İdrar Kaçırma (İnkontinans) Tedavisi Ankara

İdrar kaçırma bireylerin yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Kadınlarda daha fazla görülmekle birlikte her iki cinsiyeti de etkilemektedir. Sık görülmesi yanı sıra bir o kadar da ihmal edilen bir sorundur.

Üroloji uzmanı tarafından yapılacak ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda çoğunlukla başarılı bir şekilde tedavisi mümkün hastalıktır.

Bu makalede daha çok sizlerden gelen sorular esas alınarak bilgilendirme amaçlı yalın bir dil ile tıbbi içerikler sunulmaktadır.

Bu yazıda yer almayan sorular ya da tüm merak ettiklerinizi web sayfamız üzerinden bize yazabilir ya da sitede yer alan cep telefonu numaralarından bizi arayarak ulaşabilirsiniz.

İdrar Kaçırma İnkontinans Nedir?

Tıbbi adı inkontinans olarak bilinmektedir.  Çocukluk çağında 6. yaştan itibaren idrar tutma sistemi gece ve gündüz aktif bir şekilde çalışmaktadır.  Bu yaştan sonra kişinin idrarını kontrol edememesi durumuna, idrar kaçırma ya da idrar inkontinansı denilmektedir.

İdrar Kaçırma Nedenleri Nelerdir?

 • Genetik faktörler

Bazı insanlarda genetik olarak idrar tutma sistemi problemlidir.  Burada temel sorun idrar tutmayı sağlayan kas yapılarının bütünlüğünün bozulması ya da bu kas yapılarını uyaran sinir sisteminin uygunsuz çalışması veya hiç çalışmamasına bağlı olarak idrar kaçırma görülmektedir.

 • Üriner enfeksiyonlar

İdrar yolu enfeksiyonları hem mesane hem de idrar tutmayı sağlayan sfinkter yapısı üzerine olumsuz etki eder.  Bu nedenle işeme alışkanlıkları değişir ve kişiler sık idrara çıkmaya ya da acil işeme hissi ile tuvalete koşturmaya başlarlar.

Bu duruma çoğu zaman idrar kaçırmada eşlik eder.

Bu hastalıkların başında da sistit gelmektedir. Sistit anında idrarda yanma, sızlama, sık idrara gitme ve ani acil işeme hissi oluşur. Çoğu zaman sistite beraberinde idrar kaçırma da eşlik eder.

 • Genital enfeksiyonlar

Kadınlarda özellikle vajinal enfeksiyonlarla birlikte sıklıkla üriner enfeksiyonlar da görülür. Bu nedenle ağrılı ve akıntılı durumlar neticesinde idrar yollarının etkilenmesine bağlı olarak idrar kaçırma görülebilir.

 • Üiner sistem taşları

Üriner sistemin herhangi bir yerinde görülen taşlar sıklıkla beraberinde enfeksiyonu getirir. Enfeksiyona bağlı olarak da idrar kaçırma görülebilir. Bu durumda taşın oluştuğu yer ve büyüklüğü önem taşır. Beraberinde eşlik eden enfeksiyonlar tedavi edilirken öte yandan asıl olarak taşın tedavisi yapılır. Bazı durumlarda da idrar kanalını tıkamak suretiyle farklı şekilde idrar kaçırmaya yol açabilir.

 • Sistemik hastalıklar

Bu hastalıkların başında diyabetes mellitus olarak da bilinen şeker hastalığı gelmektedir. Şeker hastalarında hem mesane fonksiyonları, hem de idrar tutmayı sağlayan sfinkter mekanizması bozulmaktadır. Buna bağlı olarak hastalarda gerek öksürme hapşırma sırasında ve gerekse de ani acil işeme hissi ile birlikte tuvalete yetişememeye bağlı olarak idrar kaçırma görülmektedir.

 • Obezite

Vücut kitle indeksinde ki artış organizmada pek çok hastalığı beraberinde getirmektedir. Kilo fazlalığı, kalp-damar hastalıkları ve kanser başta olmak üzere pek çok hastalık için risk faktörü olarak kabul edilmiştir. Obezite, pelvik taban kaslarını olumsuz etkileyerek idrar kaçırmaya yol açmaktadır.

 • Prostat büyümesi

Erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi ile idrar kaçırma arasında yakın ilişki saptanmıştır. Bu durum prostat büyümesine bağlı idrar tutma sisteminin olumsuz etkilenmesi ile ilişkilidir.

 • İdrar torbası sarkması

Kadınlarda idrar torbası sarkması sık görülen problemlerdendir. Özellikle giderek artan yaş ile birlikte organ sarkmaları daha fazla görülmektedir. Bu sarkmalar aynı zamanda pelvik taban kaslarının gevşekliğine bağlı olarak idrar tutma mekanizmasını da bozmaktadır.

 • Kronik kabızlık

Kronik kabızlık durumunda sürekli ıkınmaya bağlı olarak idrar tutmayı sağlayan kaslarda bozulma meydana gelmekte ve buna bağlı olarak idrar kaçırma oluşmaktadır.

 • Nörolojik hastalıklar

İnmeler, beyinde iskemiye (kanın az gitmesine bağlı olarak beyinde görülen beslenme bozukluğuna) yol açan hastalıklar, omurilik hastalıkları, mesane ve sfinkteri uyaran sinirleri tutan diyabetes mellitus, multipl skleroz gibi nörolojik hastalıkların tamamında idrar kaçırmalar aralıklı ya da sürekli olarak görülmektedir.

 • İlaçlar

Bazı grup ilaçlar idrar tutma sistemini kontrol eden sfinkteri gevşeterek, bazıları da mesane içindeki kasılma şiddetini artırarak idrar kaçırmaya yol açmaktadır.

 • Ameliyatlar

Prostat ameliyatları ve kadın-doğum ameliyatları başta olmak üzere pelvik bölgeye uygulanan cerrahiler sonrasında idrar kaçırma problemleri sık olarak gözlenmektedir.

 • Radyoterapi

Pelvik bölgeye uygulanan tüm radyoterapi işlemleri sonrasında idrar tutma mekanizması olumsuz etkilenerek idrar kaçırma görülmektedir.

 • Doğum travmaları

Zor doğumlar başta olmak üzere, sık doğum ve doğum travayında uzamanın idrar kaçırma için bir risk faktörü oluşturduğu bilinmektedir.

 • Fistüller

Bazı jinekolojik ya da ürolojik ameliyatlardan sonra mesane ile vajina arasında kadınlarda fistül adı verilen ikinci bir idrar akım yolu oluşmakta ve bu durum sürekli idrar kaçırma şeklinde klinik belirti vermektedir. Hiç kuru kalmayan ve sürekli olarak altını ıslatan ve devamlı ped kullanmak zorunda kalan kadınlarda akla gelmesi gereken önemli problemlerdendir.

 • Travmalar

Beyin travmaları, omurilik travmaları ve sfinkter olarak bilinen idrar tutmayı sağlayan anatomik yapının bütünlüğünü bozan travmalar sonrasında idrar kaçırma görülmektedir.

İdrar Kaçırma Çeşitleri Nelerdir?

 • Stres tipi idrar kaçırma: Öksürme, hapşırma, ıkınma, ayağa kalkma ve yürüme gibi rutin eylemler sırasında görülen kaçırmaya verilen isimdir. Burada esas önemli faktör karın içi basıncının artışıdır. Artan karın içi basıncını dengeleyecek tutma mekanizması bozulmuştur.
 • Sıkışma tipi idrar kaçırma: Ani, acil işeme hissi ile birlikte tuvalete yetişemeden görülen kaçılmaya verilen isimdir. Genellikle aşırı mesane uyarılması ile birlikte görülür.
 • Karışık tip idrar kaçırma: Stres ve sıkışma tipi idrar kaçırmanın her ikisinin birlikte görüldüğü kaçırma tipidir.
 • Dolup taşma tarzında idrar kaçırma: Özellikle mesane çıkım tıkanıklıklarında işeyememeye bağlı olarak aralıklı olarak idrar kaçırma görülür. Bu durum gerçek bir idrar kaçırmadan ziyade tıkanıklığın giderilememesine bağlı olarak ortaya çıkan bir kaçırmadır.
 • Sürekli tip idrar kaçırma: Gece-gündüz fark etmeksizin ve idrar sıkışma hissi olmaksızın sürekli görülen idrar kaçırma şeklidir.

Kadınlarda İdrar Kaçırma

Kadınlarda idrar kaçırma erkeklere göre daha sık görülmektedir. Bu durumun birden fazla sebebi bulunmaktadır:

 • İdrar kanalı kısalığı
 • Sık doğum
 • Zor doğum
 • Uzamış doğum
 • Mesane sarkması
 • Rahim sarkması

Barsak sarkması gibi etmenler kadınlarda daha fazla görüldüğü için idrar kaçırma da daha fazla görülür. Bunun yanı sıra:

 • Ağır kaldırma
 • Kronik öksürük
 • Kronik kabızlık
 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
 • Sistit
 • Vajinal enfeksiyonlar da ayrıca idrar kaçırma sıklığını artıran ya da tetikleyen faktörler olarak bilinmektedir.

İdrar Kaçırma Nasıl Teşhis Edilir?

İdrar Kaçırma

1. Ayrıntılı öykü almak önemlidir. Hastanın hangi tip idrar kaçırdığı, ne zamandan beri idrar kaçırdığı, ameliyatları, uygulanan tedavileri ile ilgili geniş bir anamnez bilgisi alınmaktadır.

2. Fizik muayene ile idrar kanalı ve kadın yolları ile ilgili ayrıntılı muayene yapılmaktadır. İdrar kanalı darlığı, sarkmalar ve diğer problemler anlaşılabilir.

3. Laboratuvar tetkikleri tanı doğrulamada kullanılabilir. Özellikle açlık kan şekeri ve böbrek fonksiyon testleri ile birlikte idrar tahlili genellikle tanı koymada yardımcı olmaktadır.

4. Radyolojik görüntüleme yöntemleri teşhiste kullanılmaktadır. Bu amaçla en sık ultrasonografi kullanılmaktadır.

5. Ürodinami özellikle idrar kaçırma tipinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Özellikle medikal tedaviye yanıt alınamayan ve cerrahi tedavi planlanan hastalarda mesane içi basınçlar ve idrar tutma basınç ölçümleri yapılmaktadır.

Erkeklerde İdrar Kaçırma

Erkeklerde idrar kaçırma kadınlara göre daha az sıklıkla görülmekle birlikte önemli sağlık problemlerinden biridir. Bireylerin yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. erkeklerde görülen idrar kaçırmalarının sık görülen sebeplerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

İdrar Kaçırma Tedavisi

Her şeyden önce idrar kaçırma tedavisinin temelini kaçırmaya yol açan sebebin ortadan kaldırılması olduğunu bilmek gerekir.  kaçırmaya sebep olabilecek faktörler ortadan kaldırıldığında idrar kaçırmada son bulacaktır. Bununla birlikte genel olarak idrar kaçırma tedavileri aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

 • Yaşam tarzı değişiklikleri
 • Beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi
 • Kabızlıkla mücadele
 • Şeker hastalığı kontrolü
 • Aşırı egzersizden kaçınma
 • Kronik öksürükle mücadele
 • Kilo verme
 • Düzenli beden eğitimi egzersizi
 • Alkol ve sigaradan uzak durma
 • İçecek alışkanlıklarının düzenlenmesi
 • Ağır iş yapma ve ağır yük kaldırmadan uzaklaşılması

 • Pelvik taban kas egzersizleri

Kegel egzersizleri olarak da bilinen bu egzersizler temelde kişinin idrar tutma sistemini sağlayan kasları güçlendirmeyi hedeflemektedir.

 • Medikal ilaçlarla yapılan tedaviler

Bu ilaçlar farklı şekillerde ve farklı mekanizmalar ile idrar tutmayı sağlamaktadır. İlaç tedavileri idrar kaçırma durumunun başlangıç dönemlerinde ve hafif derecelerinde daha fazla etkilidir.

 • Cerrahi tedaviler

Cerrahi işlemler daha çok sebebe yönelik olarak uygulanmaktadır. İdrar kaçırma çeşitlerinden hangisi varsa uygulanacak ameliyat da ona göre değişmektedir. Stres tip idrar kaçırmalarda askı ameliyatları yapılabilirken sıkışma tip idrar kaçırmalarda mesane içi ilaç enjeksiyon tedavileri gibi farklı teknikler gerekebilir.

İdrar Kaçırmaya Hangi İlaç İyi Gelir?

Stres tipi idrar kaçırma için sfinkter olarak bilinen idrar tutma mekanizmasını güçlendiren ilaçlar iyi gelirken, sıkışma tipi idrar kaçırmalarda uygulanan ilaçlar farklıdır. Bu tip idrar kaçırmalarda mesanede istemsiz kasılmaları baskılayan ve aynı zamanda sfinkteri güçlendiren ilaçlar daha fazla tercih edilmektedir.

Öksürürken İdrar Kaçırma

Öksürük solunum yollarının hastalıklarını göstermede önemli belirtilerden biridir. Akciğer ve solunum yollarını tutan kronik hastalıklar çoğunlukla öksürük semptomu verir. Bu hastalarda idrar kaçırma sık görülen problemlerdendir.

Öksürme sırasında Karın içi basınç ileri derecede arttığından bunu karşılayabilecek idrar tutma sistemi zayıf olduğu durumlarda idrar kaçırma meydana gelir. Bu tip idrar kaçırmalar ürolojide stres tipi idrar kaçırma olarak bilinmektedir.

Ayrıntılı bir fizik muayene ve tetkiklerle durum belirlenir.  Medikal ilaçlarla ya da cerrahi tedaviler ile idrar kontrolü sağlamak mümkündür.

Gece İdrar Kaçırma

Gece idrar kaçırma enürezis nokturna olarak bilinmektedir. Kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli sağlık sorunlarından birisidir.  çocukluk çağında daha sık görülmektedir.  Buna karşın çocukluk çağında görülen gece alt ıslatma sorunu Nadiren de olsa erişkin çağda da görülebilmektedir.

Başlangıçta var olan alt ıslatma durumunun erişkin yaşta da devamı şeklinde ortaya çıkabilir.  Bunun yanı sıra başlangıçta olmayıp daha sonradan gece idrar kaçırma durumları da görülebilir. Sonradan ortaya çıkan gece alt ıslatmalarında altta yatan sebep çok iyi araştırılmalıdır.

Nörolojik hastalıklar, geçirilen ameliyatlar, kullanılan ilaçlar ve daha pek çok sebep gece alt ıslatması için bir risk faktörü oluşturabilir. Ayrıntılı muayene ve değerlendirme gerekmektedir.

Hamilelikte İdrar Kaçırma

Hamilelikte idrar kaçırma azımsanmayacak derecede sık görülmektedir.  Bu dönemde görülen idrar kaçırmaların büyük bir bölümü idrar yolu enfeksiyonları ile yakından ilişkilidir.  Bununla birlikte daha önceden geçirilen cerrahiler, sezaryen ameliyatları, sık ve zor doğumlar, her biri hamilelikte idrar kaçırma için risk teşkil eder.

Beraberinde gebelik cesametinin artması ile birlikte mesane üzerine olan bası da idrar kaçırmayı tetikleyebilir. Bir üroloji uzmanı tarafından ayrıntılı olarak değerlendirme yapılarak sebep belirlenmesi gerekir. Yukarıda zikredilen faktörler ve diğer faktörler açısından bakılıp en uygun tedavi, sebebe göre planlanmalıdır.

İdrar Kaçırma İçin Kegel Egzersizleri

Bu egzersizler Kegel egzersizleri olarak bilinmektedir.  İdrar kaçırmada önemli olan faktörlerden birinin pelvik taban kaslarındaki zayıflama olduğu bilinmektedir. Bu kasları güçlendirmek idrar kaçırmayı önlemektedir. İdrar kaçırmanın özellikle başlangıç dönemlerinde ve hafif dereceli kaçırmalarda çok daha fazla etki göstermektedir.

İdrar kaçırmada hangi doktora gidilmeli?

İdrarla ilgili tüm sorunlarınız için Üroloji uzmanı ile görüşmeniz önerilir. Üroloji idrarın üretim noktası olan böbreklerden başlayıp, vücuttan atılana kadar geçtiği her organ ile ilgilenen temel bilim dalıdır.

Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma Tedavisi

Sıkışma tip idrar kaçırmada kaçırmayı tetikleyici faktörlerden uzaklaşmak önemlidir. Bu nedenle hastaların yaşam tarzı değişiklikleri dikkate alınmalıdır. Sıkışma tip idrar kaçırma kadında ya da erkekte idrar kanalı tıkanıklığına bağlı gelişmiş ise o tıkanıklığı cerrahi olarak gidermek gerekebilir.

Bununla birlikte mesanede istemsiz kasılmaları ortadan kaldıran ve sfinkteri güçlendiren antikolinerjik grubu ilaçlar genellikle etkili olmaktadır. Bu tedavilere iyi yanıt alınamayan durumlarda mesaneye sıkılan ilaç tedavileri de bulunmaktadır.

Erkeklerde Uykuda İdrar Kaçırma Nedenleri

 • Geçirilmiş ameliyatlar
 • Kullanılan ilaçlar
 • Şeker hastalığı
 • Nörolojik hastalıklar (Demans, Alzheimer gibi)
 • Tıkanıklık belirtileri olan iyi huylu prostat büyümesi
 • İnmeler sonrası
 • Genital bölge travmaları gibi pek çok sebebe bağlı olarak gelişebilir.

Prostat Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma Ne Kadar Sürer?

Bu süreyi belirleyen temelde 2 önemli unsur vardır:

 • İyi huylu prostat ameliyatları sonrası idrar kaçırma

Iyi huylu prostat ameliyatlarından sonra idrar kaçırma oldukça Nadir görülür. Bu durum tamamen yapılan ameliyatın şekline göre değişmektedir. Kapalı prostat ameliyatlarından sonra idrar kaçırma oranları çok daha düşüktür.

Iyi huylu prostat ameliyatları içerisinde açık yapılanlar günümüzde giderek azalmıştır. Iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle yapılan açık ve kapalı ameliyatlar birbirleri ile mukayese edildiğinde açık ameliyatlarda bu oran nispeten daha fazladır.

 • Prostat kanseri ameliyatları sonrası idrar kaçırma

Prostat kanseri ameliyatları sonrası idrar kaçırma Eskiden çok daha sık görülmekte idi. Günümüzde bu oran giderek azalmıştır. Özellikle prostat anatomisinin iyi anlaşılması, cerrahi tekniklerin gelişmesi ve teknolojide olan ilerlemeler bu azalmanın öncülüğünü gerçekleştirmiştir. Bugün için prostat kanseri nedeniyle robotik cerrahi ile tedavi yapılan hastalarda idrar kaçırma sorunu oldukça azalmıştır.

Çocuklarda İdrar Kaçırma Kaç Yaşına Kadar Normaldir?

Çocuklarda gündüz idrar kontrolü Yaklaşık 3 yaşına kadar gece idrar kontrolü ise yaklaşık 6 yaşına kadar normal olarak sağlanmaktadır. Ancak bu durum kesin kural değildir. Çocuktan çocuğa göre farklılık göstermesine yol açabilecek pek çok sebep bulunmaktadır.

Doğumdan Sonra İdrar Kaçırma

Hamilelikte idrar kaçırma sorunu görülebileceği gibi doğumdan sonra idrar kaçırma da görülebilmektedir.  Sık ve zor doğum,  vajinal doğum, uzamış travay, bebek kilo fazlalığı, annede bulunan obezite doğum sonrası idrar kaçırmalar için bir risk teşkil etmektedir.

Sezaryen sonrası bazı hastalarda da idrar kontrolü sağlamada gecikme yaşanabilmektedir. Sorunun çözümü için ayrıntılı değerlendirilmek üzere bir üroloji uzmanı ile görüşmeniz önerilir.

Hapşırırken İdrar Kaçırma

Hapşırırken idrar kaçırma Karın içi basınç artışına bağlı olarak oluşmaktadır. Bu nedenle bu tip idrar kaçırmalar stres tipi idrar kaçırma olarak isimlendirilmektedir. Burada temel sorun artan karın içi basıncını yeterince karşılayacak sfinkterik tutma mekanizmasının azalmasıdır.

İdrar Kaçırmaya Ne İyi Gelir?

Düzenli beden eğitimi egzersizi, alkol ve sigaradan uzak durma, obeziteden kaçınma, kronik hastalıkların tedavi edilmesi, öksürük ve kabızlığın önlenmesi ve ilaçların düzenlenmesi gibi basit önlemler idrar kaçırmaya iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra Kegel egzersizleri uygulaması idrar kaçırmayı önemli ölçüde azaltmaktadır.

İdrar Kaçırma Ameliyatı Fiyatları Ankara

İdrar kaçırma ameliyatı fiyatı Ankara içinde yapılan merkezler arasında farklılık göstermekle birlikte yaklaşık olarak birbirlerine benzerdir.

Biz Ankara Çukurambar bölgesi Ankara Ticaret Merkezi Plazası (ATM Plaza), B Blok, 19. Kat, 88 numarada hastalarımızı değerlendiriyoruz. Muayene ve tetkiklerini tamamladıktan sonra ameliyat gereken hastaların cerrahi işlemlerini, anlaşmalı olduğumuz hastanelerden birinde gerçekleştiriyoruz.

Tüm uygulama detayları için 0533-7256280 numaralı telefondan bize ulaşmanız yeterlidir. Arkadaşlarımız randevu konusunda en kısa süre içerisinde sizlere yardımcı olacaktır.

Çocuklarda İdrar Kaçırma

Çocuklarda idrar kaçırma daha özellikli bir konudur. Gece kaçırmaları genellikle yaşam kalitesini olumsuz etkileyen durumlardan biridir. Gece kaçırmalarına gündüz kaçırmalarının eşlik edip etmediği, kabızlık durumu, doğuştan var olan ürogenital hastalıklar, anne ve babanın tutum ve davranışları, çocuğun psikolojik gelişim süresi detaylı bir şekilde bilinmelidir. Bu şekilde tam bir sebep saptandıktan sonra tedavi süreci başlatılmalıdır.

Sonda Takılıyken İdrar Kaçırma

Bu durum da hastalar tarafından sık şikayet konusu olarak gelmektedir. Bu durumda ilk olarak sondanın doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek gerekir.

Bunun anlamanın en basit yolu idrar torbasına akan idrar miktarını kontrol etmektir. Düzenli olarak idrar akışı varsa çoğunlukla sonda yerinde demektir. İdrar gelişi azaldı ise sonda yerinden çıkmış olabilir ve buna bağlı idrar kaçırma görülebilir.

İkinci olarak bilinmesi gereken ise sondanın normalde bulunması gereken yer olan mesane içinde olduğu halde görülen idrar kaçırmalarının önemli bölümünün fizyolojik olarak oluştuğudur. Normalde her sondanın ucunda düşmesini önlemek için serum sıvısı ile şişirilen balon bulunmaktadır.

Bu balon o mesane için, o vücut için ve o insan için yabancı bir cisimdir. Vücut bunu yabancı cisim olarak algılar. Mesane bu nedenle içindeki bu yabancı cismi dışarı atmak için aralıklı olarak kasılmalar gösterir. Bu kasılmalar sırasında idrar kaçırma görülür.

Konu özel ve hassas aynı zamanda önemli bir konudur. Şayet böyle bir durumla karşılaşırsanız sondayı size takan hekimle mutlaka görüşünüz ve ona danışmadan herhangi bir işlem yapmayınız.

Bel Fıtığı İdrar Kaçırma

Bel fıtığının kendisi bizzat mesane ve sfinkter denilen idrar tutma mekanizmasına giden sinirlere bası yaparak idrar kaçırma yapabilir. Kimi zaman da bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan hastalarda cerrahi işlem sonrası idrar kaçırma görülebilir.

Her ikisi de önemli ve yaşam kalitesini ciddi derecede olumsuz etkileyen bir durumdur. Her iki durumda da mutlaka bir üroloji uzmanı hekimi ile görüşülmelidir.

Ani İdrar Kaçırma

Tıptaki adı urge inkontinanstır. Tüm olgularda acil işeme hissi ile birliktedir. Kişi idrarının acil olarak geldiğini (urgency) hisseder. Ancak tuvalete yetişemeden kaçırma gözlenir. Çoğu zaman mesane içerisindeki istemsiz kasılmaların başlaması ile birliktedir.

Tanısında ürodinami yardımcıdır. Tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri, ağızdan alınan ilaçlarla medikal tedavi ve mesane içi enjeksiyonlar gibi pek çok tedavi başarı ile uygulanmaktadır. Bu semptomla başvuran hastalarda sebep belirlenmesi de ayrıca önem arz etmektedir.

İdrar Kaçırma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

İdrar kaçırma ameliyatı karından ya da vajinal yolla yapılmaktadır. Ameliyatın temel prensibi üretra denilen idrar kanalına destek sağlamak ve böylelikle üretral direnci artırarak idrar kaçırmanın önüne geçmektir. Bu amaçla sentetik meshler ya da otolog greftler kullanılabilmektedir.

Sonda Çıkınca İdrar Kaçırma Olur Mu?

Ruhsat ameliyatlarından sonra erken dönemde sondanın ilk kırıldığı zamanlarda az da olsa bir miktar idrar kaçırma durumu olabilir. Devam etmesi durumunda mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekir

Açık Prostat Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma

Açık prostat ameliyatı sonrası idrar kaçırma nadir de olsa görülebilmektedir. bunların büyük bir bölümü ameliyattan sonraki erken dönemde iyileşmektedir. Çok daha az olan bir bölümünde ise ameliyat sonrasında idrar kaçırma kalıcı hale gelmektedir.

Her iki durumda da ameliyat sonrası kaçırma bulunması halinde doktorunuza erken dönemde bilgi vermeniz gerekmektedir. Yapılabilecek bir takım ilaç ve egzersizler ile idrar kaçırma kontrol altına alınabilmektedir.

Cinsel İlişki Sırasında İdrar Kaçırma

Kadınlarda cinsel ilişki sırasında idrar kaçırma azımsanmayacak derecede bir sıklıkla görülmektedir. Bazı kadınlarda cinsel birlikteliğin hemen başlangıcında, penis girişi sırasında kaçırma olabiliyor iken bazı kadınlarda da sadece boşalma (orgazm) sırasında kaçırma görülmektedir. Her iki durum birbirinden tamamen farklıdır. Dolayısıyla tedavileri de ayrıdır.

Cinsel birliktelik sırasında idrar kaçırması olan kadınlar mutlaka bir üroloji uzmanı tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.

Cinsel İlişkiden Sonra İdrar Kaçırma

Tekrarlayan enfeksiyonlar, organ sarkmaları ya da pelvik taban kaslarında yetersizliğe bağlı olarak gelişebilir. Ayrıntılı öykü alma ve fizik muayene ile durumun üroloji uzmanı tarafından aydınlatılması esastır.

İdrar Kaçırma İlaçlarının Yan Etkileri

 • Ağız kuruluğu
 • Kabızlık
 • Erkeklerde idrar tıkanıklığı, zor işeme
 • Görme bulanıklığı
 • İleus
 • Deliriyum en sık gözlemlenen yan etkilerdendir.

Prostat Kanseri Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma Ne Kadar Sürer?

Prostat kanseri ameliyatı sonrası idrar kaçırma artan tecrübe ve anatomik bilgi nedeniyle giderek azalmıştır. Bununla birlikte ameliyatı takiben sondayı çektikten sonra hastalarda az da olsa idrar kaçırma görülebilmektedir.

Bu durum yaklaşık olarak 3-6 ay süreyle devam etmektedir. Bu süre içerisinde iyileşmeyen idrar kaçırma şikayeti için mutlaka ameliyatı yapan doktor ile görüşmeniz gerekir.

Robotik Prostat Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma Ne Kadar Sürer?

Robotik prostat ameliyatı sonrası idrar kaçırma giderek azalmıştır burada önemli olan faktörler prostatın büyüklüğü, daha önceden geçirdiği prostat cerrahisi, prostat kanserinin evresi ve yayılım derecesi, bir de cerrahın tecrübesidir. Tüm bu faktörler idrar kaçırma olasılığının süresini belirler. Çoğunlukla 3-6 ay içerisinde idrar kaçırma giderek azalır.

Soğukta İdrar Kaçırma

Soğuk havalarda mesane kasılmaları tetiklenerek çoğunlukla idrar kaçırma meydana gelmektedir. Beraberinde İdrar yolu enfeksiyonunun bulunup bulunmadığı önemlidir.  Tedavi kesin olarak belirlenen sebebe göre düzenlenir.

İdrar Kaçırma Psikolojik Mi?

İdrar kaçırma çoğu zaman organik sebeplere bağlı olarak meydana gelir. Yani fizyolojide meydana gelen patolojik durumlar sonucu ortaya çıkar. Tüm bu organik faktörler ekarte edildikten sonra hiçbir sebep saptanamaz ise o durumda psikolojik olabileceği yönünde şüphelenilir.

Rahim Ameliyatı ve Sezaryen Sonrası İdrar Kaçırma

Normalde oluşması beklenen bir durum değildir. Bununla birlikte ameliyat sonrası anatomik yapı değişikliği ya da üretral bütünlüğün etkilenmiş olmasına bağlı olarak meydana gelebilir. Bu durumda üroloji uzmanı tarafından ayrıca ayrıntılı olarak değerlendirmek gerekir.

Sonuç

 • İdrar kaçırma sık görülen bir problemdir.
 • Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülmektedir.
 • Bireyin yaşam kalitesini ve özgüven hissini ciddi derecede olumsuz etkilemektedir.
 • İdrar kaçırmada çoğunlukla altta yatan bir sebep bulunmaktadır.
 • Bazı hastalıklar ve ameliyatlar idrar kaçırma ile ilişkilidir.
 • İlaçlarla ya da cerrahi yolla tedavi edilebilir.
 • Pelvik taban kaslarını güçlendirmek kaçırmayı önlemede önemlidir.

Kaynaklar :

 • UrinaryIncontinence in Women: A Review. Lukacz ES, Santiago-Lastra Y, Albo ME, Brubaker L. 2017 Oct 24;318(16):1592-1604.
 • Classification of stressurinary incontinence. Kalejaiye O, Vij M, Drake MJ. World J Urol. 2015 Sep;33(9):1215-20.
 • Management of female stressurinary incontinence: A care pathway and update. Capobianco G, Madonia M, Morelli S, Dessole F, De Vita D, Cherchi PL, Dessole S. 2018 Mar;109:32-38.
 • Regenerative Medicine Therapies for StressUrinary Incontinence. Williams JK, Dean A, Badlani G, Andersson KE. J Urol. 2016 Dec;196(6):1619-1626.
 • The management of mixed urinaryincontinence in women. Welk B, Baverstock RJ. Can Urol Assoc J. 2017 Jun;11(6Suppl2):S121-S124.
 • New treatments for incontinence. MacLachlan LS, Rovner ES. Adv Chronic Kidney Dis. 2015 Jul;22(4):279-88.

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu