Penis Büyütme Ameliyatı Ankara

Kadim yıllardan beri penis büyütme, penis  boyu ve kalınlığı pek çok toplumda yaşadıkları kültürlerde iktidarın sembolü olmuştur.

Bu nedenle penis işlevinde oluşan herhangi bir sorun iktidarsızlık olarak anılmıştır.

Penisin ideal boy uzunluğu nedir?

Normal penis boy uzunluğu toplumdan topluma değişmektedir. Japonlar, Araplar, Türkler, Avrupalılar ve Amerikalı toplumlar arasında tanımlanmış farklı uzunluklar bulunmaktadır.

Aynı toplum içerisindeki bireylerin penis boylarında farklılık olduğu gibi aynı bireyin kendi yaşamsal döngüsü içerisinde de bu farklılık oluşabilir.

Genç ve seksüel aktif dönemdeki penis boyu ile androjen çekilmesi sonrası yaşlanma ile birlikte penis uzunluğunda bir miktar kısalma görülebilmektedir.

Tüm bu farklılıklara ve farklı verilere rağmen kabaca akılda kalabilecek uzunluk penisin erektil halde 10cm ve üzeri olmasıdır.

Gerek erkek ve gerek kadın partner açısından tatmin edici birliktelik için bu ereksiyon halindeki penisin bu uzunluğu yeterli olarak kabul edilmektedir. 9cm altındaki penisler fonksiyonel açıdan cinsel birliktelik açısından sorun oluşturabilme ihtimaline sahiptir.

Yukarıda yer alan rakamların belirlenmesinde uygun değerlendirme doktor tarafından yapılmış olandır. Özellikle obez hastalar başta olmak üzere dıştan görünen penis uzunluğu doğru teknikle ölçülmediği zaman yanlış sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle ölçümün doktor tarafından doğrulanması esastır.

Tüm bu fonksiyonel verilere rağmen kliniklere penis uzatma, büyütme ya da kalınlaştırma talebi ile gelen hastaların pek çoğunda penis uzunluğunun 10cm ve üzerinde olduğu da bir başka gerçektir.

Bu grup hastalar fonksiyonel açıdan penis uzunluklarından memnun olmakla birlikte estetik açıdan  ya da kadın partner talebi nedeni ile penis uzatma amacı ile doktora başvurmaktadırlar.

Bu nedenle penis uzatma, penis büyütme, penis kalınlaştırma gibi taleplerle gelen hastalarda ayrıntılı bir öykü almak ve hastaların beklentilerini öğrenmek tedavinin başlangıcından önem arz etmektedir.

Bu beklentilerin ne kadarlık kısmının karşılanacağı başlangıçta hasta ile netleştirilmelidir. Gerçek dışı beklentilerden uzak, doğru ve başarılı bir yaklaşım ile hasta memnuniyeti sağlanabilmektedir.

Penis büyütme nedir?

Penis büyütme denildiği zaman çoğunlukla penis uzunluğunun artırılması ve penis kalınlığının da büyütülmesi anlaşılmaktadır. Büyütme ile kastedilen hem boyu ve hem de uzunluk olarak peniste artış sağlanmasıdır.

Penis büyütme ameliyatı kimler için gereklidir ?

Tamamen tartışmalı bir konudur. Bazı bilim adamları fonksiyonelliği esas alarak yalnızca mikropenis olmaması durumunda penis büyütme tedavilerinin başlanması gerektiğini savunmaktadırlar.

Bazıları ise hastanın psikolojik durumunu da esas alarak estetik kaygıları giderebilmek açısından talep eden her hastaya yapılabileceğini savunmaktadırlar. Bu tartışma sürüp gitmektedir.

Doğrusu, hasta ve hekimin karşılıklı beklentileri ortaya koyarak birlikte en doğru kararı vermesidir. Günümüzde kabul edelim ya da etmeyelim, pek çok insan için estetik kaygıların çoğu zaman fonksiyonel kaygılarla yarıştığı da bir başka gerçektir.

Penisi aynı anda büyütmek ve kalınlaştırmak mümkün mü ?

Büyüme ile kastedilen uzunluk artışı ise hem penis uzunluğunda bir artış ve hem de kalınlaştırma mümkündür. İkisi de aynı işlem süreci içerisinde sağlanabilmektedir.

Yaş ilerledikçe penis küçülür mü?

Peniste anatomik bütünlüğü bozan bazı hastalıklar penis boyutlarında sonradan küçülme yapabilmektedir. Bu küçülmeden kastedilen şey çoğu zaman hem boy olarak ufalma ve hem de çap olarak incelmedir. Bu hastalıkların başında ise Peyronie hastalığı gelmektedir.

İleri derece penis dokusunda kireçleme ve eğiklik, peniste bir çekiniklik oluşturmakta ve penis boyunu kısaltabilmektedir. Bunun yanı özellikle erkeklik hormonu eksikliğinde penis boyunda azalma ya da penis çapında incelme oluşabilmektedir.

Peniste küçülme yapan önemli sebeplerden biri de yaşlanmadır. Yaşlanmaya bağlı olarak fizyolojik ve hormonal değişiklikler penis boyutlarını da olumsuz etkilemektedir. Penis damarlarında tıkanıklık olması da penis boyutlarını etkileyen bir diğer önemli durumdur.

Yaşa göre penis gelişimi nasıl olmalıdır ?

Özellikle çocukluk çağı başta olmak üzere adolesan dönemi ve erişkin yaşı içerecek şekilde normal penis boyları tanımlanmıştır. Fonksiyonel açıdan yukarıda belirtilen uzunluk erişkin hastalar için geçerlidir.

Bunun dışında çocuklar ve adölesanlar için tanımlanmış normal değerlere tablodan bakarak karar vermek ve mikropenis durumu olup olmadığını belirlemek gereklidir.

Penis büyütmek için kullanılan yöntemler?

Penis büyütme amacı ile çok çeşitli teknikler ve ameliyatlar tanımlanmıştır. Tüm bu tanımlamalar çerçevesinde esas olanın hasta beklentisinin net olarak ameliyat öncesi ortaya konulması gerekliliğidir.

Hangi yöntemin, kime uygulanacağını hekim tecrübe ve birikimi ile belirleyecektir. Bu yöntemler başlıklar halinde aşağıda sıralanmaktadır:

 • Ereksiyona yardımcı cihazlar
 • Traksiyon tedavileri
 • Otolog yağ enjeksiyonları
 • Sıvı enjektabl silikonlar (microdroplet)
 • Hyalüronik asit enjeksiyonları
 • Polymethyl-methacrylate enjeksiyonları
 • Dermal yağ grefti
 • Porcine dermal asellüler matrix grefti
 • Asellüler kollajen matrix grefti
 • Subkutan silikon implantları

Tüm bu yöntemler arasında hasta ve partner memnuniyet oranları %30-90 aralığında bildirilmiştir. Yukarıda ismi yer alan yöntemlerin tamamı tıbbi literatürden elde edilmiştir.

Bu yöntemler bilimsel olarak etkinliği bildirilmiş uygulamalardır. Hangi yöntemin seçileceği ve nasıl bir işlem gerekliliği hasta ve cerrah ile birlikte kararlaştırılmaktadır.

Penis büyütme ameliyatı öncesi

 • Hasta ve partnerinden ayrıntılı öykü alınması gereklidir.
 • Beklentiler ve ameliyat sonrası gerçekleşebilecekler konusunda hastalar oldukça ayrıntılı aydınlatılmalıdır.
 • Bu durumun yazılı olarak da kanıtlanması için onam formu alınmalıdır.
 • Gece saat 24.00 sonrasında hiç bir şey yenilip içilmemelidir.
 • Hastaneye aç ve susuz olarak gelinmiş olmalıdır.
 • Ameliyat öncesi anestezi hazırlığı yapılmış olmalıdır.
 • Ameliyat öncesi anestezi uzmanı tarafından hastanın durumu değerlendirilmelidir.
 • Hastaneye gelirken yapılan tüm tetkikler beraberinizde getirilmelidir.
 • Ameliyattan 3-5 gün önce genital bölge tüylerden arındırılmalıdır.
 • Ameliyat öncesi daha önceden kullanılan ilaçlar ameliyata girerken hatırlatılmalıdır.
 • Kan sulandırıcı ilaçları 7-10 gün öncesinde ve mutlaka doktor gözetiminde kesilmiş olması gereklidir. Bazı durumlarda kesilen ilaçların yerine başka ilaç başlanması gerekebilir. Bu nedenle hasta kendiliğinden kan sulandırıcı ilaçları kesmemeli, doktoruna danışmalıdır.

Penis büyütme ameliyatı nasıl yapılır?

Penis büyütme ameliyatı çoğunlukla genel ya da spinal/epidural anestezi altında yapılmaktadır. Penis boyunu uzatmada günümüzde en sık kullanılan yöntem penisi pelvik kemik yapıya sabitleyen asıcı bağın serbestleştirilmesidir.

Bu bağın cerrahi yöntemler ile serbestleştirilmesi durumunda penis ciltten itibaren bir miktar daha uzun görünecektir.

Penis büyütmede kalınlaştırma amacı ile çoğu zaman yağ dokusu kullanılmaktadır. Göbek çevresinden elde edilen yağ dokuları özel işlemden geçirilerek penis çevresine enjekte edilmekte ve penis çapının kalınlığında bir artış meydana getirmektedir.

Penis büyütme ameliyat fiyatları

Penis büyütme ameliyat fiyatları belirlenmesinde etkili bazı faktörler bulunmaktadır. Hastanın yaşadığı şehir, ameliyatın geçeceği hastane ve ameliyatı uygulayacak cerrah burada fiyatların belirlenmesinde en temel faktörü oluşturmaktadır.

Tüm bu etmenler dikkate alındığında dahi genellikle uygulayıcılar ve uygulanan merkezler arasında ciddi fiyat farklılıkları bulunmamaktadır.

Penis kalınlaştırma ameliyatı

Penis kalınlaştırma amacı ile yukarıda ismi zikredilen teknikler tıbbi literatürde tanımlanmış uygulamalardır. Bununla birlikte sıklıkla yapılan ameliyat göbek çevresinden liposuction yöntemi ile elde edilen yağların kullanılmasıdır.

Bu yağlar daha sonra bazı işlemlere tabi tutularak seyreltilmekte ve içerdikleri kan ve kan ürünleri elemanlarından uzaklaştırılarak saf yağ dokusu elde edilmektedir. Elde edilen bu yağ dokus ise daha sonra penis çevresine çepeçevre olacak şekilde enjekte edilmektedir.

İşlem süresi 1-2 saat arası değişmekte olup bu süre kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Daha yağlı, obez ve aşırı kilolu hastalarda kolay yağ elde edilebildiği için işlem süresi daha kısa olabilmektedir. Ameliyat sırasında enjekte edilen yağların daha sonra penis çevresinde yapışarak kalması beklenmektedir. Ameliyat sonrası enjekte edilen yağların önemli bir bölümü penis cilt altında organize olarak daha iri bir görünüm sağlamaktadır.

Penis uzatma ameliyatı

Penis uzatma amacı ile klinik pratikte en sık uygulanan yöntem penisi pubik kemiğe bağlayan asıcı bağın kesilerek serbestlenmesi ameliyatıdır. Uzatma ameliyatı penisin cilt ile birleşim yeri üzerine yapılmaktadır ve ameliyat sonrası ters Y harfi şeklinde küçük bir kesi izi bulunur. Öte yandan penis uzunluğunun daha farkedilebilir kılınması için cilt üzerinde de farklı dikiş teknikleri uygulanır.

Tüm bunlarla birlikte uzunluk görünümünü artırmak amacıyla kimi zaman penis ile skrotum arasındaki bulunan cilt perdesi de çıkarılmaktadır (skrotal web). Adeta bir perde gibi uzanan bu cilt yapısı penisi olduğundan fazla küçük göstermektedir. Penis ile skrotum arasında bulunan bu perdenin alınması ile birlikte penis boyunda bir miktar daha uzama sağlanmış olmaktadır.

Gömük penis ameliyatı nedir?

Gömülü yada gömük penis özellikle ergenlik dönem olmak üzere çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde görülebilen bir tıbbi durumdur. Hastanın şikayeti;

 • penis kısalığı
 • penis inceliği
 • işerken penisi bulmakta zorlanma
 • cinsel birliktelik sırasında zorlanma
 • farklı cinsel pozisyonlarda zorlanma
 • partnerini tam olarak tatmin edememe şeklinde olmaktadır.

Bu şikayetler ile başvuran kişinin yaşı, cinsel yaşam siklusu ve mevcut tıbbi durumu dikkate alınarak hasta için gerekli en uygun tedavi planlanmaktadır.

Gömülü (gömük) penis ameliyatında çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Tüm cerrahi tekniklerin ortak hedefi daha uzun ve kalın görülebilir bir penis oluşturmaktır. Sıklıkla penis cilt dokusu penis başından itibaren ayrılır.

Daha sonra penis dokusu dışarı doğru çıkartılarak özel bir teknik ile penisin dışarıdan daha iyi görülmesi sağlanır. Uygun dikişler ile tekrar geri kaçması önlenmiş olur.

Perdeli penis ameliyatı nedir?

Penis ile skrotum arasında fazladan bulunan deri dokusu penisin hem daha kısa görünümüne yol açar hem de içe doğru kaçık görünümü sağlayarak işeme ve cinsel birliktelikler sırasında bazı güçlüklere yol açabilir.

Skrotal web olarak da isimlendirilen bu perde bahsedilen güçlükler nedeniyle cerrahi olarak çıkarılmaktadır.

Perdenin büyüklüğüne, uzunluğuna ve yerleşim yerine göre usulüne uygun bir cerrahi eksizyon tekniği planlanarak çıkarılır ve penis daha uzun görünüme kavuşur.

Dolgu enjeksiyonu ile penis başının büyütülmesi ameliyatı

Bazı hastalarda izole penis başı küçüklüğü olabilmekte ya da penis kalınlaştırma ameliyatları sonrasında glans penis olarak bilinen penis baş kısmı daha küçük kalmaktadır.

Bu durumda penis başının daha büyük görünümde olması amacıyla çeşitli dolgu materyal enjeksiyonları denenmiş olmakla birlikte yaygınlık ve güvenirlik bugün için tam anlamıyla kazanmamıştır. Estetik bir işlem olmakla birlikte hasta memnuniyet oranlarının da düşük olması sebebiyle pek çok merkezde rutin olarak uygulanmamaktadır.

Penis büyütme ameliyatı riskleri

Ameliyatın risklerini hastalarda belirleyen birden fazla sayıda faktör bulunmaktadır:

 • Seçilecek yöntem
 • Uygulanan tedavinin önceki başarısı
 • Uygulayacak cerrahın deneyimi
 • Penisin ameliyat öncesi uzunluk ve kalınlığı
 • Penisin daha önceden geçirdiği cerrahiler
 • Hastada sistemik hastalıkların varlığı (diyabetes mellitus gibi vs…)
 • Genital bölgeye önceden uygulanmış radyoterapi varlığı
 • Hastanın ameliyat öncesi psikolojik durumu
 • Eş ya da partner yaklaşımı ve beklentileri

Yukarıdaki liste daha fazla sayıda uzatılabilmektedir. En sık gözlenebilecek olan riskler ile ilişkili durumlar yukarıda zikredilmiştir. Dolayısıyla yapılacak işleme özel ayrı riskler bulunabilir.

Hastaların ve/veya eş ya da partnerlerin en çok merak ettikleri soru; ameliyattan sonra sertleşmenin bozulup bozulmayacağıdır.

Genellikle sertleşme olumsuz yönde etkilenmemektedir. Zaten ameliyat sertleşmenin bozulması ve cinsel birlikteliğin yaşanmaması için yapılmamaktadır. Bilakis kişiye ve partnerine daha tatmin edici bir cinsel birliktelik için bu işlemler uygulanmaktadır.

Burada en doğru olan yaklaşım, hastanın bizzat ameliyatını gerçekleştirecek olan cerrah ile yüz yüze yapacağı görüşmedir. Hangi işlemin uygulanacağı ve dolayısıyla o işlem ile ilgili oluşabilecek özel riskler konusunda doktor, ayrıntılı bilgi verecektir.

İlaçsız, ameliyatsız evde penis büyütülebilir mi?

Bununla ilgili yapılan kimi çalışmalarda kısmen de olsa sağlanabildiği ile ilgili veriler bulunmaktadır. Özellikle traksiyon cihazları kullanımının az da olsa fayda sağladığını bildiren çalışmalar bulunmaktadır.

Penis büyütme ameliyatı sonrası ne zaman normale dönebilirim ?

Ameliyat sonrası genellikle aynı gün içerisinde hasta hastaneden taburcu edilmektedir. Ertesi gün travmatik olmamak şartı ile gündelik yaşamını sürdürebilir.

Özellikle masa başı çalışanlarda bu durum daha rahat sağlanabilmektedir. Aktif çalışma hayatı içerisinde olanlarda ise penisin ameliyat sonrası travmalardan korunması esastır.

Operasyon sonrasında ne zaman cinsel ilişkiye girilebilir?

Operasyon sonrasında ilk ilişki zamanı genellikle 4-6 hafta sonra önerilmektedir. Bu durum hastanın mevcut sağlık durumuna ve uygulanan ameliyatın şekline göre değişebilir. En doğru olanı ameliyatın yapan hekimin söylediği süredir.

Ameliyat sonrası cinsel yaşamda olumlu yada olumsuz değişiklik olur mu ?

Mikropenis tanısıyla yapılan hastalarda çok daha belirgin olumlu yanıt alınmaktadır. Penis boyutu ameliyat öncesi cinsel birliktelik için engel teşkil ederken ameliyattan sonra bu durum ortadan kalkar ve kişi rahatlıkla cinsel birliktelikte bulunur.

Mikropenis nedeniyle fonksiyonel sorun olmayıp estetik kaygılar nedeniyle yapılan ameliyatlar sonrasında durum hastanın ya da partnerinin tutum ve davranışlarına göre değişkenlik göstermektedir. Genellikle olumlu etki psikolojik olarak yaşanmaktadır.

Bu nedenle penis büyütmesi estetik amaçlı yapılacak ise ameliyat öncesi hasta ve partnerinin beklentilerini ve ameliyat sonrası olabilecek başarıyı net olarak konuşmak önemlidir.

En doğru penis boyu nasıl ölçülür?

İnikken mi , kalkıkken (ereksiyon) mi ? Penisi nasıl ölçmek lazım ? Normalde gerilmiş penis boyu ölçümü esas alınır. Bu durum için ereksiyon hali şart değildir. Ereksiyon anındaki ölçümler ise fonksiyonel durumun ortaya konulmasında önemli olabilir.

Gerekli durumlarda her iki ölçümün de uzman doktor tarafından yapılması doğru değerlendirme için gereklidir.

Penis boyunun cinsel ilişkiye etkisi

Penis boyu cinsel birliktelik için önemlidir. Farklı toplumlarda farklı uzunluklar olmakla birlikte genel kabul gören görüş, ereksiyon halindeki bir penisin 10cm ve daha uzun olması durumunda vajinal giriş için yeterli uzunluğun olduğu yönündedir.

Bununla birlikte kadınlarda orgazmın daha çok klitoris üzerinden sağlandığı bilinen bir tıbbi gerçektir. Kadınların daha az bir bölümünde cinsel ilişki sırasında vajinal orgazm gerçekleşmektedir. Bir başka deyişle kadın orgazmı için klitorisin uyarılması çok daha önemlidir.

Bu nedenle penis boyundan ziyade yeterli klitoral uyarı sağlanması kadın tatminini yüksek oranda sağlayacaktır. Ve bu uyarı için de erekte halde yani sertleşmiş olarak en az 10cmlik bir penis boyunun yeterli uzunlukta olduğu kabul edilebilir.

Hem ülkemizde hem de tüm dünyadaki erkekler arasında daha uzun ve daha kalın bir penis tartışmasız tercih sebebidir. Bu nedenle her bir çift ayrı ayrı değerlendirilmeli ve ameliyat gerekliliği buna göre belirlenmelidir. Çiftleri memnun edecek bir çözüm arayışı her zaman kabul görecek bir yaklaşımdır.

Ameliyat sonrası penisim kaç santim büyüyecek?

Penis boyu ameliyat ile yaklaşık olarak 2-5 cm arasında uzayabilmektedir. Bunun dışındaki uçuk rakamlar doğruluğu tartışmalıdır.

Bu nedenle ameliyat öncesi hastaların ne kadar bir uzunluk beklentisinin olduğunun bilinmesi önemlidir. Yüksek beklenti düzeyine sahip hastalarda sonradan hayal kırıklıkları yaşanmaması açısından ameliyat öncesi iyi bilgilendirme yapılması esastır.

Penis büyütme ameliyatlarında başarı oranı

Penis uzatma ameliyatlarında yukarıda belirtilen uzunluklarda bir penis uzaması çoğunlukla sağlanabilmekte ve hasta memnuniyeti oluşabilmektedir. Bununla birlikte penis kalınlaştırma amacıyla uygulanan yağ enjeksiyonları sonrasında 6-12ay arasında sıkılan yağların bir kısmında erimeye bağlı olarak ameliyattan hemen sonraki bir görünümde azalma olabilir.

Ancak her türlü erime halinde dahi eskisine nazaran nispeten daha kalın bir penis çoğunlukla elde edilmektedir. Literatürde başarı yüzde oranları arasında geniş bir skala bulunmaktadır.

Yapılabilecek diğer penis estetikleri

 • Doğuştan penis eğriliklerinin düzeltilmesi
 • Peyronie hastalığına bağlı eğriliğin düzeltilmesi
 • Penisteki cilt lezyonlarının medikal ya da cerrahi yolla düzeltilmesi
 • Penis üzerinde bulunan HPV lezyonlarının çıkarılması
 • Cilt altında ele gelen ve çirkin görüntü oluşturan pıhtılı damarların çıkarılması
 • Hipospadias, epispadias gibi işeme sorunlarına yol açan hastalıkların tedavisi
 • Kordi düzeltilmesi ve penis boyunun uzatılması
 • Penis cildinin renginin açılması gibi farklı estetik çözümler bildirilmektedir.

Kilo ile penis büyüklüğü arasında ilişki var mı ?

Obezite olarak bilinen aşırı kiloluk hali pek çok sağlık problemini de beraberinde getirmektedir. Obez hastalarda önemli sağlık sorunları ile ilgili pek çok klinik ve deneysel bilimsel çalışma mevcuttur.

Vücut Kitle İndeksi (Body Mass Index, BMI) artışı başta kardiyovasküler sistem hastalıkları ve diyabetes mellitus olmak üzere pek çok ciddi hastalık için risk faktörü olarak belirlenmiştir.

Obez hastalarda birden fazla faktör nedeni ile penis sorunları ortaya çıkmaktadır:

 1. Bu hastalarda artan yağ dokusu göbek altı suprapubik bölgede yoğun olmakta ve bu durumda penis normal büyüklükte olsa dahi yağ doku içerisine gömülü gözükerek küçük algısı oluşturmaktadır.
 2. Doğuştan gömük penisi olan hastalarda gerçekte penis büyüklüğü yeterli olsa bile içeriye doğru gömülü olduğu için yine görünümde küçüklük algısı oluşturmaktadır.
 3. Obezite ile birlikte artan yağ dokusu testo**on ( erkeklik hormonu ) parçalanmasını artırmakta ve bu hastalarda test**st**ron azlığı görülmektedir. Te**teronun penis üzerine olan etkileri azalarak küçülme hissi oluşturabilmektedir.
 4. Obez hastalarda kalp damar hastalıkları ya da diyabetes mellitus (şeker hastalığına) bağlı olarak damarlarda tıkanıklık sık görülmektedir. Bu tıkanıklık erektil disfonksiyon denilen sertleşme bozukluğuna yol açmakta ve zaman içerisinde ereksiyon azlığına bağlı küçülme hissi daha sık oluşmaktadır.
 5. Peyronie hastalığı gibi penisin anatomik bütünlüğünü bozan hastalıklarda sonradan peniste eğrilikler ve çekilmeye bağlı küçülme gözle görülür derecede belirgin olabilmektedir. Bu durum obez ve diyabeti birlikte olan hastalarda daha dikkat çekici olabilmektedir.

Çocuklarda penis küçüklüğü nasıl anlaşılır ve neden olur ?

Çocuklarda penis küçüklüğü anne baba tarafından fark edilmeyebilir ya da geç fark edilebilir. Genellikle aşağıdaki belirtiler ebeveynleri doktora başvurmaya sebep olmaktadır:

 • İşeme sırasında zorlanma
 • Penisin işeme sırasında gömülü olması
 • Dağınık ya da püskürtme tarzında işeme
 • Obez çocuklarda penisin yağ doku içine gömülü görünümü
 • Penisle birlikte skrotum denilen testislerin içinde bulunduğu yapının küçüklüğü
 • Testislerin her ikisinin de dışarından ele gelmemesi ya da zor ele gelmesi
 • Penis cildinde ileri derece büzüşmeye bağlı küçüklük hissi

Çocuğumun penisinin büyüdüğünde ideal boyutta yada daha büyük olması için neler yapabilirim ?

Çocuğunuzun penis büyüklüğü ile endişeniz varsa profesyonel bir uzman doktor görüşü almanız en doğru yaklaşımdır. Zira çoğu zaman anne ve baba durumu gereğinden daha fazla endişeli bir hal olarak algılayabilmektedir. Doktorunuz size bu konuda en doğru bilgiyi ve sonrasında neler yapılabilecekleri aktaracaktır.

Orta boy ve kalın penis en iyi penis midir?

Mikropenis durumu ve/veya sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) yok ise penis boy ve kalınlığı değil cinsel birliktelikten alınan haz ve tatmin duygusu daha ön plandadır.

Çünkü karşılıklı cinsel tatmin sadece cinsel organlar ile kazanılacak bir durum değildir. Tam bir cinsel doyum için fiziksel özellikler kadar psikolojik durum da oldukça etkilidir.

Tatmin edici bir cinsel birliktelik için penisin Mikropenis sınırları içerisinde olmaması önemlidir. Bunun dışındaki tüm durumlar için konu tartışmalıdır. Kadından kadına, toplumdan topluma, kültürden kültüre göre büyüklük ve kalınlık önem derecesi değişkenlik gösterebilir.

Ancak şu gerçek tüm dünyada en kabul gören anlayıştır; cinsellik sadece cinsel organlar tarafından yaşanılan bir durum değildir. Cinsel tatmin de sadece cinsel organlar ile kazanılabilecek bir durum değildir.

Egzersiz ve hareket ile büyütme mümkün mü?

Özellikle penis boyunu uzatmada penise uygulanan çekme (traksiyon) ve bazı manipülasyonların etkili olduğunu savunanlar ve bu durumu bilimsel olarak kanıtlamaya çalışanlar olmakla birlikte konu tartışmalı özelliğini korumaktadır.

Bu konu ile ilgili kesin yargıya varabilmek için daha fazla sayıda klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

Pompa ve makine ile büyüme yada kalınlaşma sağlanabilir mi?

Tıpkı bir üstteki sorunun yanıtı gibi bu konu tartışmalıdır. Kanıta dayalı tıp verileri bakımından daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyulan bir alandır.

İlaçla veya iğne ile penis büyür mü?

Çocuklarda başta olmak üzere çeşitli ilaçlar ya da iğne tedavileri ile peniste büyüme sağlanabilir. Ancak bu durum her penisi küçük olanlara uygulanacağı anlamına gelmez. Durumun kesin değerlendirmesi için uzman doktor görüşüne ihtiyaç vardır.

Penis başı ayrı bir şekilde büyütülebilir mi?

Penis başı bilindiği gibi korpus spongiozumun devamı olarak anatomik yerleşimi vardır. Duyusal algısı penisin diğer bölümlerinden farklılık göstermektedir. Anatomik olarak cilt yapısı da farklıdır.

Tüm bu ayırt edici özellikleri nedeni ile penisin diğer bölümlerine uygulanan tedaviler ile penis başına uygulanabilecekler birbirlerinden farklılık göstermektedir.

Estetik olarak daha büyük görünüm elde edebilmek için farklı teknikler tanımlanmış olmakla birlikte kesinlik kazanmış bir büyütme yöntemi bugüne kadar tanımlanmamıştır.

Önerilen yöntemlerin pek çoğu ise oluşturabileceği olumsuz yan etkiler nedeniyle oldukça tartışmalıdır.

Penis vakumları işe yarıyor mu?

Penis büyütmede ve sertleşmenin artırılmasında etkili olduğunu bildiren çalışmalar olmakla birlikte kesin kanı için daha fazla sayıda klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

Mastürbasyon yapmak penisi küçültür mü?

Cinsel mitlerden biri de mastürbasyonun penisi küçülttüğüdür. Mastürbasyon yapmanın penisi küçülttüğü ile ilgili bilimsel veri bulunmamaktadır.

Aynı ameliyat ile hem penis büyütme hem kalınlaştırma yapılır mı?

Aynı seansta her iki işlem de kolaylıkla yapılabilmektedir.

Kaynaklar :
 • PenileGirth Enlargement Strategies: What’s the Evidence? Hehemann MC, Towe M, Huynh LM, El-Khatib FM, Yafi FA. Sex Med Rev. 2019 Jul;7(3):535-547.
 • Cosmetic penileenhancement surgery: a 3-year single-centre retrospective clinical evaluation of 355 cases. Littara A, Melone R, Morales-Medina JC, Iannitti T, Palmieri B. Sci Rep. 2019 Apr 19;9(1):6323.
 • Strategies for maintaining penilesize following penile Lee KC, Brock GB. Transl Androl Urol. 2013 Mar;2(1):67-73.
 • PenileStretching as a Treatment for Peyronie’s Disease: A Review. Cowper MG, Burkett CB, Le TV, Scherzer N, Hellstrom WJG. Sex Med Rev. 2019 Jul;7(3):508-515.
 • Strategies for maintaining penilesize following penile Lee KC, Brock GB. Transl Androl Urol. 2013 Mar;2(1):67-73.
 • EAU guidelines on penile Hatzimouratidis K, Eardley I, Giuliano F, Hatzichristou D, Moncada I, Salonia A, Vardi Y, Wespes E; European Association of Urology. Eur Urol. 2012 Sep;62(3):543-52.
 • Non-invasive and surgical penileenhancement interventions for aesthetic or therapeutic purposes: a systematic review.
 • Romero-Otero J, Manfredi C, Ralph D, Osmonov D, Verze P, Castiglione F, Can-Serefoglu E, Bozzini G, García-Gómez B.BJU Int. 2020 Jun 23.
 • Cosmetic surgery of the male genitalia. Chevallier D, Haertig A, Faix A, Droupy S. Prog Urol. 2013 Jul;23(9):685-95.

10 YORUMLAR

  • Merhaba. Cep tlf numaranızı yazarsanız arkadaşlarımız size ulaşıp bilgilendirme yapabilir. Dilerseniz 0533-7256280 siz de arayarak iletişime geçebilirsiniz. Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 1. Hocam penis eğriliği var ve bu beni çok rahatsız ediyor boşalma sonrası ereksiyon kaybı yaşıyorum ve bir miktar uzatma ve kalınlaştırma istiyorum konu ile ilgili fiyatlarınızı öğrenebilir miyim?

  • Muayene ve ameliyatlar ile ilgili tüm bilgiler için 0533-7256280 arayabilir ya da Whatsup üzerinden mesaj bırakabilirsiniz.
   Görüşmek dileğiyle.
   Dr. Ömer Faruk

  • Ergenlik öncesi dönemde hipogonadizmli hastalarda çeşitli ilaç tedavileri ile bu durum sağlanabilirken erişkin yaşta benzer amaçla kullanılarak belirgin ve tatmin edici sonuç alınabilecek ilaç tedavileri bulunmamaktadır.

 2. Merhaba hocom ben böbrek nakli oldum yasim 54 nakil olalı 2 ay oldu şimdiye kadar iç böyle sorun yaşamadım nakilden 2 ay sonra ilişkiye girdiğimde bazen normal boşalma oluyor bazen ise boşalma oluyor sprem gelmiyor 2 defa oldu bu sorun bir gün ilişkide boşalma oldu sprem gelmedi ertesi gün ilişkiye girdim bosalmada sprem geldi bu normalmı beni aydinlatirsaniz mutlu olurum

  • Erişkin erkeklerde boşalma sırasında meninin normalde önden gelmesi gerekir. İlerleyen yaşla birlikte bu durum azalabilir ya da kaybolabilir. Geçirilen ürogenital enfeksiyonlar, prostat iltihaplanmaları, iyi huylu prostat büyümesi, bu bölgeye uygulanan cerrahiler ve kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak menide azalma ya da hiç gelmemesi gibi durumlar oluşabilir. Şikayetinizin devam etmesi durumunda muayene ve tetkikler ile durumunuzun aydınlatılması uygun olacaktır.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 3. Merhaba hocam, sadece penis kalınlaştırma işlemi yapıyor musunuz onu merak etmiştim. penis uzunluğu konusunda bir problemim yok. ve klinik araştırmalara baktığımda Polymethyl-methacrylate enjeksiyonlarının gayet umut verici olduğunu okudum ve sormak isterim siz bu yöntemi uyguluyor musunuz ? eğer uyguluyor iseniz ücret bilgisi de alabilir miyim ?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz