ESWT Şok Dalga Tedavisi

ESWT şok dalga tedavisi son yıllarda tıpta farklı uzmanlık alanlarında giderek artan sayıda kullanılmaktadır. Artan bu ilgi üroloji alanında da kendini kısa zamanda göstermiştir. Şok dalga tedavisi ilk olarak ürolojide böbrek taşlarını vücut dışından ameliyatsız kırarak etkinliğini göstermiştir.

Başarılı sonuçların bildirilmesinin ardından daha sonra ortopedi ve fizik tedavi alanlarında da kullanılmaya başlanmıştır.

Böbrek taşlarındaki başarılı sonuçların ardından ürolojide son yıllarda giderek artan sayı ve sıklıkta yoğunluğu azaltılmış şok dalga tedavisi pelvik bölgede bulunan organların (penis, mesane, prostat) tedavilerinde kullanılmaya başlanmıştır.

ESWT Şok Dalga Tedavisi Nedir?

E: Extracorporeal (vücut dışından uygulanan)

S: Shock (şok)

W: Wave (dalga)

T: Therapy (tedavisi)

Vücut dışında oluşturulan şok dalgalarının bir prob yardımıyla vücuda aktarılarak yapılan tedavi işlemine ESWT denilmektedir.

ESWT Ürolojide Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

Şok dalga tedavisi üzerinde halen sık araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmalar çoğaldıkça daha çok hastalığa umut olacağı yönünde öngörüler bulunmaktadır. Günümüzde ürolojik hastalıklar içerisinde en yaygın kullanım alanları aşağıda sıralanmaktadır:

Sertleşme Bozukluğunda ESWT Tedavisi

Vücut dışında oluşturulan şok dalgaları prob yardımıyla hedeflenen doku olan penise gönderilir. Bu dalgalar mekanik etki ile ilgili organda mekanik bir uyarıcı etki yaratır.

Doku için bu durum yeni oluşan bir mikrotravmadır. Mikrotravmaya karşı vücudun verdiği ilk tepki ise iyileşme hücrelerini o bölgeye göndererek iyileşme seferberliği başlatmasıdır.

İyileşme için ilk adım iyileşmeyi sağlayan hücrelerin o bölgeye transfer edilmesidir. Bunu sağlayabilmek için öncelikle uygulanan noktaya kan akışında artış olur. Bununla birlikte hücrelerde yeniden onarım süreci tetiklenir. Bir yandan iyileşme hücreleri etkili olurken öte yandan yeni damar oluşumu artırılarak iyileşme tamamlanmaya çalışılır.

ESWT böylelikle o alanda hem yeniden onarım ve yapılanmayı sağlar, hem de yeni damarlanma oluşumunu artırarak kan akımını hızlandırır.

Penise Yapılan Şok Dalga Tedavisinin Zararı Var mı?

ESWT tedavisi uygulanan hastalarda tüm dünyada günümüze kadar bildirilmiş ciddi bir komplikasyon bulunmamaktadır.

Özellikle ciddi dermatolojik hastalığı olanlar ya da uzun süreden beri çok yoğun kan sulandırıcı kullanan hastalarda tedavi planlamasının dikkatle yapılması önerilmektedir. Bunun dışında bildirilmiş önemli bir yan etkisi bulunmamaktadır.

İktidarsızlık Tedavisinde Ürolojik ESWT Penise Kaç Seans Uygulanır?

ESWT tedavisinin etkili olabilmesi için  fark teknikler, süreler ve uygulama modaliteleri bildirilmiştir.  Genel kabul gören uygulama haftada 2 defa olmak üzere en az 3 hafta uygulamanın yapılmasıdır. Üçüncü haftanın (6 seansın) sonunda fayda gören, vücudu iyileşme yönünde tepki gösteren hastalarda işlem 6 hafta (12 seans) ya da 9 hafta (18 seans) uygulanabilir.

Literatürde 9 hafta (18 seans) uygulanan hastalarda daha uzun süreli kalıcı iyilik hali oluşturduğu bildirilmiş ve uzun dönemde ereksiyonun sağlanabilmesi için bu sürenin daha etkili olduğu tanımlanmıştır.

Bir başka deyişle, uygulama sonrasında hastalarda belirgin iyileşme gözlenmesi durumunda benzer bir seanslar yeniden tekrarlanabilir ve tekrarlanan seans sayısı kadar iyilik halinde artış, memnuniyet oranında yükseklik ve ereksiyon süresinde uzama saptanmıştır.

Işlem süresi yaklaşık olarak 15-20 dakika sürmekte olup işlem sırasında belirgin bir ağrı olmamaktadır. Bu konuda işlem öncesi hasta bilgilendirme önemlidir.

ESWT Şok Dalga Tedavisinin Penise Etkileri?

 • Penis üzerinde direkt damar sayısında artma
 • Peniste çap artışı (kalınlaşma)
 • Penise kan akımında hızlanma
 • Peniste yeni hücre sayısında artma
 • Yeni sinir hücresi sayısında artma sağlamaktadır. Bu nedenle tedavi sonrasında hastalarda eskiye oranla peniste daha fazla dolgunluk oluşmaktadır.

Ürolojik ESWT Şok Dalga Tedavisinin Etkileri Ne Zaman Görülür?

ESWT Tedavisi etkisini yukarıda belirtildiği şekilde hücresel düzeyde göstermektedir. Bu nedenle istenen düzeyde etkinin oluşabilmesi günler ya da haftalar içerisinde olmaktadır. İlk etkinin oluşması için en az 3 hafta gerekmektedir.

Tedavi sırasında üçüncü haftanın sonuna gelindiğinde hasta-hekim görüşmesi yeniden gerçekleşmekte ve fayda gören hastalarda 6 hafta ya da 9 hafta uygulanabilmektedir.

Ürolojik ESWT Şok Dalga Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastalar sırt üstü yatırılır. Penis üzerine şok dalgalarının iletkenliğini artırabilmek amacıyla jel sürülür. Daha sonra prob penis üzerinde belli noktalar seçilerek o noktalara cihaz üzerinden şok dalgaları gönderilir. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde işlem tamamlanır.

Penise Şok Dalga Tedavisi Ne Zaman Yapılmalı?

ESWT uygulama zamanı için gün içerisinde özel bir saat bulunmamaktadır. Hasta ve uygulayıcının müsait olduğu gün içerisindeki herhangi bir vakitte yapılabilir.

ESWT İşlemi Uygulama Seansları Sırasında Cinsel İlişkiye Girebilir miyim?

Bu tedavi sırasında ya da sonrasında cinsel birliktelik için herhangi bir engel bulunmaz. Cinsel birliktelik sırasında daha yüksek kan akımı sağlanacağı için oluşacak yeni damarların açık kalmasını ve doku beslenmesini sağlamak amacıyla cinsel birleşme önerilir.

ESWT Şok Dalga Tedavisi Her Penise Uygulanabilir mi?

Boyuttan ve kalınlıktan farklı olarak tüm penislere uygulanabilen bir tedavi şeklidir. Bu nedenle sertleşme sorunu yaşayan tüm hastalarda penis boyu ya da kalınlığından bağımsız olarak tüm penislere uygulanabilir.

Sertleşme Sorununda ESWT Şok Dalga İşlemini Hangi Branş Doktoru Yapar?

Sertleşme soru için penise yapılacak ESWT uygulamalarına Üroloji bölümü bakmaktadır. Üroloji dışındaki branşlar ya da doktor gözetimi olmayan uygulamalar ülkemizde legal olmadığı gibi tedaviden başarı şansını da en düşük hale getirmektedir.

Şok Dalga Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Özellikle dikkat edilmesi gereken herhangi bir durum yoktur. Doktorunuzun size önerilerini takip etmeniz yeterlidir.

ESWT Şok Dalga Tedavisi Fiyatları Ankara

ESWT şok dalga tedavisi Ankara ilinde uygulayan merkezler arasında fiyatlar farklılık gösterebilmekle birlikte, tedavinin maliyetini belirleyen unsurlar şunlardır.

 • Seans sayısı
 • Seans süresi
 • Hastalık tipi
 • Uygulama merkezi
 • Uygulayıcı tecrübesi vs.

Tüm bu faktörler dikkate alındığında ciddi tedavi merkezleri arasında fiyat farklılıkları yaklaşık olarak benzerdir.

Kronik Prostatit Tedavisinde ESWT Şok Dalga Tedavisi Ağrıyı Azaltır mı?

Kronik prostatit’li hastalarda penis, kasıklar, testisler ve anüs  çevresinde ağrı sıklıkla gözükmektedir. Kronik pelvik ağrı sendromunun bir parçası olan kronik prostatit’deki ağrı tedavisinde ESWT kullanılmaktadır. Ancak kanıta dayalı tıp açısından doğrulanmak üzere daha fazla sayıda klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

Böbrek Taşı Tedavisinde ESWT Şok Dalga Uygulaması

ESWT tedavisi böbrek taşlarını kırmada uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Böbrek taşları için kullanıldığında genellikle ESWL olarak isimlendirilmektedir. Başarısı bilimsel olarak pek çok klinik çalışma ile kanıtlanmış bir tedavidir. Bu nedenle çoğu zaman özellikle küçük böbrek taşları bulunan hastalarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Penis Eğriliği (Peyronie) Hastalığında ESWT Şok Dalga Tedavisi

Peyronie hastalığının tedavisinde ESWT kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu konuda oldukça fazla sayıda başarılı olduğunu bildiren çalışmalar olmakla birlikte başarısız olduğunu bildiren klinik çalışmalarda mevcuttur.

Bugün için eğrilikleri direkt düzeltme amacıyla ESWT tedavisinin kesin sonuç verdiğini belirten çalışmalar daha azınlıkta, buna karşın hastalığın başlangıç döneminde ve ağrı olduğu durumlarda oldukça etkili olduğunu bildiren bilimsel çalışmalar daha çoğunluktadır. Bu nedenle daha fazla sayıda klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

ESWT Şok Dalgası İle Peniste Büyüme, Uzama, Kalınlaşma Olur mu?

ESWT şok dalga tedavisi peniste damarlanma artışı yaparak bir miktar belirginleşme oluştursa da peniste uzama amaçlı olarak günümüzde tercih edilmez.  Penis uzatma teknikleri ve tedavisi daha farklıdır. ESWT dışında diğer uygulanacak tedaviler, hastalar açısından daha yüz güldürücü sonuçlara sahiptir.

ESWT uygulamasına bağlı peniste damarlanma artışı bir miktar kalınlık ve çap artışına da yol açmaktadır. Ancak peniste yalnızca kalınlaşma yapması için ESWT tedavisi uygulanmaz.

Peyronie gibi hastalıklarda var olan incelme tedavi ile birlikte düzeltildiğinde, kanlanma artışına bağlı olarak incelen alan iyileşince peniste de bir çap artışı ve kalınlaşma söz konusu olabilir.

Bu durum dışında peniste kalınlaştırma isteniliyor ise kalınlaştırma teknikleri ve ameliyatları daha farklıdır. Bu nedenle hastanın beklentilerinin önceden çok iyi anlaşılması gerekmektedir.

Tek başına kalınlaşma amaçlı ESWT uygulamasının sonuçlarının tartışmalı olacağı hastalara ifade edilmelidir.

Şok Dalga Tedavisi İçin Yaş Sınırı Var mı?

ESWT uygulaması için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Erişkin yaştaki tüm hastalara uygulanabilir.

Eswt Şok Dalga Tedavisi Başarısız Olursa Ameliyatı Olumsuz Etkiler mi?

ESWT tedavisinin başarısız olması daha sonradan yapılacak olan ameliyat tedavisine olumsuz etki yapmaz. Aksine, az da olsa kanlanmayı artırarak ameliyat sonrası iyileşmeyi kolaylaştırır.

Özetle

 • ESWT vücut dışından üretilen şok dalgalarının bir prob yardımıyla vücutta ilgili anatomik organa iletilerek tedavi edilen işleme verilen isimdir.
 • Ortopedi, Fizik tedavi başta olmak üzere diğer bölümlerin hastalıklarında da başarı ile uygulanmaktadır.
 • Ürolojide sertleşme sorunları başta olmak üzere Peyronie hastalığı, kronik prostatit ya da ağrılı mesane sendromu (kronik interstisyel sistit) gibi hastalıkların tedavilerinde uygulanmaktadır.
 • ESWT tedavisi için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Erişkin yaştaki tüm hastalara uygulanabilmektedir.
 • ESWT tedavisi ile ilgili önemli bir yan etki bildirilmemiştir.
 • ESWT tedavisi tekrarlanabilir bir tedavidir.
 • ESWT tedavisi başarısını artırmak amacı ile sertleşme bozukluğu tedavisinde kullanılan ve ağızdan alınan ilaçlar kullanılmaktadır.
 • ESWT tedavisi sonradan gerekebilecek herhangi bir penis ameliyatını olumsuz yönde etkilemez.
 • Ürolojide ülkemizde ve tüm dünyada giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır.

Kaynaklar :

 • Therapeutic areas of Li-ESWTin sexual medicine other than erectile dysfunction. Fode M, Russo GI, Verze P. Int J Impot Res. 2019 May;31(3):223-230.
 • Low-intensity Extracorporeal Shock Wave Treatment Improves Erectile Function: A Systematic Review and Meta-analysis. Lu Z, Lin G, Reed-Maldonado A, Wang C, Lee YC, Lue TF. Eur Urol. 2017 Feb;71(2):223-233.
 • Low-Intensity Shockwave Therapy for Erectile Dysfunction. Rizk PJ, Krieger JR, Kohn TP, Pastuszak AW.Sex Med Rev. 2018 Oct;6(4):624-630.
 • Effects of Low-Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy on Erectile Dysfunction: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clavijo RI, Kohn TP, Kohn JR, Ramasamy R. J Sex Med. 2017 Jan;14(1):27-35.
 • The Basic Physics of Waves, Soundwaves, and Shockwaves for Erectile Dysfunction. Katz JE, Clavijo RI, Rizk P, Ramasamy R. Sex Med Rev. 2020 Jan;8(1):100-105.
 • Low-intensity shockwave therapy for erectile dysfunction: is the evidence strong enough? Young Academic Urologists Men’s Health Group, Fode M, Hatzichristodoulou G, Serefoglu EC, Verze P, Albersen M. Nat Rev Urol. 2017 Oct;14(10):593-606.

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu