Blog

Penis Küçüklüğü Tedavisi (Mikropenis)

Cinsel birlikteliğin tatmin edici bir şekilde tamamlanması cinsel organların anatomik ve fizyolojik olarak bütünlüğünün sağlanması ile olmaktadır.

Penis küçüklüğü (mikropenis) pek çok insanın kafasını kurcalayan önemli problemlerden biridir. Çocuklarda penis gelişimi açısından önemli olduğu gibi erişkinlerde hem erkek hem de partner tatmini açısından önemlidir.

Biz bu yazımızda tüm yaşam süreci içerisinde penis boyutları ile ilgili merak edilenleri derlemeyi hedefledik.

Çocuklarda Penis Küçüklüğü ( Mikropenis )

Çoğu zaman ebeveynler çocuklarının penis boyutu şikayeti ile üroloji polikliniklerine başvurmaktadır. Bu durum genellikle ailenin durumu fark etmesi üzerine olmaktadır.

Kimi zaman da çocuk oyun arkadaşları, okul arkadaşları ve yakın ilişkide olduğu diğer çocukların telkinleri üzerine kendi penisi üzerine odaklanmakta ve bu şikayet ile anne babasını doktora gitme konusunda ikna etmektedir.

Penis küçüklüğü şikayeti ile başvuran çocuklar genel ürolojik muayene olmaktadır. Yumurta torbası gelişimi, yumurtalar ve idrar kanalı ağzının penis ucundaki açıldığı nokta ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Çocuklarda penis boyutu değerlendirilirken uluslar arası kabul görmüş ölçümler dikkate alınmaktadır.

Çeşitli yaş gruplarına göre belirlenmiş normal değerler bulunmaktadır. Çocuğun penis boyutu ölçümü ürolog tarafından yapılmakta ve ölçülen değer uluslar arası normal kabul edilen değere göre küçük olup olmadığına karar verilmektedir.

Çocuklardaki penis küçüklüğü ile ilgili ayrıntılı bilgi için web sayfamızın Bebek&Çocuk sayfası ziyaret edilebilir.

Ergenlerde Penis Küçüklüğü

Genç ergenlerde penis küçüklüğü ile doktora başvuru çoğu zaman yanlış bilgilendirme nedeniyle gerçekleşmektedir. Bu grup çocuklar genellikle arkadaş sohbetleri sırasında ya da internetten farklı resim, film ve fotoğraflar izlemek sureti ile kendi penisleri hakkında şüpheye düşmektedirler.

Bu grup çocuklarda ayrıntılı muayene ve hormonal tetkikler ile herhangi bir sorun olup olmadığı araştırılmaktadır. Çoğu zaman büyüme ve gelişme ergenlikle birlikte süreceğinden hastalara herhangi bir ilaç tedavisi uygulanmaksızın doğru tıbbi bilgilendirme yeterli olmaktadır.

Erişkinlerde Penis Küçüklüğü

Erişkinlerdeki penis boyutları ile ilgili standart değerler yoktur. Dünya üzerinde yaşayan farklı toplumlar, ırklar, topluluklar ve gruplarda farklı penis boyutları normal olarak kabul edilebilir.

Tüm bunlarla birlikte kişiyi ve karşı kadın partnerini tatmin edecek minimum 9-10 cm’lik bir uzunluğun yeterli olacağı mutlak doğru olmamakla birlikte genel kabul gören bir durumdur.

Erişkinlerde penis boyu ölçümünde üç temel kriter dikkati çekmektedir:

 1. Ereksiyon halinde olmadan bakılan ölçüm (flask penis uzunluğu)
 2. Gerilmiş penis boyu ölçümü (flask penisin gerilerek alınan uzunluk)
 3. Erekte penis boyum ölçümü (sertleşmiş halde bulunan peniste uzunluk)

Penis küçüklüğü şikayeti ile başvuran erişkin hastalar çoğu zaman tatmin edici bir cinsel birliktelik yaşayamayan ve partner yakınması da bulunan hastalardır. Nadiren de olsa görsel medya, internet ve pornografi üzerinden kendi penis boyutlarını karşılaştırmak suretiyle doktora başvuran hastalar da bulunmaktadır.

Hastanın penis küçüklüğü (mikropenis) olarak kastettiği şeyin tam olarak ne olduğunun doktor tarafından net olarak anlaşılması önemlidir. Penis boyu uzunluk olarak değerlendirme yanı

 • penis kalınlığı (çap boyutu)
 • penis başının kalınlığı gibi farklı durumların tamamı penis küçüklüğü olarak bilinmektedir. Bu nedenle hastanın yakınmasının bu durumlardan hangisi ile ilişkili olduğunun bilinmesi önemlidir.

Bu grup hastalarda ayrıntılı öykü alma ve fizik muayeneyi takiben kan, idrar ve gerekli durumlarda ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde saptanabilen bozukluklar sebebe yönelik olarak tedavi edilmektedir.

Mikropeniste Estetik Kaygılar

Normalde partner memnuniyeti yaşadığı halde psikolojik ya da estetik kaygılar ile daha büyük penis isteyen hastalarda yaklaşım problemin asıl ne olduğu ile yakından ilişkilidir.

Sorun yalnızca psikolojik ise ve penis küçüklüğü şikayeti yanı sıra üzülme, sıkılma, ağlama, yetersizlik duygusu, başarısızlık korkusu, kontrol edilemeyen kaygı, obssessif bozukluklar gibi psikolojik problemleri olan hastalara psikiyatrik konsültasyon uygun bir yaklaşım olacaktır.

Estetik kaygı taşıyarak başvuran erkeklerde ise kişinin ya da partnerinin beklentileri doğrultusunda bir takım cerrahi müdahaleler ile çeşitli düzeltme ameliyatları başarı ile uygulanmaktadır.

Çeşitli ilaç ya da cerrahi müdahalelerin yanı sıra psikolojik destek tedavisi de bu hastaların rahatlamaları açısından faydalı olacaktır.

Perdeli Penis Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Perdeli penis, penis alt kısımdaki derinin fazlalığı ile skrotum adı verilen testislerin içinde bulunduğu cilt ile üçgen şeklinde birleşik görünümüdür. Kaz ayağındaki perdeler gibi penis ve skrotum cildi bir biri ile birleşik görünür.

Bu nedenle penis rölatif olarak normalden daha küçük görünümlüdür. Hasta penis kısalığı şikayeti ile başvurur ancak muayene ile bakıldığında ciltteki bu fazlalık nedeniyle penisin kısa görüldüğü gerçekte ise kısa olmadığı anlaşılır.

Perdeli penis olması durumunda penis uzunluğunun ortaya konulması için cerrahi müdahale gerekmektedir. Uygun cerrahi girişim ile penis uzunluğu olabildiğince görülebilir hale getirilmektedir.

Mikropenis Nedenleri

Mikropenis ya da diğer adı ile penis küçüklüğüne yol açan temel faktör doğumsal ve hormonal farklılıklardır. Doğumsal olarak çeşitli sorunlara bağlı olarak (preterm doğum, konjenital penis anomalileri, gömük penishipospadias vs) gelişebildiği gibi daha sonrada aşırı kilo alımı, perdeli penis vs gibi nedenlere bağlı olarak da penis rölatif olarak küçük görünümde olabilir.

Penis Küçüklüğü Nasıl Teşhis Edilir?

Temelde penis küçüklüğü teşhisi için ölçüm yapılmaktadır.

 • Gevşek haldeki penis uzunluğu ölçümü
 • Gerilmiş haldeki penis uzunluğu ölçümü
 • Sertleşmiş haldeki penis uzunluğu ölçümü
 • Penis kalınlığını değerlendirmede çap ölçümü gibi standart ölçümler yapılmaktadır.

Elde edilen bu ölçüm değerleri normal ölçüm skalaları ile mukayese edilerek ölçülen değerlerin hangi aralıkta olduğu belirlenmektedir.

Penis Küçüklüğü Tedavisi Nasıl Yapılır?

Penis küçüklüğü tedavisi başvuran hastanın yaşına ve vücut yapısına göre değişmekle birlikte kabaca iki ana başlık altında incelenmektedir.

 1. Cerrahi tedaviler
 2. Cerrahi dışı tedaviler

Cerrahi tedaviler içerisinde farklı uzatma ve kalınlaştırma teknikleri uygulanmaktadır.

Cerrahi dışı tedavilerde ise ilaçlar, ESWT şok dalga tedavisi, Uzatma aletleri ve pompalar gibi farklı tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

Çocuklarda temelde altta yatan diğer kombine bozuklukların düzeltilmesi ile peniste uzama sağlanabilmektedir. Doğuştan görülen bozukluklardan Hipospadias cerrahisi sırasında kordi saptanması durumunda, kordinin düzeltilmesi ile penis uzunluğunda artma sağlanabilir.

Erişkinlerde uzatma cerrahilerinde en sık uygulanan yöntem penisi pelvik kemiğe asılı tutan bağın kesilme ameliyatıdır. Bu ameliyat ile penis uzunluğunda yaklaşık 1-3 cm arasında bir uzama sağlanabilmektedir.

Öte yandan penis self ampütasyonları, penis kopmaları, elektrik yanıkları, penisin hayvan ya da insan ısırıklarına bağlı kopmaları, sünnet sırasında penis başı kopmaları, Peyronie hastalığı gibi çeşitli durumlarda da peniste küçüklük ya da kısalık oluşabilir. Bu durumlarda her biri için ayrı ayrı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.

Penis Kalınlaştırma Operasyonları (Yağ Enjeksiyonu ve Dolgu)

Günümüzde penis kalınlaştırma amacı ile en sık uygulanan yöntem yağ enjeksiyonlarıdır. Bu amaçla yağ dışında çeşitli dolgu materyalleri ile de kalınlaştırma sağlanmaya çalışılsa da bunlarla ilgili bilimsel veriler tartışmalıdır. Penis dolgusu yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Ameliyat yöntemi ile çeşitli aparatlar yerleştirilmesi de son yıllarda uygulanmaktadır. Hangi penis için ne yapılması konusunda üroloji uzmanı ile ayrıntılı görüşmek ve hastaya göre karar vermek en doğru olanıdır.

Penis Uzatma Ve Kalınlaştırma Ameliyat Ücreti

Hastaların en çok merak ettikleri ve sordukları soruların başında gelmektedir. Peniste bir uzatma ya da kalınlaştırma işlemi hastadan hastaya göre yapılacak işlem bazında farklılık göstermektedir.

Bu farklılık işlemin zorluğu, tecrübe gereksinimi ve işlem süresi ile yakın ilişkilidir. Bu nedenle her hasta için söylenen standart bir ücret belirlemek oldukça zordur.

Doğru olan hastanın bir hekim tercihinde bulunması ve daha sonra ona muayene olarak yapılacak işlemin belirlenmesi ve sonrasında ücretin konuşulmasıdır. Yapılacak işlem emek ve tecrübeye dayalı özellikli bir ameliyattır.

Penis Büyütme Ameliyatı Çözüm Mü?

Öncelikle sorununun ne olduğunun bilinmesi önemlidir. Bir hipospadiasa bağlı penis kısalığı olan çocukta hem idrar kanalının hem de penis eğriliğinin düzeltilmesi penis büyütme açısından tatmin edici bir çözüm olabilir.

Öte yandan sadece estetik kaygılar ile yapılan cerrahilerde psikolojik faktörlerin göz ardı edilmemesi ve gerçekçi beklentilerin ameliyat öncesi ortaya konulması esastır.

İmplantsız , Doğal ve Kalıcı Uzatma Mümkün Mü?

Bununla ilgili bir takım uzatma cihazları ya da pompalar kullanılmakta ancak tüm bunlar için bilimsel kanıt derecelerinin tartışmalı olduğunu bilmek gerekir.

Öte yandan internet ortamında satın alınan bir takım cihazları kullanım sonrası peniste yaralanma ve sonrasında ağrı, penis eğriliği, sertleşme sorunu gibi sorunlar da az olmamakla birlikte karşılaşılan sorunlardır.

Bu nedenle bu şekilde satın alıp kullanmalar önerilmemektedir. Doğrusu, üroloji uzmanı ile görüşmeniz ve size önereceği doğrultuda hareket etmenizdir.

Tedavi Olmazsam Ne Olur?

Penisinizden siz ya da eşiniz/partneriniz memnun ise sorun yok demektir. Öte yandan beraberinde sertleşme sorunu ya da eğrilik de bulunmaması gerekir. Bu durumda tedavi olmadığınızda sağlık açısında ciddi bir risk oluşturmaz.

Ancak hormonal bir takım eksiklikler var ise bu durum atlanmış olabilir. Bu nedenle şüphelendiğiniz durumda en azından bir kez üroloji uzmanı ile görüşmeniz başka problemleri atlamamak açısından önemlidir.

Küçük Penislilerin Çocuğu Olur mu?

Çocuk sahibi olabilmek için sperm sayısı önemlidir. Normal cinsel birliktelik gerçekleştirilebiliyor, vajinal penetrasyon oluyor, penetrasyon sırasında ejakülasyon gerçekleşebiliyor ve ejakuatta da yeterli düzeyde sağlıklı sperm bulunuyor ise çocuk sahibi olmakla ilgili herhangi bir sorun yaşanması beklenmez.

Penis Küçüklüğünde Tedavi Sonrası Beklenti Ne Olmalı?

Tedavi öncesi beklentinizin ne olduğunu net olarak zihninizde belirlemeniz ve bunu da açık ifadeler ile doktorunuza iletmeniz oldukça önemlidir. Bazen hasta beklentileri aşırı derece yüksek olabilir. Bu durumda istenilen beklentinin karşılanabilirliğini doktorunuzla birlikte değerlendirmeniz oldukça önemlidir.

Kaynaklar:

 • Micropenis: etiology, diagnosis and treatment approaches. Hatipoğlu N, Kurtoğlu S.J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013;5(4):217-23. 
 • MicropenisAlsaleem M, Saadeh L.2022 Sep 5. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–.
 • MicropenisWiygul J, Palmer LS.ScientificWorldJournal. 2011 Jul 28;11:1462-9.
 • Congenital Micropenis: Etiology And Management. Stancampiano MR, Suzuki K, O’Toole S, Russo G, Yamada G, Faisal Ahmed S.J Endocr Soc. 2021 Nov 15;6(2):bvab172. doi: 10.1210/jendso/bvab172. eCollection 2022 Feb 1.
 • Micropenis and apparent micropenis–a diagnostic and therapeutic challenge. Ludwig G.Andrologia. 1999;31 Suppl 1:27-30.

Prof. Dr. Ömer Faruk

1996 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2004 yılında üroloji ihtisasımı tamamladım. İhtisas sonrası FEBU title almaya hak kazandım. İhtisas sonrası laparoskopik cerrahi eğitimi için Leipzig Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğinde Prof. Stolzenburg ile birlikte çalıştım. 2011 yılında Doçent oldum. 2017 yılında Ankara Gülhane Üroloji Kliniği Profesörlük kadrosuna atandım detaylı bilgi için hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu