Kronik Prostat İltihabı Tedavisi Ankara (Prostatit)

Prostatit üroloji pratiğinde sık görülen ve tedavisinde güçlüklere karşılaşılan hastalıklardan biridir. İdrar ve cinsel yolları ilgilendiren şikayetleri olan hastaların yaklaşık %25’inde prostatit tespit edilmektedir. Otopsi serilerinde erkeklerin % 64-86’sında prostatit olduğu görülmüştür.

Erkeklerin yaklaşık %8’i yaşamlarının bir döneminde prostatit geçirmiştir. Prostatit akut bakteriyel, kronik bakteriyel, kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu (CPPS) ve asemptomatik inflamatuvar prostatit olarak dört sınıfta değerlendirilir.

Hastalarda en sık, yaklaşık %95 sıklıkla, kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu (CPPS) görülmektedir. Ancak 35 yaş altı genç hastalarda akut bakteriyel prostatit görülme sıklığı yüksektir.

Akut ve kronik bakteriyel prostatit bakteriyel enfeksiyon varlığının gösterildiği ve antibiyotik ile tedavinin sağlanabildiği hastalıklardır. CPPS  enfeksiyonun olmadığı ama idrar yollarında ağrının olduğu ve bu ağrının başka hiçbir hastalıkla açıklanamadığı durumdur.

Asemptomatik inflamatuvar prostatit ise sıklıkla PSA yüksekliği ya da kısırlık nedeniyle araştırılırken, hastalarda tesadüfen prostat iltihaplanmasının bulunmasıdır.

Prostatit tanısı için hastaların şikayetleri ve muayene bulguları yanısıra idrar ve semen kültürü genellikle yeterlidir. Bakteriyel prostatit varlığında antibiyotik tedavisi verilirken, kronik prostatit tedavisi maalesef daha zordur.

Kronik pelvik ağrı sendromu tedavisi çok uzun süreli, birden fazla tedavi seçeneğinin ve bölümünün devreye girmesinin gerektiği bir süreç olabilir. Hastaların düzenli üroloji uzmanı takibinde olmaları gereklidir.

Bu yazımızda prostatit ile ilgili konulara ve sık sorulan sorulara değindik.

Prostat Nedir? Fonksiyonu Nedir?

Prostat İltihabı Tedavisi

Prostat bezi küçük, cevize benzeyen erkek üreme sisteminin parçası olan bir organdır. İdrar ve semenin (meni, cinsel ilişki ya da mastürbasyon sırasında dışarı akıtılan sıvının) boşalma sırasında dışarıya doğru  vücut dışına taşınmasını sağlayan idrar kanalı olan üretra prostat içerisinden geçer. Yaşla birlikte çoğu erkekte prostat bezinde büyüme görülür.

Prostat bezi semenin sıvı halinin oluşmasından sorumludur. Böylece spermin cinsel birleşme sırasında yumurtaya ulaşması sağlanır, hem de bu yolculuk sırasında gerekli enerjiyi ve çevresel faktörlerden korunması sağlanır.

Prostatın Bezinin Anatomisi

Prostat bezi yaklaşık 20 gr ağırlığında ve 3cm boyunda, 4 cm genişliğinde, 2 cm derinliğinde boyutlara sahip olan bir organdır. Prostat, pelvis içerisinde, rektumun önünde, idrar kesesinin altında yer alır. Prostat bezinin %70’i glandüler (salgı üretimi yapan kanallar), %30’u ise kas yapısından oluşan bir endokrin (salgı üreten) organdır.

Anatomik olarak 3 bölgeye ayrılır:

 • Tranzisyonel zon
 • Santral zon
 • Periferal zon

Prostatit Nedir?

Prostat bezinin enfeksiyonu ya da inflamasyonuna prostatit adı verilir. Prostat bezi dokusunda mikroskobik olarak iltihabi hücrelerde artış olması durumdur. Prostatit birden fazla klinik tablo olarak görülebilen bir hastalıktır.

Prostatit Nasıl Gelişir?

İdrar enfeksiyonu olan hastaların idrarlarının üretradan geriye doğru kaçıp prostata ulaşmasıyla prostat bezi enfekte olup akut prostatit tablosunun gelişmesine sebep olur.

Yine bakteriyel olmayan stres, sinir hasarı, yaralanma, önceden enfeksiyon geçirmiş olmak gibi nedenlerle prostat bezi bölgesinde enfektif olmayan iltihabi yanıtın artması nedeniyle prostatit gelişebilir.

Komşuluk yoluyla prostata yakın organlardaki iltihabi durumlar da prostatın enfekte olmasını sağlayabilir. Ayrıca kan ya da lenf damarları yolu ile de prostatit durumu gelişebilmektedir.

Prostat (Prostatit) İltihabının Sebepleri Nelerdir?

Prostatit tablosuna neyin yol açtığı kesin olarak bilinmemektedir. Bakteriyel enfeksiyon ya da prostat bölgesinde iltihabi yanıta sebep olabilen başka nedenler, kas ve sinirlerin etkilenmesine ve ağrının oluşmasına yol açar.

Aşağıda yer alan faktörlerin prostatit gelişiminde rolü oldukları düşünülmektedir:

 • Bakteriyel enfeksiyonlar
 • Stres
 • Sinir hasarı
 • Daha önce idrar yolu enfeksiyonu geçirilmesi
 • Pelvik taban kaslarında kasılma
 • Prostat taşları
 • Üretral darlık ya da üretrada önceki bir hasara ya da ameliyata bağlı skar dokusunun olması
 • Prostat kanseri
 • Prostat büyümesi

Prostatit Çeşitleri Nelerdir?

 • Akut bakteriyel prostatit
 • Kronik bakteriyel prostatit
 • Kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu
  1. Kronik inflamatuar prostatit
  2. Kronik noninflamatuar prostatit
 • Asemptomatik inflamatuar prostatit

Akut Bakteriyel Prostatit Nedir?

Prostat bezinin bakteriyel bir etken nedeniyle enfekte olmasına akut bakteriyel prostatit denir.

Akut bakteriyel prostatit varlığında hastalarda ani gelişen ateş, üşüme-titreme, sıtma nöbetleri, kas ağrısı, idrar yaparken yanma ve ağrı, sık idrara çıkma, idrar kaçırma, pelvik ağrı gibi şikayetlere sahiptirler. Muayenede hastaların prostat bezlerinde aşırı hassasiyet vardır. Akut prostatitte PSA düzeylerinde yükselme görülür. Uygun antibiyotik tedavisiyle 1-3 ay içerisinde düzelme görülür.

Akut prostatit için saptanabilen risk faktörleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Sistit, üretrit gibi diğer ürogenital enfeksiyonların olması,
 • İdrar yollarında anatomik anomali olması (üretral darlık,…)
 • Kalıcı idrar kateteri varlığı
 • Prostat biyopsisi

Akut ve Kronik Bakteriyel Prostatit Farkları Nelerdir?

Akut bakteriyel prostatitte;

 • Hastalarda ani başlayan
 • Birkaç gün içinde giderek şiddeti artan
 • Yüksek ateş ile beraber
 • Ağrının da eşlik ettiği, idrar yollarındaki şikayetlerin olduğu gürültülü bir klinik vardır.

Kronik bakteriyel prostatit varlığında ise;

 • Hafif ateş
 • Genital bölgede ağrı
 • İdrar yaparken yanma
 • Sık idrar çıkma gibi belirtiler olur. Ancak akut bakteriyel prostatit kliniği kadar gürültülü değildir ve hastaların şikayetleri 3 aydan daha uzun sürelidir.

Akut prostatitin neden bazı hastalarda kronik prostatite ilerlediği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak aşırı alkol tüketimi, diyabet varlığı, işeme bozukluğu ile ilgili şikayetlerin olması, prostat hacminin fazla olması, sonda varlığı ve yeterli sürede antibiyotik kullanmamanın önemli etkilerinin olduğu düşünülmektedir.

Kronik Prostatitte Rolü Olan Üriner Mikrobiyota?

Akut ve kronik bakteriyel prostatitte rolü olan mikrobiyolojik ajanlar aynıdır. Bu duruma neden olan patojenlerin %80’i gram negatif organizmalardır.

Kronik bakteriyel prostatit vakalarının %75-80’inden E.coli sorumludur. Enterekok ve  pseudomonas ise yine sık görülen patolojenlerdir. Klamidya, trikomonas vajinalis, kandida ise nadir olarak tespit edilebilir.

Bakteriyel Olmayan Prostatit Nedir?

Bakteriyel olmayan prostatit, kronik prostatit ya da kronik pelvik ağrı sendromu olarak da isimlendirilen bir hastalıktır.

Yetişkin erkeklerin yaklaşık %2-10’unda görülür. 50 yaş ve sonrasında daha sık olarak görülür. Hastalarda pelvik bölgede ağrı ve rahatsızlık hissi, idrar yol ile ilgili şikayetler ve cinsel fonksiyonlarda bozukluklar olabilir.

Enfeksiyon ile ilişkili olmadığı; travma ya da normal prostat florasının yol açtığı iltihap, otoimmünite, nörojenik ağrı ve psikolojik etkenler nedeniyle ortaya çıktığı düşünülen bir hastalıktır.

Kronik inflamatuar prostatit ve kronik inflamatuar olmayan prostatit olarak iki ayrı klinik tabloya sahiptir.

Kronik inflamatuar prostatitte, sebep olan enfeksiyon dışı iltihabi bir durum varken, İnflamuvar olmayan prostatitte prostat bezinin inflamasyonuna yol açacak bir sebep yoktur ancak hastalarda prostatit ilişkili şikayetler vardır.

Prostatın Asemptomatik Enflamasyonu Nedir?

Prostat bezinde iltihabın görüldüğü ancak hastalarda herhangi bir belirtinin olmadığı bir durumdur. Hastaların başka nedenler ile ürolojiye başvurması sırasında tanı koyulur. Ejakülat (boşalma sıvısı, meni, semen) içerisinde lökosit artışının görüldüğü (lökositospermia) bu hastalarda, eğer tedavi verilmezse kısırlık gelişebilir.

Kronik Prostatitin Karışabileceği Hastalıklar Nelerdir?

 • Mesane ve prostat taşı
 • İltihabi barsak hastalıkları
 • Prostat kanser
 • Genitoüriner sistemin tüberkülozu
 • Üretral kanser
 • Üretral divertikül
 • Akut ve kronik üretrit
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Üretranın doğumsal ya da kazanılmış anomalileri
 • Prostat kistleri
 • Prostat abseleri
 • Seminal vezikülit
 • Miyofasyal ağrı sendromu (pelvik taban kaslarının)
 • Reaktif artrit
 • Koksidinia
 • İnterstisyel sistit
 • Anorektal abseleri

Prostatit Belirtileri Nelerdir?

Prostatit Belirtileri

Prostatit tanısı alan hastalarda aşağıdaki belirtilerden bir ya da birden fazlası bir arada bulunabilir. Sık görülen belirtiler:

 • Ağrı (genital bölgede, testis, penis ya da pubik kemik üzerindeki bölgede olabilir. Süresi değişken –dakikalar ya da günler – keskin ya da hafif şiddette ağrı olabilir. )
 • İdrar yaparken ağrı
 • İdrarda yanma
 • Sık idrara çıkma
 • Ani, acil idrara sıkışma hissi ve bazen kaçırma
 • Boşalma sırasında ağrı
 • Perineal ağrı (testisler ile makat arasındaki bölgede)
 • Erken boşalma
 • Sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) gibi cinsel fonksiyon bozuklukları
 • Kesik işeme
 • Zor işeme
 • İnce işeme
 • Çatallı işeme
 • İdrar yaptıktan sonra içinde kalma hissi
 • İdrarı ileri doğru fırlatma hızında azalma
 • İdrarı başlatmada tereddüt hali
 • İdrarın sonunda doğru damlama yaparak bitmesi
 • Kronik kabızlık ya da dışkılama sorunları
 • Testislerde (yumurtalarda) ağrı
 • Penis içinde ıslaklık hissi, yaşlık hissi
 • Peniste üşüme
 • Penis başında ağrı, yanma ve kaşıntı
 • Tüm idrar kanalı boyunca penis içinde kaşıntı hissi
 • Yumurtalarda üşüme

Kronik Prostatit Tanısı Nasıl Konulur? Hangi Testler Yapılır?

Kronik prostatit tanısı 6 aydan uzun süreli pelvik bölgede ağrı ve rahatsızlık, idrar yollarıyla ya da cinsel fonksiyonlarla ilgili şikayetlerin olması ve bu şikayetleri açıklayacak başka nedenin bulunmamasıyla konulur.

Tanı koyulması için öncelikle hastanın şikayetlerinin iyice öğrenilmesi, hastanın muayenesinin yapılması en önemli kısımlardır.

Ayrıntılı öykü alma yanı sıra parmakla makattan yapılan rektal muayenede ağrı ya da muayene sırasında akıntı gelmesi tanıda önemli ipuçlarıdır.

Gereken hastalardan idrar analizi, idrar ya da semen kültürü ile  gerekli durumların varlığında görüntüleme testleri istenebilir. Hangi hastada, hangi testlerin istenileceği muayene ve şikayetler doğrultusunda belirlenmektedir.

Tanı İçin Basamaklı Yaklaşım Aşağıdaki Gibidir:

 • 1. Basamak;

Hastalarda bakteriyel bir enfeksiyon olup olmadığının gösterilmesidir. Hastalar akut ya da kronik bakteriyel prostatit, sistit, üretrit ya da epididimit varlığı açısından değerlendirilmelidir.  İdrar şikayetleri yoğun olan hastalarda idrar analizi istenmelidir. Eğer bakteriyel enfeksiyon düşündüren durum var ise idrar kültürü de yapılmalıdır.

 • 2. Basamak;

Diğer sebep olabilecek hastalıkların dışlanmasıdır.

 • İdrar kesesinin tamamen boşaltılması hissinin varlığı (alt idrar yolları hastalığı)
 • İdrardan kan gelmesi, idrar yolları kanserlerini de içeren başka grup hastalıklar
 • Bacaklarda hissizlik, kuvvet kaybı gibi belirtilerin de birlikte olması nörolojik hastalıklar
 • Testiste ağrı ya da kitle varlığı orşit ya da testis kanseri
 • Kasıkta şişlik olması penis ya da skrotum kanseri ya da enfeksiyonları ile ilişkili olabilirler. Bu durumlarda hastalarda prostatit olduğu düşünülmez.
 • 3. Basamak;

Diğer hastalıkların varlığını düşündüren bulgu ve belirtinin olmadığı durumda kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu tanısı düşünülebilir.

 • Son 6 ayın üç ayında genital bölgede, testiste, peniste ya da suprapubik bölgede ağrı olması
 • İdrar yaparken ya da boşalma sırasında ağrı olması
 • Cinsel fonksiyonlarla ilgili şikâyetlerin olması
 • Fizik muayenede prostat bezi hafif hassas ya da ağrısız olabilir. Pelvik taban kaslarında sertlik ya da hassasiyet tespit edilebilir
 • İdrar analizi ve kültürü ile bakteriyel bir neden olmadığını gösterilmelidir.

Bazı hastalarda görüntüleme yöntemleri kullanılabilir:

 • Sürekli vasıfta geçmeyen ağrısı olan hastalarda karın içi başka bir neden olup olmadığını görmek için ultrason ya da tomografi istenebilir (prostat absesi, organ kanserleri…)
 • Testis ağrısı olan hastalarda skrotal ultrason
 • İdrar kesesinin tamamen boşalmadığı hissi olan hastalar için rezidü idrar miktarının da öğrenilmesi amacıyla idrar kesesi ultrasonu
 • Sistoskopi, işeme bozukluğu ile ilgili inatçı şikayetleri olan hastalarda interstisyel sistit ya da idrar kesesi kanserinin dışlanması için yapılabilir.
 • İşeme sistoüretrografisi ya da retrograd ürotrografi, idrar kesesi boynu anatomisi, penis ve üretra ile ilgili anomalilerinin değerlendirilmesinde (üretral darlık, mesane boyun dissinerjisi…)

Rektal Muayene Nedir?

Doktorun eldiven takıp, işaret parmağına kayganlaştırıcı krem sürdükten sonra makattan yavaşça girerek, parmağını hareket ettirilmesiyle prostat bezini muayene etmesi rektal muayenedir.

Böylece prostat bezindeki büyüme ya da hassasiyet, akıntı ve ağrı durumu tespit edilebilir. Prostatit varlığında hasta işlem sırasında muayeneye bağlı olarak bir ağrı duyabilir. Ağrı ile birlikte penisten gelen akıntı görülebilir.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

 • İlaç tedavisi
 • Fizyoterapi(özellikle pelvik taban kaslarında spazm olan ve boşalma sırasında ağrıso olan hastalar fayda görür)
 • Psikolojik destek
 • Akupunktur (Bazı hastalar akupunktur tedavisi ile ağrıda rahatlama elde edebilmektedir)
 • Biyofeedback (Bir monitör yardımıyla elde edilen sinyaller sayesinde, hastaların pelvik kaslarının nasıl çalıştığını öğrenmeleri sağlanır. Böylede hastalar istediklerinde, ağrıları olduğunda pelvik taban kaslarını gevşetebilirler.
 • Bitkisel tedavi (fitoterapi)
 • ESWT şok dalga tedavisi
 • Nadiren de olsa yukarıdaki tüm tedavilere yanıt alınamayn durumlarda cerrahi tedavi

Prostatit Nasıl Tedavi Edilir?

Hastaların tedavisi, baskın şikayetin ne olduğuna göre planlanır. Çoğunlukla birden fazla tedavi yöntemi birlikte kullanılmaktadır. Hastaların bir kısmında tedaviye ilaç tedavisiyle başlanabilirken, bir kısmında ise ilaç dışı tedavi seçenekleriyle başlanabilir. Tedavi seçenekleri hastayla görüşülüp, en iyi tedaviye hekimle birlikte karar verilir.

Prostatitin İlaçla Tedavisi

 • Antibiyotikler; Akut ve kronik bakteriyel prostatit tedavisinde antibiyotik tedavisi verilir. Antibiyotik süresinin yeterli olması çok önemlidir. Antibiyotikler ağzıdan hap şeklinde ya iğne ya da damardan verilme tedavisi şeklinde olabilir. Kronik bakteriyel prostatit de çok uzun süreli antibiyotik verilmek zorunda kalınabilir. İdrar kültürü sonucu negatif gelen yani üreme olmayan hastalara antibiyotik verilmemelidir
 • Alfa blokerler; Kronik prostatiti olan hastalara reseptör özgü ya da olmayan alfa blokerler 6 hafta süre ile verilir
 • Ağrı kesiciler; Steroid olmayan ağrı kesiciler alfa blokerler ile birlikte genellikle kısa süreli olarak yaklaşık 1 hf süreli verilirler. Bazen de pregabalin gibi ilaçlar ciddi nöropatik ağrı varlığında tek başına verilebilir.
 • 5-alfa redüktaz inhibitörleri; Yaşlı ve işeme problemleri olan hastalarda tercih edilir. Çocuk sahibi olmak isteyen genç hastalara verilmez. PSA düzeyi 1.4ng/ml üzerinde olan kronik pelvik ağrı sendromu olan hastalarda da tercih edilirler.
 • Antikolinerjikler; Özellikle mesanede depolama semptomları yoğun olan hastalarda eşlik eden mesane fonksiyonlarının rahatlatılması amacı ile kullanılmaktadır.
 • PDE5 İnhibitörleri (Fosfodiesteraz Tip 5 Enzim İnhibitörleri), Bu grup ilaçlar işeme semptomları ile birlikte cinsel fonksiyon bozukluklarının eşlik ettiği hastalarda kullanılabilir.

Kronik Prostatit Tedavisinde Ameliyat Yapılır mı?

Nadir bazı hastalarda, prostatit nedeninin üretrada iyileşme dokusu (skar) varlığı, üretral darlık, idrar kesesi boynunda darlık gibi nedenler ise ameliyat gerekebilir. Bunlar dışında prostatit tedavisinde cerrahi genellikle uygulanmamaktadır. Diğer tüm tedavi seçeneklerine yanıt alınamayan hastalarda bir alternatif olarak düşünülebilir.

Prostatit Eşime Bulaşır mı?

Prostatit bulaşıcı olan bir durumdur yani cinsel yolla bulaşan bir hastalık değildir. Bu nedenle cinsel ilişki sırasında ya da oral seks ile kadın partnere bulaşmaz.

Prostatit Tamamen İyileşir mi?

Akut bakteriyel prostatiti olan hastaların büyük çoğunluğu tamamen iyileşir. Tedaviye rağmen düzelme olmayan hastalarda, takip eden üroloji uzmanı tarafından daha ileri inceleme ve değerlendirilme gerekebilir.

Kronik prostatiti olan hastalarda aynı olumlu sonucu elde etmek maalesef zordur. Birden fazla tedavi seçeneği ve daha uzun süreli (yaklaşık 4-6 haftalık) bir tedavi kaçınılmaz olabilmektedir.

Tedavi Sonrası Tekrarlar mı?

Maalesef tedavi sonrası tekrarlama olabilmektedir. Özellikle inflamatuar olmayan kronik prostatitte tekrarlama olasılığı bulunmaktadır.

Kronik Pelvik Ağrı Sendromu – Abakteriyel Prostatit (Prostatodini) Nedir?

Bakteriyel nedenin olmadığı uzun süreli prostat ilişkili şikayetlerin olduğu, pelvik ağrının olduğu kronik prostatit ya da bakteriyel olmayan prostatit olarak da bilinen durumdur.

Kronik Prostatit Tedavisi Yapıyor Musunuz?

Kronik Prostatit

Ankara Çukurambar bölgesinde bulunan Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plaza 19. Kat, 88 Numarada bulunan kliniğimizde kronik prostatit tedavisi hizmeti hastalarımıza sunuyoruz. Kronik prostatit ile ilgili uygulamaların tamamına yakını tarafımızdan yapılmaktadır. Kronik prostatit tedavisi için 0533-7256280 numarayı arayarak  arkadaşlarımızdan randevu almanız yeterlidir.

Ne Zaman Doktora Gitmeli?

Ani gelişen ateş, üşeme titreme, pelvik ağrı, idrar yaparken gibi şikayetler akut bakteriyel prostatit ile ilişkili olabileceğinden vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına muayene olunması gerekir.

Uzun süredir devam eden pelvik ağrı, idrar yolları ile ilgili şikayetler ve cinsel sorunlar varlığında kronik prostatit açısından değerlendirilme gerekir. Bu durumda da üroloji uzmanına gidilmesi önemlidir.

Psikoloji ile İlgisi Var mı?

Stres, kaygı bozuklukları, hastalık korkusu gibi durumlar kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu olan hastalarda sık olarak görülmektedir. Hatta bazı hastalarda prostatit nedeninin psikolojik olaylar olabildiği düşünülmektedir. O yüzden psikolojik destek tedavisi ile bir grup hastada tedavide olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Prostatit Kansere veya İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) Hastalığına Yol Açar Mı?

Prostatit; prostat kanseri ya da iyi huylu prostat büyümesi açısından risk faktörü olarak kabul edilen bir hastalık değildir.

Kendi Kendine Geçer Mi?

Prostatit kendiliğinden düzelmez. Özellikle bakteriyel prostatit varlığında antibiyotik tedavisi şarttır. Antibiyotik tedavisinin yeterli sürede kullanılmaması enfeksiyonun yayılıp daha ciddi problemlerin olmasına, prostatitin tekrarlamasına ve kronikleşmesine yol açabilir. Kronik prostatit özellikle noninflamatuar tip olanlarda aralıklı alevlenme ve iyileşme dönemleri görülebilir.

Prostat Masajı Nedir?

Prostat masajı prostat sıvısı örneği alınmasında kullanılır. Rektal muayene sırasında prostat bezinin önden arkaya ve yandan içe doğru üretradan süt benzeri bir sıvı çıkıncaya kadar sıvazlanması işlemidir. Hastaya bağlı olarak işlem süresi değişkenlik gösterebilir.

Yine alanında uzmanlaşmış fizyoterapistler tarafından yapılan prostat masajı ile prostat yakınlarındaki kasların gevşetilmesiyle prostat içi basınçta azalma sağlanarak, prostatit tedavisinde kullanılabilir.

ESWT Şok Dalga Tedavisi Yapılabilir Mi?

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, ESWT şok dalga tedavisi ile hastaların şikayetlerinde iyileşme olduğu giderek artan sıklıkta gösterilmektedir. Özellikle ağrı şikayeti daha yoğun olan hastalarda ağrının azaltılması amacı ile kullanıldığında etkili olduğu bildirilmektedir.

Bu iyileştirici etkisinin rejenerasyon (hücre yenilenmesi)  ve anjiogenezis (yeni damar oluşumunda artış) ile yakın ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Bitkisel Tedavi Çözüm Müdür?

Bitkisel tedavilerin prostatiti düzeltmede ne kadar etkili olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Rye grass, cüce palmiye (saw palmetto), cernilton (pollen ektratı) ve quersitin protastatit tedavisinde denenen bitkisel ürünlerdir.

Prostat Rahatsızlıklarında Nasıl Beslenilmeli?

 • Sigara içilmemesi
 • Aşırı kahve, çay, gazlı içeceklerin tüketilmemesi
 • Aşırı alkolden uzak durulması
 • Aşırı baharatlı gıda tüketilmemesi

Kronik Prostatitli Hastanın Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Baharatlı, asitli, şekerli gıdalardan uzak durup, taze ve işlenmemiş gıdalardan oluşan bir diyet uygulanması
 • Alkolik, asidik ve kafeinli içeceklerin daha az tüketilmesi
 • Düzenli egzersiz yapılması, özellikle gevşeme egzersizleri
 • Ağrıyı arttıracak, bisiklet sürme gibi sporların yapılmaması

Kaynaklar:

 • Chronic prostatitis: current treatment options, Giacomo Maria Pirola 1, Tiziano Verdacchi 1, Stefano Rosadi 1, Filippo Annino 1, Michele De Angelis 1, Res Rep Urol, 2019 Jun 4;11:165-174.doi: 10.2147/RRU.S194679.
 • Chronic prostatitis and chronic pelvic pain syndrome, Michel Pontari, MD,
 • Acute bacterial prostatitis, Alain Meyrier, MD, Thomas Fekete, MD,
 • Comprehensive overview of prostatitis, Farhan Ullah Khan 1, Awais Ullah Ihsan 1, Hidayat Ullah Khan 2, Ruby Jana 3, Junaid Wazir 4, Puregmaa Khongorzul 5, Muhammad Waqar 4, Xiaohui Zhou, Biomed Pharmacother,2017 Oct;94:1064-1076. doi: 10.1016/j.biopha.2017.08.016.
 • Chronic prostatitis: current treatment options, Giacomo Maria Pirola 1, Tiziano Verdacchi 1, Stefano Rosadi 1, Filippo Annino 1, Michele De Angelis 1, Res Rep Urol, 2019 Jun 4;11:165-174.doi: 10.2147/RRU.S194679.
 • Chronic prostatitis and chronic pelvic pain syndrome, Michel Pontari, MD, uptodate.com
 • Acute bacterial prostatitis, Alain Meyrier, MD, Thomas Fekete, MD, uptodate.com
 • Prostatitis, Paul J Turek,  Comprehensive overview of prostatitis, Farhan Ullah Khan 1, Awais Ullah Ihsan 1, Hidayat Ullah Khan 2, Ruby Jana 3, Junaid Wazir 4, Puregmaa Khongorzul 5, Muhammad Waqar 4, Xiaohui Zhou, Biomed Pharmacother,2017 Oct;94:1064-1076. doi: 10.1016/j.biopha.2017.08.016.
 • Prostatitis: imaging appearances and diagnostic considerations. Shakur A, Hames K, O’Shea A, Harisinghani MG.Clin Radiol. 2021 Jun;76(6):416-426. doi: 10.1016/j.crad.2021.01.007.
 • Treatment of chronic abacterial prostatitis: a review. Evans DT.Int J STD AIDS. 1994 May-Jun;5(3):157-64. doi: 10.1177/095646249400500301.
 • Implications of prostate inflammation on male fertility. Motrich RD, Salazar FC, Breser ML, Mackern-Oberti JP, Godoy GJ, Olivera C, Paira DA, Rivero VE.Andrologia. 2018 Dec;50(11):e13093. doi: 10.1111/and.13093.
 • Role of bacteria in chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Hua VN, Williams DH, Schaeffer AJ.Curr Urol Rep. 2005 Jul;6(4):300-6. doi: 10.1007/s11934-005-0028-z.

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu