Sistit Tedavisi

Başta kadınlar olmak üzere tüm insanların yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen hastalıkların önde gelenlerinden biridir. Özellikle sık tekrarlaması, yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi, cinsel yaşamı bozması ve gebelik sırasında çeşitli sorunlar oluşturması nedeniyle sistit değerlendirme, tanı ve tedavisi önemlidir.

Bu makalede sistitler ile ilgili genel tıbbi içerikli bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok soru cevap şeklinde ve herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir dil ile kaleme alınmaya çalışılmıştır.

Sistit nedir?

Mesane iltihabı demektir. Mesanede iltihaba bağlı irritasyon bulguları oluşmakta ve buna bağlı olarak klinikte semptomlar oluşturmaktadır.

sistit

Sistit belirtileri nelerdir?

Sistit farklı klinik belirtiler ile ortaya çıkmaktadır.

 • İdrar yaparken yanma
 • Sık idrara çıkma
 • Gece idrara kalkma
 • Ani acil işeme hissi
 • İdrarda kanama
 • Ateş
 • Bulantı
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Kasık ağrısı
 • Vajinal ağrı
 • Kaşıntı

sistit belirtileriYukarıdaki belirtilerin biri ya da bir kaçı ile birlikte görülen ve insan yaşamını olumsuz etkileyen bir hastalıktır.

Sistit kadınlarda sık görülür mü?

Sistit toplumda kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görülür. Çocuklarda da durum benzerdir. Kız çocuklarında, sistit olarak bilinen mesane iltihabı erkek çocuklardan daha sık görülür.

Sistit tanısı nasıl konulur?

Hastadan alınan iyi bir öykü, fizik muayene ve tahlil tetkikler ile sistit tanısı konulmuş olur. Tam idrar tahlili ve idrar kültürü sistit tanısında önemlidir.

İdrar kültürü nedir?

Steril bir kap içerisine orta akım idrarın verilir. Bu idrardan alınan örnekten mikrobiyoloji laboratuvarında özel kültür kapları içerisine ekim yapılarak beklenir. Sonuçta idrarda hangi mikroorganizmanın ürediği ve şayet üreme varsa bu mikroorganizma için hangi ilacın etkili olduğunu saptayan test idrar kültürüdür.

İdrar kültürü verirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

 • Örnek kaplarınız sterildir. İçine elinizi değdirmeyiniz.
 • Orta idrardan örnek veriniz.
 • Numune verme sırasında kapağın iç tarafını yere koymayınız.
 • Örnek verirken dışarı taşırmamaya özen gösteriniz.

İdrar kültürü sonucu neden uzun sürede veriliyor?

İdrar kültürü için kültür kaplarına idrardan alınan örnek ile ekim yapılır ve burada mikrop üreyip üremeyeceğinin anlaşılması için 24 saat kadar beklenir. Bu süre sonunda idrarda üreme olup olmayacağı belirlenir. Sonraki 24 saatte ise şayet üreyen mikrop varsa ona hangi ilacın etkili olduğu belirlenir.

Sistoskopi nedir?

Sistoskopi endoskopik ışıklı aletler yardımı ile üretradan girilerek hem üretranın hem de mesanenin aynı anda gözle muayene edilmesi işlemidir.

sistit cozumu

Sistoskopi sistit tanısında kullanılır mı?

Tekrarlayan sistit durumlarında hem tanıyı kesinleştirmek hem de gerekli durumlarda müdahale yapabilmek amacı ile sistoskopi kullanılmaktadır.

İdrar yaparken yanma sistitli hastalarda sık görülür mü?

Sistitli hastalarda sık görülen semptomların başında idrarda yanma gelir. Önemli bir belirti olup kişiyi oldukça rahatsız eden bir durumdur.

Dizüri nedir?

Dizüri, idrarda yanma demektir. Tıbbi literatürde yaygın kullanılan terimdir.

Üretra nedir?

Üretra mesane (idrar kesesi) çıkımından başlayıp idrarın dışarı doğru atıldığı son noktaya kadar olan idrar kanalının tıbbi adıdır.

Sistit nedenleri nelerdir?

Bakteriler, virüsler, parazitler ve mantarlara bağlı sistit gelişebilir. Her biri için uygulanacak tedavi farklı farklıdır. Bazı durumlarda kullanılan ilaçlara ya da radyoterapiye bağlı olarak da gelişebilir. Yine jinekolojik enfeksiyonlar bir başka sistit sebebidir.

Menopoz döneminde hormonal değişikliklere bağlı olarak da sistit görülebilir. Bazen de cinsel yaşama geçişin erken dönemlerinde balayı sistiti adı verilen klinik tablo ortaya çıkabilir. Tüberküloz da mesanede sistit semptomları oluşturan önemli hastalıklardandır.

Sistit antibiyotikle geçer mi?

Sistit bakteriyel kökenli olursa o bakteri için uygun antibiyotik tedavisi ile iyileşme gerçekleştir.

Sistit ağrısı böbrek taşı ağrısı ile karışır mı?

Her iki hastalık için de ağrı tipik olmakla birlikte ağrının lokalizasyonları farklıdır. Böbrek taşlarına bağlı ağrı daha çok sırt tarafındaki flank bölgesinde hissedilirken sistite bağlı ağrı ise genellikle suprapubik bölge dedidiğimiz göbek altı mesane lokalizasyonu ya da vajinal bölgede ve üretra çevresinde ağrı olur.

Sistit atağı azaltmada çok su içmenin önemi var mı?

Fazla su içmekle birlikte fazla idrara çıkma da oluşur. Bu durum ise idrar yollarının daha sık aralıklarla temizlenmesini sağlayacağından genellikle su içmenin artırılması ile sistit semptomları hafifletilebilir.

Sistit akıntısı olur mu?

Sistit akıntısı diye bir tabir yoktur. Sistite bağlı akıntı olmaz ancak akıntıların bir kısmında sistit meydana gelir.

sistit tedavisi

Sistit ameliyatı var mı?

Sistit çoğunlukla ilaçlarla tedavi edilebilen bir hastalıktır. Özellikle tekrarlayan sistitlerin bazılarında idrar kesesi olarak bilinen mesanenin tabanında enfeksiyonlar için adeta bataklık görevi gören bir alan saptanabiliyor ve bu durum için ameliyatla kazıma yaparak o alanın temizlenmesini gerektirebiliyor.

Sistit adet düzensizliği yapar mı?

Sistit mesane iltihabıdır ve bilinen herhangi bir jinekolojik sorun normalde yapmaz. Ancak enfeksiyon genel durum bozukluğu ve hormonal etkileşim yapmışsa adet düzeni etkilenebilir.

Sistit ateş yapar mı?

Sistite bağlı ateş olabilir. Ateş varlığı sistiti destekleyen bulgulardandır ancak her sistitte ateş oluyor şeklinde bir kural yoktur. Bazı sistitlerde ateş görülmez.

Sistit bitkisel tedavi ile geçer mi?

Çeşitli bitkisel kökenli ürünlerin sistit tedavisinde iyi geldiği bazı klinik çalışmalarla gösterilmiş olsa da bu durum insanların evde bu tarz tedavilere yönelmeleri gerektiğini göstermez. Çünkü sistitlerin çok farklı çeşitleri bulunmaktadır. Doğru olanı sistit yapan sebebin hekim tarafından belirlenmesi ve şayet uygulanacaksa bitkisel tedavi gerekliliğini de bir hekim tarafından önerilmesidir.

Sistit bulaşıcı mıdır?

Sistit yapan sebeplerin çoğunluğu bulaşıcı özellikte değildir.

Sistit bulguları arasında ani işeme hissi var mı?

Diğer semptomlara ilaveten sistitte ani işeme hissi de olabilir. Bu durum kişi normal günlük aktivitesini sürdürürken aniden işeme hissi uyandırması ve şayet yetişemeyecek olursa idrar kaçırma oluşturacak kadar güçlü bir his oluşturması ile karakterizedir.

Sistit başlangıcı döneminde hemen antibiyotik alınır mı?

Özellikle tekrarlayan sistit yaşayan kadınlar her atak öncesinde beliren hafif semptomlar ile bunun arkasının geleceğini anlayabilirler. Bu durumda hemen antibiyotik kullanmak gereksiz, sakıncalı ve sağlığınız için zarar verici olabilir. Antibiyotik gerekliliğini bir hekimin tetkikler neticesinde vermesi en doğru olanıdır.

Sistit bebeklerde olur mu?

Sistit her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Bebeklerde, çocuklarda, adolesanlarda, yetişkinlerde ve yaşlılarda görülebilir. Her birinde görülme sebepleri farklı farklıdır.

Sistit beslenme alışkanlıkları değişimi ile azalır mı?

Tekrarlayan sistitlerde bazı durumlarda sistit oluşumunu tetikleyici gıdalar olabilir. Bu durumda genellikle acı, ekşi ve baharatlı gıdalar hastalığı başlatıcı rol oynayabilir. Beslenme alışkanlıkları içerisinden bu gıdaların çıkarılması atak süresini uzatabilir.

Sistit bira içme ile geçer mi?

Sistit bira içme ile geçmez. Bira idrar söktürücü etkisi ile idrar yollarının yıkanmasını kolaylaştırsa da sistit sebebinin ortaya konmadan sadece bira içerek iyileşmeyi beklemek doğru olmaz.

Sistit crp düzeyini etkiler mi?

CRP bir akut faz reaktanı olup çoğunlukla enfeksiyon durumlarında yükselir. Aşırı olmamakla birlikte sistit sırasında CRP düzeylerinde bir miktar yükselme saptanabilir.

Sistit c vitamini tedavisi ile düzelir mi?

Vitamin C genel vücut sağlığı ve enfeksiyonlarla mücadele açısından önemli bir vitamindir. Ancak ilacı rastgele almak değil hekim önerisi ile kullanmak gerekir. Sistit yapan asıl sebebin belirlenmesi durumunda faydası olduğunu düşünürse hekiminiz size zaten önerecektir.

Sistit diyetinde su içmek neden önemli?

Su içmek durumunda daha fazla idrara çıkmak gerçekleşir. Bu durum da mekanik olarak idrar kanallarının enfeksiyondan daha çabuk arınmasını kolaylaştırabilir.

Sistit doktoru olarak kime gitmem gerekir?

Sistit mesane iltihabı olup ideal olanı bir Üroloji Uzmanı tarafından tanı, tedavi ve takip sürecinin sürdürülmesidir.

Sistit doğal ilaçlarla tedavi edilir mi?

Doğal ilaç olarak nelerin kastedildiğine bağlıdır. Doğallıktan kastedilen bitkisel kökenli bazı ilaçlar ise sistit için iyi geldiği bildirilenler vardır ve ihtiyaç durumunda hekiminiz size zaten önerecektir.

Sistit erkek hastalığı mıdır? Sistit erkekte olur mu?

Sistit hem erkekte hem kadında olur. Ancak daha sıklıkla kadınlarda görülür.

Sistit en çabuk nasıl geçer?

Sistit en çabuk bir sağlık kuruluşuna başvurup üroloji uzmanı ile görüştükten sonra gerekli tetkikler sonrasında tedavi başlanması ile geçer.

Sistit evde tedavi edilir mi?

Sistit için sebep belirlenmesi ve ona göre tedavi başlanması gerekir. Bu nedenle doğru olanı hekime başvurmanızdır ve tedavinizi bir üroloji uzmanının başlamasıdır.

Sistit gebelik sırasında sorun olur mu?

Gebelik öncesi tedavi edilmeyen sistitler gebelik sırasında alevlenebilir. Bu dönemde her türlü ilaç da rahat kullanılamayacağı için iyileşme süresi uzayabilir ve rahatsızlık ilerleyebilir. Bu nedenle özellikle tekrarlayan sistitlerin hamilelik öncesi tedavi edilmesi ve sonrasında gebelik planlanması uygun olacaktır.

Sistit gebelik testini etkiler mi?

Sistit gebelik testini etkilemez.

Sistit genetik midir?

Özellikle tekrarlayan ve kronik sistitler için genetik bir zemin olsa bile sistit oluşumu için illa bir genetik yatkınlık olması şart değildir.

Sistit bulaşma yolları nelerdir?

Sistit bulaşma yolları aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır.

 • Üretral
 • Vajinal
 • Komşuluk
 • Kan
 • Lenfatik
 • Böbrek ve üreter yolu ile mesanede iltihabi süreç başlayabilir.

sistit tedavisi ankara

Sistit hastalığı idrarda kan yapar mı?

İdrarda kan görülmesi sistit belirtilerindendir. Bununla birlikte her sistit olanın mutlaka idrarında kan görülür anlamına gelmez. Çoğu zaman sistitli hastaların idrarlarında kan saptanmayabilir.

Sistit hamilelik belirtisi olabilir mi?

Sistit bir enfeksiyon durumudur. Gebelik belirtisi olamaz.

Sistit ilaçları gebelikte farklı mı?

Gebelikte kullanılacak sistit ilaçları hem anne hem de bebek sağlığını tehlikeye sokmayacak özelliğine sahip ilaçlardır. Gebelikte kullanılan sistit ilaçları farklıdır. Bu nedenle sistitiniz var ve gebe iseniz mutlaka doktor önerisi ile ilaç kullanınız.

Sistit kaşıntı yapar mı?

Sistit bazen üretra çıkışı düzeyinde kaşıntı yapabilir ancak bu sistit için şart değildir.

Sistit kronik hale gelir mi?

Uygun tedavi edilmeyen, yeterli süre ilaç kullanılmayan ya da tetikleyici faktörlerin süreklilik gösterdiği sistitler daha sonradan süregen hale gelebilir yani bir başka ifade ile kronikleşebilir.

Sistit kürü diye bir şey var mı?

İnternet üzerinde ya da piyasada bu isimle çeşitli ürünler önerilmekte ancak bunların Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Doğru olan bir hekim tarafından tedavinizin planlanmasıdır.

Sistit kadın yaşam kalitesini nasıl etkiler?

Sistit kadın yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Özellikle tekrarlaması durumunda giderek yaşam kalitesi ve cinsel yaşam bozulmaktadır.

Sistit limon suyu içmekle rahatlar mı?

Sistit limon suyu içmekle değil hekime muayene olup doğru tedavi olmakla rahatlar. Limon suyu bazı durumlarda sistit semptomlarını alevlendirebilir bile.

Sistit muayenesi nasıl yapılır?

Sistit muayenesi için rutin ürogenital muayene yapılır. Her sistit şikayeti ile başvuran hastaya mutlaka vajinal muayene yapılacak diye bir kaide yoktur. İhtiyaç durumunda ve beraberinde jinekolojik şikayetler varlığında alttan muayene gerekebilir. Bazen de tanıyı kesinleştirmek için ışıklı aletler ile sistoskopik muayene gerekebilir.

Sistit mide bulantısı yapar mı?

Enfeksiyonlarda mide bulantısı ve kusma görülebilen semptomlardandır. Sistit sırasında genellikle beklenmemekle birlikte olması da sürpriz değildir.

Sistit maden suyu içmekle düzelir mi?

Sistit muayene tetkikler ve hekim tedavisi ile düzelir. Maden suyunun size iyi gelip gelmeyeceğini sizi muayene eden hekime danışmalısınız. Sürekli maden suyu içme ile ilgili istenmeyen sonuçlar doğmaması için danışmak en iyisi olacaktır.

Sistit maydanoz suyu ile düzelir mi?

Maydanoz suyunun idrar söktürücü etkisinden faydalanmak için kullananlar olsa da bilimsel doğruluğu kanıtlanmamıştır.

Sistit nasıl anlaşılır?

Yukarıda ismi geçen belirtilerin bulunması kişide sistit olabileceğini düşündürmelidir. Muayene ve tetkikler ile de bu durum doğrulanabilir.

Sistit ne yemeli ki düzelsin?

Şikayetlerin yoğun olduğu dönemde acı, ekşi, baharatlı yiyecekler ve gazlı içeceklerden uzak durmak faydalı olabilir. Bunun yanı sıra özellikle yenildiği zaman iyi gelecek bitkiler konusu tartışmalı ve araştırılmakta olan konulardandır.

Sistit olmak cinsel ilişkiye engel mi?

Sistit cinsel ilişkiye engel olmamakla birlikte ağrı, yanma gibi şikayetleri artırabileceği unutulmamalıdır. Sistitin sebebine ve bireyden bireye göre değişebileceği bilinmelidir.

Sistit olanlar cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmalı mı?

Akıntılı bir vajinal enfeksiyon ya da erkekte akıntılı üretral hastalıklar sonrasında gelişen sistitlerde prezervatif kullanmak faydalı olabilir. Onun dışında prezervatifsiz ilişki sonrası şikayetler belirginleşiyorsa tercih edilebilir.

Sistit cinsel yaşamı nasıl etkiler?

Akut sistit ya da kronik sistitler cinsel yaşamı olumsuz yönde etkilemektedirler. Özellikle cinsel ilişki sırasında ağrı ve sonrasında işerken yanma ya da vajinal akıntı, kasık ağrısı cinsel yaşamı sekteye uğratabilir.

Sistit olan kadınlar için sıcak uygulama iyi gelir mi?

Sıcak uygulama sırasında damarlarda genişleme ve kaslarda gevşeme meydana gelerek rahatlama sağlayabilir ancak bu durum kural değildir.

Sistit olmak neden kadınlarda daha fazla?

Sistitin kadınlarda sık görülmesinin en önemli sebebi erkek ve kadın arasındaki anatomik farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu farklılıkların en önemlisi ise kadınlarda üretranın (idrar kanalının) kısa olmasıdır. Kısa üretra olması sebebiyle dışarıdan alınan mikroorganizmalar daha kısa sürede mesaneye yerleşebilmekte ve sistite yol açabilmektedirler.

Sistit olma nedenleri nelerdir?

Temelde aslında 2 faktör rol almaktadır.

 1. Vücuda daha fazla sayıda mikroorganizmaların girmesi
 2. Giren mikroorganizmaları karşılayarak onları etkisiz hale getiren defans sisteminde defekt olması

sistit nedenlerifSistit sonrası ne zaman ilişkiye girilir?

Kadın kendini hazır hissettiği ve tedavisini aldığı durumlarda dilediği zaman cinsel ilişkiye girebilir. Özel bir bekleme süresi tavsiye edilmez.

Sistit soğuktan olur mu?

Sistit soğuktan dolayı olmaz ama soğuk sistit oluşum sürecini tetikleyip başlatabilir ve hastalığın ilerleme sürecini hızlandırabilir. Bu nedenle soğuktan kaçınmak faydalı olabilir.

Sistit stresten olur mu?

Stres anında vücudumuzdaki hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı koyan immun sistemimizde çökme olur. Bu durumda sistit ya da başka enfeksiyonlara karşı vücudumuz daha yatkın hale gelir.

Sistit sırt ağrısı yapar mı?

Sistit çoğunlukla ağrı lokalizasyonu olarak göbek altı suprapubik bölgede ve genital bölgede hissedilir. Tek başına sırt ağrısı olan hastada başka hastalıklar araştırmak gerekir.

Sistit uzun sürerse endişelenmeli miyim?

Sistitin uzun sürmesi demek kronikleşmeye doğru gitmesi anlamına gelebilir. Kronik sistitler ise zaman zaman tekrarlama eğilimi gösterip kişilerin yaşam kalitelerini ciddi derecede düşürmektedir. Bu nedenle uzun süren semptomlar varlığında doktoruna yeniden müracaat etmek sürecin önlenmesini kolaylaştırabilir.

Sistit ultrasonda gözükür mü?

Sistite spesifik ultrasonografik görüntü yoktur. Çok belirgin olan durumlarda mesane içlerinde debris bulunması dolaylı olarak enfeksiyonu düşündürebilir.

Sistit uyku yapar mı?

Sistit bir mesane enfeksiyonu olduğu için genel halsizlik ve uyku hali oluşturabilir. Ancak bu şikayet sistit tanısı için spesifik olmadığı gibi her hastada mutlaka görüleceği anlamına da gelmez.

Sistit üşütmeden olur mu?

Soğuk havalar, soğuk ortamlar sistit oluşumunu tetikleyebilir ya da oluşumunu hızlandırabilir.

Sistit üşüme yapar mı?

Enfeksiyona bağlı olarak özellikle ateşin yüksek olduğu dönemlerde üşüme hissi de sistite bağlı meydana gelebilir.

Sistit vajinada kaşıntı yapar mı?

Sistitin kendisi direk vajinal kaşıntı yapmaz. Vajinal kaşıntı daha çok vajinal enfeksiyonlarda oluşur ve hatta sistitte vajinadaki enfeksiyona bağlı gelişmiş olabilir.

Sistit vajinada ağrı yapar mı?

Sistit göbek altı suprapubik bölgede, üretra çevresinde ve vajinal kanalda ağrı oluşturabilir. Ancak ayrıntı muayene yapıp vajinal bir enfeksiyon varlığı ya da pelvik inflamatuar hastalık olabileceği de unutulmamalıdır.

Sistit ve mantar birlikteliği olur mu?

Vajinal mantar enfeksiyonları özellikle tekrarlayıcı vakalarda beraberinde aralıklı olarak sistit eşlik edebilir.

Sistit yaban mersini ile düzelir mi?

Sistit tedavisi için yaban mersininin faydalı olabileceği ancak tedavinin asıl olarak neleri ihtiva etmesi gerektiğinin mutlaka hekim tarafından hastaya iletilmesinin uygun olacağı bilinmektedir.

Sistit yanması için asitli içecekler zararlı mı?

Hastalığın aktif olduğu dönemde bu tarz içeceklerin idrarda yanma hissini artırabileceği tahmin edilmektedir. Ancak bu durum kural değildir.

Sistit tedavisi kliniğinizde yapılıyor mu?

Ankara Çukurambar bölgesinde bulunan Ankara Ticaret Merkezi  (ATM) Plaza’da bulunan kliniğimizde akut ya da kronik sistitlerle ilgili her türlü tedavi planlaması yapılmaktadır.

Sistit tedavi ücretleri diğer ürolojik hastalıklara göre nasıldır?

Sistit tedavi ücretleri diğer ürolojik hastalıklara göre nispeten daha uygundur. Çünkü sistit çoğunlukla ilaçlarla tedavi edilen bir durumdur. Nadir durumlarda cerrahi girişimlere gereksinim duyulur.

Sistit zararları nelerdir?

 • Yaşam kalitesini azaltır
 • Cinsel yaşamı olumsuz etkiler
 • Günlük iş performansını bozar
 • İş, güç, enerji ve nakit kaybına yol açar
 • Aile içi gerginlikler ve huzursuzluklara sebebiyet verebilir
 • Psikolojik açıdan kişiyi olumsuz yönde etkiler

sistit zararlariSistit olan hastalar için ÖNERİLER !!!

 • Şikayetleriniz olduğunda erken dönemde doktora başvurunuz.
 • Sistit dönemlerinde bol sıvı almaya özen gösteriniz.
 • Soğuktan kendinizi mümkün mertebe muhafaza ediniz.
 • Tekrarlayan sistitlerde hangi durumlarda başladığına dikkat ediniz.
 • Adet dönemi ya da cinsel ilişki sonrası olup olmadığına dikkat ediniz.
 • Doktorunuz önermedikçe antibiyotik kullanmakta ısrar etmeyiniz.
 • Beraberinde bulunan genital enfeksiyonlar için tedavi alınız.
 • Bitkisel rahatlatıcı çaylar ile sıvı alımını destekleyebilirsiniz.
 • Gebelik planlıyor iseniz öncesinde sistitinizi tedavi ettiriniz.
 • Tekrarlayan sistitlerde mutlaka üroloji uzmanı ile görüşünüz.

SONUÇ:

 • Sistit tüm insanlarda sık görülen enfeksiyonlardandır.
 • Kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görülür.
 • Kadınlarda sık görülmesinin sebebi anatomik ve fizyolojik farklılıklardır.
 • Çocukluk çağında da sistit görülebilir.
 • İdrarda yanma, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, idrarda kan görülmesi ve ani acil işeme hissi sık görülür.
 • Tanı için idrar tahlili ve idrar kültürü gereklidir.
 • Tedavi sistit yatan sebebe bağlı olarak değişmektedir.
 • Tekrarlayan sistitlerde altta yatan sebep daha detaylı araştırılmalıdır.
 • Tekrarlayan sistitlerde kesin tanı için sistoskopi gerekebilir.
 • Sistoskopi sırasında mesane içine müdahale sonrası rahatlama olabilir.

Kaynaklar :

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz