Sistit Tedavisi Ankara

Başta kadınlar olmak üzere tüm insanların yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen hastalıkların önde gelenlerinden biridir. Özellikle sık tekrarlaması, yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi, cinsel yaşamı bozması ve gebelik sırasında çeşitli sorunlar oluşturması nedeniyle sistit değerlendirme, tanı ve tedavisi önemlidir.

Bu makalede sistitler ile ilgili genel tıbbi içerikli bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok soru cevap şeklinde ve herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir dil ile kaleme alınmaya çalışılmıştır.

Sistit Nedir?

Sistit Nedir?

Mesane iltihabı demektir. Mesanede iltihaba bağlı irritasyon bulguları oluşmakta ve buna bağlı olarak klinikte semptomlar oluşturmaktadır.

Sistit Belirtileri Nelerdir?

Sistit farklı klinik belirtiler ile ortaya çıkmaktadır.

 • İdrar yaparken yanma
 • Sık idrara çıkma
 • Gece idrara kalkma
 • Ani acil işeme hissi
 • İdrarda kanama
 • Ateş
 • Bulantı
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Kasık ağrısı
 • Vajinal ağrı
 • Kaşıntı

Yukarıdaki belirtilerin biri ya da bir kaçı ile birlikte görülen ve insan yaşamını olumsuz etkileyen bir hastalıktır.

Sistit Kadınlarda Sık Görülür mü?

Sistit toplumda kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görülür. Çocuklarda da durum benzerdir. Kız çocuklarında, sistit olarak bilinen mesane iltihabı erkek çocuklardan daha sık görülür.

Sistit Tanısı Nasıl Konulur?

Hastadan alınan iyi bir öykü, fizik muayene ve tahlil tetkikler ile sistit tanısı konulmuş olur. Tam idrar tahlili ve idrar kültürü sistit tanısında önemlidir.

İdrar Kültürü Nedir?

Steril bir kap içerisine orta akım idrarın verilir. Bu idrardan alınan örnekten mikrobiyoloji laboratuvarında özel kültür kapları içerisine ekim yapılarak beklenir. Sonuçta idrarda hangi mikroorganizmanın ürediği ve şayet üreme varsa bu mikroorganizma için hangi ilacın etkili olduğunu saptayan test idrar kültürüdür.

İdrar Kültürü Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Örnek kaplarınız sterildir. İçine elinizi değdirmeyiniz.
 • Orta idrardan örnek veriniz.
 • Numune verme sırasında kapağın iç tarafını yere koymayınız.
 • Örnek verirken dışarı taşırmamaya özen gösteriniz.

Sistoskopi Nedir?

Sistoskopi endoskopik ışıklı aletler yardımı ile üretradan girilerek hem üretranın hem de mesanenin aynı anda gözle muayene edilmesi işlemidir.

Sistoskopi Sistit Tanısında Kullanılır mı?

Tekrarlayan sistit durumlarında hem tanıyı kesinleştirmek hem de gerekli durumlarda müdahale yapabilmek amacı ile sistoskopi kullanılmaktadır.

Sistit Nedenleri Nelerdir?

Bakteriler, virüsler, parazitler ve mantarlara bağlı sistit gelişebilir. Her biri için uygulanacak tedavi farklı farklıdır. Bazı durumlarda kullanılan ilaçlara ya da radyoterapiye bağlı olarak da gelişebilir. Yine jinekolojik enfeksiyonlar bir başka sistit sebebidir.

Menopoz döneminde hormonal değişikliklere bağlı olarak da sistit görülebilir. Bazen de cinsel yaşama geçişin erken dönemlerinde balayı sistiti adı verilen klinik tablo ortaya çıkabilir. Tüberküloz da mesanede sistit semptomları oluşturan önemli hastalıklardandır.

Temelde aslında 2 faktör rol almaktadır.

 1. Vücuda daha fazla sayıda mikroorganizmaların girmesi
 2. Giren mikroorganizmaları karşılayarak onları etkisiz hale getiren defans sisteminde defekt olması

Sistit Atağı Azaltmada Çok Su İçmenin Önemi Var mı?

Fazla su içmekle birlikte fazla idrara çıkma da oluşur. Bu durum ise idrar yollarının daha sık aralıklarla temizlenmesini sağlayacağından genellikle su içmenin artırılması ile sistit semptomları hafifletilebilir.

Sistit Ameliyatı Var mı?

Sistit Ameliyatı Var mı?

Sistit çoğunlukla ilaçlarla tedavi edilebilen bir hastalıktır. Özellikle tekrarlayan sistitlerin bazılarında idrar kesesi olarak bilinen mesanenin tabanında enfeksiyonlar için adeta bataklık görevi gören bir alan saptanabiliyor ve bu durum için ameliyatla kazıma yaparak o alanın temizlenmesini gerektirebiliyor.

Sistit Adet Düzensizliği Yapar mı?

Sistit mesane iltihabıdır ve bilinen herhangi bir jinekolojik sorun normalde yapmaz. Ancak enfeksiyon genel durum bozukluğu ve hormonal etkileşim yapmışsa adet düzeni etkilenebilir.

Sistit Bitkisel Tedavi ile Geçer mi?

Çeşitli bitkisel kökenli ürünlerin sistit tedavisinde iyi geldiği bazı klinik çalışmalarla gösterilmiş olsa da bu durum insanların evde bu tarz tedavilere yönelmeleri gerektiğini göstermez. Çünkü sistitlerin çok farklı çeşitleri bulunmaktadır. Doğru olanı sistit yapan sebebin hekim tarafından belirlenmesi ve şayet uygulanacaksa bitkisel tedavi gerekliliğini de bir hekim tarafından önerilmesidir.

Sistit Başlangıcı Döneminde Hemen Antibiyotik Alınır mı?

Özellikle tekrarlayan sistit yaşayan kadınlar her atak öncesinde beliren hafif semptomlar ile bunun arkasının geleceğini anlayabilirler. Bu durumda hemen antibiyotik kullanmak gereksiz, sakıncalı ve sağlığınız için zarar verici olabilir. Antibiyotik gerekliliğini bir hekimin tetkikler neticesinde vermesi en doğru olanıdır.

Sistit Bira İçme ile Geçer mi?

Sistit bira içme ile geçmez. Bira idrar söktürücü etkisi ile idrar yollarının yıkanmasını kolaylaştırsa da sistit sebebinin ortaya konmadan sadece bira içerek iyileşmeyi beklemek doğru olmaz.

Sistit Crp Düzeyini Etkiler mi?

CRP bir akut faz reaktanı olup çoğunlukla enfeksiyon durumlarında yükselir. Aşırı olmamakla birlikte sistit sırasında CRP düzeylerinde bir miktar yükselme saptanabilir.

Hangi Doktora Gitmem Gerekir?

Sistit mesane iltihabı olup ideal olanı bir Üroloji Uzmanı tarafından tanı, tedavi ve takip sürecinin sürdürülmesidir.

Sistit En Çabuk Nasıl Geçer?

Sistit en çabuk bir sağlık kuruluşuna başvurup üroloji uzmanı ile görüştükten sonra gerekli tetkikler sonrasında tedavi başlanması ile geçer.

Sistit Gebelik Sırasında Sorun Olur mu?

Gebelik öncesi tedavi edilmeyen sistitler gebelik sırasında alevlenebilir. Bu dönemde her türlü ilaç da rahat kullanılamayacağı için iyileşme süresi uzayabilir ve rahatsızlık ilerleyebilir. Bu nedenle özellikle tekrarlayan sistitlerin hamilelik öncesi tedavi edilmesi ve sonrasında gebelik planlanması uygun olacaktır.

Sistit Genetik Midir?

Sistit Genetik Midir?

Özellikle tekrarlayan ve kronik sistitler için genetik bir zemin olsa bile sistit oluşumu için illa bir genetik yatkınlık olması şart değildir.

Sistit Bulaşma Yolları Nelerdir?

Sistit bulaşma yolları aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır.

 • Üretral
 • Vajinal
 • Komşuluk
 • Kan
 • Lenfatik
 • Böbrek ve üreter yolu ile mesanede iltihabi süreç başlayabilir.

Sistit Hastalığı İdrarda Kan Yapar mı?

İdrarda kan görülmesi sistit belirtilerindendir. Bununla birlikte her sistit olanın mutlaka idrarında kan görülür anlamına gelmez. Çoğu zaman sistitli hastaların idrarlarında kan saptanmayabilir.

Sistit Kaşıntı Yapar mı?

Sistit bazen üretra çıkışı düzeyinde kaşıntı yapabilir ancak bu sistit için şart değildir.

Sistit Kronik Hale Gelir mi?

Uygun tedavi edilmeyen, yeterli süre ilaç kullanılmayan ya da tetikleyici faktörlerin süreklilik gösterdiği sistitler daha sonradan süregen hale gelebilir yani bir başka ifade ile kronikleşebilir.

Sistit Kadın Yaşam Kalitesini Nasıl Etkiler?

Sistit kadın yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Özellikle tekrarlaması durumunda giderek yaşam kalitesi ve cinsel yaşam bozulmaktadır.

Sistit Nuayenesi Nasıl Yapılır?

Sistit muayenesi için rutin ürogenital muayene yapılır. Her sistit şikayeti ile başvuran hastaya mutlaka vajinal muayene yapılacak diye bir kaide yoktur. İhtiyaç durumunda ve beraberinde jinekolojik şikayetler varlığında alttan muayene gerekebilir. Bazen de tanıyı kesinleştirmek için ışıklı aletler ile sistoskopik muayene gerekebilir.

Sistit Nasıl Anlaşılır?

Yukarıda ismi geçen belirtilerin bulunması kişide sistit olabileceğini düşündürmelidir. Muayene ve tetkikler ile de bu durum doğrulanabilir.

Sistit Cinsel Yaşamı Nasıl Etkiler?

Akut sistit ya da kronik sistitler cinsel yaşamı olumsuz yönde etkilemektedirler. Özellikle cinsel ilişki sırasında ağrı ve sonrasında işerken yanma ya da vajinal akıntı, kasık ağrısı cinsel yaşamı sekteye uğratabilir.

Sistit Olan Kadınlar İçin Sıcak Uygulama İyi Gelir mi?

Sıcak uygulama sırasında damarlarda genişleme ve kaslarda gevşeme meydana gelerek rahatlama sağlayabilir ancak bu durum kural değildir.

Sistit Neden Kadınlarda Daha Fazla Görülüyor?

Sistitin kadınlarda sık görülmesinin en önemli sebebi erkek ve kadın arasındaki anatomik farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu farklılıkların en önemlisi ise kadınlarda üretranın (idrar kanalının) kısa olmasıdır. Kısa üretra olması sebebiyle dışarıdan alınan mikroorganizmalar daha kısa sürede mesaneye yerleşebilmekte ve sistite yol açabilmektedirler.

Sistit Sırt Ağrısı Yapar mı?

Sistit çoğunlukla ağrı lokalizasyonu olarak göbek altı suprapubik bölgede ve genital bölgede hissedilir. Tek başına sırt ağrısı olan hastada başka hastalıklar araştırmak gerekir.

Sistit Uzun Sürerse Endişelenmeli Miyim?

Sistitin uzun sürmesi demek kronikleşmeye doğru gitmesi anlamına gelebilir. Kronik sistitler ise zaman zaman tekrarlama eğilimi gösterip kişilerin yaşam kalitelerini ciddi derecede düşürmektedir. Bu nedenle uzun süren semptomlar varlığında doktoruna yeniden müracaat etmek sürecin önlenmesini kolaylaştırabilir.

Sistit Vajinada Kaşıntı ve Ağrı Yapar mı?

Sistitin kendisi direk vajinal kaşıntı yapmaz. Vajinal kaşıntı daha çok vajinal enfeksiyonlarda oluşur ve hatta sistitte vajinadaki enfeksiyona bağlı gelişmiş olabilir.

Sistit göbek altı suprapubik bölgede, üretra çevresinde ve vajinal kanalda ağrı oluşturabilir. Ancak ayrıntı muayene yapıp vajinal bir enfeksiyon varlığı ya da pelvik inflamatuar hastalık olabileceği de unutulmamalıdır.

Sistit Tedavisi Kliniğinizde Yapılıyor mu?

Ankara Çukurambar bölgesinde bulunan Ankara Ticaret Merkezi  (ATM) Plaza’da bulunan kliniğimizde akut ya da kronik sistitlerle ilgili her türlü tedavi planlaması yapılmaktadır.

Sistit Tedavi Ücretleri Diğer Ürolojik Hastalıklara Göre Nasıldır?

Sistit tedavi ücretleri diğer ürolojik hastalıklara göre nispeten daha uygundur. Çünkü sistit çoğunlukla ilaçlarla tedavi edilen bir durumdur. Nadir durumlarda cerrahi girişimlere gereksinim duyulur.

Sistit Zararları Nelerdir?

 • Yaşam kalitesini azaltır
 • Cinsel yaşamı olumsuz etkiler
 • Günlük iş performansını bozar
 • İş, güç, enerji ve nakit kaybına yol açar
 • Aile içi gerginlikler ve huzursuzluklara sebebiyet verebilir
 • Psikolojik açıdan kişiyi olumsuz yönde etkiler

Sistit Olan Hastalar İçin Öneriler

 • Şikayetleriniz olduğunda erken dönemde doktora başvurunuz.
 • Sistit dönemlerinde bol sıvı almaya özen gösteriniz.
 • Soğuktan kendinizi mümkün mertebe muhafaza ediniz.
 • Tekrarlayan sistitlerde hangi durumlarda başladığına dikkat ediniz.
 • Adet dönemi ya da cinsel ilişki sonrası olup olmadığına dikkat ediniz.
 • Doktorunuz önermedikçe antibiyotik kullanmakta ısrar etmeyiniz.
 • Beraberinde bulunan genital enfeksiyonlar için tedavi alınız.
 • Bitkisel rahatlatıcı çaylar ile sıvı alımını destekleyebilirsiniz.
 • Gebelik planlıyor iseniz öncesinde sistitinizi tedavi ettiriniz.
 • Tekrarlayan sistitlerde mutlaka üroloji uzmanı ile görüşünüz.

SONUÇ:

 • Sistit tüm insanlarda sık görülen enfeksiyonlardandır.
 • Kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görülür.
 • Kadınlarda sık görülmesinin sebebi anatomik ve fizyolojik farklılıklardır.
 • Çocukluk çağında da sistit görülebilir.
 • İdrarda yanma, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, idrarda kan görülmesi ve ani acil işeme hissi sık görülür.
 • Tanı için idrar tahlili ve idrar kültürü gereklidir.
 • Tedavi sistit yatan sebebe bağlı olarak değişmektedir.
 • Tekrarlayan sistitlerde altta yatan sebep daha detaylı araştırılmalıdır.
 • Tekrarlayan sistitlerde kesin tanı için sistoskopi gerekebilir.
 • Sistoskopi sırasında mesane içine müdahale sonrası rahatlama olabilir.

Kaynaklar :

 • Non-surgical management of recurrent urinary tract infections in women. Bergamin PA, Kiosoglous AJ. Transl Androl Urol. 2017 Jul;6(Suppl 2):S142-S152.
 • Clinical Presentations and Epidemiology of Urinary Tract Infections. Geerlings SE. Microbiol Spectr. 2016 Oct;4(5).
 • Recurrent urinary tract infections in women: risk factors, etiology, pathogenesis and prophylaxis. Guglietta A. Future Microbiol. 2017 Mar;12:239-246.
 • Urinary Tract Infections in the Older Adult. Nicolle LE.Clin Geriatr Med. 2016 Aug;32(3):523-38.
 • Acute uncomplicated cystitisin women. The essentials of first-line management. Prescrire Int. 2015 Jan;24(156):22-4.
  • Urinary Tract Infection: Pathogenesis and Outlook. McLellan LK, Hunstad DA. Trends Mol Med. 2016 Nov;22(11):946-957.

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu