yönden de aramız çok iyi… Sorun prostata ilgili bir durum olabilir mi? Yada esimde bir enfeksiyon olabilir mi bana geçen? Veya herhangi bir prostat iltihabı veya enfeksiyonu olabilir mi ? Bu durumu hastanelerde Hekim arkadaşlara belirttiğim halde kan testinden başka bir inceleme yapmıyorlar, ilaç yazıyorlar ama ilaçların faydasını göremiyorum.. Saygılarımla

  • Belirttiğiniz şikayetler için psikolojik denilmeden önce bir kaç tetkik ile ayrıntılı incelenmesi uygun olur. 0533-7256280 arayarak bizimle irtibata geçebilirsiniz. Muayene ve tetkiklerle durumunuzu aydınlatalım.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Merhaba hocam. Benim her iki böbreğimde taş var ürolojiye gittim röntgen oldum ve bitanesi kanala düşmüş. Ve bu yüzden3 4 tane farklı ilaç yazdılar bi tanesi prostat ilacıymış.yani ben bi hafta öncesine kadar normal bir şekilde boşala biliyordum fakat şimdi ilacı kullanalı 4 gün oldu ve 3 cü seferdir ki ben artık boşalıyorum fakat meni gelmiyor kuru yani. Ben ne yapabilirim

   • Alfa bloker ilaçların en bilinen yan etkilerinden biri de boşalma sırasında meninin az gelmesi ya da hiç gelmemesidir. Endişelenmeyiniz. İlacı bıraktıktan sonra genellikle 24-48 saat içerisinde düzelme olacaktır.
    Geçmiş olsun dileklerimle.
    Dr. Ömer Faruk

 5. Hocam merhaba ben 2017 Ekim ayında yüksekten düşme sonucunda L1 de lomber vertebra kırıgı meydana geldi. Bölgeye platin ve 6 ta e vida atıldı. 1 yıl neurontin kullandım. Ama uzun zamandır idrarda yanma ve zorlanma sertleşme sorunu erken boşaltma ve meni az ve taziksiz geliyor. Bu ameliyatımla ve kullandığım ilçla alakalı olabilir mi

  • Sorunuza net yanıt verebilmek için filmlerinizi ve ayrıntılı ameliyat raporunuzu muayene ile birlikte değerlendirmek gerekir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 6. Hocam 27 yaşındayım ve 5-6 senedir testis ve epididimisin bozuklukları tanısı adında rahatsızlığım var doktorlar önemli olmadığını söyledi, kist gittikçe büyüdü ama herhangi bir ağrı yakınma yok. Benim sorum; boşalma esnasında meni miktarının az ve çok koyu olması. Bununla bir alakası var mıdır acaba

  • Epididim kistleri boşalma sırasında meni miktarında azalma ya da renk değişikliği yapmaz. Şikayetinizde süreklilik var ise ayrıntılı değerlendirme ise sabepler araştırılabilir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Alfa bloker ilaçların en bilinen yan etkilerinden biri de boşalma sırasında meninin az gelmesi ya da hiç gelmemesidir. Endişelenmeyiniz. İlacı bıraktıktan sonra genellikle 24-48 saat içerisinde düzelme olacaktır.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 7. Merhaba hocam testis de ve kanalımda şiddetli ağrı var hekime gittim itihaplanma olduğu söylendi itihap kurutucu ilaç verildi ağrısı ara ara çok şiddetli oluyor ne yapmalıyım

  • Doktorunuz yeniden muayene olarak durumunuzu bildirmeniz uygun olacaktır. Devam eden durumlarda altta yatan başka faktörlerin araştırılması ve saptanması ile rahatlayabilmeniz sağlanabilir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 8. Hocam 57 yaşındayım kuru boşalma yaşadım sonrasında cinsel organında ağrı oluştu,iki haftadır uroreg 8 mg ilaç kullanıyorum bu ilacın etkisi olabilirmi?
  Üroloji doktoru na işeme zorluğu ve prostat ölçümü için gitmiştim.Prostat 1.37 çıktı test sonucu ,işeme testi yaptırdım doktor işemen kötü dedi bu maçı yazdı.Ayrıca 3 yıl önce meni rengi koyu kahverengi nedeniyle özel hastenede sistoskopi ile operasyon yapıldı,yara yakma işlemi yapıldığını söyledi doktorum,işeme zorlukları bu süreçten sonra başladı.
  Doktor bey biraz uzun hikaye oldu ama umarım derdimi anlayabilmiş indir.

  • Prostat rahatsızlığı için kullanılan ilaçlardan bazıları boşalma sırasında meni sıvısında azalma ya da hiç gelmemesi durumu oluşabilmektedir. Kullandığınız ilaç sonrası kuru boşalma görülebilir ve ilaç bırakıldıktan sonra erken dönemde etkisi tümden kaybolur endişelenmeyiniz. İlaca rağmen işeme zorluğunuz devam ederse doktorunuza yeniden başvurunuz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 9. Merhabalar hocam . saç çıkaran mavi su tarzı bir ürün kullandıktan sonra cinsel isteksizlik ve menide azalma sorunları yaşıyorum. bir çok test yapıldı. tıkanıklık yok hormonlar normal degerler de dendi. ilk gittiğim doktor prostatitsin dedi tedavisini uyguladık ama sonuç değişmedi. Başka bir doktora gittim prostatit değilsin dedi . kullandığın ürünün içinde östrojen yada fiti östrojen vardır dedi. Klomen tedavisi verip deneyecez dedi. yan etkileri olabilir . araştırmak istiyorum dedi. başka bir doktora daha gittim total testestoron düşükse klomen veririm dedi.Ne yapmam lazım hocam

  • Saç çıkartma amaçlı kullanılan bazı ilaçlar ve ürünlerin cinsel fonksiyonları ya da üreme potansiyelini azalttığı bilinmektedir. Sonuçta sperm parametreleri de dahil olmak üzere geniş bir değerlendirme sonrası tedavi başlanmalıdır. Dilerseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 10. Merhaba hocam. 1 sene önce testis tümörü nedeniyle ameliyat oldum ve 2 ay sonra 3 kür kemoterapi aldım. Kemoterapi bittikten sonra kasık bölgesine sıçramış ölü hücreler olduğu için tekrar ameliyat olmam gerekti. Yaklaşık 1 buçuk ay önce RetroPeritoneal Lenf Nodu ameliyatı geçirdim ve sol tarafımdaki lenflerim alındı. Ameliyat başarılı geçti ve patoloji sonuçlarım temiz çıktı ancak bende ameliyattan sonra kuru boşalma sorunu çıktı. Bazen çok az miktarda (tırnak kadar) meni geliyor bazen hiç gelmiyor sizce bunun sebebi nedir ve ne yapmam gerekir ?

  • Öncelikle acil şifalar diliyorum. Ameliyat sonrasında patolojinizin temiz çıkmış olması hastalığınızın gidişatını belirlemede oldukça önemli ve güzel bir sonuç. Ancak ne yazık ki bu ameliyatlardan sonra boşalma olumsuz etkilenebilmektedir. Bu süreçte yapabileceğiniz ilave bir şey yok. Zaman içerisinde bazı hastalarda değişen derecelerde geri kazanılabilir. Bu nedenle ameliyatınızın üzerinden geçen süre oldukça az. Beklemek gerekir. Asıl probleminizin ortadan kalkmış olması çok daha önemli.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 11. Meehaba hocam benim yaş 43 ergenlik çagına erince penis üzerine baskı yaparak sürtünerek sertleşme olmadan yaklasşık 20 .30 sn de zevk suyuyla boşaldım o esnada normal mastürbasyonla sertleşme oluyor normal boşalıyordum fakat 23 yaşına gelince sertleşme yeteneğim kayboldu yaş 43 kac kere dr gittim tahlil yaptılar cihazla baktılar bişeyin yok diyorlar gece sabah kalkınca sertleşme oluyor fakat istekde var fakat ilişkiye gelince sertleşme başlıyor hemen iniyor yürürken kot pantolon dan bile zevk hissetmeye başlıyorum bunun caresi yokmu hocam

  • Elinizde var olan daha önce yaptırdığınız tahlil ve tetkik sonuçları ile birlikte sizi değerlendirelim. Dilerseniz 0533-725 62 80 arayarak iletişime geçebilirsiniz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 12. Merhaba.ben psikiyatrik ilaç kullanıyorum.psikiyatrik ilaçların libidoyu yada cinsel isteği bozduğu biliniyo sorum bu deil.ama son günlerde mastürbasyon sonrası kuru boşalma yaşıyorum.acaba gene ilaçlardanmıdır.

  • İlaçlarla ilgili olup olmadığına karar verebilmek için muayene ve hormon düzeyleri ile birlikte değerlendirme yapmak gerekir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 13. Hocam merhaba yaşım 22 depresyon teşhisi konuldu ereksiyon olamıyorum mastür yapıyorum bir damla meni anca geliyor psikiyatrik ilaç kullanıyordum 10 gündür ilaçta almıyorum ama meni hiç gelmiyor neden acaba

  • Depresyonun aktif olduğu dönemlerde ereksiyonda ve ereksiyon kalitesinde azalmalar gözlemlenebilir. Tedavide kullanılan bazı ilaçların da başta cinsel isteği azaltmak olmak üzere ereksiyonda çeşitli olumsuzluklara yol açtığı bilimsel bir gerçektir. Şikayetinizin devam etmesi durumunda bir üroloji uzmanı ile görüşmenizi öneririm.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 14. Hocam iyi aksamlar. 2 ay önce ureter kanalimda tas olasindan dolayi doktora basvurdum ve 2 kez tas kirma islemine girdim fakat dusuremedim. 2 gun once doktorum tamprost adli ilaci verdi fakat bosalirken meni gelmedi idrar yaparken asiri yanms ve idrar sonrasi meni gelmeye basladi ne yapabilirim .

  • Boşalma sırasında meni gelmemesi kullandığınız ilaç ile ilişkili olabilir ancak yanma ve idrar sonrası akıntı için mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekir. Tetkik ve muayene ile durumunuz aydınlatılabilir.
   Geçmiş olsun dileklerimle
   Dr. Ömer Faruk

 15. Hocam merhaba benimde bir sorum olacak bundan 1 ay öncesine kadar bir sorunum yoktu ama 1 aydın bosalirken penisim çok fazla sertleşiyor ve boşalmakta zorlanıyorum neden olabilir acaba ?cevabınız için şimdiden tşk ederim

  • Genç hastalarda bu tarz şikayetler özellikle ürogenital enfeksiyonlar ya da hormonal değişimler ile ilişkili olabilir. Detaylı muayene ve tetkikler yapılarak durumunuzun aydınlatılması uygun olacaktır.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz