En Yeni İçerikler

Sabah ereksiyonu olamıyorum

Sabah sertleşmesi olmuyor diyorsanız... Sabah sertleşmesi sağlıklı erişkin erkeklerin gündelik yaşamında sıklıkla karşılaştığı bir durumdur. Bir anlamda erkeklerde cinsel sağlığın ve ereksiyon kalitesinin dolaylı göstergesidir. Sertleşmenin olmaması ya da eskiye göre azalmış olması erkeklerin korkulu rüyalarındandır. Genelde cinsel sağlık düzeyinin belirlenmesinde özelde ise peniste ereksiyon kalitesinin düzeyinin anlaşılmasında önemli bir parametre olmakla birlikte çeşitli faktörlere bağlı...

Üroflowmetri ( İşeme Testi )

İdrar, vücuttaki atıkların dışarı atılma yöntemlerinden bir tanesidir. İdrar yollarında tıkanıklık, sızıntı, enfeksiyon ve bazı diğer problemler idrarın vücuttan tamamen atılmasına engel olabilir. Bu gibi durumların tespit edilmesi için üroflowmetri testi yapılmaktadır. Testin sonuçlarına göre idrar yollarının sağlığı ile ilgili fikir sahibi olmak mümkündür. Böbreklerden başlayarak atılımı sağlanan idrarın tüm boşaltım sistemi boyunca akışkanlığı süresince...

Planlı cinsel birliktelik

Freud’un cinsellik üzerine yaptığı söylemlerden bugüne cinsellik üzerine yapılan  fizyolojik araştırmalar çok fazla artış gösterdi. Erken dönemlerde psikolojik faktörler ile cinsellik izah etmeye çalışılır iken günümüzde fizyolojik faktörlerin en az psikolojik faktörler kadar etkin olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. İnsan dışındaki diğer canlılardan üreme amaçlı cinsel birliktelik yaşanmaktadır. İnsanlarda ise üreme maksadı yanı sıra...

Azospermili hastalarda MESA

(Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) Azospermi, erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) nedeniyle üroloji uzmanına başvuran hastaların yaklaşık %10-15’inde görülen bir durumdur. En az iki kez usulüne uygun olarak verilen ve yapılan semen testinde (sperm testi) sperm görülememesine azospermi denilmektedir. Azospermi tipleri Azospermi temelde iki farklı başlık altında değerlendirilmektedir: Tıkanıklığa bağlı gelişen azospermi (obsturktif azospermi, OA) Tıkanıklık olmadan gelişen azospermi...

İdrar tazyiki neden azalır?

İdrarda tazyik azalması önemli sağlık sorunlarından biridir.  İnsanların yaşam kalitesini bozmakla birlikte işeme süresini uzatması ve zorlu işeme yapması nedeniyle yaşam kalitesini ciddi derecede bozan bir şikayettir. İdrarda tazyik azalması konusunu incelemeden önce idrar yapısını bilmek ve oluşum sürecini takip etmek oldukça önemlidir. İdrarın yetersiz üretiminden başlayıp vücut dışına atılımına kadar geçen tüm süreç içerisinde...