Erken Boşalma Tedavisi Ankara

Erkeklerde görülen erken boşalma en sık görülen cinsel sağlık problemidir. Buna karşın doktora başvurma oranı, toplumda görüldüğü kadar sık değildir. Bu nedenlerden sık görülenleri:

 • Hastaların bu durumu bir sorun olarak değerlendirmemesi
 • Sorun olarak görenlerin doktora gelmekte tereddüt etmesi
 • Ayıp, günah, haram ve utanılacak bir sorun olarak değerlendirilmesi

pek çok nedene bağlı olarak erken boşalma sorunu yaşayan hastalar doktora başvurmakta tereddüt etmektedirler.

İçindekiler

Erken Boşalma Ne Demektir?

Konu ile ilgili pek çok bilimsel topluluk tanım yapmış ve bu tanımlar üzerinde tartışmalar halen devam etmektedir. Farklı tanımlamaları olmakla birlikte üzerinde ittifak edilen hususlar kabaca şunlardır:

 • Düzenli bir cinsel birliktelik ve tek partner olmasına rağmen
 • Vajinal giriş gerçekleşmeden hemen önce, giriş gerçekleşir gerçekleşmez ya da vajinal giriş gerçekleştikten sonraki ilk bir dakika içerisinde meydana gelen boşalma olması
 • Boşalma sonrası yeterli ve tatmin edici bir cinsel birliktelik için gerekli olan sertleşmenin sürdürülememesi ve hemen kaybolması
 • Bu durumun eşler arasında olumsuz davranış biçimlerine yol açması

Erken Boşalma Hastalığında Sınıflandırma

Bu hastalığı anlama ve tedavi etme açısından hastalar belli sınıflandırmalar dahilinde değerlendirilmektedir.

Kabaca bu sınıflandırma 4 grupta incelenmektedir:

 • Yaşam boyu görülen (life long, primer) Erken Boşalma: 

Kişinin ilk cinsel birlikteliğe başladığı günden itibaren görülen boşalmadır. Yani hasta evlilik ve cinsel hayata başladığından beri erken boşalıyor ise bu grupta değerlendirilmektedir. Bu grup hastalarda boşalma süresi çoğunlukla 1 dakikanın altındadır. Altta yatan sebep ise çoğunlukla nörobiyolojik bir temel ya da tıbbi bir probleme dayalıdır.

 • Akkiz (sekonder, sonradan ortaya çıkan) Erken Boşalma:

Şahıs cinsel yaşamının önceki dönemlerinde herhangi bir şikayeti olmadığı halde sonradan ortaya çıkan boşalma akkiz grupta değerlendirilmektedir. Bu hastalar daha önceden kendilerinin normal olarak değerlendirdikleri için gerçek sorun yaşayan hastalardır.

Altta yatan sebep çoğunlukla bir medikal hastalığa bağlıdır. Mesela sonradan ortaya çıkan prostat iltihapları gibi. Tedavi ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir.

 • Doğal Değişkenli (natural variable) Erken Boşalma:

Her ne kadar erken boşalma sınıflaması içerisinde yer almış olsa bile bu durum doğal yaşamın farklı bir varyansı olarak kabul edilmektedir. Yani normal hayatında erken boşalma şikayeti olmayıp arada bir şikayet yaşayanlar bu başlık altında değerlendirilmektedir.

Mesela eşi ile uzun bir ayrılık döneminden sonraki ilk cinsel birliktelikte erken boşalma olması bu gruptadır. Kişi o an için sorun yaşamış olur ancak sonraki birlikteliklerinde yeniden eski durumuna dönebilir. Doğal yaşamın farklı bir varyansı olarak kabul edildiği için çoğu zaman uzun süreli bir tedavi gereksinimi olmayabilir.

 • Erken Boşalma Benzeri Boşalma Bozukluğu: 

Adından da anlaşılacağı gibi gerçekte erken boşalma olmadığı halde hastanın erken boşalma şikâyeti ile doktora başvurma durumudur. Boşalma, süreden bağımsızdır. Yani kişi uzun süre cinsel birliktelik sürdürmekte ve süre olarak da 1 dakikadan daha uzun süre içerisinde boşalmakta ancak cinsel birliktelik ve boşalma ile yeterli ve tatmin edici bir birliktelik sağlayamamaktadır. Altta yatan sebep çoğunlukla psikojenik bir faktördür.

Erken Boşalma Sık Görülür mü?

Değişik ülkelerde, farklı araştırma gruplarının farklı sonuçlar bildirmiş olmakla birlikte Amerikan National Health and Social Life Survey (NHSLS) araştırmalarında bu hastalığın yaşlara göre görülme sıklıkları şu şekilde bildirilmektedir:

 • 18-29 yaş: % 30
 • 30-39 yaş: % 32
 • 40-49 yaş: % 28
 • 50-59 yaş: % 55

Erken Boşalma İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

 • Anksiyete, peniste aşırı duyarlılık artışı ve serotonin isimli maddeye ait alıcılarda (reseptör) fonksiyon bozukluğu olması temel risk faktörleri arasında tahmin edilmektedir.
 • Yine yapılan çalışmalar göstermiştir ki; sertleşme sorunu yaşamak aynı zamanda erken boşalma için de bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir.
 • Yaş önemli bir risk faktörü kabul edilmemekle birlikte erken boşalmanın yaşla birlikte artış gösterdiği bilinmektedir.
 • Siyah ırk, hispanik erkekler ve İslam toplumlarında daha sık görülmektedir.
 • Eğitim düzeyi açısından bakıldığında eğitim seviyesi düşük olanlarda yüksek olanlara nazaran daha sık görülmektedir.
 • Genetik yatkınlık suçlanmaktadır.
 • Tiroid fonksiyon bozuklukları erken boşalmaya yol açabilmektedir.
 • Prostat iltihabı önemli bir risk faktörüdür.
 • Ruhsal durum ve stres erken boşalma üzerinde etkili iki faktördür.
 • Kişinin daha önce yaşamış olduğu travmatik bir cinsel deneyim de erken boşalmanın görülmesinde etkilidir.

Erken Boşalma Yaşam Kalitesini Bozar mı?

Fournier Gangreni

Dünyada pek çok farklı ülkelerdeki araştırmacıların yaptıkları çalışmalarda; erken boşalmanın erkek ve kadın partner açısından yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği gösterilmiştir.

Hatta kimi müellifler erken boşalma hastalığının bir kadın hastalığı olduğunu çünkü erkeğin erken de olsa boşalarak rahatlayabildiğini buna karşın kadının tatmin hissi yaşamadan (orgazm olmadan) cinsel ilişkinin sonlanmasına bağlı olarak kadınların olumsuz etkilendiğini bildirmişlerdir.

İster kadın, ister erkek etkilenmiş olsun, sonuçta; bu soruna sahip çiftlerin yaşam kaliteleri ciddi derecede olumsuz etkilenmektedir. Hatta kimi zaman olay cinsel bir  problem olmaktan çıkıp, farkına varmadan, aile içi davranış biçimleri ve iletişimi de olumsuz etkilemektedir. Detaylı bilgi için cinsel sağlık merkezi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Erken Boşalma Tanısı Nasıl Konulur?

Uluslararası kabul edilen IELT (intravaginal ejeculatuar latency time); vajen içinde penisin kalma süresinin hesaplanmasıdır. Rutin hasta görülerinde bu uygulama zorlukları ve tartışmaları nedeni ile uygulanmamakta ancak izole araştırma kapsamındaki çiftler için uygulanmaktadır.

Hasta şikayetlerini daha objektif hale getirebilmek için yine uluslararası kullanılan anket formları bulunmaktadır. Bu formlar ile şikâyet ve olumsuz etkilenme derecesi saptanmaktadır.

Rutin laboratuar ya da nörofizyolojik testler mutlak gereklilik olmamakla birlikte ayrıcı tanı açısından çeşitli kan ve gerekirse idrar analizleri ile hasta değerlendirilmektedir.

Erken Boşalma Tedavisi

Tedavinin başlangıcında hasta ile etkili bir iletişim ve cinsel eğitim esastır. Bununla birlikte kullanılabilecek tedavi seçenekleri, sonuçları, yan etkileri hasta ile birlikte tartışılmalıdır.

Altta yatan sebep psikolojik ise psişik bir tedavi uygulanmaktadır.

Cinsel bilgilendirme, davranış terapisi ve çeşitli teknik uygulamalar hasta ile paylaşılmaktadır.

İlaç tedavisi gereken hastalarda, çeşitli seçenekler mevcut olup hastanın ihtiyacına göre medikal bir tedavi düzenlenmektedir.

Erken Boşalma Nasıl Önlenir?

Erken boşalma önlenmesi için bir takım tedavi teknikleri tanımlanmıştır. Bu teknikler arasında en önde geleni haftalık ilişki sayısının artırılmasıdır. Bunun dışında partner cinsel tutum ve davranışlarının erkeğe göre senkronizasyonu da önem taşır.

Ayrıca çeşitli cinsel ilişki teknikleri ve pozisyonları ile erken boşalmanın kısmen de olsa önlenebileceği bildirilmiştir.

Erken Boşalma Engellenebilir mi?

Uygun tekniklerin öğretilmesi ve tedaviye bir takım ilaçların eklenmesi ile erken boşalmayı engellemek ya da uzatmak mümkündür.

Erken Boşalma Nasıl Anlaşılır?

Bekarlarda, partneri olmayanlarda ya da partneri ile düzensiz ilişkisi olanlarda tam olarak erken boşalma net anlaşılmayabilir. Zira erken boşalma tanısı için kişinin mümkünse tek partnerle, en az 6 ay ve düzenli birlikteliğinin olması tanı koymayı kolaylaştırır.

Erken Boşalma Nasıl Geçer?

Beklemekle geçmez. Bir takım cinsel terapi uygulamalarının öğrenilmesi ve tatbik edilmesi ve gereği halinde profesyonel destek ile tedavi uygulanması ile geçer.

Erken Boşalma Nasıl Kan Tahlilinde Belli Olur?

Erken boşalma kan tahlilinde belli olmaz ancak bazı kan tahlili değerlerinde olan bozukluklar erken boşalması olan hastalara sıklıkla eşlik eder. Örnek olarak hipertiroidili hastaları gösterebiliriz. Erken boşalma şikayeti ile başvuran hastaların bazılarında kan tahlillerinde tiroid hormon yüksekliği saptanmaktadır.

Erken Boşalma Sorunu Boşanmaya Yol Açar mı?

Erken boşalma sorunu bir müddet sonra çiftler arasında olumsuz duygulanım ve iletişime sebep olacak önemli hastalıklardandır. Uzamış erken boşalma durumlarında ve tedavi edilmemiş erken boşalma hastalarının bir kısmında günlük aile içi iletişim de olumsuz etkilendiğinden boşanma sebebi olabilmektedir.

Erken Boşalma İçin Hangi Doktora Gidilir?

Bu alanda özel olarak deneyim sahibi olan Üroloji, Androloji doktorlarına başvurabilirsiniz. Fiziksel olarak ön değerlendirmeniz tamamlandıktan sonra ihtiyaç halinde Psikiyatrist ya da Psikolog yardımı da gerekebilir.

Erken Boşalma Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Hangileridir?

Bu grup ilaçlardan bazıları şunlardır:

 • Dapoksetin
 • Serotonin geri alım inhibitörleri
 • Klomipramin
 • Lidokain-prilokain içeren kremler
 • Trama….
 • Fosfodiesteraz Tip5 inhibitörleri

Erken Boşalma Ankara’da Hangi Merkezlerde Tedavi Edilir?

Üniversite hastaneleri, Eğitim ve Araştırma hastaneleri, özel hastaneler ve kliniğimizde erken boşalma tedavisi yapılmaktadır. Ankara Çukurambar bölgesinde bulunan Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plazada bulunan kliniğimizde erken boşalma için tedavi yapılmaktadır.

Geciktirici Krem ve İlaçlar Güvenilir mi?

Doktor tavsiyesi ile kullanılan geciktirici ürünler (ilaçlar) etkinliği kanıtlanmış ve modern tıbbın doğruladığı ilaçlar olduğundan güvenilirlikleri olan ilaçlardır.

Geciktirici Prezervatif kullanmanın Faydası Olur mu?

Geciktirici prezervatiflerin genellikle içlerinde lokal anestezik ajanlar bulunduğundan tedavinin bir bölümünde kullanılabilir. Avantajı boşalma süresini bir miktar uzatmasıdır ancak dezavantajı ise cinsel ilişkiden alınan hazzı azaltmasıdır. Bu hem kadın hem de erkek için olumsuz etki oluşturup çiftler tarafından kimi zaman tercih edilmemektedir.

Sevişerek Cinsel İlişki Olsa Erken Boşalma Düzelir mi?

Cinsel ilişki için ön sevişme süresi ile düzeleceğine dair kanıt yoktur. Hatta uzayan ön sevişme süreleri içerisinde kişinin daha ilişkiye girmeden boşalma ihtimali daha da artabilir.

Erken Boşalıyorum Tedavi Süresi

Erken boşalma tedavisi için uygulanacak olan yönteme göre bu süre değişmektedir. Genellikle ilaçlar ile süre daha kısa sürede olmaktadır. Bununla birlikte cinsel terapiler uzun olsalar bile daha kalıcı tedavi sağlayabilmektedirler.

Boşalma Sırasında Ağrı, Erken Boşalma Sebebi Olabilir mi?

Boşalma sırasında ağrı genellikle genital yollarda bir enfeksiyona ya da prostat iltihabına bağlı olmaktadır. Dolayısıyla sonradan ortaya çıkan erken boşalmalarda beraberinde boşalma sırasında ağrı da varsa enfeksiyon yönünden dikkatli olunmaldır.

Dapoksetin Nedir?

Erken boşalma tedavisinden kullanılan ilaçlardan biridir. Diğer ilaçlardan farkı sadece cinsel ilişki öncesinde kullanılıyor olmasıdır. İlaç kısa sürede kanda pik seviyeye ulaşmakta ve yine saatler içerisinde vücudu terk etmektedir.

Erken Boşalmanın Tıpta Kullanılan Adı Nedir?

Tıpta genellikler erken boşalmayı tanımlamak için prematür ejekulasyon ya da ejeculatio precox tanımı kullanılmaktadır. Son yıllarda ejeculatio precox tabiri de terk edilmiştir.

Mastürbasyon Ne Demek? Erken Boşalmada Rolü Var mı?

Mastürbasyon elle ya da sürtünme yardımıyla boşalmak demektir. Erken boşalmadaki rolü tartışmalıdır. Halk arasında yaygın inanış olan fazla mastürbasyon yapma ile erken boşalma arasında bilimsel bir ilişki gösterilememiştir.

Buna karşın bazı tedavi seçenekleri içerisinde uygun şekilde mastürbasyonun kendisini de erken boşalma tedavisinde öneren hekimler bulunmaktadır.

Geç Boşalma da Erken Boşalma Gibi Bir Sorun Mudur?

Kişi kendi isteği ile boşalma süresini uzatmıyorsa ya da istediği halde boşalmakta güçlük yaşıyorsa ve bu durum kişiyi ve partnerini olumsuz olarak etkiliyorsa geç boşalma sorun olmuş demektir.

Mastürbasyonun Zararları Arasında Erken Boşalmayı da Sayabilir Miyiz?

Bunu doğrulayan tıbbi veri bulunmamaktadır. Bir başka deyişle yukarıda da bahsedildiği üzere fazla mastürbasyon yapma ile erken boşalma arasında herhangi bir tıbbi ilişki gösterilememiştir.

Kegel Egzersizi Erken Boşalma İçin Önerilir mi?

Kegel benzeri kasılma ve gevşeme egzersizleri erkeklerde erken boşalma tedavisinde kullanılmaktadır.

Erken Boşalma Sorununun Kadın Üzerinde Etkisi

Bununla ilgili çok sayıda yapılmış bilimsel çalışmanın ortak sonucu erken boşalma sorununun sadece erkeği değil asıl, en çok kadını olumsuz etkilediği yöndedir.

Çünkü erkekteki erken boşalma ile birlikte sıklıkla ereksiyon da kaybolmakta ve erkeğin partneri orgazma (doyuma) ulaşmadan ilişki sonlanmaktadır. Dolayısıyla kadın açısından tatmin edici bir cinsel birliktelik yaşanmamış olmaktadır.

Geç Boşalmak İçin Antidepresan İlaç Kullanılır mı?

Geç boşalmak için antidepresan ilaçlardan serotonin geri alım inhibitörleri kullanılmaktadır. Bu ilaçların daha çok yaptıkları yan etkiden istifade edilmeye çalışılmaktadır.

Erken Boşalma Nedenleri Arasında Cinsel İlişki Sıklığı Etkili mi?

Erken boşalma nedenleri arasında cinsel ilişki sıklığı belirgin derecede etkilidir. İlişkiye girilmeyen süre uzadıkça erken boşalma sorunu ile karşılaşma ihtimali de o kadar artar.

Kadınlarda Erken Boşalma Karşısında Oluşan Cinsel Sorunlar Nelerdir?

Erkekte var olan erken boşalmaya bağlı olarak çoğunlukla kadın partnerde orgazm olamama sık görülen cinsel problemlerdendir. Erken boşalma sorunu uzadıkça kadında giderek cinsel isteksizlik daha belirgin ve baskın olarak evlilik hayatına yansımaktadır.

Varikosel Erken Boşalma Yapar mı?

Varikosel ile erken boşalma arasında bir ilişki gösterilmemiştir. Varikosel daha çok testisleri ve testis fonksiyonlarını olumsuz etkileyen bir hastalıktır.

Kaynaklar :

 • Current and emerging therapies in prematureejaculation: Where we are coming from, where we are going. Martin C, Nolen H, Podolnick J, Wang R. Int J Urol. 2017 Jan;24(1):40-50.
 • Drug treatment options for prematureejaculation. Waldinger MD. Expert Opin Pharmacother. 2018 Jul;19(10):1077-1085.
 • PrematureEjaculation: Aetiology and Treatment Strategies. Gillman N, Gillman M. Med Sci (Basel). 2019 Oct 25;7(11):102.
 • PrematureEjaculation: From Physiology to Treatment. Pereira-Lourenço M, Brito DVE, Pereira BJ. J Family Reprod Health. 2019 Sep;13(3):120-131.
 • Management Options for PrematureEjaculation and Delayed Ejaculation in Men. Martin-Tuite P, Shindel AW. Sex Med Rev. 2020 Jul;8(3):473-485.
 • Current therapies for prematureejaculation. Gur S, Kadowitz PJ, Sikka SC. Drug Discov Today. 2016 Jul;21(7):1147-54.
 • Comprehensive review of the anatomy and physiology of male ejaculation: Prematureejaculation is not a disease. Puppo V, Puppo G. Clin Anat. 2016 Jan;29(1):111-9.
 • Prematureejaculation: challenging new and the old concepts. Kalejaiye O, Almekaty K, Blecher G, Minhas S. 2017 Dec 4;6:2084.
 • The drug treatment of prematureejaculation. Hisasue S. Transl Androl Urol. 2016 Aug;5(4):482-6.

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu