Aşırı Aktif Mesane Sendromu Tedavisi

Aşırı aktif mesane sendromu (AAMS) ani ve ertelenemez işeme isteğinin esas şikayet olarak görüldüğü bir sendromdur. Aşırı aktif mesane sendromu olan hastaların fiziksel işlevleri, sosyal yaşantıları ve duygusal durumları olumsuz etkilenmektedir.

AAMS nörolojik ve nörolojik olmayan birçok neden kaynaklı oluşabilmektedir. Kas iskelet ve nörolojik sistemin çalışmasında aksaklığa yol açan her türlü olay normal mesane kontrolünü bozup, sıkışma tipi idrar kaçırmaya sebep olabilir.

Aşırı aktif mesane sendromu yaşam kalitesini ciddi anlamda etkiler. Özellikle sıkışma tipi idrar kaçırması, yaşlı hastaların bakımevlerine gönderilmesinin önemli nedenlerindendir.

Aşırı aktif mesane sendromu ile deri enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, yaşlı hastalarda düşme ve kırık riskinin artması nedeniyle ekomonik etkiden de söz edilebilir. Hastanın şikayetleri varlığında birkaç basit test ile tanı koyulabilmektedir.

Tedavide mesane eğitimi, ilaçlar, mesane botoksu ve cerrahi seçenekleri vardır.

Aşırı Aktif Mesane Sendromu Tedavisi

Mesane Nedir? Ne İşe Yarar ?

Mesane yani idrar kesesi böbreklerden gelen idrarın biriktiği balon şeklinde kas dokusundan oluşan bir organdır. Karın alt kısmında pelvis denilen kemik bölge üzerinde, bağlarla diğer organlara ve pelvik kemiğe tutulu halde bulunur. İdrar kesesinde idrar miktarı belli bir miktara geldiğinde, işeme ile dış idrar kanalı (üretra) aracılığıyla idrar kesesindeki idrar dışarı atılır.

İdrar kesesi tamamen dolduğunda yuvarlak şekil alırken, işeme sonrası idrar boşaltıldıktan sonra küçülür. Normal mesane 300-500 ml idrar biriktirebilecek kapasiyete sahiptir.

Normal Mesane Nasıl Çalışır?

Mesanenin dolması ve boşalması işlemleri kas iskelet, nörolojik ve fiziksel fonksiyonların koordineli bir şekilde çalışmasıyla olur. Mesane çıkışını çepeçevre dairesel olarak saran kaslar olan sfinkterler sayesinde mesane dolu olduğunda bile mesaneden istemsiz kaçak olmaz.

Sfinkterler mesanenin dış idrar kanalı olan üretraya açıldığı yeri bant gibi çepeçevre ve sımsıkı sararlar. Mesanede yer alan sinirler ne zaman mesanenin boşaltılması gerektiğini haber verir.

Mesane idrar ile doldukça işemenin gerçekleşmesi gerektiğine dair bir his olur. Mesanedeki idrar miktarı zamanla arttıkça ve tam kapasiteye ulaşınca bu his iyice kuvvetlenir. Bu aşamada mesanede yer alan sinirler, mesanenin tamamen dolduğuna dair beyne mesaj gönderir, böylece işeme dürtüsü daha da artar.

Omurilik T11-L2 seviyesinde yer alan sempatik sinirler ile mesanenin boyun ve üretranın üst kısmınındaki kasları uyarılır. Bu kasların kasılmasıyla mesanede idrar birikmeye başlar. Mesane tamamen dolduğunda mesane duvarından beyne mesaj iletilir.

Beyin de bu uyarı üzerine mesane kaslarının kasılmasına, sfinktere de gevşemesine dair parasempatik sistem aracılığıyla (sakral S2-4 seviye)  bir mesaj gönderir, böylece işeme ile idrar mesaneden dışarı atılır.

Tüm bu mesajlaşma sistemin düzgün çalışması sonucunda işeme fonksiyonu gerçekleşir.  Mesanede 400 ml den fazla idrar biriktikten sonra sinir sistemi cevabı oluşur. İşeme parasempatik sistemin beyin tarafından baskılanması ya da dış sfinkterin kişi tarafından istemli kasılmasıyla engellenebilir.

İdrar Yapamama Sebepleri Nelerdir?

İdrar yapamama kişinin istemli olarak idrarını yapamama durumudur. Erkeklerde en sık görülen ürolojik acil durumlardan biridir. Erkeklerde en sık prostat büyümesine bağlı olarak görülür. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre düşüktür.

 • İdrar akışında tıkanıklığa yol açan durumlar
  • Prostat büyümesi
  • Prostat ya da mesane kanserleri
  • Üretral yapışıklık
  • Üretra da taş
  • Fimozis, parafimozis
  • Ciddi kabızlık
 • Nörolojik problemler
  • Detrusör kasının uyarılmasının bozuk olduğu, üriner sfinkterin gevşemesinin bozuk olduğu durumlar
  • Omurilik yaralanmaları (travma, infark ya da demiyelinizan hastalıklar…)
  • Epidural abse ya da metastatik lezyonlar
  • Guillan-barre sendromu
  • Diyabetik nöropati
  • İnme
 • İlaçlar (antikolinerjik ilaçlar, sempatomimetik ilaçlar…)
 • Enfeksiyonlar
  • Akut prostatit
  • Üretrit/üretral ödem
  • Genital herpes
  • Varisella zoster enfeksiyonları
 • Travma (pelvis, üretra, penis travmaları …)

Aşırı Aktif Mesane Sendromu(AAMS) Nedir?

Aşırı aktif mesane sendromu tek başına idrara sıkışma hissi ya da beraberinde idrar kaçırmanın da olmasıdır. AAMS olan hastalarda enfektif ya da başka bir patolojik neden olmadan sık idrara çıkma, gece idrara çıkma sıklıkla bulunur.

AAMS mesanenin dolum fazında detrusör kasının (mesane kası) uygunsuz kasılması sonucu ortaya çıkan sinir-kas hastalığıdır. Mesanedeki bu kasılmalar idrar miktarından bağımsız olarak olur, yani çok az miktarda idrar olsa bile kişi idrara ciddi anlamda sıkışık hissedebilir. Aşırı aktif mesanenin esas bulgusu olan idrara sıkışma hissi; aniden ertelenemez işeme isteğinin olmasıdır.

Detrusor kasının nörojenik, kas ilişkili ya da bilinmeyen bir nedenle aşırı aktivite göstermesiyle idrara sıkışma ve sıkışma tipi idrar kaçırması gelişir. Sıkışmaya bağlı idrar kaçırması, idrara sıkışma hissinin ardından tuvalete yetişemeyip idrar kaçırmanın olmasıdır.

Aşırı Aktif Mesane Sendromu(AAMS) Nedir?

Aşırı Aktif Mesane Belirtileri?

 • Tuvalete aşırı sıkışma hissiyle gittiğinizde, yetişemeyip kaçırdığınız oluyorsa ve bu durumu sık yaşıyorsanız
 • Günlük idrara çıkma sayınız fazlaysa (8 den fazla)
 • Gece idrara çıkma sayınız fazlaysa (3 ten fazla) ya da sık sık idrara çıkma ihtiyacı ile uyanıyorsanız
 • İdrar kaçırma nedeniyle ped kullanmak zorunda kalıyorsanız
 • İdrar ile ilgili yaşadığınız bu problem yaşam kalitenizi olumsuz etkiliyor ve sizin aktivitelerinizi yapmanıza engel oluyorsa aşırı aktif mesane probleminiz olabilir.

Bu durumda bir üroloji uzmanıyla görüşmeniz gerekir.

Aşırı Aktif Mesane Sendromu Hiperaktif Mesane Ve Nörojenik Mesane İle Aynı mıdır?

Aşırı aktif mesane sendromu hiperaktif mesane, detrusitor aşırı aktivitesi, istemsiz mesane kasılması hastalığı olarak da bilinir. Nörojenik mesane ise farklı bir hastalık grubudur. Nörojenik mesane beyin, omurilik ya da sinirlerden kaynaklı problemlere bağlı olarak hastanın idrar kesesi kontrolünü sağlayamadığı durumdur.

Aşırı Aktif Mesane Sendromu Görülme Sıklığı Nedir ?

Aşırı aktif mesane sendromu tüm dünyada milyonlarca insanı etkilemektedir. Yaşla birlikte görülme sıklığında artma olur. Bu durum hiperaktif mesanenin yaşlanmaya bağlı normal bir durum olarak algılanmasına yol açmamalıdır.

70 yaş üzeri nüfusun %20’sinde, 75 yaş üzerinin %30’unda hiperaktif mesane belirtileri görülür. Erkeklerde hiperaktif mesane kadınlara göre daha ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Yine erkeklerde idrara sıkışma hissi, idrar kaçırma şikayeti kadınlara göre daha az sıklıkla birliktelik gösterir. Avrupa kaynaklı bir çalışmada 40 yaş üzeri hiperaktif mesane görülme sıklığı %16 olarak bulunmuştur.

Aşırı Aktif Mesane Sendromu Görülme Sıklığı Nedir ?

Aşırı Aktif Mesane Sendromu Nedenleri Nelerdir?

Aşırı aktif mesane sendromu sıklıkla altta yatan nörolojik bir nedene bağlı olarak görülür. Nörolojik problem olmadan da görüldüğü durumlar vardır.

 • Nörolojik Nedenler
  • Omurilik yaralanmaları
  • Felç
  • Multipl Skleroz (MS)
  • Parkinson Hastalığı
  • Demans
  • Diyabetik nöropati
 • Nörolojik olmayan Nedenler
  • Mesanenin hızlı dolması, postür değişiklikleri
  • Kalp yetmezliği, damar hastalıkları (özellikle gece idrara çıkma şikayeti belirgindir)
  • Diüretik (idrar söktürücü) kullanımı
  • İdyopatik, hiperaktif mesaneye yol açabilecek nörolojik, metabolik ya da diğer nedenlerin bulunmadığı durumlar

Aşırı Aktif Mesane Sendromu Kimlerde Ortaya Çıkar?

 Aşırı aktif mesane sendromunun sık görüldüğü bazı durumlar vardır.

 • Beyaz ırktan olmak
 • İnsüline bağlı diyabeti olan hastalar
 • Depresyonu olan hastalar hiperaktif mesane görülme sıklığı 3 kat fazladır)
 • 75 yaş üzeri olmak
 • Horman replasman tedavisi alanlar
 • Beden kitle indeksi yüksek olanlar, obezite
 • Artrit, eklem hastalığı olması

Mesane kapasitesinin azalması, kas tonusun azalması gibi yaşlanmayla birlikte olan fiziksel değişiklikler aşırı aktif mesanenin gelişmesine yatkınlık sağlar. Menapoz sonrası kadınlarda östrojen eksikliğiyle ilişkili olarak bu değişiklikler daha erken yaşlarda görülebilir. Meme kanseri olan kadınlara verilen östrojen baskılama tedavisi hiperaktif mesane riskini artırır.

Aşırı Aktif Mesane Semptomları Nelerdir?

Yukarda belirtillen şikayetleri olan hastalarda, bu şikayetlere yol açabilecek enfeksiyon ya da diğer patolojik nedenler dışlandıktan sonra Aşırı aktif mesane sendromu tanısı koyulabilir.

Aşırı Aktif Mesane Sendromu Nasıl Teşhis Edilir? Tanısı Nasıl Koyulur?

Hastaların şikayetleri, sağlık geçmişleri detaylı şekilde öğrenilir. Üriner şikayetlerin süresi, sıklığı, ciddiyeti sorgulanır. Hastaların kalp ve akciğer, nörolojik hastalıkları olup olmadığı, reçeteli ya da reçetesi tüm kullandıkları ilaçlar sorgulanır.

İdrara sıkışma hissi, gerçekten acil işeme ihtiyacı olup omadığı, gece 1 ‘ten fazla idrara çıkma, günde 8 den fazla idrara çıkma ve idrar kaçırması olup olmadığı sorgulanır.

Hastaların işeme alışkanlıklarını içeren günlük tutmaları istenebilir. Aşırı aktif mesane sendromunda idrara sıkışma tanımlaması önemlidir.

Hastaların sıkışma hissi olup bunu ertelebiliyorsa bu durumda hiperaktif mesane yoktur. İdrara sıkışma hissinin aniden gelip, ertelenemez histe olması gereklidir. İdrara sıkışma, sık idrara çıkma, idrar kaçırmaya yol açan diğer nedenlerin dışlanması şarttır.

Hastaların ayrıntılı fizik muayenesi yapılır.  İdrar analizi, gerekli durumlarda idrar kültürü istenir. İşeme sonrası rezidü (mesanede kalan idrar miktarı)  değerlendirilmesi yapılır.

Teşhis İçin Kullanılan Testler Nelerdir ?

 • Tam idrar tetkiki
 • Enfeksiyon şüphesi varsa idrar kültürü
 • İşeme sonrası rezidü testi; Ultrason ya da üretral katater yardımıyla işeme sonrası mesanede ne kadar idrar kaldığının değerlendirilmesidir. Mesanede işeme sonrası ortalama 150-200ml idrarın görülmesi durumunda yetersiz mesane boşaltılması kabul edilip, hastalar ileri inceleme için araştırılır.
 • Sistometri; Mesanenin depolama kapasitesini ölçen, mesane kapasitesi hakkında bilgi veren bir ölçümdür. Mesane dolumu sırasında mesane hiperaktivitesinin olup olmadığını değerlendirmeye yardımcı olur.
 • Ürodinami testleri; Nörolojik neden düşünülen ya da ilaç tedavisine yanıtsız hastalara yapılır. Ürodinami testleri ile mesane kapasitesi, mesane genişleyebilmesi, detrusitör hiperaktivitesi, mesane dolum hissi, işeme sırasındaki detrusör basıncı, pelvik taban kaslarının gevşemesi ve işeme akım özelliği değerlendirilir. Küçük bir katater yardımıyla mesane doldurularak inceleme yapılır.

Aşırı Aktif Mesane Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Öncelikle aşırı aktif mesaneye sebep olan bir sebep varsa tedavi edilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu, ilaçlar ya da diğer başka nedenler gibi. Nedeni bulunamayan aşırı aktif mesane sendromunda davranış tedavisi, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi seçenekleri uygulanır. Hangi seçeneğin uygulanacağı hastaların şikayetlerinin ciddiyeti ve bu şikayetlerin hastaların yaşamlarını ne derecede etkilediği ile ilişkilidir.

 • 1. Basamak tedavi: Hastaların eğitilmesi, davranış terapileri ve beraberinde ilaç tedavileri uygulanır.
 • 2. Basamak tedavi: Antikolinerjik-antimuskarinik ilaçlar ilk tercih olarak başlanıp, yetersiz tedavi durumunda mirabegron eklenmesi ya da antimuskarinik ajanın değiştirilmesi önerilir.
 • 3. Basamak tedavi: Ciddi şikayetleri olan ya da ilaç tedavisi verilemeyen hastalara mesaneye botolinum toksin enjeksiyonu yapılabilir. Botoks tedavisi yanı sıra periferik tibial sinir uyarımı (PTNS) veya sakral nöromodulasyon da uygulanabilir.
 • 4. Basamak tedavi: Nadir, ciddi ve dirençli belirtileri olan hastalara sistoplasti ya da üriner diversiyon yapılabilir.

Çoğu Aşırı aktif mesane sendromu olan hastada davranış terapisi ve ilaç tedavisi sıklıkla yeterlidir. Mesane eğitimi, mesaneyi uyaran kafein ve alkol tüketilmemesi, sıkışma hissini baskılamak için pelvik taban egzersizlerinin yapılması fayda sağlar. Cerrahi tedaviler ilaç ve davranış terapisinin işe yaramadığı hasta grubu için yapılır.

Mesane Eğitimi Mümkün mü?

Davranış terapisi bireyin mesane kontrolünü geliştirmek için alışkanlıklarını değiştirmesini hedefler. Davranış terapisi eğitim, diyet ve yaşam tarzı değişikliği, mesane eğitimi, pelvik taban kasları terapisinden oluşur.

Mesane eğitiminin amacı idrara çıkma sıklığının azaltılması, idrara sıkışma hissinin kontrolünün sağlanması, mesane kapasitesinin artırılması, idrar kaçırma ataklarının azaltılması ve bireyin mesane kontrolünü sağlamada kendine olan güveninin artırılmasını sağlar. Genelde elektriksel uyarı ve biyofeedback tedavisiyle birlikte uygulanırlar.

Mesane eğitimi idrar kaçırma atakları paterninin öğrenilmesi, mesanenin dolması ve boşaltılması için gerekli yeteneklerin yeniden kazandırılmasını sağlar. Tek başına mesane eğitimi ile sıkışma tipi idrar kaçırması olan hastaların %75’inde tedavi başarısı olur.

Mesane eğitiminde kişinin ne zaman işemesi gerektiğine dair bir program oluşturulur. İşeme arası zamanın giderek artırılmasına çalışılır. 30 dakikada bir işemeye giden hasta, zamanla beklemede başarı sağlayınca işeme aralığı 1 saate, sonrasında 3-4 saatte bire çıkarılır. İstenen başarı düzeyine ulaşılması aylar alabildiğinden hastaların iyi desteklenmesi büyük önem taşır.

Pelvik Egzersizleri İşe Yarar mı?

Günlük pelvis taban kasları egzersizleri ile idrar kaçırmada düzelme sağlanabilir. Kegel egzersizleri ile pelvik taban kasları ve üriner sfinkter kuvvetlendirilir. Bu kasların kuvvetlenmesiyle mesanenin istemsiz kasılmaları önlenmiş olur.  8 hafta boyunca egzersiz yapılmalıdır.

Biyofeedback tedavisinde karın üzerine ve anal bölgeye elektrot yerleştirilerek, kişiye pelvik kaslarını nasıl kullanacağı öğretilir.

Kegel Egzersizi Nedir, Nasıl Yapılır?

Kegel egzersizleri pelvik kasları kuvvetlendiren egzersizlerdir. Kegel egzerleri mesane eğitiminde idrarın mesane içinde tutulmasına fayda sağlayabilir. Kegel egzersizinde önemli olan doğru kasın bulunması ve çalıştırılmasıdır.

Gaz çıkarmamak için kendinizi zorladığınız da kullandığınız pelvik kas mesane egzersizi için doğru olan kastır. Önemli nokta sadece bu pelvik kası kasıp karın, bacak ya da popo kaslarını kasmamak ve nefesi tutmamaktır. Yanlış kasın kasılması faydadan çok zarar verebilir. Mesaneyi kontrol eden kasların üzerine daha çok yük binmesine yol açabilir.

Yatar vaziyette doğru pelvik kası kasılıp, 3’e sayana kadar kasılı tutulmaya devam edilir. Sonra yine 3’e sayana kadar gevşek tutulur. 3 set halinde 10 kez yapılır. Günde 3 sefer yapılabilir. Zamanla pelvik kaslar kuvvetlendikçe Kegel egzersizleri otururken ya da ayakta da yapılabilir.

Kegel Ezersizleri Ne Kadar Sürede Etki eder?

Kegel egzersizleri düzgün yapıldığında 3-6 hafta içinde mesane kontrolünde düzelme görülür. Çoğu hasta birkaç hafta içinde iyileşmeyi fark edebilirler.

Aşırı Aktif Mesane Sendromu Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Antikolinerjikler ajanlar hiperaktif mesane tedavisinde ilk tercih ilaç grubudur. Antikolinerjik ajanlar ile detrusör kasının uygunsuz kasılması önlenip, normal mesane fonksiyonunun korunması hedeflenir. Tedavi süresi tartışmalı bir konudur. Çoğu hekim hiperaktif mesanenin kronik bir durum olup zaman için de şikayetlerin ciddiyetinde artma olduğunu savunmaktadır.

Oksubutin ve tolterodin en sık kullanılan antikolinerjik ilaçlardır. Oksubutin detrusitor hiperaktivitesi için ilk kullanılan ilaçlardan olup, ağızda kuruma yan etkisi çok sık görülür. Tolterodin daha iyi tolere edilebilir olup, ağzı kuruması yan etkisi daha azdır.

Solifenasin, darifenasin, oksibutinin patch, fesoterodin de aşırı aktif mesane tedavisinde tercih edilebilecek diğer ilaçlardır. Bu ilaçlar etkinlik ve yan etki açısından birbirinden çok az farka sahip olup, birbirlerine ciddi üstünlükleri yoktur.

Tedavide doz artırılarak hastaların ciddi idrara sıkışma ataklarında azalma görülür. Darifenasin en selektif antimuskarinik ajandır. Bu nedenle yaşlılarda daha az bilişsel yan etkilerin görülmesi nedeniyle tercih edilebilir. Fesoteridin en yeni antikolinerjik ajandır. Tolterodin ile aynı aktif metabolite sahip olmasına rağmen tolterodinden daha etkilidir.

Antikolinerjik ajanların sık görülen yan etkileri ağzı kuruluğu, kabızlık, bulanık görme ve sersemlik hissidir. Özellikle yaşlı hastalarda doz artımı ile yan etkilerde artış görülür. Özellikle yaşlı hastalarda, hafif bunaması olanlarda, bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olabilirler.

65 yaş üzeri hastalarda yan etkiler nedeniyle tedavi bırakılması daha sık görülür.Fesoterodin ile baş dönmesi, midede yanma, idrar yapamama ; darifenasin ile başağrısı; solifenasin ile idrar yol enfeksiynolarının daha sık görüldüğü tespit edilmiştir.

Antikolinerjik ilaçlar, idrar yapamama, ciddi sindirim şikayetleri olan ve tedavi olmamış dar açılı glokomu olan hastalarda kullanılmaz. Sindirim sistemi çalışmasında yavaşlama, dar açılı glokom, miyastenia graves, belirgin mesane çıkış tıkanıklığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Daha az yan etkili, tedavide daha etkili olan yeni ilaçlar için çalışmalar sürmektedir. Tedavide olan alan ilk beta3 reseptör antogonisti olan mirabegron sıkışma tipi inkontinans, idrara sıkışma ve sık idrara çıkma şikayeti olan hastalarda 2012’den beri kullanılmaya başlanmıştır.

En sık yan etki olarak baş ağrısı, idrar yol enfeksiyonu ve tansiyonda yükselme görülür. Mirabegron ile solifenasin kombine (birlikte) tedavisi ile hastaların şikayetlerinde belirgin azalma olduğu gösterilmiştir. Tedavi için beta3 reseptör antagonistleri dışında, K kanal açıcı ilaçlar ve 5-HT modülatörleri de denenmektedir.

Mesane Botoksu Nedir? Nasıl Yapılır?

Antikolinerjik tedavi verilemeyen ya da başarı sağlanamayan hastalara mesane botoksu yapılabilir. Botoks tedavisiyle istemsiz detrusor kas kasılmaları ve artmış detrusor basıncında olumlu etki görülmektedir. Botulinum toksinin presinaptik uçtan asetilkolin salınımını önlemesiyle detrusor kasının uyarılması önlenir.

Mesane duvarına (detrusör kasına) genel anestezi altında, sistoskopi eşliğinde botolinum toksini enjeksiyonu yapılır. 3 ay sonunda hastaların %50’sinde şikayetlerde azalma görülür. 6-12 ay sonra botoks tekrarı gerekir. Tekrarlayan enjeksiyonlar gerektirmesi nedeniyle uzun dönemde hastalar tedaviye devam etmeyebilmektedirler.

Sakral Nöromodülasyon Nedir?

Omurga S3 seviyesine cerrahi olarak küçük bir cihaz yerleştirilir. Başlangıçta dıştan uyarı veren bir stimülator yerleştirilir, eğer kişinin şikayetlerinde %50’den fazla azalma olursa kalıcı stimülatör yerleştirilir. Sakral nöromodülasyon tedavisinde idrar yol enfeksiyonu, kanlı idrar, idrar yapamama şikayetleri mesane botoksu yaptıranlardan daha az görülür. 

Büyütme Sistoplastisi Nedir?

Büyütme sistoplastisi mesane kapasitesini büyütmek için barsaklardan (sıklıkla ince barsak) bir parça alınıp mesane duvarına eklenmesinden oluşan büyük bir cerrahi işlemdir. Bu ameliyatla mesane kapasitesi ve esneyebilme özelliği artırılmış olur. Hastaların tamamen iyileşmesi 6-8 haftayı bulabilir.

Hiperaktif Mesane Kalıcı Ve Kesin Olarak Tedavi Edilebilir mi?

Davranış değişikliği ile birlikte ilaç tedavisi uygulandığında %80 vakada uzun dönemde çok iyi sonuçlar alınmaktadır.

Muskarinik reseptör antagonistleri nelerdir?

 • Oksubutin
 • Tolterodin
 • Solifenasin
 • Darifenasin
 • Fesoterodin

AAMS Cinsel Hayatı Nasıl Etkiliyor?

Kişinin hijneniyle ilgili çekincelerinin olması, cinsel ilişki sırasında idrar kaçırmaktan korkması cinsel ilişkiden kaçınmalarına yol açar.

AAMS Hangi Doktora Gitmeli?

Aşırı aktif mesane sendromu olduğunu düşünen hastalar üroloji uzmanlarına muayene olmalıdırlar.

AAMS İle Uyumlu Yaşama

AAMS olan hastaların alkol, baharatlı gıdalar, kuruyemiş, potasyumdan zengin gıdalar, karbonhidrat ve kafeinden zengin yiyeceklerden uzak durması gereklidir. Yeterli sıvı tüketmeleri önerilir.

Çok az sıvı tüketilmesi de konstantre idrara yol açarak mesaneyi daha da irrite eden etkiye yol açabilir. Kilo verilmesi, sigara içilmemesi ve işeme hissi gelmeden düzenli olarak 2-3 saatte bir tuvalete gitmeyi alışkanlık haline getirmek Aşırı aktif mesane sendromu ile yaşamayı kolaylaştırır.

Mesanenin Tam Boşalamaması Nasıl Anlaşılır?

Hasta öncelikle idrara sıkışık iken ultrasonografi ile mesaneye bakılır. Hasta işedikten sonra tekrar ultrason ile mesanede geri kalan idrar miktarına bakılır. Mesanede işeme sonrası ortalama 150-200ml idrarın görülmesi durumunda yetersiz mesane boşalması olarak kabul edilir.

Aniden Sıkışarak Tuvalete Gidiyorum, Mutlaka A miyim?

Aniden sıkışma hissi eğer ertelenemeyecek kadar ciddiyse ve bu duruma yol açabilecek başka bir enfeksiyon ya da sebep yoksa AAMS olabilirsiniz. Kesin tanı için doktora muayene olmak gereklidir.

Gece Tuvalete Çıkmak Bir Belirti mi?

Aşırı aktif mesane sendromunda gece idrara çıkma bir kısım hastada görülmektedir. Gece 1 kezden fazla, uykudan ani işeme isteğiyle uyanma durumu anormal olarak kabul edilir.

Aşırı Aktif Mesane Sendromu Bitkisel Tedavisi Mümkün mü?

Aşırı aktif mesane sendromu tedavisinde etkili olan kanıtlanmış bir bitkisel ürün yoktur. Tedavi seçenekleri için mutlaka doktora başvurmak gereklidir.

Kaynaklar:

 • OveractiveBladder Syndrome: Evaluation and Management. Leron E, Weintraub AY, Mastrolia SA, Schwarzman P. Curr Urol. 2018 Mar;11(3):117-125.
 • OveractiveBladder Syndrome: Evaluation and Management. Leron E, Weintraub AY, Mastrolia SA, Schwarzman P. Curr Urol. 2018 Mar;11(3):117-125.
 • Perspectives for the pharmacological treatment of overactivebladder syndrome. Wróbel A, Kluz T, Surkont G, Wlaźlak E, Miotła P, Skorupska K, Rechberger T. Ginekol Pol. 2017;88(9):504-508
 • OveractiveBladder Syndrome Treatments and Their Effect on Female Sexual Function: A Review. Levy G, Lowenstein L. Sex Med. 2020 Mar;8(1):1-7.
 • Management of Idiopathic OveractiveBladder Syndrome: What Is the Optimal Strategy After Failure of Conservative Treatment? Marcelissen T, Cornu JN, Antunes-Lopes T, Geavlete B, Delongchamps NB, Rashid T, Rieken M, Rahnama’i MS. Eur Urol Focus. 2018 Sep;4(5):760-767.
 • Medical treatment of female overactivebladder syndrome and treatment-related effects. Hsiao SM, Lin HH. J Formos Med Assoc. 2018 Oct;117(10):871-878.
 • Oral Pharmacologic Management of OveractiveBladder Syndrome: Where Do We Stand? Marcelissen T, Rashid T, Antunes Lopes T, Delongchamps NB, Geavlete B, Rieken M, Cornu JN, Rahnama’i MS; EAU Young Academic Urologists (YAU) functional urology working group. Eur Urol Focus. 2019 Nov;5(6):1112-1119.

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu