En Yeni İçerikler

Sperm Nedir, Nasıl Oluşur?

Canlılarda üremenin nasıl gerçekleştiği yıllardan beri hep merak konusu olmuştur. Bitkiler ve hayvanlar her biri farklı farklı yöntemler ile kendilerinden sonra kendileri gibi bir canlı varlık daha dünyaya getirmek için genetik olarak kodlanmışlardır. Bu sayede neslin devamı ve sürekliliği sağlanmaktadır. İnsanda da durum pek farklı değildir. Her insan kadın ya da erkek kendisinden sonra kendi...

Sabah ereksiyonu olamıyorum

Sabah sertleşmesi olmuyor diyorsanız... Sabah sertleşmesi sağlıklı erişkin erkeklerin gündelik yaşamında sıklıkla karşılaştığı bir durumdur. Bir anlamda erkeklerde cinsel sağlığın ve ereksiyon kalitesinin dolaylı göstergesidir. Sertleşmenin olmaması ya da eskiye göre azalmış olması erkeklerin korkulu rüyalarındandır. Genelde cinsel sağlık düzeyinin belirlenmesinde özelde ise peniste ereksiyon kalitesinin düzeyinin anlaşılmasında önemli bir parametre olmakla birlikte çeşitli faktörlere bağlı...

Üroflowmetri ( İşeme Testi )

İdrar, vücuttaki atıkların dışarı atılma yöntemlerinden bir tanesidir. İdrar yollarında tıkanıklık, sızıntı, enfeksiyon ve bazı diğer problemler idrarın vücuttan tamamen atılmasına engel olabilir. Bu gibi durumların tespit edilmesi için üroflowmetri testi yapılmaktadır. Testin sonuçlarına göre idrar yollarının sağlığı ile ilgili fikir sahibi olmak mümkündür. Böbreklerden başlayarak atılımı sağlanan idrarın tüm boşaltım sistemi boyunca akışkanlığı süresince...

Planlı cinsel birliktelik

Freud’un cinsellik üzerine yaptığı söylemlerden bugüne cinsellik üzerine yapılan  fizyolojik araştırmalar çok fazla artış gösterdi. Erken dönemlerde psikolojik faktörler ile cinsellik izah etmeye çalışılır iken günümüzde fizyolojik faktörlerin en az psikolojik faktörler kadar etkin olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. İnsan dışındaki diğer canlılardan üreme amaçlı cinsel birliktelik yaşanmaktadır. İnsanlarda ise üreme maksadı yanı sıra...

Azospermili hastalarda MESA

(Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) Azospermi, erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) nedeniyle üroloji uzmanına başvuran hastaların yaklaşık %10-15’inde görülen bir durumdur. En az iki kez usulüne uygun olarak verilen ve yapılan semen testinde (sperm testi) sperm görülememesine azospermi denilmektedir. Azospermi tipleri Azospermi temelde iki farklı başlık altında değerlendirilmektedir: Tıkanıklığa bağlı gelişen azospermi (obsturktif azospermi, OA) Tıkanıklık olmadan gelişen azospermi...