Peyronie Penis Eğriliği Tedavisi

Peyronie hastalığı peniste sertleşme sorunu yapan önemli hastalıklardan biridir. Farklı yaş gruplarında görülmekle birlikte cinsel aktif yaş dönemlerinde orta ve ileri yaş gruplarında daha sık görülmektedir.

Peniste yapısal bir bozukluk ve anatomik bir defekt meydana gelir. Çoğunlukla penis tunikasında sert ele gelen plaklar ve sonrasında peniste eğrilikler ile birlikte görülen hastalıktır.

penis egriligi

Bu makalede Peyronie hastalığı ile ilgili A’dan Z’ye daha çok sık sorulan sorulara cevaplar şeklinde açıklamalara yer verilmiştir. Yazıdaki konular merak edilen ve çoğunlukla bize sorulan sorulara bir derleme olacak niteliktedir.

Peyronie ( penis eğriliği ) hastalığı nedir?

Peyronie hastalığı ilk defa tanımlayan ünlü Fransız Cerrahın ismi ile anılan bir penis hastalığıdır. Peniste sertleşmeyi sağlayan süngerimsi dokuların etrafını kaplayan tabakada (tunika albuginea) meydana gelen yapısal değişiklikle karakterize bir hastalıktır.

Bu yapısal değişiklik neticesinde süngerimsi dokuyu çevreleyen kılıfta sertlikler ve peniste şekil bozuklukları (penis eğriliği) görülmektedir. Kılıf üzerinde meydana gelen kireçlenme aynı zamanda penisin sertleşmesini de engelleyebilmektedir.

Peyronie Hastalığı sebepleri nelerdir?

 • Mikrotravmalar

Peyronie Hastalığı için en çok suçlanan faktör penise uygulanan mikrotravmalardır. Cinsel ilişki sırasında penisin zorlanması, istenmeyen bir hareketle peniste ereksiyon anında bükülme, kıvrılma olması ve ilişki sırasındaki sert penis hareketleri bu mikrotravmaların temelini oluşturmaktadır.

 • Penis eğriliklerine bağlı zorlanmalar

Doğuştan ya da sonradan peniste eğriliği bulunanlarda ilişki sırasında zorlanmaya bağlı Peyronie hastalığı görülebilmektedir. Cinsel ilişki sırasında uzun süreli ve tekrarlayıcı olarak uygulanan bazı pozisyonlar sonrasında da ortaya çıkmaktadır.

 • Sistemik hastalıklar

Sistemik hastalıklar içerisinde en sık Diyabet (Şeker Hastalığı) ile birlikte görülmektedir. Bunun dışında diğer sistemik hastalıklar (hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği gibi )ve bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar sonrasında da Peyronie görülebilmektedir. Alkol ve sigara da bir başka suçlanan faktörler arasındadır.

Penis eğriliği hastalığında plak nedir?

Peyronie Hastalığı sırasında peniste oluşan küçük sert alanlar Peyronie plakları olarak isimlendirilmektedir. Bu plaklar çoğunlukla penisin esnemesine ve sertleşmesine mani olduğundan peniste ele gelen sertiklere yol açmakta ve buna bağlı olarak sertleşme kaybı, şekil bozukluğu, penis boyunda kısalma ve penis eğrilikleri gibi çeşitli belirtilere yol açmaktadır.

egik penis kesin cozum

Penis eğriliği hastalığı hangi yaşlarda görülür?

Hastalık sıklıkla 40-60 yaş grubu aralığında görülmekte olup hiçbir tedavi almaksızın hastalığın kendiliğinden düzelebildiği vakalar da bildirilmektedir.  Buna karşın cinsel aktif daha erken yaşlarda ya da daha geç yaşlarda da görülmektedir.

Peyronie rahatsızlığının gidişatı nasıldır?

Hastalık belirtilerinin ilk görülmeye başladığı andan itibaren 1 yıl süresince hastalık aktif ve ilerleme göstermektedir. Bu süre içerisinde çeşitli ağızdan alınan ilaçlar tedavide denenmektedir.

Bu 1 yıllık sürecin iyi takip edilmesi ve kontrolü önemlidir. Hastalığın başlangıcından itibaren 1 yıllık süre tamamlanmadan çoğunlukla herhangi bir cerrahi müdahale planlanmaz. 

Peyronie tanısı nasıl konulmaktadır?

Peyronie hastalığının tanısı hastadan alınan öykü ve fizik muayene ile konulmaktadır. Gerekli laboratuvar ve radyolojik görüntülemeler ihtiyaç duyulması durumunda talep edilmektedir.

Bu grup hastalar aşağıda yer alan şikayetler ile başvurmaktadır:

 • Peniste ele gelen sertlik
 • Peniste ağrı
 • Peniste sertleşme bozukluğu
 • Penis  boyunda kısalma
 • Peniste eğrilik
 • Cinsel ilişkide zorlanma
 • Cinsel ilişki sırasında peniste ağrı

Hastanın tarif ettiği plakların elle muayenesi ile;

 • Plak varlığı
 • Plak sayısı
 • Plak yeri
 • Plak boyutu belirlenmektedir.

İhtiyaç durumunda penil renkli Doppler ultrasonografiden faydalanılmaktadır.  

Eğri penis peyronie tedavisi hangi bölümde yapılmaktadır?

Tüm teşekküllü sağlık ünitelerinin varsa Androloji bölümünde yoksa Üroloji bölümündeki hekimler bu hastalık tedavisi ile ilgilenmektedirler. Ankara’da Çukurambar bölgesinde, Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plazasında bulunan kliniğimizde Peyronie hastalığına yönelik her türlü tanı ve tedavi işlemi planlanmaktadır. 

peyronie hastasi

Eğri penis hastalığı peyronie tedavisi nasıldır?

Hastalık belirtilerinin başladığı süre tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde oldukça önemlidir. Beraberinde hasta şikayetleri de dikkate alınmaktadır. Özellikle ağrı ile seyreden durumlarda daha dikkatli ve ağrı azaltmaya yönelik tedavi planlanmaktadır.

Hastalığın erken dönemlerinde ilaçlarla tedavi yapılırken daha ileri evrelerinde özellikle peniste şekil bozukluğu yapan durumlarda (penis eğriliğinde) cerrahi tedavi seçeneği gündeme gelmektedir.

Hastalık belirtilerinin başladığı ilk 1 yıllık süreç içerisinde çoğunlukla ağızdan alınan ilaç tedavilerle hastalık kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.

Peyronie hastalığında ilaçla tedavisi ve diğer tedavi yöntemleri

 1. Ağızdan alınarak kullanılan ilaçlar:

E vitamini, Kol***in, POT**BA ve Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar kullanılmaktadır.

 1. Peyronie Plağı içerisine enjekte edilen ilaçlar: 

Bu ilaçlar ile sertliğin eritilmesi amaçlanmaktadır. Bu maksatla çok farklı gruptaki ilaçlar kullanılmaktadır. Ver***** isimli ilaç ile ilgili oldukça fazla sayıda bilimsel literatür bulunmakta ve hastaların önemli bir bölümünde plak içerisine sıkıldığı zaman plağı eritici etki gösterdiği bildirilmektedir.

Peyronie penis eğriliğinde ameliyat tedavisi

 • Penisteki eğriliğini düzeltmeye yönelik cerrahiler:

Peniste şekil bozukluğuna bağlı olarak oluşan kısalık, eğrilik ya da çeşitli deformiteleri gidermeye yönelik pek çok cerrahi teknik tanımlanmış ve başarı ile uygulanmaktadır.

 • Penil Protez:

Peyronie ile birlikte sertleşme bozukluğu ileri derecede olan hastalarda hem eğriliği düzeltmek hem de sertliği sağlamak maksadı ile penil protezler uygulanmaktadır.

peyronie tedavisi ankara

Peyronie ameliyatı zor mu?

Diğer hayati organları ilgilendiren ameliyatlar ile (örneğin kalp için uygulanan koroner bypass ya da beyin ameliyatları gibi) ameliyatlarla mukayese edilemeyecek kadar kolaydır. Ancak penis cerrahileri kendi içlerinde değerlendirildiklerinde önemli, özellikli, deneyim ve bilgi gerektiren ciddi cerrahilerden birisidir.

Peyronie hastalığı ameliyatı riskleri

Peyronie için uygulanacak ameliyatın şekline bağlı olmakla birlikte erken dönemde kanama ve enfeksiyon riski bulunmaktadır. Plak eksizyonu yapılan ve yerine yama uygulanan cerrahilerde sertleşme sorunları az da olsa görülebilmektedir.

Peyronie eğri enis sertleşme sorunu ile birliktelik gösterir mi?

Bu hastalık özellikle ileri dönemlerde ve eğikliğin belirgin olduğu durumlarda sertleşme sorunları ile birlikte görülmektedir. Penisteki eğrilik cinsel birliktelik için bir zorluk oluşturmasının yanı sıra sertleşme bozukluğu da beraberinde eşlik edebilir.

Peyronie hastalığında mutluluk çubuğu (penil protez) ameliyatı uygulanır mı?

Peyronie hastalığına sertleşme sorunu da eşlik ediyorsa gerekli durumlarda mutluluk çubuğu ameliyatı (penil protez) uygulanabilir. Ancak bu her hasta için geçerli değildir. Doktorunuzun önerisi doğrultusunda ihtiyaç halinde ve son seçenek olarak planlanmaktadır.

Penis eğriliğinde kesin çözümü ameliyat mı?

Ameliyat ile eğrilikler düzeltilmektedir. Ancak ameliyata gelinceye kadar uygulanacak başka tedavi yöntemleri de vardır. Bu tedaviler uygulandıktan sonra hiç bir netice alınamaz ise o zaman ameliyat seçeneği gündeme gelmektedir.

Peyronie hastalığı ameliyatı sonrası cinsel birliktelik kaç gün sonra başlar?

Ameliyattan ortalama 4-6 hafta kadar sonra cinsel birliktelik için izin verilmektedir. Ancak hastalığın durumuna göre bu süre daha da uzayabilir.

 

yamuk ve egik penis

Peyronie hastalığı kendiliğinden geçer mi?

Peyronie hastalığının oluşum mekanizmaları kesin bilinmemekte olduğundan tedavi süreci de önceden kesin kestirilememektedir. Bu nedenle hastalığın hangi hastada nasıl seyredeceği konusunda net fikir birliği bulunmamaktadır. Bazı hastalarda kendiliğinden iyileşme olasılığı vardır.

Penis eğriliğinde cinsel ilişki sırasında ne gibi zorluklara yol açar?

Hastalığa bağlı temelde cinsel ilişki sırasında 3 zorluk yaşanmaktadır:

 1. Sertleşme sorunu ve buna bağlı ilişkiye girememe
 2. Penis eğriliği ve buna bağlı cinsel ilişkiye girememe
 3. Sertleşme ve cinsel ilişki sırasında ağrı 

Peyronie hastalığı kalıcı mı?

Hayır. Tedavi ile başarılı bir şekilde çözüm alınan vakalar da olmaktadır. Ancak tedavi sürecinin uzun sürmesi ve bazı hastalarda kalıcı penis eğrilikleri görülmesi nedeniyle yanlışlıkla kalıcı hastalık olarak düşünülmektedir.

Peyronie ameliyatı ve tedavisi yapan hastaneler Ankara’da hangileridir?

Ankara’da pek çok resmi ve özel sağlık kuruluşlarında Peyronie ameliyatları başarı ile tedavi edilmektedir.

Peyronie cerrahisi için yaş sınırı var mı?

Peyronie cerrahisi için özel bir yaş sınırı yoktur. Cinsel aktif yaştaki tüm hastalarda uygulanabilir. Beraberinde sertleşme sorunu olan ileri yaş hastalarda mutluluk çubuğu (penil protez) kullanılacaksa el becerisi olma şartı aranmaktadır.

Peyronie ESWT şok dalgaları ile tedavi edilebilir mi?

ESWT şok dalga ürolojide son yıllarda giderek artan sıklıkta kullanılmaya başlanmıştır. Yeni damarlanma oluşumunu artırmak ve rejenerasyon ile penis dokusunun yenilenmesini ve onarılmasını sağlamak hedeflenmektedir.

Peyronie hastalığı ile faydalı olduğunu bildiren çalışmalar olmakla birlikte daha fazla sayıda klinik çalışmaya ihtiyaç duyulan bir alandır. 

Penis eğriliği ilerler mi, ilerleyici bir hastalık mıdır?

Hastalığın ilerleyici özelliği hastadan hastaya, kişinin bünyesine, bağışıklık sistemine, eşlik eden sistemik hastalıklar ve onların tedavisinde kullanılan ilaçlara ve hastalığa maruziyet süresine bağlıdır. Dolayısıyla bazı hastalarda ilerleyici olmakla birlikte bazılarında tedavi ile iyileşme sağlanabilmektedir.

Peyronie kum saati deformitesi yapar mı?

Peyronie hastalığında penis eğrilikleri görülebileceğini daha önce belirtmiştik. Penisin ortalarını tutan plaklarda bu bölgede incelme yaptığından “kum saati deformitesi” adı verilen bir şekil bozukluğu, penis eğriliği yapabilmektedir.

Peyronie hastalığı penis boyunda kısalma yapar mı?

İleri derece plak oluşumu ile seyreden Peyronie hastalığında hem penis boyunda kısalma hem de peniste sertleşme sorunu oluşabilmektedir.

Peyronie plağı giderek artar mı?

Tetikleyici faktör, başlatıcı faktör ortada durdukça plakta ilerleme olabilir. Bunda hastanın yaşı, sistemik hastalıkları, kullandığı ilaçlar, bağışıklık sistemi direnci gibi pek çok faktör belirleyicidir. Ancak her hastada mutlaka plak büyüklüğü artacağı beklentisi gereksizdir.

Peyronie plağı nasıl tedavi edilir?

Plaklar peniste ele gelen sertliklerdir. Öncelikle medikal tedaviler denenmektedir. Buna yanıt alınamayan olgularda cerrahi dışı çözümlere başvurulmaktadır. Bunlarla da baş edilemeyen durumlarda cerrahi ile plaklar çıkarılmaktadır.

Peyronie medikal tedavisi ilaçları kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Kolşisin, POT**B*A gibi ilaç kullanımları sırasında karaciğer üzerinde oluşabilecek toksik etkiler nedeni ile, nonsteroidal antienflamatuar ilaç kullanımı sırasında da mide sorunları, böbrek fonksiyonları ve kanama diatezleri yönünden dikkat edilmelidir.

Uzun süreli kullanımlar mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır. Hastalar kendileri bu grup ilaç tedavilerini kesinlikle başlamamalıdır.

Peyronie hastalığı zararları nelerdir?

Peyronie hastalığı genel manada 3 temel zarar oluşturmaktadır:

 • Fonksiyonel zararları:

Peniste eğriliğe bağlı cinsel ilişkiye girememe, cinsel ilişki sırasında zorlanma ve ilişkiyi sürdürememe, cinsel ilişki sırasında ağrı ve sertleşmenin bozulması gibi fonksiyonel bozukluklar oluşturmaktadır.

 • Estetik zararları:

Peniste değişik derecelerde farklı açılarda sağa, sola, yukarı ya da aşağı doğru oluşan bazen de penis tam orta hatta meydana gelerek kum saati deformitesi yaparak peniste estetik bozukluklara yol açmaktadır.

 • Psikolojik zararları:

Gerek estetik ve gerekse fonksiyonel sonuçlar bireyin psikolojik yapısını olumsuz etkilemektedir. Bazen bu olumsuz etkileşim bireyin partnerine de yansımakta ve eşler arasında da Peyronie hastalığına bağlı olumsuz etkiler oluşmaktadır. 

Peyronie hastalığında DİKKAT!!! edilecek hususlar nelerdir?

 • Erken tanı ve tedavi önemlidir.
 • Klinik olarak şüpheniz olması durumunda doktora başvurunuz.
 • Hastalığın iyileşebileceğini ancak bunun zaman alacağını dikkate alınız.
 • Hastalıkla ilgili tetikleyici ya da sürdürücü faktörü belirleyebilirseniz uzaklaşmanız, hastalığınızın daha kısa sürede iyileşmesini sağlayacaktır.
 • Doktorunuzun yazacağı ilaçların etki ve yan etkileri konusunda bilinçli olunuz ve takibi açısından doktorunuzun önerdiği sürede kontrolü ihmal etmeyiniz.
 • Hastalığınızın kabaca başlangıç zamanını iyi bilmeniz önemlidir. Zira cerrahi için acele etmemek ve bu başlangıç zamanı üzerinden kabaca bir yıl geçmiş olmasını beklemek bu hastalığın tedavisi için genel kabul gören görüştür.

SONUÇ:

 • Peyronie hastalığı peniste ağrı ve penis eğriliği yapan önemli bir hastalıktır
 • Ağrı ve penis eğrilikleri cinsel ilişkiye engel olabilecek düzeyde olabilir.
 • Peyronie plakları peniste yapısal bozukluklara bağlı olarak oluşur.
 • Peniste ele gelen sertlikler de Peyronie plakları akla gelmelidir.
 • İlaçlar, ilaç dışı yöntemler ve ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.
 • Penis içerisine sıkılan yeni ilaçlar farklı seçenekler ile daha fazla sayıda ilgili klinik çalışmalara gereksinim vardır.

Kaynaklar : 

 • Peyronie’spenile plication. Cordon BH, Osmonov D, Hatzichristodoulou G, Morey AF. Transl Androl Urol. 2017 Aug;6(4):639-644.
 • Contemporary Review of Peyronie’sDisease Treatment. Capoccia E, Levine LA. Curr Urol Rep. 2018 May 17;19(7):51.
 • Objective Assessments of Peyronie’s Chen JY, Hockenberry MS, Lipshultz LI. Sex Med Rev. 2018 Jul;6(3):438-445.
 • Recent surgical advances in Peyronie’s Gaspar S, Santos Dias J, Martins F, Lopes T. Acta Med Port. 2016 Feb;29(2):131-8.
 • Nonsurgical management of Peyronie’s Tsambarlis P, Levine LA. Nat Rev Urol. 2019 Mar;16(3):172-186.
 • Peyronie’sDisease: Intralesional Therapy and Surgical Intervention. Aliperti LA, Mehta A. Curr Urol Rep. 2016 Sep;17(9):60.
 • All about Peyronie’s Hussein AA, Alwaal A, Lue TF. Asian J Urol. 2015 Apr;2(2):70-78.
 • A review of the epidemiology and treatment of Peyronie’s Ostrowski KA, Gannon JR, Walsh TJ. Res Rep Urol. 2016 Apr 29;8:61-70.
 • Lengthening strategies for Peyronie’sdisease. Gaffney CD, Pagano MJ, Weinberg AC, Small AC, Kuehas FE, Egydio PH, Valenzuela RJ. Transl Androl Urol. 2016 Jun;5(3):351-62.

56 YORUMLAR

 1. Hocam bende çok fazla olmasa da gözle görülür bir eğrilik var yaşım 17 bunun için ne yapmam gerekiyor?gelecek sene MSÜ sınavına gireceğim herhalde sağlık testinde sorun çıkartıyormuş.

  • Penis ereksiyon halinde iken fotoğraf çekerek bize başvurunuz.0533-7256280 randevu alabilirsiniz. Eğriliğin derecesine göre tedavi planlarız. Geçmiş olsun.

  • Cerrahi müdahaleden önce diğer tedavileri denemek gerekir. Ancak ameliyat gerekirse yapılacak ameliyata göre ereksiyon sorunu bazılarında olabilir bazılarında hiç sorun görülmez.

   • Hocam benim yasim 43. 2015 kasim ayindan beri peyroni kirigiyla yasiyorum egrilik yok cinselde sorunum yok
    Plaklari vucuduma dagittim onlari temizlemeye ugrasiyom kaslarimin icine girdi bundan kurtulmak istoyorum hep aci icinde pisikolojim bozuk dolasiyorum lakin ameliyatindan cok haz almadigim icin olmadim olsam cinseligimde sorun olurmu
    0505 821 1979

    • Peyronie ameliyatlarından sonra cinsel etkilenme başlangıçtaki hastalığın seviyesi ile ilişkili şekilde değişebilir. Plakların sayısı, yeri, uzunluğu ve peniste oluşturdukları açı bozuklukları birlikte değerlendirilerek karar verilmelidir.
     Geçmiş olsun dileklerimle.
     Dr. Ömer Faruk

     • Hocam saygılar ben daha önceden diyabet hastası idim diyabet ameliyatı oldum ama penis damarlarında daralma olduğunu söyledi üroloji doktorum eriksiyon sertleşme olmuyor ne önerirsiniz ona göre hareket etmek istiyorum

     • Diyabet hastalarında damarsal ve sinirsel faktörlerin etkilenmesi sonucu ereksiyon sorunları yaygın görülen problemlerdendir. Hastalığın etkilerinin tam olarak araştırılması ve etkilenme derecesine göre uygun bir tedavi planlanması gerekiyor. Dilerseniz 0533-7256280 arayarak bizimle irtibata geçebilirsiniz. Muayene ve tetkiklerinizi birlikte değerlendirip sizin için en uygun tedavi seçeneğini birlikte kararlaştıralım.
      Geçmiş olsun dileklerimle.
      Dr. Ömer Faruk

 2. Hocam bende peniste plak var aynı hizada 2 tane. Diyabetten sonra meydana geldi. Sertleşme ve peniste küçülme oldu. Konya da tedavi oldum yaklaşık 3 yıl. Ağızdan kullanılan ilaçlar kullandım. Şu an sertleşme biraz geçti ama peniste meydana gelen küçülme beni rahatsız ediyor. Konya’da ki doktorlar sonuca gitmiyor ne tavsiye edersiniz. Saygılarımla. 05443276416

 3. Merhabalar ömer bey 22 yaşındayım bende penis egriligi var sanirim 11 yaslarinda felan olmuştu yazinizi okudum sanirim bundan ötürü sertlesmede ufak bir sikintida yaratiyor daha önce üroloji uzmanına gitmiştim fakat bana via***ra verdi gönderdi kullandım ama ne sertliği düzeltti nede eğrilik hala olduğu gibi duruyor lütfen bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz sizden rica ediyorum size telefon numaramı bırakıyorum 05551596990…!

  • Sizi birazdan arayalım. Haberleşelim. Ereksiyon halinde iken bir kaç adet fotoğraf ile birlikte gelirseniz muayene edelim ve gerekeni yapalım. Görüşmek diledği ile.

 4. Hocam merhaba benim sorunum penisin dip tarafı kum saati şeklinde oldu ve çok kısaldı bir seneyi geçgin ilaç kullanıyorum hiç bir faydası olmadı cerrahi mudale mi gerekiyor

  • Uygun bir vaktinizde son halinin fotoğraflarını çekerek gelebilirseniz görüşelim. 0533-725 62 80 arayarak randevu alabilirsiniz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 5. Hocam kolay gelsin peyronie hastalığım var bunun tedavisine başlamak istiyorum ama maddi yonden sıkıntılarım var ortalama tedavi surecinde ne kadar ucrete ihtiyacım olur plaklar penisin sağ tarafında ve dip tarafında kum saati diye tabir ettiğiniz sekilde sertleşme sorunum var penis dibinden kırılıyor plaklar baya büyük elle rahatlıkla hissediliyor uroloji bölümünde uzman bir doktora muayene oldum bana ilaç verdi 1 ay kullanmamınsoyledi 20 gündür kullanıyorum herhangi bir etki goremedim bana bu konuda bilgi verirseniz bir an önce tedavi olmak istiyorum psikolojim alt üst oldu lütfen yardım edin şimdiden teşekkürler 05322089224

 6. Sertleşme sorunu yaş, Sistemik hastalıklar, geçirilen ameliyatlar, kullanılan ilaçlar, beslenme alışkanlıkları, obezite, kan şekeri yüksekliği, kolesterol yüksekliği, hormonal bozukluklar gibi pek çok bozukluğa bağlı olarak gelişmiş olabilir. Durumunuzun aydınlatılması için muayene ve tetkikler yapalım.
  Geçmiş olsun dileklerimle.
  Dr. Ömer Faruk

 7. hocam iyi aksamlar ismim ahmet kayaalp
  benim sorunum penisim kücüldü ve icine kaciyor ereksiyon sorunumda var penisim icine kacmasi beni rahatsiz ediyor idrar yaparken rahatsiz oluyorum yasim 54 eger beni ararsaniz sevinirim telefonum 05393658266 saygilaimla

 8. Hocam bende Peyronie hastalığı var. Yaklaşık 10 Yıldır muzdaribim daha önce size muayenede olmuştum. Biraz bekleyelim düzelme olabilir demiştiniz. Ancak sorun Büyüdü dip kısmı kum saati gibi oldu ayrıca penis boyuda kısaldı ayrıca penisin baş kısmında yumuşaklık var baş kısmın Uç tarafı yumuşak hemen arka kısmı sert bir türlü çare bulamadım. Normalde sertleşme oluyor nasıl bir çare bulabiliriz.

 9. Hocam ben 16 yaşındayım ve birkaç ay önce penisim ereksiyondayken sola doğru bir eğrilik farkettim biraz araştırdım ve bu hastalık karşıma çıktı benle aynı yaşta olan birkaç arkadaşım daha var onlara bu hastalıktan bahsettim ve nasıl bir iştir ki onlarda bu hastalığı taşıyormuş (bi arkadaşımın kum saati dediğiniz o şeyden varmış penisinde) ve daha hiç birimiz de ailemize daha söylemedik nasıl söyleyeceğimiz düşünüyoruz aslında biraz tedirgin ediyor insanı…:(
  Hocam gençlerde hastalığın tedavisiz olarak bitmesi ihtimali yüzde kaç? (Diğer yaş gruplarını göze alırsak)
  Şanlıurfa’da yaşıyorum

  • Muayene olmanız uygun olacaktır. Muayeneye gelirken penisin ereksiyon halinde çekilmiş bir kaç adet fotoğrafı olursa aydınlatıcı olabilir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.

  • Hocam merhaba ,peniste zorlama sonucu .üretra da inceden sızı oluştu ve peniste sertlik var. Penil Ultrason ve defalarca idrar tahlili cekıldı.ve hepsi temiz . Bi.sinir sıkışması ve yada damar sıkışması meydana gelmiş olabilirmi ne yapmam gerekir

   • Anladığım kadarı ile uzun zamandan beri sıkıntınız devam ediyor ve tedaviler ile sonuç alamadınız. Dilerseniz sizi bir de biz görelim ve muayene ile değerlendirelim.
    Geçmiş olsun dileklerimle.
    Dr. Ömer Faruk

 10. Kıymetli hocam merhaba,
  Ben bir sağlık personeliyim.
  Yaklaşık üç aydır peyronie hastası olduğumu farkettim. Düzelir mi diye bekledim, düzelmediği gibi daha da ilerlemesinden korkuyorum. Ağrı hiç olmadı şükür. Ama üst kısımda kıkırdağımsı plak elle hissediliyor. Yukarıya doğru belirgin bir eğrilme ve penis boyunda kısalma var. Devlet memuru olduğum için tedaviye ayıracağım kaynak sınırlı. İnternette araştırıken ilk sayfanın birinci sırasında sizin sayfanız çıkıyor. Peyronie konusunda en yetkin hekimlerden birisi olduğunuzu anlıyorum. Yazdığınız bilgileri ve videolarınızı dikkatle okudum, izledim. Tedavi süreci hakkında ve sürecin yaklaşık/ortalama maliyeti konusunda bilgi verebilirseniz çok mutlu olacağım. Selam, sevgi ve saygılarımla.

  • Peyronie hastalığının önemli sonuçlarından birisi de penis eğriliğidir. Eğrilikte derece oldukça önemlidir. Ereksiyon halinde (sertleşmiş durumda) bir kaç adet fotoğraf çekerek başvurabilirseniz muayene ve tetkiklerle sizin için en uygun tedaviyi planlayabiliriz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 11. Merhaba hocam ben 23yasindayim bu yaşıma kadar penisim ile ilgili bir sorunum yok tü ama bir seneye yakın bir süredir penis te eğrilik ve boyda kısalma demiyelim de sanki büyümesini engelleyen bişey var kasılıp kalıyor ve boşalma sırasında meni yoğun bir kıvam da geliyor ver %40lik kısmı içinde kalıyor ve sonra dan sonradan kendiliğinden geliyor sanki meninin geldiği kanalda bir daralma söz konusu hocam bu konuda bana yardımcı olursanız tedavi için

  • Ereksiyon halinde iken çekeceğiniz bir kaç açıdan alınan fotoğraflar ile bir üroloji uzmanı ile görüşmeniz uygun olacaktır. Yaşınız oldukça genç olduğu için varsa bir sorun önceden tespit edilmesi ve tedavi başlanması ileride yaşanabilecek olumsuzlukların önünü alabilir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Peyronie hastalığı yönünden muayene olmanız ve değerlendirilmeniz uygun olacaktır. Ankarada iseniz 0533-7256280 arayarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 12. Merheba
  77 yaşındayım. Evliyim. Geçen sene kadar her herhangi bir seks problemi yaşamadım. Bir yıldan beri hem penis eğrildi hem de sertleşme problemi yaşıyorum. Ankara şehir hastahenesinde muayene oldum. Ameliyat denildi. Kabul etmedim. Sizden ricam:
  1- Ankara’da iseniz adresiniz ve muayene ücretiniz
  2- Ameliyat ücretiniz ne kadar? (Devlet Memuru emeklileri için farklı bir ücretlendirme var mı?
  3-Ameliyat süresi ve sonrasında sertleşme olacak mı? Cevabınız için teşekkür ederim.

  • 1. Ankara’da Çukurambar’dayız. Adres, muayene ve diğer işlem ücreti bilgileri için 0533-7256280 arayabilirsiniz. Ya da dilerseniz telefon numaranızı yazın lütfen arkadaşlarımız size ulaşsın.
   2. Ameliyat gerekliliği durumunda özel hastanelerde işlemi gerçekleştiriyoruz ve ücret çıkıyor.
   3. Eğrilik ve sertleşme açısından ayrı ayrı değerlendirme yapmak gerekir. Bu sorunuzun cevabı için muayene ve tetkikleri görmek gerekir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 13. Hocam merhaba 41 yaşındayım benim doğuştan problemim ortadan başlıyor eğrilik 40 derece öne doğru tam muz biçiminde aşağı doğru. İlla ameliyat mı gerekiyor şok tedavi dedikleri yöntem etkili olur mu ne yapmam gerekiyor teşekkür ederim

  • Penis eğriliklerinin düzeltilmesi oluşum sebebine göre değişmektedir. Doğuştan olan bozukluklarda tedavi cerrahi olarak uygulanabilirken sonradan olanlarda cerrahi dışı seçenekler de olabilir. Muayene olmanız ve ona göre karar verilmesi gerekir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 14. Hocam benim penisimde sola doğru fazla olduğunu düşündüğüm bir eğrilik var.üroloji doktoruna gittim ameliyat dedi fakat ameliyat konusunda şüphelerim var.mesela ameliyat kesin bir çözüm müdür? Normal penise göre dezavantajı olacak mıdır? Sertleşme küçülme olabilir mi? Sorularımı size sorabileceğim bir yer var mı

  • Sorularınıza net yanıt verebilmek için muayene yapmak gerekir ve fotoğrafı değerlendirmek uygun olur. Ankara’da iseniz
   0-533-7256280 arayarak iletişime geçebilirsiniz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 15. Merhaba ben yaklaşık 10 gün önce penil plikasyon yöntemiyle penil kurvatür ameliyatı oldum.Fakat uyuşukluk ve hissizlik devam ediyor,ameliyatın başarılı geçtiği söylenmişti,ödeme bağlı sinir basısı olabileceğini düşündüm ama bu durum beni endişelendiriyor
  Not:Ameliyatımı herkesin referans gösterdiği başarılı bir prof yaptı,kötü düşünmek istemiyorum ama kalıcı his kaybı yaşarsam hayatım kararır
  Nasıl düşünmeliyim

  • Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ameliyat sonrası erken dönemde görülen bazı problemler çoğunlukla ortadan kalkmaktadır. Başarılı bir cerrahi ile tecrübeli ellerde çok daha güzel ve yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenle endişe etmeyiniz. İyileşme süreci tamamlandığında endişelerinizin haksız olduğunu göreceksiniz. Doktorunuzun takip ve önerilerini yakından dikkate almanız önemli.
   Dr. Ömer Faruk

 16. Merhaba hocam. Ben kendimi bildim bileli penisimde sol aşağı doğru bir eğrilik var. Düzelme inkani varmidir. Tedavisi varsa ne kadar sürer, ve bunun maddi boyutu nedir.

  • Penis eğrilikleri genellikle çok başarılı bir şekilde düzeltilip tedavi edilmektedir. 0533-7256280 arayarak bizimle detaylar için irtibata geçebilirsiniz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz