Kadınlarda Boşalamama (Anorgazmi) Tedavisi Ankara

Fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı olan ve partnerleriyle iyi bir ilişkileri olan çoğu kadının tatmin edici bir cinsel hayatı vardır.

Cinsel problemlerin çoğu hormon değişiklikleri, kan damarları, beyin ve vajinal bölgeyi içeren alandaki problemler yanı sıra partner ile olan ilişki problemleri, fiziksel ve psikolojik olarak kötü durumda olma nedeniyle oluşur.

Ancak kadınlarda görülen çoğu cinsel problem tanı koyulma ve dolayısıyla tedavi edilme açısından ihmal edilmektedir. Erişkin yaşta ve aktif cinsel yaşamı bulunan yaklaşık %40 kadın cinsel problemleri olduğunu bildirirken, bunun %18-41’i orgazm olamamakla ilişkilidir.

Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları

Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları

 1. Cinsel istek bozuklukları
 2. Uyarılma bozuklukları
 3. Orgazm bozuklukları
 4. Ağrı ve tiksinti bozuklukları

Orgazm bozuklukları ise çoğunlukla kadınlarda anorgazmi ya da geç orgazm olma şeklinde klinikte görülmektedir. Çok daha nadiren erken orgazm olabilen kadınlar olduğu da bildirilmektedir.

Anorgazmi (orgazm olamama) yeterli cinsel uyarılma sonrasında sürekli ya da tekrarlayan orgazm yokluğu ya da gecikmesi durumudur.

Orgazm bozukluğu tanısının koyulabilmesi için kişinin bu durumdan rahatsızlık hissetmesi şarttır. Bir başka deyişle kişi bulunduğu konumundan razı ve yaşadığı olayı sorun etmiyor, beklenti içerisinde değil ise mutlaka tedavi edilmesi gerektiği anlamına gelmez.

Orgazm bozukluğu yaşam boyu var olan ya da sonradan kazanılmış olabilir. Bir kısım hastada sadece belirli durumlarda olabilir. Bu durumun tedavisinde psikososyal müdahaleler denenmekte olsa da maalesef etkinlikleri kısıtlıdır.

Orgazm Yani Boşalma Nedir? Nasıl Tarif Edilir?

Cinsel aktivite sırasında yoğun hazın sebep olduğu, bilinç halinde geçici değişim ile birlikte genellikle pelvik çizgili kaslarda olan, sıklıkla rahim ve anal bölgenin de katıldığı istemsiz ritmik şekilde kasılma sonrasında, kaslarda gevşeme haline bağlı olarak gelişen titreme hali ile kişide kendini iyi ve tatmin olmuş hissetme halinin olmasıdır.

Bazı kadınlar tüm bu kasılmaları hissedebildiklerini söylerken, bazıları bedenlerinden elekrik akımı geçmesi, bazıları da karıncalanma hissi olarak tarifleyebilir. Orgazm hissi ve orgazm sırasında yaşanılanlar, kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Her birey yukardaki tanıma tam olarak uyan şekilde orgazm olamayabilir.

Orgazm sırasında vücuttaki kasılmaya bağlı olarak yüz kaslarında da etkilenme meydana gelmekte ve her kadında farklı tepkilerden oluşan orgazm yüz ifadesi oluşabilmektedir.

Aynı esnada bazı kadınlarda çığlık şeklinde enerjinin dışa vurumu yaşanabilirken bazılarında sessiz ve derinden yaşanabilmektedir. Her durumda sonuçta tam bir tatmin duyusu ve doyum hissi ile birlikte rahatlama duygusu esastır.

Boşalmanın İşlevi Nedir ve Nasıl Oluşur?

Kadın cinselliği cinsel istek (libido), uyarılma (heyecanlanma), orgazm ve çözülme fazlarından oluşur. Bu fazlar tüm kadınlarda olmayabilir.  Cinsel aktivitenin amacı cinsel tatminin sağlanmasıdır. Bazı kadınlarda bu fazlar, her cinsel ilişkiye girdiğinde ya da bazen olabilir.

Kadınlarda orgazm olabilmek için gerekli olan uyarılma süresi ve çeşidi ile orgazm yoğunluğu değişkenlik gösterir. Çoğu kadın orgazm olmada klitoral uyarıya ihtiyaç duyar. Cinsel ilişki sırasında ya da mastürbasyon esnasında klitoris uyarılarak orgazm hissi elde edilir.

Yine bazı kadınlar için vajinal cinsel ilişki sırasındaki klitorisin dolaylı olarak uyarılması orgazm olabilmek için yeterli olabilmektedir.

Cinsel olarak hassas olan meme ya da meme ucu gibi bölgelerin uyarılması ile hatta bazı kadınlarda uyku sırasında ya da fantezi ile bile orgazm olma durumu mümkün olabilmektedir. Bu durum kadından kadına göre değişiklik göstermektedir.

Libido (Cinsel İstek Fazı) Nedir?

Libido (Cinsel İstek Fazı) Nedir?

Cinsel istek, cinsel ilişkiye girme isteğinin olması ve cinsellikle ilgili düşünce, istek ve fantazilerin olması durumudur. Cinsel istek, partnere karşı birden kendiliğinden gelişen istek ya da partnerin cinsel isteğine karşılık olarak gelişebilir. Bu durum değişkenlik gösterebilir.

Kendiliğinden gelişen cinsel istek daha çok yeni başlayan ilişkilerde olur. Uzun süreli ilişkilerde, erotik uyarana karşılık ya da partner ile daha yakın fiziksel ve duygusal bağ kurmak amaçlı partnerin cinsel isteğine karşılık olarak gelişir.

Uzun süreli ilişkilerde cinsel istek, cinsel aktivite başladıktan sonra oluşur. Tatmin edici bir cinsel hayat için sanıldığının aksine kadınların cinsel istekliliği gerekli bir şart değildir. Cinsel aktiviteyi başlatmayan ya da cinsel düşüncelere çokça sahip olmayan kadınların cinsel problemleri olduğunu düşünmek doğru değildir.

Uyarılma Fazı Nedir?

Kadınlarda genital bölgeye kan akımının artması, vajinal akıntı artışı ile ıslanmanın sağlanması, kalp hızında artış, kan basıncında artış ve solunum sayısında artış gibi cinsel haz belirtilerinin olmasıdır.

Vajinal Orgazm Nedir?

Uyarılma fazı sonrası, cinsel hazzın tepe noktaya çıkmasıyla, pelvik taban kasların, vajinayı saran kasların ritmik şekilde kasılması durumudur. Klitoral orgazmdan farkı sadece vajinal uyarı ile kadının orgazma ulaşabilir olmasıdır. Bu durum genellikle sık ve uzun cinsel birliktelik deneyimleri yaşayan kadınlarda daha kolay elde edilebilecek bir özelliktir.

Rezolusyon (Gevşeme-Çözülme) Fazı

Orgazm fazı sonrası ya da orgazm fazı olmayan kadınlarda uyarılma sonrası, oluşan değişikliklerin uyarılma öncesi haline dönmesidir. Genital bölgeye olan kanlanmanın azalması, kalp hızının azalması, solunum sayısının azalması, kan basıncında düşme olması gibi…

Orgazm Çeşitleri Nelerdir?

 • Klitoral orgazm
 • Vajinal orgazm
 • Erojen bölge uyarılmasıyla oluşan orgazm (meme ucu, …)
 • Psikolojik uyarılarla orgazm (fantezi, hipnoz…)

Kadınlardaki anatomik farklılıklar neden bazı kadınların vajinal orgazm olabilirken bazılarının olamadığını açıklayabilir. Yine genetik faktörlerin vajinal ya da klitoral orgazm sıklığını belirlemede etkili olduğu düşünülmektedir.

Anorgazmi (Orgazm Olamama, Boşalamama) Nedir?

Yeterli cinsel uyarıya rağmen cinsel aktivite sırasında orgazm olamama durumudur. Kadının ilk cinsel birlikteliğinden başlayarak olabileceği gibi başlangıçta orgazm olabilirken daha sonra olamama şeklinde de kendini gösterebilir. Kadınlarda boşalamama ağrıya neden olabilir.

Kadınlar İçin Boşalamama – Orgazm Olamama Kimlerde Görülür?

 • Düşük eğitim düzeyi olanlarda
 • Düşük gelir seviyesi olanlarda
 • Genel sağlık problemleri olanlarda
 • Depresyonu olanlarda (orgazm bozukluğu depresyonu olmayanlardan 2-4 kat daha fazla görülür)
 • Anksiyete ya da takıntı (OKB) gibi başka psikolojik problemleri olanlarda
 • Sistemik hastalıkları bulunanlarda (diyabet, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi)
 • Sürekli ilaç kullanımı (özellikle antidepresan kullanımı başta olmak üzere çok farklı ilaçlarla ilgili anorgazmi ya da geç orgazm olma durumu bildirilmiştir)
 • Pelvik bölge ya da vajinal ameliyatlardan sonra

Kadınlarda Orgazm Olamama Nasıl Teşhis Edilir?

Cinsel işlevlerin değerlendirilmesinde biyolojik, sosyokültürel ve psikolojik faktörlerin birlikte değerlendirilmesi gereklidir. Orgazm problemi olan hastalarda aşağıdaki soruların cevapları orgazm bozukluğunu tanımlamak açısından büyük önem taşır.

 • Orgazm probleminin ne zamandan beri olduğu (Baştan beri mi? Sonradan kazanılmış mı?)
 • Tüm durumlarda olup olmadığı (ilişkiye girilen partnerden, durumdan ya da cinsel uyarılmadan bağımsız her zaman orgazm olamama mı? Yoksa mastürbasyon ile orgazm olup partner ile cinsel aktivite sırasında orgazm olamama ya da belirli partnerler ile orgazm olamama mı?)
 • Bireyin hayatı boyunca hiç orgazm hissini yaşayıp yaşamadığı,
 • Orgazm olamama durumunun önem derecesi (birey için bu durumun ne derecede stres oluşturuyor olması; hafif, orta, şiddetli)
 • Cinsel ilişkiye girilen partner ile problemlerin yaşanıp yaşanmadığı (iletişim problemleri, cinsel şiddet, partner ile ilgili sağlık problemleri….)
 • Kişinin cinsel taciz ya da şiddet öyküsünün ya da psikiyatrik bir hastalığının olup olmadığı
 • Cinselliği etkileyen kültürel ya da dini faktörlerin varlığı
 • Bireyin sağlık durumu, sürekli kullandığı ilaç olup olmadığı
 • Başka psikiyatrik hastalık belirtisi olup olmadığı

Kadında Orgazm Bozukluğu Tanısı DSM-5 Kriterlerine Göre Koyulur. Bunlar;

 1. Cinsel aktivitelerin çoğu ya da tamamında aşağıdaki durumlardan birinin olması
  • Orgazm sıklığı azalma, orgazm olabilme süresinde uzama ya da hiç orgazm olamama
  • Orgazm hissi yoğunluğunda azalma olması
 2. Yukarda bahsedilen durumların 6 aydan uzun süredir olması
 3. Bu durumun birey için stres ve sıkıntı hissi yaratıyor olması
 4. Cinsel bozukluğun cinsel olmayan psikolojik bozukluk ya da partner kaynaklı ya da başka bir problem kaynaklı olmaması

Daha önce orgazm olan kadınlarda birden olan orgazm olmama durumlarında fizik muayene yapılarak, jinekolojik ya da nörolojik bir problem olup olmadığı değerlendirilmelidir. Yine hormonal bir bozukluk olup olmadığı açısından hormon tetkikleri yapılmalıdır.

Anorgazmi Çeşitleri Nelerdir?

Anorgazmi Çeşitleri Nelerdir?

 • Primer anorgazmi (primer kadın orgazm bozukluğu); Kadınların tüm cinsel hayatları boyunca hiçbir durumda orgazm olamama durumudur.
 • Sekonder anorgazmi; Cinsel hayatları sırasında daha önce orgazm olabilen bireylerde yeni ortaya çıkan orgazm olamama durumu olmasıdır. Yine mastürbasyon ile orgazm olabilen ama partner ile cinsel aktivite sırasında orgazm olamama da sekonder anorgazmi olarak değerlendirilir. Sekonder anorgazmi ‘durumsal orgazm bozukluğu’ ve ‘kazanılmış orgazm bozukluğu’ olarak da tariflenir.
 • Durumsal anorgazmi; Sadece belirli bazı cinsel aktiviteler ile orgazm olabilme Mastürbasyon ile orgazm olup, cinsel birliktelik ile olamama durumu gibi ya da pozisyonel anorgazmi olabilir. Kişinin sadece belli pozisyonlarda orgazm olabilme durumudur.
 • Genel anorgazmi; Hiçbir cinsel aktivite ile ya da uyaran yardımıyla orgazm olamama durumudur.

Kadınlarda Boşalamama Nedenleri Nelerdir?

 • Ciddi kronik hastalıklar (multipl skleroz, Parkinson…)
 • Jinekolojik durumlar (histerektomi, jinekolojik kanserler…)
 • İlaçlar (tansiyon ilaçları, antipsikotikler, antihistaminler, antidepresanlar…)
 • Alkol tüketimi, sigara kullanımı
 • Yaşlanma (menapoz,…)
 • Anksiyete ve depresyon gibi psikolojik hastalıklar
 • Stres ve ekomonik problemler
 • Kültürel ve dini tabular
 • Utanma, bedeniyle barışık olmama
 • Geçmişte cinsel şiddet ya da travma öyküsü
 • Cinsel birliktelik yaşanan partner ile iletişim problemlerinin olması
 • Cinsellikten beklenti ve cinsel ihtiyaçlar ile ilgili konuşamama
 • Eşin sadakatsiz olması, güven probleminin olması

Anorgazmi Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavi seçenekleri yaşam tarzı değişiklikleri, psikoterapi ve bazı durumlar için ilaç tedavisidir. Kadın orgazm bozukluğu tedavisinde etkili sayılabilecek tek seçenek psikososyal müdahalelerdir.

Yaşam Tarzı Değişikliği:

 • Kendi bedenini tanımak, cinsel birleşme sırasında nasıl ve nereye dokulnulması ile cinsel hazda artma olduğunun farkına varmak
 • Cinsel uyarıyı artırmak (çoğu kadın orgazm olmak için direk ya da dolaylı kiltoris uyarısına ihtiyaç duyar. Bu yüzden cinsel ilişki pozisyonlarını değiştirmek, vibratör kullanmak gibi yöntemler ile uyarı artırılabilir)

Psikoterapötik Müdahaleler:

 • Duyu fokus terapisi
 • Bilişsel davranış terapileri,
 • Bilişsel davranışsal seks terapileri,
 • Cinsellik eğitimi, iletişim becerileri eğitimi ve Kegel Egzersizleri gibi yardımcı yaklaşımların uygulanması (Mastürbasyon eğitimi (primer anorgazmi hastalarında mastürbasyon eğitimi ile diğer yöntemlere göre iyi sonuçlar elde edilmektedir.)
 • Klitoral uyarıyı artıran cihaz kullanımı
 • Çift ve aile terapisi,
 • Bireysel ya da çift seks terapisi

Kadınlarda Boşalamama Rahatsızlığında İlaç Tedavisi İşe Yarıyor mu?

Anorgazmi tedavisinde etkisi ispatlanmış bir ilaç maalesef bulunmamaktadır. Ancak kadınlardaki boşalamama nedeni eğer kullandıkları başka bir ilaç ya da başka bir hastalık kaynaklı ise, bu durumların düzeltilmesi tedavide fayda sağlayacaktır.

Antidepresan ilişkili anorgazmide antidepresan değişimi ( tercihen bup***pion ile ), madde kullanımına bağlı anorgazmide madde bağımlılığının tedavisi ve postmenapozal kadınlarda hormon tedavisi uygulanabilir.

Anorgazmide Hormon Tedavisi

Anorgazmi postmenapozal kadınlarda estrojen eksikliği nedeniyle olabilir. Bu yüzden bu grup hastalarda östrojen tedavisi (tablet, patch, jel ya da vajinaya yönelik bölgesel krem ya da fitil) ile orgazm olabilme ihtimali artırabilir.  Bunun dışında faydalı bir hormon tedavisi yoktur.

Kadınlar Orgazm Olamıyorsa Evde Tedavi Yapabilirler Mi? Bitkisellerin Faydası Olur Mu?

Orgazm olamama durumunda tedavi için kullanılacak, fayda sağlayan bilimsel olarak ispatlanmış bir bitkisel ürün yoktur. Bu tür ürünler kullanılmadan önce mutlaka takip eden hekimin görüşü alınmalıdır.

G Noktası Nedir? Nasıl Bir Mekanizması Var?

G noktası ilk kez 1950 yılında tanımlanmıştır. Vajina ön duvarında, vajinanın ilk 1/3 lük ön kesiminde olan, uyarılma sırasında büyüdüğü ve eğer cinsel birleşme sırasında uyarılırsa orgazm olmayı sağlayabileceği düşünülen noktasal tarzda bir alandır.

Kadınlarda Sık Görülen Cinsel Problemler Nelerdir?

 • Kadın cinsel isteksizlik/uyarılma bozukluğu (hipoaktive cinsel istek bozukluğu ve kadın cinsel uyarılma bozukluğu
 • Orgazm bozukluğu
 • Genitopelvik ağrı/birleşme bozukluğu (disparoni ve vajinusmus)
 • İlaç ve madde kullanımı ilişkili cinsel fonksiyon bozukluğu

Orgazmın Faydaları Nelerdir?

 1. Orgazm sonrası bireyin duygudurumunda iyileşme
 2. Stres düzeyinde azalma
 3. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi
 4. Partner ile daha yakın ve sağlıklı ilişki kurulması gibi etkilere sahiptir.

Boşalamamak Psikolojik Midir Yoksa Fizyolojik Mi?

Orgazm fizyolojik ve psikolojik bir durumdur. Dolayısıyla hem fizyolojik problemler hemde psikolojik problem orgazm olamamaya sebep olabilir.

Boşalamamanın Psikolojik Sonuçları Nelerdir?

 1. Cinsel ilişkiye olan istek ve ilginin azalması
 2. Stres ve gerginlik hissinde artma
 3. Partner ile olan ilişki kalitesinin bozulması

Kegel Egzersizleri Zevk Almayı Artırır Mı, Orgazm Olmayı Kolaylaştırır Mı?

Pelvik taban egzersizleri (Kegel )pubokoksigeal kasların kuvvetlendirilmesini sağlarlar. Ancak orgazm olmada etkili olduğu gösterilmemiştir. Ancak kegel egzersizlerinin yapılması, yaş ilerdikçe zayıflamaya başlayan pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesi açısından önem taşır.

Orgazmı Kolaylaştıran Hareketler Neler?

 • Cinsel birleşme sırasında klitoral uyarının artmasının sağlanması
 • Stres, gerginlik yaratacak düşüncelerden cinsel birleşme sırasında uzaklaşmak
 • Partner ile iyi bir iletişim içinde olmak, cinsellikle ilgili rahatça konuşmak
 • Kendi bedeniyle barışık olmak

Hangi Doktora Gitmeli?

Kadın hastalar kadın doğum uzmanlarına ve cinsel fonksiyon bozuklukları alanında tecrübesi olan uzmanlara muayene olabilirler.

Anorgazmi Cerrahi Tedavisi Var Mı?

Klitoral uyarılmayı artırmak ve kolayca orgazma ulaşabilmek için tanımlanmış cerrahi yöntemler bulunmaktadır.

Anorgazmi tedavisi Ankara Çukurambar bölgesinde bulunan kliniğimizde başarı ile tedavi edilmektedir. Tedavi olmak için 0533 – 725 62 80 arayarak randevu talep edebilirsiniz. Orgazm olamayan kadınlar için uygulanmış cerrahi yöntem sonrası yayınlanan çalışmamız aşağıda referanslar bölümünde yer almaktadır. Makalenin tamamını okumak için üzerine tıklayabilirsiniz ya da tam metnini elde etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Referanslar:

 • Karatas Omer Faruk et al. A novel method to treat primary anorgasmia: A case report. International Journal of Women’s Health and Wellness. DOI: 10.23937/2474-1353/1510011
 • Female Orgasmic Disorder, Adrian Preda, MD, medscape.com
 • Female orgasmic disorder: Epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, course, assessment, and diagnosis, Andrea Bradford, PhD, www.uptodate.com
 • Treatment of female orgasmic disorder, Andrea Bradford, PhD, www.uptodate.comTreatment of female orgasmic disorder
 • Overview of sexual dysfunction in women: Epidemiology, risk factors, and evaluation, Jan L Shifren, MD, www.uptodate.com
 • Female orgasm disorder. Anorgasmia, International Journal of Advanced Studies in Sexology 2. DOI: 10.46388/ijass.2020.13.25

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu