Böbrek Taşı Ameliyatı Ankara

Böbrek taşları toplumda sık görülen bir problemdir. Hemen hemen herkeste böbrek taşı olabilir. Bazılarında ise birden fazla kez olabilir. 70 yaşına kadar erkeklerin %19’u, kadınların %9’u böbrek taşları ilişkili sağlık problemleriyle karşılaşmaktadır.

Böbrek taşları, çeşitli mineral ve tuzların böbrek içinde birikmesiyle oluşan sert yapılardır. Bazı hastalar böbrek taşı belirtisi olmadan tesadüfen yapılan başka amaçla yapılan görüntüleme yöntemlerinde böbrek taşı olduğunu öğrenirken, bazıları böbrek taşı ağrısı ise acil servise defalarca gitmek zorunda kalabilmektedir.

Çoğu böbrek taşı çeşitli tedavi seçenekleriyle tedavi edilebilmektedir. Böbrek taşının cinsinin tespiti hem tedavi hem de tekrarlamasını önlemek açısından önem taşır. Böbrek taşının tekrar oluşmasını önlemek de pekala mümkün olabilmektedir.

Çok basit şekilde bol su içilmesi ve taş oluşumunu arttıran besinlerden uzak durulması bile böbrek taşı oluşumunun önlenmesinde ciddi role sahiptir.

Son 35 yıl içerisinde böbrek taşlarının girişimsel tedavisinde önemli gelişmeler olmuştur. Açık cerrahiye ihtiyaç duyulan hasta sayısı ciddi oranda azalmıştır. Tüm böbrek taşlarının %10-20’si cerrahi müdahale gerektiren taşlardır.

Böbrek taşı belirtisi olmayan, 5 mm den küçük çaptaki taşlar ise girişimsel müdahale gerektirmeyen, kendiliğinden düşebilen taşlardır.

İçindekiler

Böbrek Taşı Neden Olur?

Böbrek Taşı Ameliyatı

Böbrek taşları, idrarda normalde bulunan kalsiyum, okzalat, sistin ya da ürik asit gibi maddelerin düzeylerinin artmasıyla oluşurlar. Tıbbi olarak aşağıdaki şekillerde isimlendirilmektedir:

 • Hiperkalsiüri
 • Hiperoksalüri
 • Sistinüri
 • Hiperürikozüri

Bazen de bu maddeler idrarda normal düzeyde bulunmalarına rağmen yeterli miktarda su içilmemesi nedeniyle de oluşabilir. Bu maddeler öncelikle küçük kristal ya da kum denilen yapıda olup, zamanla böbrek içinde büyüyüp sertleşerek taş halini alırlar.

Bazı durumlarda ise vücutta bir takım maddelerin az bulunması da böbrek taşı oluşumu açısından risk oluşturur. Bu faktörlerin başında ise sitrat ve magnezyum gelmektedir. Sitrat eksikliği taş oluşumunu tetiklemektedir. Magnezyum eksikliği olanlarda da taş oluşumu provakte olmaktadır. Tıbbi olarak aşağıdaki şekilde isimlendirilmektedir:

 • Hipositratüri
 • Hipomagnezüri

Böbrek Taşlarının Görülme Sıklığı Nedir?

Yaşla birlikte böbrek taşı görülme riski artar. Sıklıkla 60 yaştan sonra böbrek taşı görülme sıklığında azalma olsa da, bazen 80 yaşında bir hastada bile ilk kez böbrek taşı görülebilir. 40 yaş altında erkek ve kadınlarda benzer sıklıkta görülür. Ancak tüm yaş grupları esas alındığında erkeklerde kadınlardan iki kat fazla görülür.

Böbrek Taşı Hangi Bölgelerde Sık Görülür?

Endemik olarak yaygın görüldüğü bölgeler genellikle sıcak iklimin hakim olduğu ülkelerdir. Ülkemiz de böbrek taşı oluşumu açısından sık görülen ve riskli kabul edilen bölgeler içerisindedir. Ülkemiz içerisinde de güneyde ve güney doğuda sıcak iklim ve güneş ışınlarının etkisi ile böbrek taşı daha  diğer bölgelere göre daha sık görülmektedir.

Böbrek Taşı Belirtileri Nelerdir?

Bazı durumlarda böbrek taşı başka nedenlerle yapılan görüntüleme yöntemleri sırasından tesadüfen tespit edilir, böbrek taşı belirtileri olarak hastaların şikayetleri olmayabilir.

Böbrek taşları, bazen hastalarda hiçbir belirtiye yol açmadan yıllarca durabilir. Böbrek taşları böbreklerden idrar yollarına geçerken hastalarda şikayetlere sebep olurlar.

 • Ağrı: Böbrek taşına bağlı ağrı taş nedeniyle idrar yollarında tıkanıklık olduğunda, hafiften şiddetli ağrıya kadar uzanan bir değişkenlikte görülür. Kalça ve kaburga arasında yanda hissedilen, bazen kasıklara kadar vuran ağrı olarak hissedilir.
 • İdrardan kan gelmesi (hematüri): Kırmızı ya da pembemsi renkte idrar yanı sıra gözle görülmeyen yani mikroskobik hematüri de olabilir.
 • İdrar yaparken küçük taş ya da kum görülmesi
 • Bulantı, kusma
 • İdrar yapmakta zorlanma, ağrı (dizüri)
 • Sık idrara çıkma (pollaküri)
 • Ani, acil işeme hissi (urgency)
 • İdrar yaptıktan sonra tam rahatlayamama
 • Sürekli idrar varmış hissi

Böbrek Taşı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Böbrek taşı hastalığı tedavisi hastaların şikayetlerinin düzeyi, taşın idrar yolunda herhangi bir bölgede tıkanmaya yol açıp açmadığına göre değişir. Eğer hastanın ciddi ağrısı yoksa sıvı alabilecek durumda ise ilaç tedavisi ile evde takip mümkün olabilmektedir.

Ağrı kesici ve idrar yapmayı kolaylaştırıcı ilaçlar yanı sıra hastanın taşın düşüsünü takip edebilmek ve taşın incelenebilmesi açısından idrarını biriktirmesi istenir.

Ağrı dayanılmayacak kadar ciddi düzeyde, bulantı ve kusma da beraberinde varsa hastane şartlarında damardan sıvı tedavisi ve ağrı kesici verilmesi gerekir. Ateş de beraberinde olduğunda tedaviye antibiyotik eklenip, hastane yatış gerektirecek kadar ciddi bir tablo olabilir.

Eğer böbrek taşı kendiliğinden düşmezse, ( 5 mm den büyük taşlar nadiren kendiliğinden düşer, bazen daha küçük taşlar da) taşların kırılması ya da çıkarılması gibi ileri müdahaleler gerekebilir. Bu müdahaleler;

 • Minimal girişimsel cerrahi müdahaleler
  • Üreteroskopi (URS)
  • Ses dalgalrı ile taş kırma (ESWL)
  • Perkütan nefrolitotomi (PNL)
  • Retrograde Intra Renal Surgery (RIRS, Flexibl ureterorenoskopi)
 • Laparoskopik ya da açık cerrahi

URS ve ESWL kendiliğinden düşmeyen taşların tedavisinde ilk uygulanacak yöntemlerdir. 2 cm den büyük taş, daha sert yapıdaki taşlarda ve taşların ulaşılması zor yerlerde olması durumlarında PNL tercih edilebilir. Bu yöntemler açık cerrahiye göre daha avantajlıdırlar.

Böbrek Taşında Teşhis Nasıl Koyulur? Hangi Testler Yapılır?

Böbrek Taşı Operasyonu

Böbrek taşı tanısı; hastaların şikayetleri, fizik muayene bulguları ve görüntüleme yöntemleri sonuçlarına göre koyulur.

 • İdrar analizi
 • Tam kan sayımı, böbrek fonksiyon testleri, elektrolit düzeyleri(kalsiyum, ürik asit, sodyum, potasyum..)
 • 24 saatlik idrar analizi
 • Üriner ultrasonografi tanıda kullanılan görüntüleme yöntemlerinden biridir. Küçük çocuk ve gebelerde tercih edilen yöntem olmakla birlikte çok küçük taşları ya da üreterlerdeki taşları görüntülemeyebilir. Kolay, ucuz ve çabuk ulaşılabilir bir radyolojik yöntemdir.
 • Böbrek taşları görüntülemesinde en iyi yöntem kontrastsız tomografidir.
 • IVP (Intar Venöz Piyelografi): Halk arasında renkli böbrek filmi olarak da bilinmektedir. Kontrast maddenin damar içerisine enjeksiyonu sonrası böbreklerin süzme fonksiyonlarını göstermede faydalıdır. Öte yandan anatomik olarak böbrek taşı lokalizasyonunu ve böbreklerin etkilenme derecesini anlamada da yardımcı olmaktadır.
 • MR Ürografi: Daha nadir durumlarda IVP ile yeterli sonuç alınamayacağı düşünüldüğünde ya da IVP çektirmenin kontrendike olduğu hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. MR ile böbreklerin anatomik lokalizasyonları, taşın durumu ve üriner sistemin anatomik yapısı hakkında yeterli bilgi vermektedir.
 • Böbrek sintigrafisi: Böbrek taşlarının tanısı amaçlı kullanılmaz. Ancak böbrek taşlarına bağlı hasarın derecesini anlamada oldukça etkili ve güvenilir bir tanısal yöntemdir.

Böbrek Taşı Çeşitleri?

 • Kalsiyum okzalat taşları (%70-80)
 • Kalsiyum fosfat taşları (%15)
 • Ürik asit taşları (%8)
 • Sistin taşları (%1-2)
 • Sitrüvit taşları (%1)
 • Karışık yapıdaki taşlar

Böbrek Taşı Oluşumunda Risk Faktörleri

Bazı durumlar böbrek taş oluşumunu arttırır. Bu faktörler değiştirilebilir ve değiştirilemez faktörler olarak iki grupta değerlendirilebilir.

Değiştirilebilir Risk Faktörleri:

 1. İdrar ile ilgili anormallikler
 • Hiperkalsiüri (idrarda kalsiyumun fazla olması)
 • Hiperürikozüri (idrarda ürik asitin fazla olması)
 • Hipositratüri (idrarda sitratın az olması)
 • Hiperoksalüri (idrarda okzalatın fazla olması)
 • Düşük idrar hacmi (2 lt den az idrar çıkışının olması)
 • İdrar pH’sı; Asidik idrardA (idrar pH sının 5.5 altında olması durumunda) ürik asit taşı görülme sıklığı artar. Alkali idrar (pH 6.5 ve üzeri olması) idrar yolu enfeksiyonu, renal tübüler asidoz ve alkali beslenme durumunda sık görülüp, kalsiyum fosfat taşı oluşumunu artırır. Kalsiyum okzalat taşları oluşumu ile idrar pH ilişkisi yoktur.
 1. Diyet ile ilişkili durumlar

Sıvı tüketimi, beden kitle indeksi, diyetle kalsiyum alımı, şekerli gıda tüketimi, sağlıksız beslenme gibi faktörlerin böbrek taşı olan vakaların % 50’sinde taş oluşumu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

 • Diyetle düşük sıvı, kalsiyum, potasyum ve fitat alımı ile fazla oksalat, sodyum, hayvansal protein, sükroz, früktoz ve c vitamini tüketimi böbrek taşı oluşumu riskini artırır. Hayvansal proteinlerin fazla, sebze ve meyvenin az tüketilmesi ürik asit taşlarının görülme sıklığını arttırır.
 • Yeterli sıvı tüketimi bulgu veren böbrek taşı hastalığının görülmesinde %30 azalmaya yol açarken, yeni taş oluşumunu da önleme etkisine sahiptir. Sıvı tüketiminde su içilmesinin özellikle önemli olduğu unutulmamalıdır. Şekerli ve gazlı içecekler tüketiminde böbrek taşı görülme sıklığında artmaktadır.Portakal suyu tüketimi (potasyum ve sitrat içeriği fazla) ile böbrek taşı oluşma riskinde azalma görülmektedir. Aşırı c vitamini alımı ise taş oluşmasını arttırır. Potasyumdan zengin beslenme ile böbrek taşı oluşumunda azalma görülür. Fitattan zengin beslenme taş oluşumu açısından koruyucudur, özellikle kalsiyum okzalat taşı oluşumunu önler.
 • Her ne kadar aşırı alkol tüketimi ile böbrek taşı riski artıyor olsa da, çalışmalar bira ve şarap tüketiminin böbrek taşı oluşumunu azalttığını göstermektedir.
 1. İlaçlar

Topiramat, asetazolamid, uzun etkili steroidler gibi ilaçlar ile taş oluşumu artmaktadır.

Değiştirilemeyen risk faktörleri:

 • Aile öyküsü: Ailede taş öyküsü olan bireylerde böbrek taşı görülme riski 2.6 kat fazla
 • Genetik faktörler
 • Başka hastalıkların varlığı (primer hiperparatiroidizm, hipertansiyon, gut, şeker hastalığı, obezite, medüller sünger böbrek, distal renal tübüler asidoz, iltihabi barsak hastalığı, kısa barsak sendromu, sistinüri, barsak ameliyatı öyküsü, mide bybass operasyonu olması gibi durumların varlığında böbrek taşı riski artar)
 • Sıcak iklim bölgesinde yaşamak

Böbrek Taşı İlaç Tedavisi Nasıl Yapılır?

 • Ağrı kesiciler; Böbrek taşı tedavisinde öncelikle hastaların ağrılarının düzeltilmesi esastır. Tedavide ağrı kesiciler (NSAİİ ya da opioidler) kullanılır. Sıvı alımı iyi olan hastalara ağızdan ağrı kesici tabletler verilirken, ağrı şiddeti fazla olan hastalara i.m (kalçadan iğne) ya da damardan da uygulanabilirler.
 • Alfa blokerler; Taşın büyüklüğü ve yeri taşın kendi kendine düşmesini belirleyen faktörlerdir. 5 mm altındaki taşlar kendiliğinden, müdaheleye gerek olmadan rahatlıkla düşerler. Üreterin yukarı seviyesinde takılı kalan taşların da kendiliğinden düşme riski düşüktür. Taşın idrar yolu kanalından daha rahat geçebilmesi için 5-10 mm çaptaki taşları olan hastalara alfa bloker (tamsulosin) tedavisi 4 haftaya kadar kullandırılabilir.
 • Antibiyotik; Eğer hastalarda böbrek taşı belirtileri yanı sıra idrar yolu enfeksiyonu da varsa antibiyotikler kullanılır.
 • Böbrek taşlarını önlemek için allopürinol gibi ürikozürik ajanlar (ürik asit taşları), potasyum sitrat ve sodyum bikarbonat gibi alkalize ajanlar (ürik asit ve sistin taşları), tiazid idrar söktürücüler (kalsiyum taşları ) kullanılabilir.

Eswl (Ses Dalgaları ile Taş Kırma) Nedir?

Yüksek enerjili şok dalgaları kullanılarak böbrek taşlarının parçalanmasını ve taşların idrar ile atılabilecek boyuta dönüşmesini sağlayan bir yöntemdir. Ses dalgaları deri üzerinden, böbreğe ve ordan da taş üzerine iletilir.

Böbreğin yumuşak olan doku yoğunluğu ile taşın sertliği arasındaki yoğunluk farkı enerjinin serbestleşip taşı parçalamasına yol açar.

Üreterin yukarısında yerleşik ve böbrekte olan 1 cm den küçük taşlar için ESWL tercih edilen yöntemdir.  Büyük çaptaki ya da sert taşların kırılmasında kullanılmaz. Hipertansiyon ve böbrek hasarı gibi yan etkiler nadiren de olsa olabilmektedir.

Üretoroskopi ( URS )

Üretra ve idrar kesesinin içinden geçen ince bir görüntüleme aleti (teleskop) yardımıyla böbreklere ulaşılıp taşın görülmesini, dışarı çıkarılması ya da kırılarak kendiliğinden düşecek boyuta getirilmesini sağlayan bir yöntemdir.

Böbreklerdeki küçük çaplı taşlar için ve de idrar yollarını tıkayan taşların özellikle (orta ve aşağı üreter yerleşimli) tedavisinde kullanılır. ESWL tedavisinden fayda görmeyen hastaların tedavisinde de URS kullanılabilir.

Fleksible Üreterorenoskopi (Flexible URS) – Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS, RIRC)

Fiberoptik gelişmeler fleksible üreteroskopinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Fleksible URS ile böbrek ve üreter taşlarının tanı ve tedavisi mümkün olabilmiştir. Manevra yeteneğinin olması ile böbrek içi toplayıcı sisteminin görüntülenmesi, bu bölgedeki taşlara müdahale edilmesi sağlanır.

Penis ya da kadınlarda üretra içinden endoskopik olarak girilerek böbreklere kadar ulaşılmakta ve böbrek içindeki taşlar vücuda herhangi bir kesi veya yara oluşturmadan kırılıp temizlenmektedir.

Perkütan Nefrolitotripsi (PNL)

Sırt bölgesinden yaklaşık 1 cm lik kesi ile böbreğe ince bir teleskop ile girilerek böbrekteki taşın dışarı çıkarıldığı minimal bir girişimsel işlemdir. Çok büyük ya da komplike taşlar ile ESWL tedavisine yanıtsız olan taşların tedavisinde kullanılır.

Açık cerrahiyle aynı tedavi başarısına sahip olup, hastanede yatış süresinin kısa olması, iyileşme süresinin kısa olması ve daha ucuz olması avantajlı özellikleridir. Öte yandan en önemli tercih edilebilir olmasını ise daha küçük kesi yapılmasına ve daha iyi kozmetik sonuçlara sahip olmasına bağlı olduğu söylenebilir. PNL uygulanan durumlar:

 • 2 cm den büyük ya da kompleks yapıdaki taşlar(staghorn-böbrek içi toplayıcı sisteminin hepsinin taşla dolu olması)
 • Sistin taşları
 • Böbrekte anatomik anomali olması (atnalı böbrek, üreteropelvik bileşke darlığı…)
 • Kalisiyel divertikülde taş olması

Böbrek Taşında Açık ve Laparoskopik ameliyat

%1’den az hasta açık cerrahiye ihtiyaç duyar. Minimal girişimsel işlemlerin uygulanmasına rağmen tedavi başarısı sağlanamayan kompleks renal ve üretral taşlarda açık cerrahi yapılması gerekir. Yine laparoskopik cerrahi de taş tedavisinde uygulanabilir.

Cerrahi Tedavi Ameliyat Hangi Durumlarda Gereklidir?

 • Endoskopik olarak böbrek taşı çıkarılmayan hastalar
 • Staghorn taşı olanlar
 • Renal ve üretral anatomisinde anomali olanlar
 • Morbid obezler cerrahi adayı hastalardır.

Hastalığın Tekrarlamaması İçin Ne Yapılmalı?

Böbrek taşı bir kez olan hastaların tekrar böbrek taşı oluşturma riski vardır. Bu risk:

 • İlk yıl içinde yeniden taş oluşum riski %10
 • 5 yıl içinde yeniden taş oluşum riski %50
 • 10 yıl içinde yeniden taş oluşum riski %80

Daha önce düşürülen taşın analizinin yapılıp, taş türünün tespit edilmesi alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından önemlidir.

Böbrek taşına yol açabilecek başka hastalık varlığı varsa bunun tespit edilerek tedavi edilmesi ile yeni taş oluşumu önlenebilir. Sıvı tüketiminin artırılması ve taş oluşumuna engel olacak şekilde beslenmenin düzenlemesi önerilir.

Böbrekte Taş Oluşması Önlenebilir Mi?

Böbrek Taşı Önlenebilir Mi?

Evet, kısmen önlenebilir. Bol sıvı tüketilmesi ve taşın cinsine göre diyet düzenlenmesine gidilmesi ile taşın tekrarlamasında %60 azalma ve taş analizene göre önerilen taş önleyici ilaçların kullanılmasıyla birlikte ise %75’ten fazla azalma olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.

Böbrek Taşı Olanlar Nasıl Beslenmelidir?

Sebze ve meyveden zengin, az yağlı ve hayvansal proteinden fakir diyet ile beslenmelidirler. Yine akdeniz diyeti ile beslenme böbrek taşı oluşumunda %13-41 oranda azalma sağlamaktadır.

Kum Dökme Belirtileri Nelerdir?

 • İdrar yaparken yanma ve ağrı
 • Kasık ve yan ağrısı
 • Kanlı idrar, idrar renginde koyulaşma
 • Ani ve acil işeme hissi

Böbrek Ağrısına Ne İyi Gelir?

Böbrek ağrısı sıcak uygulama ve ağrı kesici kullanılması, bol sıvı tüketilmesi ve idrar yapmayı kolaylaştırıcı ilaçların kullanılmasıyla ağrıda hafifleme sağlanabilir.

Böbrek Taşı Başka Hastalıklarla Karışabilir mi?

Özellikle yan ağrısı karın içindeki diğer organların hastalıklarıyla karışabilir (safra kesesi iltihabı, yumurtalık ile ilgili problemler, erkeklerde testis ile ilgili problemler, barsak ilişkili durumlar gibi) Bu hastalıklardan ayırıcı tanının yapılabilmesi için ek tetkikler ve görüntüleme yöntemleri istenir.

Böbrek Taşı İçin Hangi Doktora ya da Bölüme Ne Zaman Gitmeli?

Böbrek taşı belirtileri kadın ve erkek olan hastaların Üroloji Uzmanı tarafından değerlendirilmeleri, Üroloji bölümüne başvurmaları gereklidir.

Şiddetli ağrı, bulantı ve kusma, idrar yapamama ve ateş gibi şikayetler varlığında mutlaka doktora başvurmak gereklidir.

Böbreklerim Tedavi Olmazsam Zarar Görecek mi?

Nadiren böbrekler zarar görür. Tedavi edilmeyen uzun dönem böbrek taşları böbreklerde hasarlanma meydana getirmektedir. Eğer tekrarlayan böbrek taşları varlığında enfeksiyon gelişir ve yeterli tedavi alınmazsa ve taş kaynaklı uzun süreli idrar yollarında tıkanıklıklar olursa böbreklerin çalışmasında bozukluklar gelişebilir.

Böbrek Sağlığı İçin Sıvı Alımı

Günlük en az 2-3 lt sıvı tüketilmesi gereklidir. Terlemenin fazla olduğu, sıcak iklimli bölgede yaşıyor olma durumunda daha fazla sıvı tüketilmesi gereklidir.

Hangi Gıdalar Böbrekte Taş Yapar?

 • Tuzlu beslenmek (peynir, donmuş gıdalar, hazır paketlenmiş gıdalar, cips, tuzlu atıştırmalıklar, turşu, zeytin…,)
 • Okzalat içeriği yüksek olan besinler (ıspanak, badem, kuzukulağı…)
 • Aşırı et ve hayvansal protein
 • Aşırı şekerli gıdalar ve şekerli içecekler
 • Aşırı C vitamini ve kalsiyum takviyesinin alınması
 • Yeşil yapraklı sebzelerin aşırı tüketimi
 • Başta yer fıstığı olmak üzere aşırı kuruyemiş tüketimi
 • Greyfurt suyu aşırı tüketmek
 • Aşırı kahve ve demli çay tüketimi

Hangi Yiyecek ve İçecekler Böbrekte Taşı Engeller? Böbrekleri Korur?

 • Yeterli düzeyde kalsiyum almak, kalsiyum içeren ve aşırı tuzlu olmayan besinler (kefir, yağsız süt, yoğurt…)
 • Sebze ve meyveler
 • Bol su tüketilmesi
 • Limon suyu ya da limonata
 • Portakal suyu
 • Sitrat içerikli içecekler

Böbrek Taşının Düştüğünü Nasıl Anlarız?

Ağrının geçmesi ve daha sonra böbrek taşının yol açtığı ağrıyı takiben idrarın biriktirilerek taşın düştüğünün görülmesiyle anlaşılır. Kişi evde bu şekilde anlayabilir. Ancak ağrının her zaman geçmiş olması, taşın düştüğü anlamına gelmez.

Bilakis bazen ağrı tamamen geçtiği halde taş kanala oturarak böbrekleri çürütebilir. Bu nedenle en doğrusu taş tanısını koyan üroloji uzmanına görünmenizdir. Yapılacak olan görüntüleme yöntemleri ile taşın düştüğü objektif olarak gösterilmelidir. Aksi takdirde böbrekler açısından risk devam edebilmektedir.

Kaç mm’ye Kadar Olan Taşlar Tehlikelidir?

Genellikle böbrekte bulunan ve 5mm den daha büyük olan taşların düşme ihtimali zayıf olarak kabul edilir. 1 cm çaptan büyük olan taşlar kendiliğinden düşme ihtimali ise oldukça düşük olup, idrar yollarında tıkanıklığa yol açabilmesi nedeniyle yakın takip edilmesi gereken taşlardır.

İdrar Yolu Taşları Tedavi Edilmeli Midir?

İdrar yolundaki 1 cm üzerindeki taşlar ve 1 cm altında olup 4 haftalık alfa bloker ve diğer taş düşürme tedavisine rağmen kendiliğinden düşme eğiliminde değilse girişimsel işlemler ile tedavi edilmelidir.

İdrar yollarındaki taşlar önemlidir çünkü düşmedikleri ve dışarı atılmadıkları takdirde idrar kanalını tıkayıp böbreklerde fonksiyon kaybına ve dolayısıyla böbrek yetmezliğine sebep olabilmektedir.

Kanala Düşen Böbrek Taşı Kaç Günde Düşer?

Kesin bir zaman verilemez ancak ortalama 4 hafta içerisinde düşmesi beklenir. Bu süreyi belirleyen pek çok faktörden bazıları:

 • Hastanın yaşı
 • Hastanın kilosu
 • Böbrek fonksiyonlarının durumu
 • Böbrekteki şişme (hidronefroz) derecesi
 • Taşın boyutu
 • Taşın yerleşim yeri
 • Taşın kimyasal içeriği

Amuda Kalkmak Faydalı Mıdır? Zıplayarak Böbrek Taşı Düşer mi?

Bu eylemlerin taş düşürmede etkili olduklarına dair kesinlik bildiren bir çalışma yoktur. Bununla birlikte mekanik olarak taşta hareketlilik sağlamak amacı zıplamanın taşı hareketlendirebileceği teorik olarak varsayılmaktadır.

Sıcak Kopmpress Çözüm Sağlar mı?

Sıcak uygulama ile böbrek taşının yol açtığı ağrıda kısmen rahatlama sağlanabilir. Kalıcı bir çözüm değildir. Kalıcı çözüm için mutlaka bir üroloji uzmanı ile görüşmeniz gerekir.

En İyi Tedavi Yöntemi?

Taşın boyutuna ve yerleştiği bölgeye ve hastanın özelliklerine göre tedavi değişkenlik gösterir. Bunun için bir üroloji uzmanı ile görüşmeniz ve sizin için en doğru tedaviyi birlikte belirlemeniz gerekir.

Taş Düşürmek İçin Ne İçilir?

Öncelikle bol su içilmesi önerilir. Ama onun dışında

 • Limonata, limon suyu
 • Nar suyu
 • Kereviz suyu
 • Elma sirkesi
 • Portakal suyu aşırıya kaçmayacak şekilde içilebilir.

Böbrek Taşı Nasıl Düşürülür?

Bol sıvı içilip, önerilen diyete uyulup, yasaklı gıdalardan uzak durulup, eğer varsa önerilen ilaçların kullanılmasıyla böbrek taşları düşürülebilir.

Kaynaklar

 • Nephrolithiasis, Chirag N Dave, MD, medscape.com
 • Kidney stones in adults: Diagnosis and acute management of suspected nephrolithiasis, Gary C Curhan, MD, ScD, Mark D Aronson, MD, Glenn M Preminger, MD , uptodate.comKidney stones in adults: Diagnosis and acute management of suspected nephrolithiasis
 • Options in the management of kidney and ureteral stones in adults, Glenn M Preminger, MD, uptodate.com
 • Nephrolithiasis Elaine M. Worcester, MD and Fredric L. Coe, MD, Prim Care. 2008 June; 35(2): 369–vii Nephrolithiasis, Chirag N Dave, MD, medscape.com
 • Kidney stones in adults: Diagnosis and acute management of suspected nephrolithiasis, Gary C Curhan, MD, ScD, Mark D Aronson, MD, Glenn M Preminger, MD , uptodate.comKidney stones in adults: Diagnosis and acute management of suspected nephrolithiasis
 • Options in the management of kidney and ureteral stones in adults, Glenn M Preminger, MD, uptodate.com
 • Nutrition and Kidney Stone Disease.Siener R.Nutrients. 2021 Jun 3;13(6):1917. doi: 10.3390/nu13061917.
 • Genetics of kidney stone disease. Howles SA, Thakker RV.Nat Rev Urol. 2020 Jul;17(7):407-421. doi: 10.1038/s41585-020-0332-x.
 • Effectiveness of Treatment Modalities on Kidney Stone Recurrence. Zisman AL.Clin J Am Soc Nephrol. 2017 Oct 6;12(10):1699-1708. doi: 10.2215/CJN.11201016.

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu