Erkeklerde Kısırlık Tedavisi ( Erkek İnfertilitesi )

Erkeklerde kısırlık son yıllarda giderek artan sıklıkta kliniklerde karşılaşılan önemli sağlık sorunlarındandır. Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde sanayileşme ve teknolojik gelişim ile birlikte sosyal hayatta olduğu gibi insan biyolojisinde de değişikler meydana gelmiştir. Bu değişim üreme fonksiyonları üzerinde olumsuz bir etki yapmıştır.

Buna karşın gerek normal yolla çocuk sahibi olmada ve gerekse aşılama, tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerinde geliştirilen yepyeni tekniklerle gebelik ve canlı bebek doğumu elde etme oranlarında büyük başarı sağlanmıştır.

Biz bu makalede daha çok sizlerden gelen sorular eşliğinde erkeklerde kısırlık ile ilgili tüm tıbbi bilgileri kolay ve anlaşılabilir bir dil ile kaleme aldık. Merak ettiklerinizi soru olarak iletmeniz durumunda makaleye ekleyerek daha zenginştirebiliriz.

Erkeklerde Kısırlık (Erkeklerde infertilite) nedir?

Cinsel olarak aktif olan çiftlerin korunma olmaksızın bir arada olmalarına rağmen 1 yıl içerisinde gebelik gerçekleşmemesi durumu infertilite olarak adlandırılmaktadır.

Erkeklerde Kısırlık (Erkeklerde infertilite) ne sıklıkta görülmektedir?

Bir yıl içerisinde korunmadıkları halde gebelik sağlayamama oranı toplumda %15 civarındadır.

Bir yıl sonrası doğal yolla  gebelik oranı nedir?

 • İkinci yılda bu şans %50
 • Üçüncü yılda ise %14’dür.

İnfertilitede kadın faktör mü, erkek faktör mü sık görülür?

İnfertil çiftlerin yaklaşık;

 • %30’da yalnızca kadında
 • %30’da yalnızca erkekte
 • %40’da ise hem erkekte hem de kadında sorun bulunmaktadır.

Bu sonuçtan yola çıkarak kabaca her iki çifte ait sorun saptanma oranı %50-%50 diyebiliriz.

Toplumda sanıldığının aksine kadınlarda daha fazla görülmemektedir. Aynı oranda erkekte de sorun saptanmaktadır.

Erkeklerde Kısırlık (Erkeklerde infertilite) nedenleri nelerdir?

 • Doğuştan ya da sonradan oluşan ürogenital anomaliler
 • Kanserler
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Testislerde ısı artışı (varikosel)
 • Endokrin bozukluklar
 • Genetik bozukluklar
 • İmmünolojik faktörlerin tamamı erkeklerde infertilite oluşturmaktadır.

Erkeklerde Kısırlıkta (Erkeklerde infertilitede) sebep saptanamaz mı?

Tüm araştırma, tahlil, tetkik ve görüntülemelere rağmen %30-40 gibi bir hasta grubunda herhangi bir sebep saptanamaz. Bu grup hastalar idyopatik infertilite grubu olarak isimlendirilmektedir. Yani çocuk sahibi olmak için polikliniğe başvuran yaklaşık her üç erkekten birinde herhangi bir sebep bugünkü tıbbi veriler ışığında saptanamaz.

Erkek infertilitesinde çocuk sahibi olmayı önceden öngören kriterler nelerdir?

 1. Eşinin (kadın) yaşı
 2. Eşinin (kadın) doğurganlık potansiyeli
 3. Ne kadar süreden beri çocuk sahibi olamadıkları
 4. Hiç çocuklarının olmaması ya da ikinci, üçüncü çocuk sahibi olamama
 5. Spermiogram sonuçları

Çocuk sahibi olmada kadın yaşı niçin önemlidir?

Yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki;

25 yaş ile mukayese edildiğinde bir kadının doğurganlık potansiyeli:

 • 35 yaşında %50
 • 38 yaşında %25
 • 40 yaş sonrasında %5’den az olmak üzere giderek düşmektedir.

Erkek infertilitesi anamnezinde neler önemli?

 • Yaşınız, eşinizin yaşı, eşiniz daha önce bir jinekolog tarafından değerlendirildi mi?
 • Jinekolog eşinizin normal olduğunu belirtti mi?
 • Eşinizde herhangi bir hastalık saptandı ise hastalığın adı ve başlanılan tedavi?
 • Kaç yıldan beri evlisiniz?
 • Korunmaksızın geçen süre ne kadar?
 • Şayet korundu iseniz hangi yöntemle korundunuz?
 • Gebelik ya da düşük gerçekleşti mi?
 • İlk çocuktan sonra çocuk sahibi olamıyor iseniz kaç yıl aradan geçti?
 • Yumurtalara yönelik hastaneye başvurmanızı gerektirecek herhangi bir travma (çarpma, darbe, tekme, top çarpması vs) oldu mu?
 • Travma var ise nasıl bir tedavi uygulandı?
 • Her iki yumurta aşağıda yerinde ve normal cesametinde ele geliyor mu?
 • İnmemiş yumurta, fıtık vs. gibi o bölgeyi ilgilendiren herhangi bir ameliyat geçirdiniz mi?
 • Çocukken kabakulak geçirdiniz mi? Geçirdi iseniz o dönemde yumurtalarda etkilenme oldu mu?
 • Ailenizde yakın akrabalarınızda sizin gibi başka çocuk sahibi olamayan kimse var mı?
 • Mesleğiniz nedir?
 • Alışkanlıklarınız neler? (Çay, kahve, sigara, alkol, keyif verici maddeler vs.)
 • Bu yaşa kadar daimi bir hastalığınız var mı?
 • Sürekli kullandığınız herhangi bir ilaç var mı?
 • Bugüne kadar herhangi bir sebeple kemoterapi ya da radyoterapi gibi özellikli tedaviler aldınız mı?
 • Daha önce herhangi bir sperm testi, kan testi yada ultrasonografi yaptırdınız mı? Yaptırdı iseniz sonuçlarınız yanınız da mı?
 • Cinsel yönden bir probleminiz var mı? Sertleşme ve boşalma normal şekilde gerçekleşiyor mu?

Erkek infertilitesi olan hastada muayene nasıl yapılmaktadır?

Yeterli ışık ve uygun ısı olan bir ortamda, ayakta penis ve yumurta muayenesi el ile yapılmaktadır.

Erkeklerde kısırlık tanısı nasıl konulur?

Erkek infertilitesi nedeniyle başvuran hastalarda ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene sonrasında tanı koymak ve tedavi başlayabilmek için çoğunlukla aşağıdaki tetkiklere ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Sperm testi
 • Kan testleri (özellikle hormonlar)
 • Mikrobiyolojik testler (ihtiyaç durumunda; özellikle iltihabi seyreden vakalarda)
 • Ultrasonografi (Skrotal, transrektal ya da Doppler; hastaya göre karar verilmekte)
 • Testisten parça alma, biyopsi (Yumurtadan sperm arama; hastanın eşi tüp bebek tedavisine hazır bir durumda iken hem tanı hem de tedavi maksatlı)

Erkeklerde Kısırlık genetik testlerinden hangileri yapılmaktadır?

 1. Kromozom analizi
 2. Y kromozom mikrodelesyonu
  1. AZFc
  2. AZFa
  3. AZFb

Bu genler tek başlarına ya da birbirleri ile birliktelik gösterebilirler.

Gen delesyonları inkomplet ya da komplet olabilir.

İnfertil bir erkeğin tedavisinde önerilecekler nelerdir?

 • Kilo verme, obezite ile mücadele
 • Sigara kullanımının bırakılması
 • Alkol kullanımının bırakılması
 • Uyuşturucu ya da keyif verici maddelerden uzaklaşılması
 • Aşırı spor yapmaktan kaçınma
 • Streoid türevi ilaçların kullanılmaması
 • Rastgele ilaç kullanımından uzak durma
 • Yumurtalara sıcak tatbikinden kaçınma (sauna, sıcak su banyoları, termal havuz)
 • Düzenli ve dengeli beslenme
 • Düzenli uyku alışkanlığı kazanma
 • Üreme ve cinsel sağlık konularında temel anatomik ve fizyolojik bilgiler edinme

Erkek infertilitesi tüp bebekle tedavi edilebilir mi?

Erkek infertilitesinde gerekli incelemeler ya da araştırmalar sonucunda bir tedavi planlanması yapılmaktadır. Bu planlama içerisindeki seçeneklerden biri de tüp bebek olup erkek infertilitesi tüp bebekle tedavi edilmektedir.

Erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) ilaçları ne kadar sürede etki eder?

Normal erkeklerde bir boşalma sırasında atılan spermlerin üretime ilk başlandıkları tarih geriye doğru yaklaşık 72-74 gün öncedir. Bu nedenle erkek infertilitesi ilaçları üretim bandına girmiş olan spermler üzerine hemen etki edebilirken, sıfır yeni oluşacak spermler için yaklaşık iki buçuk üç ay kadar geçmesi gerekmektedir.

Erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) için bitkisel kürler var mı?

Erkek infertilitesi için çeşitli bitkisel kürler tanımlanmış ancak kanıta dayalı tıp açısından bunların pek çoğu bilimsel yöntemlerle kanıtlanmamıştır. Bitkisel içerikli tedaviler erkek infertilitesinde tedavinin temelini oluşturmaz. Bu bitkisel içeriklerin bazıları ile ilgili klinik çalışmalar mevcut olsa da en fazla ampirik tedavi seçenekleri içerisinde yer bulmuşlardır.

Erkeklerde Kısırlık (Erkeklerde infertilite) için şifalı bitkiler herkese etkili mi?

Erkek infertilitesi için şifalı bitkiler için önce şu soru sorulmalıdır: Etkili mi? Bu tedaviler bilimsel yöntemlerle kanıtlanmış mıdır? Çünkü bitkisel şifalı bitki adı altından pek çok ürün daha çok ticari amaçla pazarlanmaktadır. Etkinlikleri tartışmalı iken herkeste etkili olduğunu iddia etmek en azından bilimsel bir iddia değildir.

Erkeklerde Kısırlık (Erkeklerde infertilite) tedavi edilebilir mi?

Erkek infertilitesi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu tedavi her hastada başarılı sonuç alınmasa bile hastaların önemli bölümünde etkili olabilmektedir.

Tüp bebek erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) varsa başarılı olur mu?

Tüp bebek tedavisi sırasında erkek infertilitesi varlığı sonuçta sağlıklı sperm elde edilip edilemediğine bağlıdır. Sağlıklı tek bir sperm tüp bebek işlemi sırasında yumurtanın döllenmesi ve gebelik için yeterli olmaktadır.

AZFc delesyonu erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) için riskli mi?

AZFc delesyonu, Y kromozom üzerinde görülen bir delesyon olup genetik bir bozukluktur. Bu delesyonu olan hastalar, normal genetik bozukluğu olmayan hastalara göre çocuk sahibi olma bakımından daha riskli grubu oluşturmaktadır.

Erkeklerde Kısırlık (Erkeklerde infertilite) için doğal yöntemlerden hangileri önerilir?

 • Kilo verme, obezite ile mücadele
 • Sigara kullanımının bırakılması
 • Alkol kullanımının bırakılması
 • Uyuşturucu ya da keyif verici maddelerden uzaklaşılması
 • Aşırı spor yapmaktan kaçınma
 • Streoid türevi ilaçların kullanılmaması
 • Rastgele ilaç kullanımından uzak durma
 • Yumurtalara sıcak tatbikinden kaçınma (sauna, sıcak su banyoları, termal havuz)
 • Düzenli ve dengeli beslenme
 • Düzenli uyku alışkanlığı kazanma
 • Üreme ve cinsel sağlık konularında temel anatomik ve fizyolojik bilgiler edinme

Erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) mı, kadın infertilitesi (kadın kısırlığı) mı daha sık görülür?

İnfertilite araştırmalarında her iki cinsiyette de yaklaşık olarak benzer oranda sorununu görüldüğü gösterilmiştir.

Erkeklerde Kısırlık (Erkeklerde infertilite) rosi yöntemiyle tedavi edilir mi?

Erkek infertilitesinde rosi yöntemiyle tedavisi son zamanlarda uygulanmaya başlayan bir tedavidir. Burada dölleme potansiyeline sahip ancak boyun ve kuyruğu olmayan yuvarlak gelişimi tamamlanmamış sperm öncülü hücreler tedavi için kullanılmaktadır.

Erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) tedavisi Ankara’da nerede yapıyorsunuz?

Erkek infertilitesi tedavisini Ankara’da Çukurambar bölgesinde Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plazasında bulunan özel kliniğimizde yapıyoruz.

İleri derecede erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) çocuk yapmaya engel mi?

İleri derece erkek infertilitesi olarak kastedilen 1 ml’de sperm sayısının 5 milyonunun altında olması durumudur. Hiç sperm bulunmamasına ise azospermi denilmektedir. Her iki durum da doğal yolla çocuk sahibi olabilmek için bir engel oluştursa da imkansız değildir. Gerek ilaçlarla ve gerekse tüp bebek tedavisi ile bu engel aşılabilmektedir.

Ankara erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) için üroloji doktoru hangi hastanelerde var?

Ankara’da erkek infertilitesi için üroloji doktoru tüm üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel hastanelerde bulunmaktadır. Biz Ankara Çukurambar’da bulunan Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plazasında bulunan özel muayenehanemizde hizmet veriyoruz.

Koca karı yöntemleri ile erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) nasıl anlaşılır?

Koca karı yöntemleri ile erkek infertilitesi anlaşılmaz, tanı konulmaz ve tedavi edilmez. Tıbbi olanakların ve tedavi imkanlarının bu kadar yaygın olması ile birlikte bu uygulamalar terk edilmiştir.

Sigara kullanımının erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) üzerine etkileri nelerdir?

Sigara kullanımı erkek infertilitesi üzerine olumsuz etkilemektedir. Çok sayıda çalışma ile spermlerin sayısı, hareketliliği ve şekil bozukluğunun sigara kullanımı ile olumsuz etkilendiği gösterilmiştir.

Erkek infertilitesi olup hamile kalanlarda ilave sorun olur mu?

Erkek infertilitesi olup hamile kalanlarda gebelik ve sonrası için hem anne hem de bebek açısından ilave sorun beklenmez. Zira gebelik ancak sağlıklı spermin yumurtayı döllemesiyle oluşmaktadır.

n46 Erkek infertilitesi nedir?

N46 erkek infertilitesi şu an hastalıkları sınıflandırmada kullanılan kodun adıdır.

Erkek infertilitesi doktoru kimdir?

Erkek infertilitesi doktoru, erkeklerde çocuk sahibi olabilme ilgili araştırmaları yapan ve tedavileri düzenleyen doktordur. Çoğunlukla üroloji alanındaki hekimler bu konu ile ilgilenmektedir. Daha ileri büyük merkezlerde üroloji klinikleri bünyesinde yer alan androloji hekimleri ilgilenmektedir.

Erkeklerde Kısırlık (Erkeklerde infertilite) ilaçları pahalı mı?

Erkek infertilitesi ilaçları genel olarak kadınlarda kullanılan ilaçlara göre fiyat olarak daha uygundur.

Erkek infertilitesi tedavi ücretleri pahalı mı?

Erkek infertilitesi tedavi ücretleri uygulanacak tedaviye göre değişmektedir. Genel üroloji ameliyat maliyetleri ile kıyaslandığında kabul edilebilir aralıktadır.

Erkek infertilitesi tedavi fiyatlarını nasıl öğrenebilirim?

Erkek infertilitesi tedavi fiyatlarını muayene olduğunuz sağlık kuruluşundan direk öğrenebilirsiniz. Bizim uyguladığımız tedavi ücretleri için lütfen Ankara Çukurambar semtinde yer alan Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plazasında yer alan özel muayenehanemizdeki 0533 725 62 80 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.

Erkek infertilitesi kadınlar ile aynı anda mı tedavi edilir?

Erkek infertiltesinde kadınlar ile aynı anda tedaviye başlanması tamamen infertilite yapan sebep ile yakından ilişkilidir. Genel anlamda çocuk sahibi olmak için başvuran çiftlerde vakit kaybetmeksizin her iki çiftin birlikte değerlendirilmesi daha uygundur.

Erkek infertilitesi yüzünden hamile kalamayan bayanlar yumurta dondurabilir mi?

Erkek infertilitesi yüzünden hamile kalamayan bayanlar için önemli sorunlardan biri de yaştır. Özellikle azospermili erkekler tedavi edilirken zamana ihtiyaç olduğundan bu süre içerisinde yumurta kaybetme endişesi ya da kanser vs gibi sebeplere bağlı ilaç kullanımı gerekecek ise kadınlardan yumurta dondurulması talebi gelmektedir.

Bu duruma karar verecek olan kadın doğum uzmanı olup tüp bebek merkezinde görev yapan jinekologdur. Çoğunlukla çiftin durumu hem ürolog hem de kadın doğum uzmanı tarafından birlikte değerlendirilmekte ve ortak bir karar verilmektedir. Yumurta dondurulması konusu ise tamamen kadın doğum uzmanı yetkisindedir.

Erkeklerde Kısırlık (Erkeklerde infertilite) yüzünden tüp bebek yaptıranları çocukları sağlıklı olur mu?

Erkek infertilitesi yüzünden tüp bebek yaptıranların çocukları için özel bir risk tanımlanmamış olup diğer gebeliklerde oluşan risklerden farklı değildir.

Kadınlar erkek infertilitesi konusunda bilgilendirilmeli mi?

Kadınlar erkek infertilitesi konusunda çoğu zaman eşlerinden daha fazla meraklı ve araştırmacı oluyorlar. Bu nedenle tedavinin bir paydaşı olarak erkek infertilitesi tedavi edilirken kadınların da bilgilendirilmesi ve hekim, erkek ve kadın tedavi seçeneklerini hep birden değerlendirmesi daha uygun olacaktır.

Erkeklerde Kısırlık (Erkeklerde infertilite) tedavisi nasıldır?

Erkek infertilitesi tedavisinde 5

temel faktör ön plandadır:

 1. Öneriler ve yaşam tarzı değişiklikleri

Yeme içme alışkanlıklarının değiştirilmesi, üreme potansiyelini artırıcı gıdaların ve antioksidan besinlerin diyete eklenmesi, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaşılması gibi öneriler

 1. İlaçlarla tedaviler

Ampirik ilaçlar ve hormonal ilaçlar ile hastalığın tedavisi

 1. Cerrahi tedaviler

Başta varikosel ameliyatı ve mikroTESE olmak üzere diğer uygulanan cerrahi yöntemler

 1. Yardımcı üreme teknikleri

Aşılama ve tüp bebek uygulamaları

 1. Sperm dondurma ve saklanması

Bazı durumlarda spermlerin dondurularak saklanması ve gereği halinde çözdürülerek yeniden kullanılması

Erkek infertilitesi doktoru için Ankara’da size nasıl ulaşabiliriz?

Erkek infertilitesi doktoru olarak 0 533 725 62 80 numaradan direk olarak ya da Çukurambar’da bulunan Ankara Ticaret Merkezi  (ATM) Plaza’daki özel kliniğimizde randevu alarak ulaşabilirsiniz.

Erkek infertilitesi teşhisi için hangi hormonlar araştırılmaktadır?

İhtiyaca ve hastanın özelliklerine göre değişmekle birlikte sıklıkla istenilen hormonlar aşağıda yer alanlardır:

 • FSH
 • LH
 • Estrad???
 • Total te**sto**s??n
 • TSH
 • Prolaktin

Erkek infertilitesi tüp bebek yapılmasına engel mi?

Sperm bulunamadığı takdirde tüp bebek işlemine devam edilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla erkek infertilitesi tüp bebek yapılmasına engel değildir. Hastalığın tedavisinde uygun, yeterli ve sağlıklı sperm elde edilmesi durumunda tüp bebek işlemine devam edilebilir.

Erkek infertilitesi varikosel ile birlikte görülür mü?

Erkek inferilitesine varikosel adı verilen testislerdeki kirli kan taşıyan damarlarda genişleme eşlik eder. Varikoselin tedavisi ile hem sperm parametrelerinde iyileşme olur hem de gebelik ve canlı bebek kucağa almada artış olur.

Erkek infertilitesi varikosel ameliyat ücreti mikrocerrahi yöntem uygulandığında fark eder mi?

Günümüzde varikosel ameliyatı denildiğinde mikrocerrahi yöntem standart olarak uygulandığı için ayrıca ücret talep edilmemektedir. Hasta talebi ile cerrahi yöntem tercihi yapılmamaktadır. Tüm hastalara standart olarak mikrocerrahi yöntem uygulanmaktadır.

Erkek infertilitesi ve cinsel fonksiyon ilişkisi nasıldır?

Erkek infertilitesi ve cinsel fonksiyonları sorgulayan literatürde farklı çalışmalar bulunmaktadır. Bazen hormonal eksikliklere bağlı (te*s**to**ron hormon eksikliği), bazen de psikolojik faktörler sonucu (anksiyete, depresyon, özgüven kaybı) cinsel fonksiyonlarda olumsuzluklar görülebilmektedir. Yine infertil erkeklerin eşleri de bu durumdan etkilenmekte ve onlarda da cinsel disfonksiyonlar görülebilmektedir.

Erkeklerde Kısırlık (Erkeklerde infertilite) ve vitaminler konusu yaygın olarak araştırılıyor mu?

Erkek infertilitesi ve vitaminler pek çok araştırmaya konuyu olmuş ve üzerinde hem fikir olunan temel bilgiler oluşmuştur. Özellikle Vitamin E ve Vitamin C en çok araştırılan ve faydaları olduğu gösterilmiş vitaminlerdir.

Hem kadın hem erkek infertilitesi varsa tedavi değişir mi?

Her iki çiftte de infertilite varsa tedavi her iki çiftteki tedavi edilebilir faktöre göre düzenlenir. Yani uygulanacak tedavi her bir birey için ayrı olup değişmez. Tedavi infertiliteyi oluşturan sebebe göre değişir.

İdiyopatik erkek infertilitesi nedir?

Tüm muayene, tahlil, tetkik ve görüntülemelere rağmen bir grup hastada infertilitenin nedeni belirlenemez. Buna idiyopatik erkek infertilitesi ismi verilmektedir. Sebebi tıbben belirlenemeyen erkek kısırlığı anlamına gelmektedir.

İnfertilitenin tanımı kadın ve erkek infertilitesi için aynı mı?

Her iki cinsiyet için de korunma olmaksızın 1 yıl düzenli cinsel birlikteliğe rağmen çocuk sahibi olamama durumu infertilite tanımı olarak kabul edilmektedir.

Kadın infertilitesi erkek kaynaklı nedenler ile birlikte görüldüğünde tedavi süresi uzar mı?

Medikal ya da cerrahi tedaviler uygulanacaksa bu tedavi sürecinden netice almak için beklemek gerekeceğinden süreç uzayabilir. Ancak tüp bebek yapılacaksa ve işlem için sağlıklı sperm varsa süreç uzamadan tüp bebek yolu ile gebe kalınabilir.

Üroloji erkek infertilitesi ile ilgili çalışmalar yapar mı?

Tıpta erkek infertilitesi çalışmaları yapan bölüm Üroloji / Androloji’dir.

Erkek infertilitesi nasıl anlaşılır?

Bir erkeğin üreme kapasitesi hakkında en kısa bilgi edinme yolu meni testi (spermiogram) yolu ile öğrenilebilir. Basit, kolay, uygulanabilir ve güvenilir bir testtir.

Erkek infertilitesi ameliyatı var mı?

Erkek infertilitesi için çeşitli ameliyatlar yapılmaktadır. Bu ameliyatların her biri için ayrı ayrı endikasyonlar bulunmaktadır.

 • Varikosel ameliyatları
 • mikroTESE
 • TESA
 • PESA
 • TESE
 • MESA
 • TURED
 • Vazovazostomiler
 • Epididimovazostomiler bu ameliyatlardan bazılarıdır.

Erkek infertilitesi aşılama tedavisi için risk oluştur mu?

Aşılama tedavisi uygulanıp uygulanmayacağını belirleyen sperm sayısıdır. Çok düşük sayılarda aşılama yapılamayacaktır.

Erkek infertilitesi doktorları varikosel için hangi cerrahi yöntem öneriyor?

Erkek infertilitesi doktorları varikosel için günümüzde subingiunal mikrocerrahi varikoselektomi tedavisini önermektedirler.

Erkek infertilitesinde en iyi tüp bebek merkezi hangisidir?

Erkek infertilitesinde en iyi tüp bebek merkezi olarak çok sayıda merkez ismi verilebilir. Ülkemizde uzun yıllardan beri pek çok merkezde başarılı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar tıp literatürüne de oldukça fazla sayıda katkıda bulunmuşlardır. Bu nedenle tüp bebek yönü ile sağlık turizmi açısından ülkemiz tüm dünya ülkeleri arasında popüler bir merkez haline gelmiştir.

Erkek infertilitesine genetik yaklaşım için genetik doktoru ile görüşme gerekli mi?

Erkek infertilitesinin tanısı belirlenme aşamalarında genetik tetkikler istenmektedir. Bu testlerin bazılarında bir takım bozukluklar gözlenmektedir. Gerekli durumlarda bir genetik uzmandan yardım alınması esastır.

Erkek infertilitesi hormon testleri için kan günün hangi saatinde verilmeli?

Tanı için verilen kan testi için saat önemlidir. Genellikle sabah 08.00-10.00 en ideal zamandır. Kan vermek için 11.00 geçirmemek faydalıdır.

Erkek infertilitesinde hormon tedavisi yapılıyor mu?

Erkek inferitilitesinde hormonal mekanizma ile etki eden ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlardan en çok kullanılanları:

 • Beta-HC???
 • HM???
 • Klomif??? sit???

Erkek infertilitesi ilaçları kullanırken kan değerlerine bakılıyor mu?

Özellikle hormonal ilaçlar kullanılırken ilaç dozunun belli aralıklarda tutulması ve oluşabilecek yan etkileri takip amacı ile aralıklı kan değeri kontrolleri yapılmaktadır.

Erkek infertilitesinde kullanılan ilaçların yan etkileri var mı?

Hemoglobin değerinde artış, eritrositoz, memelerde büyüme (jinekomasti), kilo artışı ve karaciğer enzimlerinde yükselme bu yan etkilerden bazılarıdır.

Erkek infertilitesine karşı kürler var mı?

İnternet ortamında pek çok kür ile karşılaşabilirsiniz. Bu kürlerin kanıta dayalı tıp açısından etkinliği kesinleşmemiştir.

Erkek infertilitesi ne demek? Erkek kısırlığından farklı mı?

Erkek infertilitesi ve erkek kısırlığı aynı manada kullanılmaktadır. Birbirinden farklı anlam içermemektedirler.

Erkek infertilitesi başarı öyküleri açısından zengin mi? Endişelenmeli miyiz?

Günümüzde modern teknolojik imkanların da devreye girmesi ile erkek infertilitesi tedavisi açısından ciddi başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Gereksiz endişe hem fizyolojik hem de psikolojik olarak süreci olumsuz etkileyecektir. Doğrusu, doktorunuz ile görüşüp daha net bilgiler elde etmektir.

Şiddetli erkek infertilitesi ne demek?

Bir 1m’deki sperm sayısı 5 milyonun altında olması durumuna şiddetli oligospermi adı verilmektedir.

Erkek infertilitesi tüp bebek tedavisi sırasında araştırılıyor mu?

Tüp bebek merkezlerinin tamamına yakınında işleme başlamadan önce en azından meni testi (sperm testi, Spermiogram) istenmekte ve gerekli görülen durumlarda erkek faktör için de tedavi başlanmaktadır.

Erkek infertilitesi ve tüp bebek tedavisi birlikte yürütülebilir mi?

İnfertiliteye yol açan faktörün durumuna göre değişmekle birlikte tüp bebek tedavisi ile birlikte erkek infertilitesi tedavisi birlikte yürütülebilir.

Erkek infertilitesi zararları nelerdir?

En belirgin sonuç çocuk sahibi olamamaktır. Bunun getireceği bizim toplumumuzda psikolojik ve sosyal sonuçları da çiftleri olumsuz etkileyebilmektedir.

Erkeklerde Kısırlık (Erkeklerde infertilite) beslenme ile ilişkili midir?

Erkek kısırlığı ile beslenme arasında bir ilişki vardır. Diyete özellikle antioksidan içerikli gıdaların eklenmesinin erkek infertilitesi üzerine pozitif etkili olduğunu bilmekteyiz.

Erkek kısırlığı bitkisel kürlerinin Sağlık Bakanlığı onayı var mı?

Erkek kısırlığı tedavisinde kullanılan bitkisel kürlerin pek çoğu için Sağlık Bakanlığı onayı bulunmamaktadır. Kullanacağınız ürünlerde Sağlık Bakanlığımızın onayı ilaçları tercih etmeniz önerilmektedir.

Erkek kısırlığına çözüm olarak düzenli egzersiz önerilir mi?

Kilo artışı, Obezite ve sedanter yaşamın erkek kısırlığında önemli risk faktörlerinden olduğu kabul edilmektedir. Bu hastalarda te*to**ron hormon eksikliği de önemli bir sorundur. Bu nedenle düzenli beden eğitimi egzersizi, kilo verme ve vücut kitle indeksi kontrolü infertilite tedavisi sırasında önerilmektedir.

Erkeklerde Kısırlık (Erkeklerde infertilite) testi eczanede var mı?

Kadınlardaki hamilelik testi gibi erkeklerde kısırlığı gösteren bir test eczanelerde bulunmamaktadır.

Erkek evde kısırlık testi yapabilir mi?

Evde kendi kendine yapılabilecek erkek kısırlık testi bulunmamaktadır.

Erkek kısırlık tedavisinde en iyi doktorlar, yurtdışı hastalara da sağlık turizmi olarak hizmet veriyor mu?

Yukarıda sözü edildiği gibi bu alanda yurt dışı hastalar için ülkemiz bir çekim merkezi olmaya devam etmekte ve dünya standartlarında bir hizmeti yurt dışı hastalarına da sunmaktadır.

Genetik erkek kısırlığında en sık görülen hastalık hangisidir?

Genetik bozukluklardan en sık Klinefelter Sendromu erkek kısırlığında görülmektedir.

Erkeklerde Kısırlık (Erkeklerde infertilite) testi hangi bölüm yapar?

Sağlık kuruluşları içerisinde Üroloji ya da Androloji birimlerinde testler için yardımcı olunmaktadır.

Erkek kaynaklı kısırlık için mikroTESE yapılıyor mu?

Özellikle azospermili hastalarda sperm arama maksadı ile mikroTESE ameliyatı yapılmaktadır. Sperm bulunması durumunda aynı seansta kadın yumurtasına nakledilmektedir. Bazı durumlarda da daha sonra kullanılmak üzere bulunan spermler dondurularak saklanmaktadır.

Erkek kısırlık muayenesi nasıldır?

Elle yapılan bir muayenedir. Çoğunlukla hasta ayakta durmakta ve aralıklı olarak ıkındırılarak karın içi basınç artırılıp damarsal bozukluklar saptanabilmektedir.

Erkek kısırlığı özellikle hangi test ile anlaşılır?

Erkek kısırlığı araştırmalarında en sık istenen test meni testi olarak da bilinen Sperm  Testidir (Spermiogram, semen analizi, meni testi).

Erkek infertilitesi için DİKKAT edilecekler….

 • Yaşam tarzı değişikliklerine hazır olun.
 • Dengeli, düzenli ve antioksidan içerikli gıdalar ile beslenin.
 • Düzenli uyku uyumaya dikkat edin.
 • Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durun.
 • Kimyasal toksinlerin bulunduğu ortamlardan uzaklaşın.
 • Wifi, cep telefonu ve elektromanyetik dalgalara maruziyete dikkat edin…
 • Doktorunuza danışmadan herhangi bir ilaç kullanmayın.
 • Düzenli kontrollere gitmeyi ihmal etmeyin.

SONUÇ:

 • Erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) toplumda giderek artan sıklıkta görülmektedir.
 • 1/3 oranında erkek, 1/3 oranında kadın ve 1/3 oranından her ikisinde birden sorun görülmekte olduğundan kabaca %50 oranında erkek kökenli, %50 oranında ise kadın kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz.
 • Muayenede inmemiş testis, varikosel, testisler arasında boyut farklılığı anlamlıdır.
 • Tanıda kan testleri, hormonlar, ultrasonografi önemli araçlardır.
 • Erkek infertilitesi genetik kökenli olabilir. Genetik danışmanlık gerekebilir.
 • Tedavide yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçla tedaviler, cerrahi tedaviler ve yardımcı üreme teknikleri kullanılmaktadır.

Kaynaklar : 

6 YORUMLAR

 1. Iyi geceler benim sorunum bu sefer tam tersi 45 yaşındayım eşim cinsel yönden bana yetersin kalıyor ben ise çok istekli biriyim bu yüzden aramızda çok tartışma yaşanıyor ve onu çok seviyorum bu isteği nasıl öldüre bilirim lütfen bana yardım edin

  • Eşinizle birlikte değerlendirilmeniz ve uygun bir tedavi planı çıkarılması gerekir. Bir üroloji uzmanı ile görüşebilirsiniz ya da Ankara’da iseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 2. Selamun aleyküm hocam benim 4 5 aydır sertleşme problemim var lifte 5mg denen ilaç kullandım 5 6 kere oluyor sertleşme yalniz etkisi bitince tekrar aynı oluyor birde yan etkisinden dolayı kullanmıyorum artık başka bişey öneririsiniz acaba ve kalıcı olması için

  • Sertleşme sorunlarında ilaçlarla kombine edilecek diğer tedavi seçenekleri kalıcı çözüm elde etmede kullanılmaktadır. Ayrıntılı bir değerlendirme sonucu hangi tedavinin ilaçlara eklenebileceği ve sizin için en uygun olanı belirlenebilecektir. Dilerseniz bize ulaşın tedavinizi planlayalım.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

 3. İyi Akşamlar hocam. Ben 46 yaşındayim. Bende uzun süredir iki testiste varikosel var ve atrofi meydana geldi. Testislerim küçüldü. Önceden az bir ağrım vardı ama şuan yok. Benim sıkıntım Varikosele bağlı olduğunu düşündüğüm cinsel isteksizlik var.. az bir Tansiyon Yüksekligim var. 130 civarında, şeker hastalığım yok. Bir kaç ürolog tanıdığım Varikosele bağlı testesteron üretimi düşerse isteksizlik olur dedi. Size sorum şu benim ANJİYOGRAFİK tıkaç yöntemiyle tedavi olmam yaşım itibariyle bana fayda edermi.

  • Varikosel tedavisi için günümüzde kabul gören altın standart yöntem mikroskobik varikosel ameliyatıdır. Öte yandan ismini andığınız ve diğer yöntemler geçmişte kullanılmış ancak etkinliklerinin düşüklüğü nedeniyle terk edilmiştir.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz