Penis Büyütme, Uzatma ve Kalınlaştırma Ameliyatı

Penis boyu, birçok kültürde ve toplumda genellikle erkekler arasında bir rekabet, güç veya özgüven kaynağı olarak algılanmaktadır. Bununla beraber penis boyunun kişinin yetenekleri ya da becerileri hakkında kesin bir gösterge olmadığı da bir başka gerçektir.

Erişkin erkeklerin pek çoğu daha uzun ve daha kalın bir penise sahip olmayı arzulamaktadır. Büyük bir penis aynı zamanda sosyal hayattaki özgüvenin bir başka karşılığı olarak da arzulanmaktadır. Bir başka deyişle sadece cinsel işlev için değil aynı zamanda sosyal tatmin duygusu için de büyük penis arayışı sürmektedir.

Bu gibi gerekçelerin önem ve geçerliliği günümüzde internetin de katkısı ile artmakta ve penis uzatma kalınlaştırma ameliyatı giderek ilgi çekmeyi sürdürmektedir.

İçindekiler

Penis Boyu Niçin Önemli?

 1. Toplumsal Algı ve Kültürel farklılıkların etkisi: Bütün farklı toplumlardaki erkeklerin büyük çoğunluğu cinsellikle ilgili konularda belirli standartlar ve beklentilere sahiptir. Bu beklentiler, medya, sosyal medya, internet, pop kültür, eğitim ve diğer faktörler tarafından şekillenebilir. Özellikle internet ve pornografi pazarının genişlemesi ile birlikte daha uzun ve daha kalın yani daha büyük penis beklentisi her geçen gün artmaktadır.
 2. Cinsel Özgüven: Büyük penis bir algı olarak aşırı artmış cinsel performans ile eş gibi algılanmaktadır. Dolayısıyla cinsel açıdan tam bir özgüvenin sağlanmasını bazı erkekler penis boyutu ile ilişkilendirmektedir.
 3. Partner Beklentileri: Giderek artan internet kullanımı ve cinsel bilgilenme sonrasında kadınların bir bölümü daha fazla tatmin için daha büyük bir penis beklentisi içine girmiş olabilirler.

Penis boyutu kadar önemli ve bilinmesi gerek başka noktaları da hatırlatmamız gerekir:

 • Cinsellik ve ilişkilerde önemli olan tek faktör penis boyu değildir. İlişkilerde iletişim, duygusal bağ, saygı ve anlayış gibi birçok faktör etkilidir.
 • Her bireyin vücut yapısı farklıdır ve penis boyu genetik faktörlerden etkilenir. Bu nedenle, bireyler kendi vücutlarına odaklanmalı ve kendilerini olduğu gibi kabul etmelidir. Toplumdan topluma, aynı toplumdaki erkekten erkeğe göre boyutun biyolojik olarak değişkenlik gösterebileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
 • Cinsel memnuniyet, sadece penis boyuna değil beraberinde birçok faktöre bağlıdır. Cinsel sağlık, iletişim ve partnerler arasındaki uyum gibi faktörler de önemlidir.

Eğer penis boyuyla ilgili kaygılarınız varsa, bunları bir üroloji uzmanı veya androlog ile paylaşmanız önemli olabilir. Size uygun destek ve danışmanlık alarak daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek mümkündür.

İdeal penis boyu

Normal penis boy uzunluğu toplumdan topluma değişmektedir. Japonlar, Araplar, Türkler, Avrupalılar ve Amerikalı toplumlar arasında tanımlanmış farklı uzunluklar bulunmaktadır.

Tüm bu farklılıklara ve farklı verilere rağmen kabaca akılda kalabilecek uzunluk erişkin bir erkekte normalde penisin ereksiyon halindeki uzunluğunun 10cm ve üzeri olmasıdır.

Penis İnceliği Nedir?

Penis inceliği, bir erkeğin penisinin çapının yani gövde kısmının çevresinin bir ölçümüdür. Penis inceliği kişiden kişiye değişebilir ve birçok faktör tarafından etkilenebilir.

Penis çapında azalma olması incelik olarak isimlendirilmektedir. Peniste çap farklılığına yol açan faktörler:

 • Genetik
 • Yaş
 • Vücut ağırlığı
 • Hormonal düzeyler
 • Sistemik hastalıklar
 • Peniste bulunan doğumsal anomaliler
 • Peniste sonradan oluşan yapısal bozukluklar yer almaktadır.

Penis boyutu ve inceliği genellikle bireyler arasında çok çeşitli farklılık göstermektedir. Erkeklerin penis algıları ve toplumsal normlar tarafından da etkilenebilmektedir. Bununla birlikte penis boyutu veya inceliği sertleşme ya da cinsel performansla doğrudan bir ilişkili durum değildir.

Cinsel sağlık açısından önemli olan faktörler, penisin sağlıklı bir şekilde işlev görmesi, ereksiyon yeteneği, cinsel memnuniyet ve genel psikolojik sağlıktır. Bu nedenle, bir kişinin penis boyutu veya inceliği, cinsel sağlığını ve genel yaşam kalitesini etkileyen bir faktör olarak düşünülmemektedir.

Penis Kısalığı Nedir?

Penis kısalığı, bir erkeğin penisinin ortalama boyuttan daha kısa olması durumunu ifade eder. Penis boyutları genetik ve fizyolojik faktörlere bağlı olarak kişiden kişiye önemli değişiklik göstermektedir.

Penis kısalığının nedenleri şunlar olabilir:

 1. Genetik Faktörler: Penis boyutu genellikle genetik faktörlere bağlıdır. Ailedeki genetik geçiş, bireyin penis boyutunu etkileyebilir. Toplumdan topluma da penis boyu ortalamaları değişkenlik göstermektedir.
 2. Yaş: Yaşla birlikte, cinsel organlarda genellikle bir miktar küçülme olabilir. Bu normal bir yaşlanma sürecidir. Özellikle erkeklik hormonu seviyesinde yaşla birlikte görülen azalma ile beraber penis boyunda da kısalma olabilir.
 3. Hormonal Düzeyler: Hormonal dengesizlikler, bazen penis boyutunu etkileyebilir. Özellikle ergenlik döneminde veya hormonal sorunlar yaşandığında bu durum ortaya çıkabilir.
 4. Cerrahi Girişimler: Önceki cerrahi girişimler, özellikle ürolojik cerrahi operasyonlar, penis boyutunu etkileyebilir.
 5. Konjenital Anomaliler: Doğuştan gelen bazı genetik durumlar veya anatomik bozukluklar, penis boyutunu etkileyebilir.
 6. İltihabi rahatsızlıklar: Penisi çevreleyen kılıfta görülen inflamasyona bağlı gelişen Peyronie hastalığı gibi rahatsızlıklar sonrasında peniste kısalma görülebilir.

Penis kısalığı genellikle sağlık sorunlarına işaret etmez ve cinsel sağlık üzerindeki etkileri genellikle sınırlıdır. Cinsel memnuniyet ve sağlık, sadece penis boyutuyla değil, aynı zamanda cinsel fonksiyonlar, duygusal bağlantı, iletişim ve partner ilişkileri gibi birçok faktör ile ilişkili olabilir.

Penis Büyütme Nedir?

Penis büyütme denildiği zaman çoğunlukla penis uzunluğunun artırılması ve penis kalınlığının da büyütülmesi anlaşılmaktadır. Büyütme ile kastedilen hem boyu ve hem de uzunluk olarak peniste artış sağlanmasıdır.

Penis Uzatma Ve Kalınlaştırma Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Penis uzatma veya kalınlaştırma ameliyatları tıbbi zorunluluk durumları ya da estetik gerekçeler ile uygulanmaktadır. Üroloji penceresinden bakıldığında fonksiyonelliği esas alarak yapılacak olan her türlü uzatma ve kalınlaştırma gereklidir. Öte yandan estetik kaygılar ile yapılacak olanlarda durum değerlendirmesi ciddiyetle yapılmalıdır.

Penis uzatma ve kalınlaştırma ameliyatı aşağıda sıralanan bu problemler için sıklıkla uygulanmaktadır:

 1. Konjenital (doğumsal) Anomaliler: Doğuştan gelen bazı genital anomaliler, cerrahi müdahale gerektirebilir. Ancak, bu durumlar spesifik tıbbi değerlendirmeler gerektirir. Özellikle mikropenis varlığı durumunda penise uzatma ya da kalınlaştırma ameliyatı uygulanmaktadır.
 2. Ciddi Travmalar veya Yaralanmalar: Kazalar sonucu oluşan ciddi travmalar veya genital bölge yaralanmaları durumunda penis büyütme ameliyatları düşünülebilir.
 3. Cinsel İşlev Bozuklukları: Bazı durumlarda, cinsel işlev bozukluklarına neden olan anatomik problemler cerrahi müdahale gerektirebilir. Ancak, bu durumlar genellikle diğer tedavi yöntemleri ile ele alınır.
 4. Estetik kaygılar: Estetik amaçlı olarak hem penisin işlevselliğine katkıda bulunmak hem de işeme fonksiyonunu daha rahat yerine getirmek amacı ile penis estetiği cerrahiler iuygulanmaktadır.
 5. Mental ve duygusal sağlık: Sonuçta mutlu bir cinsel birliktelik, ilişkiyi paylaşan kadın ve erkeğin en doğal hakkıdır. Mental ve duygusal sağlığın tamamlanması amacı ile de kimi zaman tercih edilmektedir. Ancak bu tercih durumlarında psikoterapi cerrahi öncesi ve sonrası beklentilerin karşılanması ve hasta memnuniyeti açısından önemlidir.

Doğrusu, hasta ve hekimin karşılıklı beklentileri ve sonuçları ortaya koyarak birlikte en doğru kararı vermesidir.

Penisin İşlevsel Ve Estetik Ameliyat Uygulamaları Nelerdir?

 • Penis uzatma
 • Penis kalınlaştırma
 • Doğuştan penis eğriliklerinin düzeltilmesi
 • Peyronie hastalığına bağlı eğriliğin düzeltilmesi
 • Penisteki cilt lezyonlarının medikal ya da cerrahi yolla düzeltilmesi
 • Penis üzerinde bulunan HPV lezyonlarının çıkarılması
 • Cilt altında ele gelen ve çirkin görüntü oluşturan pıhtılı damarların çıkarılması
 • Hipospadias, epispadias gibi işeme sorunlarına yol açan hastalıkların tedavisi
 • Kordi düzeltilmesi ve penis boyunun uzatılması
 • Penis cildinin renginin açılması gibi farklı estetik çözümler bildirilmektedir.

Penis Uzatma Ve Kalınlaştırma İçin Kullanılan Ameliyat Dışı Yöntemler Nelerdir?

Penis büyütme amacı ile çok çeşitli teknikler ve ameliyatlar tanımlanmıştır. Tüm bu tanımlamalar çerçevesinde esas olanın hasta beklentisinin net olarak ameliyat öncesi ortaya konulması gerekliliğidir.

Hangi yöntemin, kime uygulanacağını hekim tecrübe ve birikimi ile belirleyecektir. Bu yöntemler başlıklar halinde aşağıda sıralanmaktadır:

 • Ereksiyona yardımcı cihazlar
 • Traksiyon tedavileri
 • Otolog yağ enjeksiyonları
 • Sıvı enjektabl silikonlar (microdroplet)
 • Hyalüronik asit enjeksiyonları
 • Enjeksiyonlar
 • Dermal yağ grefti
 • Porcine dermal asellüler matrix grefti
 • Asellüler kollajen matrix grefti
 • Subkutan silikon implantları

Penis Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatı Öncesi

 • Hasta ve partnerinden ayrıntılı öykü alınması gereklidir.
 • Beklentiler ve ameliyat sonrası gerçekleşebilecekler konusunda hastalar oldukça ayrıntılı aydınlatılmalıdır.
 • Bu durumun yazılı olarak da kanıtlanması için onam formu alınmalıdır.
 • Gece saat 24.00 sonrasında hiç bir şey yenilip içilmemelidir.
 • Hastaneye aç ve susuz olarak gelinmiş olmalıdır.
 • Ameliyat öncesi anestezi hazırlığı yapılmış olmalıdır.
 • Ameliyat öncesi anestezi uzmanı tarafından hastanın durumu değerlendirilmelidir.
 • Hastaneye gelirken yapılan tüm tetkikler beraberinizde getirilmelidir.
 • Ameliyattan 3-5 gün önce genital bölge tüylerden arındırılmalıdır.
 • Ameliyat öncesi daha önceden kullanılan ilaçlar ameliyata girerken hatırlatılmalıdır.

Kan sulandırıcı ilaçları 7-10 gün öncesinde ve mutlaka doktor gözetiminde kesilmiş olması gereklidir. Bazı durumlarda kesilen ilaçların yerine başka ilaç başlanması gerekebilir. Bu nedenle hasta kendiliğinden kan sulandırıcı ilaçları kesmemeli, doktoruna danışmalıdır.

Penis Uzatma Ameliyatında Kullanılan Teknikler :

 1. Ligament Kesimi (Ligamentolizis): Penisin gövde kısmı, kasık bölgesinde bir bağ olan asıcı bağ ile bağlıdır. Bu bağın kesilmesi, penisin bir miktar dışarı çıkmasına neden olabilir.
 2. Cilt eksizyonları (V-Y Plastik): Penisin derisinin kırpılması ve daha uzun bir görünüm elde etmek amacıyla yapılan bir prosedürdür.

Penis Kalınlaştırma Ameliyatı Teknikleri:

  1. Penise Yağ Enjeksiyonu: Penisin çevresine yağ enjekte edilmesiyle kalınlaştırma sağlanabilir. Yağın bir kısmı vücut tarafından emilebilse de çoğunlukla ilk halinden daha kalın bir penis elde etmek mümkündür.Göbek çevresinden elde edilen yağlar daha sonra bazı işlemlere tabi tutularak seyreltilmekte ve içerdikleri kan ve kan ürünleri elemanlarından uzaklaştırılarak saf yağ dokusu elde edilmektedir. Elde edilen bu yağ dokus ise daha sonra penis çevresine çepeçevre olacak şekilde enjekte edilmektedir.İşlem süresi 1-2 saat arası değişmekte olup bu süre kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Daha yağlı, obez ve aşırı kilolu hastalarda kolay yağ elde edilebildiği için işlem süresi daha kısa olabilmektedir.Penis kalınlaştırma ameliyatı sırasında enjekte edilen yağların daha sonra penis çevresinde yapışarak kalması beklenmektedir. Ameliyat sonrası enjekte edilen yağların önemli bir bölümü penis cilt altında organize olarak daha iri bir görünüm sağlamaktadır.
  2. Doku Grefti: Başka bir vücut bölgesinden alınan doku, penisin çevresine eklenerek kalınlaştırma sağlanabilir. Ancak, bu prosedür de komplikasyon riskleri içerir.
  3. Silikon İmplantasyonları: Penisin çevresine yerleştirilen silikon implantlar, kalınlaştırma amacıyla kullanılabilir.

Penis Büytüme Uzatma – Kalınlaştırma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Penis büyütme ameliyatı çoğunlukla genel ya da spinal/epidural anestezi altında yapılmaktadır. Penis boyunu uzatmada günümüzde en sık kullanılan yöntem penisi pelvik kemik yapıya sabitleyen asıcı bağın serbestleştirilmesidir.

Bu bağın cerrahi yöntemler ile serbestleştirilmesi durumunda penis ciltten itibaren bir miktar daha uzun görünecektir.

Penis büyütmede kalınlaştırma amacı ile çoğu zaman yağ dokusu kullanılmaktadır. Göbek çevresinden elde edilen yağ dokuları özel işlemden geçirilerek penis çevresine enjekte edilmekte ve penis çapının kalınlığında bir artış meydana getirmektedir.

Penis Büyütme Ameliyat Fiyatları

Penis büyütme ameliyat fiyatları belirlenmesinde etkili bazı faktörler bulunmaktadır. Hastanın yaşadığı şehir, ameliyatın geçeceği hastane ve ameliyatı uygulayacak cerrah burada fiyatların belirlenmesinde en temel faktörü oluşturmaktadır.

Tüm bu etmenler dikkate alındığında dahi genellikle uygulayıcılar ve uygulanan merkezler arasında ciddi fiyat farklılıkları bulunmamaktadır.

Ameliyat Sonrası Penisim Kaç Santim Uzayacak?

Penis boyu ameliyat ile yaklaşık olarak 2-5 cm arasında uzayabilmektedir. Bunun dışındaki uçuk rakamlar doğruluğu tartışmalıdır.

Bu nedenle ameliyat öncesi hastaların ne kadar bir uzunluk beklentisinin olduğunun bilinmesi önemlidir. Yüksek beklenti düzeyine sahip hastalarda sonradan hayal kırıklıkları yaşanmaması açısından ameliyat öncesi iyi bilgilendirme yapılması esastır.

Penis Büyütme Ameliyatlarında Başarı Oranı

Penis uzatma ameliyatlarında yukarıda belirtilen uzunluklarda bir penis uzaması çoğunlukla sağlanabilmekte ve hasta memnuniyeti oluşabilmektedir. Bununla birlikte penis kalınlaştırma amacıyla uygulanan yağ enjeksiyonları sonrasında 6-12ay arasında sıkılan yağların bir kısmında erimeye bağlı olarak ameliyattan hemen sonraki bir görünümde azalma olabilir. Literatürde başarı yüzde oranları arasında geniş bir skala bulunmaktadır.

Gömük Penis Ameliyatı İle Penis Büyütme

Gömülü yada gömük penis özellikle ergenlik dönem olmak üzere çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde görülebilen bir tıbbi durumdur. Hastanın şikayeti;

 • penis kısalığı
 • penis inceliği
 • işerken penisi bulmakta zorlanma
 • cinsel birliktelik sırasında zorlanma
 • farklı cinsel pozisyonlarda zorlanma
 • partnerini tam olarak tatmin edememe şeklinde olmaktadır.

Bu şikayetler ile başvuran kişinin yaşı, cinsel yaşam siklusu ve mevcut tıbbi durumu dikkate alınarak hasta için gerekli en uygun tedavi planlanmaktadır.

Gömülü (gömük) penis ameliyatında çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Tüm cerrahi tekniklerin ortak hedefi daha uzun ve kalın görülebilir bir penis oluşturmaktır. Sıklıkla penis cilt dokusu penis başından itibaren ayrılır.

Daha sonra penis dokusu dışarı doğru çıkartılarak özel bir teknik ile penisin dışarıdan daha iyi görülmesi sağlanır. Uygun dikişler ile tekrar geri kaçması önlenmiş olur.

Perdeli Penis Ameliyatı İle Penis Büyütme

Penis ile skrotum arasında fazladan bulunan deri dokusu penisin hem daha kısa görünümüne yol açar hem de içe doğru kaçık görünümü sağlayarak işeme ve cinsel birliktelikler sırasında bazı güçlüklere yol açabilir.

Skrotal web olarak da isimlendirilen bu perde bahsedilen güçlükler nedeniyle cerrahi olarak çıkarılmaktadır.

Perdenin büyüklüğüne, uzunluğuna ve yerleşim yerine göre usulüne uygun bir cerrahi eksizyon tekniği planlanarak çıkarılır ve penis daha uzun görünüme kavuşur.

Perdeli penis ameliyatı ile penis büyütme

Penise Dolgu Enjeksiyonu İle Penis Başının Büyütülmesi Ameliyatı

Bazı hastalarda izole penis başı küçüklüğü olabilmekte ya da penis kalınlaştırma ameliyatları sonrasında glans penis olarak bilinen penis baş kısmı daha küçük kalmaktadır.

Bu durumda penis başının daha büyük görünümde olması amacıyla çeşitli dolgu materyal enjeksiyonları denenmiş olmakla birlikte yaygınlık ve güvenirlik bugün için tam anlamıyla kazanmamıştır. Estetik bir işlem olmakla birlikte hasta memnuniyet oranlarının da düşük olması sebebiyle pek çok merkezde rutin olarak uygulanmamaktadır.

Penis Büyütme Uzatma – Kalınlaştırma Ameliyatı Riskli mi?

Ameliyatın risklerini hastalarda belirleyen birden fazla sayıda faktör bulunmaktadır:

 • Seçilecek yöntem
 • Uygulanan tedavinin önceki başarısı
 • Uygulayacak cerrahın deneyimi
 • Penisin ameliyat öncesi uzunluk ve kalınlığı
 • Penisin daha önceden geçirdiği cerrahiler
 • Hastada sistemik hastalıkların varlığı (diyabetes mellitus gibi vs…)
 • Genital bölgeye önceden uygulanmış radyoterapi varlığı
 • Hastanın ameliyat öncesi psikolojik durumu
 • Eş ya da partner yaklaşımı ve beklentileri

Yukarıdaki liste daha fazla sayıda uzatılabilmektedir. En sık gözlenebilecek olan riskler ile ilişkili durumlar yukarıda zikredilmiştir. Dolayısıyla yapılacak işleme özel ayrı riskler bulunabilir.

Penis Uzatma Ameliyatı Riskleri:

 1. Sertleşme Sorunu: Çoğunlukla sertleşme sorunu görülmez ancak Ligament (asıcı bağın) kesimi gibi uzatma işlemleri, erektil fonksiyonları etkileyebilme ihtimali az da olsa bulunmaktadır.
 2. Asimetri ve Düzgünlük Sorunları: Uygulanan tekniklere bağlı olarak, penisin asimetrik uzaması veya düzensiz görünmesi gibi kozmetik sorunlar ortaya çıkabilir. Tecrübeli bir cerrah ile bu riskler minimuma indirgenebilir.
 3. Duyusal Kayıplar: Ameliyat sonucunda penisin hassasiyetinde azalma veya duyusal kayıplar çok az da olsa yaşanabileceği ihtimali akılda bulundurulmalıdır.
 4. Cerrahi Komplikasyonlar: Ameliyat esnasında veya sonrasında kanama, enfeksiyon, dikiş problemleri gibi cerrahi komplikasyonlar gelişme ihtimali her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatta ve sonrasında da mümkündür.

Penis Kalınlaştırma Ameliyatı Riskleri:

 1. Doku Rejeksiyonu: Şayet vücut dışından bir madde alındıysa alınan bu doku veya implantlar, bünye tarafından reddedilebilir.
 2. Enfeksiyonlar: Her türlü cerrahi müdahalede olduğu gibi, enfeksiyon riski vardır.
 3. Doku Asimetrisi: Uygulanan tekniklere bağlı olarak, penisin çevresine eklenen doku veya implantın eşitsiz dağılımı ve/veya asimetrisi olabilir.
 4. Estetik Sorunlar: Penisin doğal görünümünü bozan ve kişinin beklentilerini karşılamayan estetik sorunlar ortaya çıkabilir.
 5. Cerrahi Sonrası Ağrı ve İyileşme Sorunları: Uzun ve zorlu bir iyileşme süreciyle birlikte, ameliyat sonrası ağrı ve rahatsızlık yaşanabilir.

Penis Büyütme Ameliyatı Sonrası Psikolojik Sorunlar

 1. Beklenti Karşılanmama Riski: Ameliyat sonrasında beklenen sonuçlar elde edilemeyebilir ve bu durum psikolojik olarak kişiyi etkileyebilir.
 2. Cinsel İşlev Bozuklukları: Ameliyat sonrasında cinsel işlev bozuklukları ortaya çıkabilir.

Yaşa Göre Penis Gelişimi Nasıl Olmalıdır ?

Özellikle çocukluk çağı başta olmak üzere adolesan dönemi ve erişkin yaşı içerecek şekilde normal penis boyları tanımlanmıştır. Fonksiyonel açıdan yukarıda belirtilen uzunluk erişkin hastalar için geçerlidir.

Bunun dışında çocuklar ve adölesanlar için tanımlanmış normal değerlere tablodan bakarak karar vermek ve mikropenis durumu olup olmadığını belirlemek gereklidir.

İlaçsız, Ameliyatsız Penis Büyütülebilir mi?

Bununla ilgili yapılan kimi çalışmalarda kısmen de olsa sağlanabildiği ile ilgili veriler bulunmaktadır. Özellikle traksiyon cihazları kullanımının az da olsa fayda sağladığını bildiren çalışmalar bulunmaktadır.

Penis Uzatma Ve Kalınlaştırma Ameliyatı Sonrası Ne Zaman Normale Dönebilirim ?

Ameliyat sonrası genellikle aynı gün içerisinde hasta hastaneden taburcu edilmektedir. Ertesi gün travmatik olmamak şartı ile gündelik yaşamını sürdürebilir.

Özellikle masa başı çalışanlarda bu durum daha rahat sağlanabilmektedir. Aktif çalışma hayatı içerisinde olanlarda ise penisin ameliyat sonrası travmalardan korunması esastır.

Penis Büyütme Operasyonu Sonrasında Ne Zaman Cinsel İlişkiye Girilebilir?

Operasyon sonrasında ilk ilişki zamanı genellikle 4-6 hafta sonra önerilmektedir. Bu durum hastanın mevcut sağlık durumuna ve uygulanan ameliyatın şekline göre değişebilir. En doğru olanı ameliyatın yapan hekimin söylediği süredir.

Penis Büyütme Ameliyatı Sonrası Cinsel Yaşamda Olumlu Yada Olumsuz Değişiklik Olur mu ?

Mikropenis tanısıyla yapılan hastalarda çok daha belirgin olumlu yanıt alınmaktadır. Penis boyutu ameliyat öncesi cinsel birliktelik için engel teşkil ederken ameliyattan sonra bu durum ortadan kalkar ve kişi rahatlıkla cinsel birliktelikte bulunur.

Mikropenis nedeniyle fonksiyonel sorun olmayıp estetik kaygılar nedeniyle yapılan ameliyatlar sonrasında durum hastanın ya da partnerinin tutum ve davranışlarına göre değişkenlik göstermektedir. Genellikle olumlu etki psikolojik olarak yaşanmaktadır.

Bu nedenle penis büyütmesi estetik amaçlı yapılacak ise ameliyat öncesi hasta ve partnerinin beklentilerini ve ameliyat sonrası olabilecek başarıyı net olarak konuşmak önemlidir.

En Doğru Penis Boyu Nasıl Ölçülür?

İnikken mi , kalkıkken (ereksiyon) mi ? Penisi nasıl ölçmek lazım ? Normalde gerilmiş penis boyu ölçümü esas alınır. Bu durum için ereksiyon hali şart değildir. Ereksiyon anındaki ölçümler ise fonksiyonel durumun ortaya konulmasında önemli olabilir.

Gerekli durumlarda her iki ölçümün de uzman doktor tarafından yapılması doğru değerlendirme için gereklidir.

Penis Boyunun Cinsel İlişkiye Etkisi Var mı?

Penis boyundan ziyade yeterli klitoral uyarı sağlanması kadın tatminini yüksek oranda sağlayacaktır. Ve bu uyarı için de erekte halde yani sertleşmiş olarak en az 10cmlik bir penis boyunun yeterli uzunlukta olduğu kabul edilebilir.

Hem ülkemizde hem de tüm dünyadaki erkekler arasında daha uzun ve daha kalın bir penis tartışmasız tercih sebebidir. Bu nedenle her bir çift ayrı ayrı değerlendirilmeli ve ameliyat gerekliliği buna göre belirlenmelidir. Çiftleri memnun edecek bir çözüm arayışı her zaman kabul görecek bir yaklaşımdır.

Kilo İle Penis Büyüklüğü Arasında İlişki Var mı ?

Obezite olarak bilinen aşırı kiloluk hali pek çok sağlık problemini de beraberinde getirmektedir. Obez hastalarda önemli sağlık sorunları ile ilgili pek çok klinik ve deneysel bilimsel çalışma mevcuttur.

Vücut Kitle İndeksi (Body Mass Index, BMI) artışı başta kardiyovasküler sistem hastalıkları ve diyabetes mellitus olmak üzere pek çok ciddi hastalık için risk faktörü olarak belirlenmiştir.

Çocuklarda Penis Küçüklüğü Nasıl Anlaşılır Ve Neden Olur ?

Çocuklarda penis küçüklüğü anne baba tarafından fark edilmeyebilir ya da geç fark edilebilir. Genellikle aşağıdaki belirtiler ebeveynleri doktora başvurmaya sebep olmaktadır:

 • İşeme sırasında zorlanma
 • Penisin işeme sırasında gömülü olması
 • Dağınık ya da püskürtme tarzında işeme
 • Obez çocuklarda penisin yağ doku içine gömülü görünümü
 • Penisle birlikte skrotum denilen testislerin içinde bulunduğu yapının küçüklüğü
 • Testislerin her ikisinin de dışarından ele gelmemesi ya da zor ele gelmesi
 • Penis cildinde ileri derece büzüşmeye bağlı küçüklük hissi

Çocuğumun Penisinin Büyüdüğünde İdeal Boyutta Yada Daha Büyük Olması İçin Neler Yapabilirim ?

Çocuğunuzun penis büyüklüğü ile endişeniz varsa profesyonel bir uzman doktor görüşü almanız en doğru yaklaşımdır. Zira çoğu zaman anne ve baba durumu gereğinden daha fazla endişeli bir hal olarak algılayabilmektedir. Doktorunuz size bu konuda en doğru bilgiyi ve sonrasında neler yapılabilecekleri aktaracaktır.

Orta Boy Ve Kalın Penis En İyi Penis midir?

Mikropenis durumu ve/veya sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) yok ise penis boy ve kalınlığı değil cinsel birliktelikten alınan haz ve tatmin duygusu daha ön plandadır.

Çünkü karşılıklı cinsel tatmin sadece cinsel organlar ile kazanılacak bir durum değildir. Tam bir cinsel doyum için fiziksel özellikler kadar psikolojik durum da oldukça etkilidir.

Tatmin edici bir cinsel birliktelik için penisin Mikropenis sınırları içerisinde olmaması önemlidir. Bunun dışındaki tüm durumlar için konu tartışmalıdır. Kadından kadına, toplumdan topluma, kültürden kültüre göre büyüklük ve kalınlık önem derecesi değişkenlik gösterebilir.

Ancak şu gerçek tüm dünyada en kabul gören anlayıştır; cinsellik sadece cinsel organlar tarafından yaşanılan bir durum değildir. Cinsel tatmin de sadece cinsel organlar ile kazanılabilecek bir durum değildir.

Yaş İlerledikçe Penis Küçülür mü?

Peniste anatomik bütünlüğü bozan bazı hastalıklar penis boyutlarında sonradan küçülme yapabilmektedir. Bu küçülmeden kastedilen şey çoğu zaman hem boy olarak ufalma ve hem de çap olarak incelmedir. Bu hastalıkların başında ise Peyronie hastalığı gelmektedir.

İleri derece penis dokusunda kireçleme ve eğiklik, peniste bir çekiniklik oluşturmakta ve penis boyunu kısaltabilmektedir. Bunun yanı özellikle erkeklik hormonu eksikliğinde penis boyunda azalma ya da penis çapında incelme oluşabilmektedir.

Peniste küçülme yapan önemli sebeplerden biri de yaşlanmadır. Yaşlanmaya bağlı olarak fizyolojik ve hormonal değişiklikler penis boyutlarını da olumsuz etkilemektedir. Penis damarlarında tıkanıklık olması da penis boyutlarını etkileyen bir diğer önemli durumdur.

Egzersiz Ve Hareket İle Penis Büyütme Mümkün mü?

Özellikle penis boyunu uzatmada penise uygulanan çekme ve bazı manipülasyonların etkili olduğunu savunanlar ve bu durumu bilimsel olarak kanıtlamaya çalışanlar olmakla birlikte konu tartışmalı özelliğini korumaktadır.

Bu konu ile ilgili kesin yargıya varabilmek için daha fazla sayıda klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

İlaçla Veya İğne İle Penis Büyür mü?

Çocuklarda başta olmak üzere çeşitli ilaçlar ya da iğne tedavileri ile peniste büyüme sağlanabilir. Ancak bu durum her penisi küçük olanlara uygulanacağı anlamına gelmez. Durumun kesin değerlendirmesi için uzman doktor görüşüne ihtiyaç vardır.

Penis Başı Ayrı Bir Şekilde Büyütülebilir mi?

Penis başı bilindiği gibi korpus spongiozumun devamı olarak anatomik yerleşimi vardır. Duyusal algısı penisin diğer bölümlerinden farklılık göstermektedir. Anatomik olarak cilt yapısı da farklıdır. Tüm bu ayırt edici özellikleri nedeni ile penisin diğer bölümlerine uygulanan tedaviler ile penis başına uygulanabilecekler birbirlerinden farklılık göstermektedir.

Estetik olarak daha büyük görünüm elde edebilmek için farklı teknikler tanımlanmış olmakla birlikte kesinlik kazanmış bir büyütme yöntemi bugüne kadar tanımlanmamıştır.

Penis Büyütme ( Uzatma – Kalınlaştırma ) Ameliyatları Kalıcı mı?

Penisi uzatma ve kalınlaştırma ameliyatları sonrasında genellikle kalıcı sonuçlar elde edilmektedir. Bazı durumlarda ameliyat sonrası bir miktar gerileme olsa da çoğunlukla hastaları memnun edici sonuçlara ulaşılmaktadır.

Penis Kalınlaştırmada Ameliyat Dışı Kullanılan Dolgu Maddeleri: Avantajları

Penis kalınlaştırmada ameliyat dışı tekniklerden sıklıkla uygulanan yöntem penise dolgu uygulamalarıdır. Dolgu maddesi olarak çeşitli ürünler denenmiş olmakla birlikte en sık Hyaluronik asit kullanılmaktadır.

Hyaluraonik asit kullanılarak yapılan kalınlaştırma işleminin avantajları:

 • En büyük avantajı ameliyat gerektirmemesidir.
 • Ameliyathane koşulu gerekmez, klinik şartlarında uygulanabilir.
 • Genel anestezi uygulama ihtiyacı olmaz.
 • Çoğunlukla ağrısızdır.
 • Daha erken dönemde penis, cinsel birliktelik için kullanılabilir.
 • Açık bir yara yeri olmadığı için enfeksiyon riski daha azdır.
 • Peniste herhangi bir kesi izi olmaz.
 • Pratik bir işlem aynı zamanda kısa sürede uygulanabilir bir tekniktir.

Kaynaklar :

 • PenileGirth Enlargement Strategies: What’s the Evidence? Hehemann MC, Towe M, Huynh LM, El-Khatib FM, Yafi FA. Sex Med Rev. 2019 Jul;7(3):535-547.
 • Cosmetic penileenhancement surgery: a 3-year single-centre retrospective clinical evaluation of 355 cases. Littara A, Melone R, Morales-Medina JC, Iannitti T, Palmieri B. Sci Rep. 2019 Apr 19;9(1):6323.
 • Strategies for maintaining penilesize following penile Lee KC, Brock GB. Transl Androl Urol. 2013 Mar;2(1):67-73.
 • PenileStretching as a Treatment for Peyronie’s Disease: A Review. Cowper MG, Burkett CB, Le TV, Scherzer N, Hellstrom WJG. Sex Med Rev. 2019 Jul;7(3):508-515.
 • Strategies for maintaining penilesize following penile Lee KC, Brock GB. Transl Androl Urol. 2013 Mar;2(1):67-73.
 • Non-invasive and surgical penileenhancement interventions for aesthetic or therapeutic purposes: a systematic review.
 • Romero-Otero J, Manfredi C, Ralph D, Osmonov D, Verze P, Castiglione F, Can-Serefoglu E, Bozzini G, García-Gómez B.BJU Int. 2020 Jun 23.
 • Cosmetic surgery of the male genitalia. Chevallier D, Haertig A, Faix A, Droupy S. Prog Urol. 2013 Jul;23(9):685-95.

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu