Ankara Androloji ve Üroloji Doktoru

Üroloji ve Androloji başlangıçta genel cerrahi bölüm içerisinde yer alırken daha sonradan ayrılmıştır. Üroloji doktoru, ürolojik hastalıklarla spesifik olarak ilgilenen kişidir.

Daha sonra üroloji de kendi içerisinde farklı dallarda spesifikleşmiş Androloji doktoru olarak daha özel bir alan ile ilgilenmeye başlamıştır.

uroloji nedir

Biz bu makalemizda üroloji, ürolojik hastalıklar, üroloji doktoru ve androloji doktoru Ankara konularında detaylı bilgiler vermeye çalışacağız.

Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim sayfamızdan bize ulaşabilir ya da Ankara İli, Çukurambar ATM Plaza’da bulunan kliniğimizi 0533-725 62 80 numarayı arayabilir.

Üroloji doktoru nasıl olunur?

Türkiyede üroloji doktoru olabilmek için öncelikle tıp fakültesini bitirmiş olan adayların Tıpta Uzmanlık Sınavını (TUS) geçerek uygun bir puan almaları gerekmektedir.

Daha sonra aldıkları bu puana göre eğitim almak istedikleri üniversite hastanesi ya da eğitim kliniklerindeki üroloji bölümlerini tercih etmeleri gerekir.

İlgili merkezin üroloji bölümünü tercih edenler arasında en yüksek puanı alan doktor, üroloji asistanı olarak kliniğe başlar.

Üroloji uzmanlık süresi bugün için ülkemizde zorunlu olarak 5 yıldır. Bu süre içerisinde teorik ve pratik eğitimler alır. Her eğitim yılı sonunda yapılacak kurum için değerlendirme sınavını başarı ile vermesi durumunda beşinci yıl içerisinde klinik ya da deneysel çalışmalardan oluşan bir tez hazırlar.

Tezi kabul edilen uzmanlık öğrencisi bir başka deyişle asistan hem ameliyat yaparak pratik imtihan verir ve hem de ameliyat sonrası teorik yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur.

Bu sınavı da başarı ile geçen uzmanlık öğrencisi (doktora öğrencisi), üroloji uzmanı olmaya hak kazanır.

Üroloji doktorları ve profesörleri hangi hastalıklara bakar?

Üroloji uzmanı, böbrek, idrar kanalı (üreter), mesane, prostat, üretra, testisler ve penis hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

Sık tedavi edilen ürolojik hastalıklardan bazıları aşağıda maddeler halinde aktarılmıştır:

Üroloji muayenesi nasıl yapılır?

Ürolojide önce karın muayenesi el yardımı ile yapılır. Karın içerisinde böbrek bölgesine uyan noktalarda herhangi bir sorun olup olmadığı araştırılır. Daha sonra mesane bölgesi değerlendirilir. Takiben genital bölge ve prostat muayenesi yapılır.

Ürologlar genellikle hangi testleri ister?

Yapılan muayene neticesinde bir ön tanı oluşur. Bu ön tanıya göre değişmekle birlikte genellikle aşağıda belirtilen testler sık üroloji alanında sık kullanılmaktadır.

 • Tam kan analizi
 • Rutin biyokimyasal testler
 • Tam idrar tahlili
 • İdrar kültürü
 • Direk üriner sistem grafisi
 • Üriner ultarasonografi
 • Üroflowmetri
 • Ürodinami
 • Penil renkli Doppler ultrasonografi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme
 • Spermiogram
 • Skrotal renkli Doppler ultrasonografi

Karın ultrasonu nasıl yapılır?

Hasta uygun ortamda muayene masası üzerine sırt üstü yatırılır. Karın göğüs bölgesine kadar açılır. Karın üzerine özel olarak hazırlanmış ultrason jeli sürülür. Daha sonra ultrason probu karın üzerinde gezdirilerek organlara ultrasonik yüksek frekanslı ses dalgaları gönderilir.

Bu ses dalgalarından gelen yansımalar bir program yardımıyla dijital ekran üzerine aktarılır. Anlık aktarılan görüntüler ile organlara ait patolojiler saptanmaya çalışılır.

Prostat ultrasonu nasıl yapılır?

Prostat ultrasonu iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi karın üzerinden direkt ölçüm yapılarak prostat hacminin belirlenmesidir. Rutin pratik uygulamalar sırasında genellikle karın üzerinden ölçüm yapılarak prostat boyutları hakkında fikir edilmektedir.

Bunun yanı sıra bazı özel durumlarda makattan ultrason probu yardımı ile prostat ölçümü de yapılabilmektedir. Özellikle prostat kanserinden şüphelenilmesi durumunda prostattan parça almak amacıyla makat yolu ile ultrason işlemi yapılmaktadır.

Ankara da en iyi üroloji profesörü istihdam eden hangi üroloji merkezleri var?

Üroloji doktoru Ankara da pek çok merkezde bulunmaktadır. Üniversite hastaneleri, eğitim hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler, özel klinikler ya da özel muayenehanelerde üroloji doktorları hizmet vermektedirler.

Biz üroloji hizmetlerini Ankara Çukurambar’da bulunan Ankara Ticaret Merkezi Plazasında (ATM Plaza) muayenehane koşullarında vermekteyiz.  özel kliniğimizde hastalar randevu esası ile değerlendirilmektedir. hastalarımız önceden 0 533 725 62 80 nolu telefonu arayarak muayene ve görüşmek için randevu talep etmektedirler.

Androloji doktoru ne yapar?

Androloji üreme ve cinsel hastalıklar ile ilgilenen bir bölümdür. Bu bölüm özellikle erkeklerde çocuk sahibi olma problemleri ile ilgilenmektedir.

Bunun yanı sıra hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklukları ve bunların cerrahi tedavileri ile ilgilenen bir bölümdür.

androloji nedirAndroloji bölümü ürolojinin üst ihtisas dalı gibi olarak klinik pratikte yer almıştır.

Androloji doktoru olmak için öncelikle üroloji uzmanı olmak gerekir nokta üroloji eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda çalışmak isteyen hekimler daha çok androlojik uygulamaların bulundukları merkezlerde eğitim alarak eğitimleri ile birlikte sonrasında hasta kabul etmektedirler.

Androloji doktoru hangi ameliyatları yapar?

Androloji doktoru Ankara ili içerisinde çeşitli hastanelerde görev yapmaktadır. Bu hastanelerde özellikle infertilite olarak bilinen erkek kısırlığı ameliyatlarını ve cinsel fonksiyon bozukluğu ameliyatlarını yapmaktadırlar.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen cinsel fonksiyon bozuklukları için uygun cerrahiler androloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Varikosel belirtileri üroloji muayenesi ile anlaşılır mı?

Varikosel hastalığının tanısını koymada el ile yapılan fizik muayene esastır. Muayene sırasında palpe edilen venler (kirli kan taşıyan damarlar) varlığı varikosel lehine değerlendirilmektedir.

Akaradaki üroloji profesörlerinin muayene ücretleri ne kadar?

Ankara üroloji muayene ücretleri muayene olunacak sağlık merkezine göre farklılık göstermektedir. Resmi kurumların pek çoğunda sosyal sağlık güvencesi bulunan hastalar ücretsiz muayene olabilmektedir.

Özel sağlık merkezleri, klinikler, hastanelerde ise bugün için muayene ücretleri 200-900 TL ücretleri arasında değişebilmektedir. Doğru fiyatlandırma için lütfen muayene olmak istediğiniz hekimden ücret bilgisi talep ediniz.

Üroloji doktoru tavsiye ederken bilinmesi gerekenler

Üroloji Ankara tavsiye ederken:

 • Sağlık merkezinin özellikleri
 • Hekim sayısı
 • Tıbbi malzeme ve teknolojik alt yapı gibi özellikler mutlaka dikkate alınmalıdır.

Üroloji bölümü üst ihtisas dalları var mı?

Üroloji bölümü de kendi içerisinde üst ihtisas dallarına ayrılmıştır. Daha çok büyük eğitim merkezleri ve kliniklerde her alan ile ilgilenen özel üroloji uzmanları bulunmaktadır.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak onaylanmış olan Çocuk Ürolojisidir (Pediatrik Üroloji). Bunun dışında üroloji alanında yer alan özellikli bölümler:

 • Androloji
 • Üroonkoloji
 • Kadın Ürolojisi
 • Endoüroloji

Erkeklerdeki tüm cinsel hastalıklara ürologlar mı bakar ?

Üroloji cinsel hastalıklar ile ilgilenen bölümdür. Özellikle sertleşme sorunları, boşalma sorunları, orgazm ve istek sorunları ile erkek ve kadınlara hizmet vermektedir.

Üroloji cerrahi derlemeleri tedavide belirleyici mi?

Üroloji cerrahi derlemeleri üroloji uzmanları arasında oldukça fazla dikkate alınmaktadır. Metaanaliz ve Guide bilgileri doğrultusunda tedavi kararları ortak bilgi birikimi esas alınarak uygulanmaktadır.

Üroloji cerrahi işlemler yapan bir bölüm mü?

Üroloji;

 • Böbrek
 • Üreter
 • Mesane
 • Üretra
 • Testis
 • Penis hastalıklarının cerrahi olarak ameliyat yaparak tedavi eden bir bölümdür.

Üroloji doktoru iktidarsızlık tedavisi ile ilgilenir mi?

Üroloji iktidarsızlık tedavisi ile yakından ilgilenmektedir. Sertleşme sorunlarının sebeplerinin araştırılması ve etkili tedavilerin başlanması üroloji hekimleri tarafından sağlanmaktadır.

Üroloji idrar yolu enfeksiyonu için ameliyat yapar mı?

Idrar yolu enfeksiyonu başta kadınlar olmak üzere hem kadınlarda hem de erkeklerde sık görülen ürolojik problemlerdendir. Bu sorunun gerek medikal yani ilaçlarla olan tedavisini ve gerekse cerrahi tedavisini üroloji bölümü üstlenmektedir.

Üroloji doktorları online muayene yapar mı?

Pandemi sırasında online muayene giderek önem kazanmıştır. Bazı ürolojik hastalıkların teşhis ve tedavisinde online görüşme yapılabilmektedir.

Yüz yüze görüşme esas olmakla birlikte kimi hastalıklar konusunda ön bilgi almak ve tedavi süreçlerini değerlendirmek bakımından online görüşmeler ürolojide de yapılmaktadır.

Ürolojik muayene için başvuran hastalar nasıl gelmeli?

Üroloji polikliniği için başvuran hastalara çoğunlukla bazı tahlil ve tetkikler gerektiği için hastalarımızın aç gelmesi daha uygundur.

Özellikle idrar şikayeti için başvuran hastaların, hastane ortamında daha fazla beklememek açısından hafif ya da orta derecede idrara sıkışık olarak kliniğe gelmelerinde fayda vardır.

Kaynaklar:

 • The role of the prostatein male fertility, health and disease. Verze P, Cai T, Lorenzetti S.Nat Rev Urol. 2016 Jul;13(7):379-86. doi: 10.1038/nrurol.2016.89.
 • Microsurgery in clinical urology. Silber SJ.Urology. 1975 Aug;6(2):150-3. doi: 10.1016/0090-4295(75)90701-3.
 • Testistemperature, infertility, and the varicocele paradox. Zorgniotti AW.Urology. 1980 Jul;16(1):7-10. doi: 10.1016/0090-4295(80)90321-0.
 • Management Options for PrematureEjaculationand Delayed Ejaculation in Men. Martin-Tuite P, Shindel AW.Sex Med Rev. 2020 Jul;8(3):473-485. doi: 10.1016/j.sxmr.2019.09.002.