Penis Kırılması Tedavisi Ankara

Penis kırılması (penil fraktür) nadir görülen ürolojik acillerden biridir.  Penise ani travma olması ya da erekte haldeki (sertleşmiş durumdaki) penisin yana doğru hızlı şekilde kıvrılması sonucu tunika albugineanın (penisi çevreleyen kılıfın) yırtılmasıyla penis kırılması gelişir.

Tunika albuginea; penisin sertleşme sırasında uzaması ve genişlemesini sağlayan, deri altında yer alan kılıf şeklinde corpus cavernozumları (penisi oluşturan iki adet silindirleri) sarmalayan bir yapıdır.

Bazen tunika albuginea yanı sıra, sertleşmeden sorumlu olan corpos cavernozumlarda da yırtılma olabilir. Yaklaşık %20 vakada ise idrar kanalında da yaralanma görülmektektedir.

Penis Kırılması Sıklığı

Yeteri kadar bildirimi olmaması nedeniyle kesin olarak bilinmemektedir. Dünyadaki görülme sıklığı ülkeler arası farklılık göstermektedir. Özellikle Ortadoğu ve İran’da daha sık olarak görüldüğü bildirilmektedir.

Penis kırılmasına neden olan eylemin çoğu hastada utanma duygusuna yol açması, özellikle evlilik dışı cinsel ilişki sırasında yaşanması ya da sosyokültürel tabular nedeniyle tedavi için hastanın doktora başvurmamasına ya da geç başvurmasına sebep olmaktadır.

Penil fraktürün yaklaşık yarıya yakını cinsel ilişki kaynaklı travmalar nedeniyle oluşmaktadır. Özellikle kadının üstte olduğu pozisyonlar en sık bildirilen cinsel ilişki kaynaklı yaralanma nedenidir. Ortadoğu ülkelerinde ise en sık neden, penis kıtlatma denilen Taqaandan manevrasıdır.

Penis kırılmas hemen üroloji uzmanına gidilmesi gereken acil bir durumdur. Vakit kaybetmeden hastaneye gidilmesi şart olup, çoğunlukla cerrahi müdahale gerekli olabilmektedir. Sıklıkla penis kırılması tanısı için fizik muayene yeterli olurken, bazı durumlada ultrasonografi ya da MR görüntüleme gerekli olabilmektedir. Tedavide zaman kaybedilmemesi cinsel ve işeme fonksiyonlarında kalıcı hasarın önlenmesini sağlar.

Penis Anatomisi Nasıldır?

Penis Anatomisi Nasıldır?

Penis; penis kökü, penis gövdesi ve penis başı olmak üzere üç kısımdan oluşur.

 • Penis kökü pubik kemik üzerinde olup, penis erekte iken dengeli olarak kalabilmesini sağlar.
 • Penis gövdesi penisin büyük çoğunluğunu oluşturur. Penis gövdesinde iki adet kavernöz sinüs ve onları çevreleyen kavernöz spongioz tabaka bulunur. Kavernöz sinüsler silindirik şeklinde organlar olup ereksiyon sırasında kan ile dolarak sertleşmenin gerçekleşmesini sağlarlar. Üretra yani idrar kanalı ise korpus spongiozumu çaprazlayarak penis dış açıklığına uzanır.
 • Glans penis (penis başı) corpus spongiozumun en uç uzantısıdır. Sünnet olmamış erkeklerde penis başı, gevşek olan sünnet derisi tarafından kapatılır.

Penil Kırılması (Fraktür) Sebepleri

 • Cinsel ilişki sırasında(%46); Sıklıkla cinsel birliktelik sırasında penisin vajinadan çıkıp symphyzis pubis kemik yapıya çarpması nedeniyle ya da kadının üstte olduğu pozisyonda görülür.
 • Penise zorlu fleksiyon yaptırılması (Taqaandan manevrası denilen Ortadoğuda sık görülen penis kıtlatma, %21)
 • Mastürbasyon (%18)
 • Yuvarlanma hareketi (%8.2)
 • Travma

Penis Kırılması (Penil Fraktür) Belirtileri Nelerdir?

 • Penis kırılması sırasında hastaların parmak şıklatma ya da patlama sesine benzer ses duyması
 • Ani sertleşme kaybı olması
 • Yaralanma sonrası başlayan şiddetli ağrı
 • Yaralanmanın olduğu bölgede renk değişimi olması, kızarıklık, morarma
 • Penisten kanama olması
 • İşemede zorluk

Penis Kırılması Tanısı Nasıl Konulur?

Sıklıkla tanı koyulması için hastaların kırılma anının nasıl olduğunu anlatması ve belirtilerini söylemesi ile yeterli olabilmektedir. Cinsel ilişki sırasında penisin vajina dışına çıkıp, sert bir bölgeye hızlı şekilde çarpması; bu sırada ani ağrı, sertleşme kaybı olması tanı için yeterlidir. Kadının üstte olduğu ve ilişki sırasında yaptığı zorlanma hareketinin anamnezde varlığı da tanıyı destekler.

Bazen kavernöz sinüsteki yaralanmanın tespiti için ileri inceleme gerekebilir. Penis ultrasonografisi, penis kavernografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) görüntülemede kullanılan yöntemlerdir.

Özellikle MR görüntülemesi ile penisin anatomik görüntülenmesi çok iyi yapılabilir, penis kırılması tanısı çok yüksek başarı oranlarıyla koyulabilir. Eğer hastada üretral yaralanma düşünülüyorsa retrograd üretrografi yapılabilir.

Penil Kırılması (Penis Fraktür) Tedavisi

Tedavide başarı oranını belirleyen en önemli unsur hastanın doktora başvurma süresidir. Bu süre tedavi sonrası gidişatı belirlemede oldukça önemlidir. Kırılma hadisesinin başlangıcını çoğunlukla hastalar çok iyi bildikleri halde doktora başvurmakta gecikmektedirler. Ayıp, utanma, sıkılma ve çekinme gibi duygular hastaların doktora erken dönemde ulaşmasını geciktirmektedir.

Penil fraktür şüphesi varsa en kısa süre içerisinde mutlaka bir üroloji uzmanına ulaşmanız önemlidir. Daha sonradan sertleşme kapasitesinizin bozulmaması ve işeme fonksiyonunuzun etkilenmemesi için bu süre önem arz etmektedir.

Muayene ve değerlendirmeler sonrasında fraktür yani kırılma tanısı doğrulandıktan sonra üroloji uzmanı duruma göre karar verecektir. Çok hafif dereceli kırılmalarda takip bir tedavi seçeneği olabilirken ileri düzey kırılmalarda mutlaka cerrahi girişim yapılmalıdır.

Özellikle penisten kan gelmesinin de eşlik ettiği (üretral yaralanma) durumlarında cerrahi onarım yapılarak hem penis hem de idrar kanalı ameliyat ile eski haline gelecek şekilde onarılmaktadır.

Penil Fraktür Ameliyat Dışı Tedavisi

Penil Fraktür Ameliyat Dışı Tedavisi

Erken dönemde başvuran hastalarda ameliyat dışında uygulanabilecek bazı tedaviler mevcuttur. Bunlar ameliyata kadar geçen bekleme süresi içerisinde de çoğu zaman uygulanmaktadır.

 • Yırtık belirgin olan hastalar uygun antibiyotik
 • Soğuk kompres uygulaması
 • Baskılı sargı
 • Antiinflamatuar tedavi
 • Sıvı replasman tedavisi

Penis Kırılması Tedavisi Ankara İlinde Yapıyor Musunuz?

Kliniğimize başvuran hastalarda öncelikle muayene ve değerlendirme yapılmaktadır. Ankara Çukurambar bölgesinde bulunan ATM (Ankara Ticaret Merkezi) Plazasındaki yerimizde tanı kesinleştikten sonra en uygun tedavi seçeneği hastalarımızla paylaşılmaktadır. Tüm tedavi süreci en uygun gizlilik ve mahremiyet kuralları içerisinde başarı ile tamamlanmaktadır.

Penil Fraktür İyileşme Süresi

Penis kırılması olduktan sonra ister izlem tercih edilmiş olsun, ister cerrahi tedavi seçeneği uygulanmış olsun ortalama 4-6 hafta içerisinde peniste iyileşme olması beklenmektedir.

Penil Fraktür Ameliyatı Aşamaları

 • Önce cerrahi olarak saha uygun görülecek şekilde kesilerek açılır.
 • Yırtılmaya bağlı cilt altında biriken kanama, hematom boşaltılır.
 • Tunika albugineadaki yırtık sahası belirlenir.
 • Yırtık olan bölge uygun cerrahi dikiş materyalleri ile kapatılır.
 • Varsa üretral yaralanma bölgesi tamir edilir.

Penil Fraktür Ameliyatı Sırasında Kesi Nereden Yapılır?

Ameliyat sırasında 3 farklı tip kesi uygulanmaktadır:

 1. Direk yırtık olduğu belirlenen bölge üzerine yapılan kesi
 2. Sünnet derisi çevresi boyunca uygulanan ve daha sonra da penis cildinin tamamen soyulup hem yırtık alanının hem de idrar kanalı olan üretranın boydan boya net olarak ortaya konulduğu kesi
 3. İngiunal ya da skrotal kesi

Ameliyat sırasında kime, hangi tip kesi uygulanacağına üroloji doktoru karar verecektir. Cerrahın bilgi ve tecrübesine göre seçeceği en uygun kesi hastaya uygulanacaktır.

Penil Fraktür Ameliyatı Sonrasında İstenilen Hedefler

 • Yırtılan bölgenin onarılarak eski haline kavuşturulması
 • Kanamanın durdurulması
 • Hematomun boşaltılması
 • Sertleşme sorununun yaşanmaması
 • Peniste eğrilik oluşmaması
 • Penis boyunun kısalmadan eski halini muhafaza etmesi
 • Normal işemenin sürdürülmesi

Penil Fraktür Ameliyatı Sonrası Sertleşme Yerine Gelir Mi?

Erken dönemde üroloji uzmanına başvuran ve cerrahi olarak onarılan hastalarda ameliyat sonrasında çoğunlukla sertleşmede herhangi bir sorun oluşmamaktadır.

Penil fraktür onarımı nedir?

Ameliyat ile penisin cildinin açılması, penisi çevreleyen tunika albuginea üzerindeki yırtık olan bölgenin tespit edilmesi ve daha sonra bu yırtığın özel cerrahi dikiş materyalleri ile kapatılması işlemine penil fraktür onarımı adı verilmektedir. 

Penis kırılmsaı onarımı sonrası kaç gün hastanede kalırım?

Penil fraktür onarımı sonrası genellikle aynı gün ya da ertesi gün hastalar şifa ile hastaneden taburcu olmaktadır.

Penis Kırılması Sonrası Oluşabilecek Sorunlar

 • Üretral yaralanma bölgesi ile ilgili sorunlar
 • Penis apsesi
 • Yırtık olan ya da yırtığın onarıldığı alanda ele gelen sertlik
 • Peniste eğrilik (penil kurvatur)
 • Ereksiyon sırasında ağrı
 • Cinsel ilişki sırasında zorlanma ve ağrı
 • Sertleşme sorunu
 • Penis dokusu ile idrar kanalı arasında fistül
 • Arteriovenöz fistü

Penis Kırılması Sırasında Üretra Yaralanması Olduğunda Sonda Kaç Gün Takılı Kalır?

Penil fraktür sırasında üretra yaralanmaları görülebilmektedir. Ameliyat sırasında üretra üzerindeki yaralanan bölge görüldükten sonra uygun dikiş materyalleri ile onarılmaktadır.

Daha sonra bu bölgenin idrarla temasını önlemek ve iyileşmesini hızlandırmak amacı ile hastalara sonda takılmaktadır. Genellikle iyileşme süresi 2 ya da 3 hafta içinde tamamlandığından sondayı da ortalama bu kadar bir süre sonra çıkarmak uygun olacaktır.

Ameliyat Sonrası Kaç Gün Antibiyotik Kullanmak Gereklidir?

Ameliyat sonrası 3-7 günlük bir antibiyotik kullanımı yara enfeksiyonları gelişimini önlemek açısından önemlidir. 

Kaynaklar

 • Penile Fracture: Report of Eight Cases and Review of Literatures Reported in China Xuelu Zhou and Shangjun Zhou, International Journal of Critical Care and Emergency Medicine, DOI: 10.23937/2474-3674/1510043
 • Penile Fracture and Trauma, Richard A Santucci, MD, FACS, medscape.com
 • Erectile dysfunction and penilerehabilitation after pelvic fracture: a systematic review and meta-analysis. Schmid FA, Held U, Eberli D, Pape HC, Halvachizadeh S.BMJ Open. 2021 May 28;11(5):e045117. doi: 10.1136/bmjopen-2020-045117.PMID: 34049910
 • Current Management of PenileFracture: An Up-to-Date Systematic Review. Falcone M, Garaffa G, Castiglione F, Ralph DJ.Sex Med Rev. 2018 Apr;6(2):253-260. doi: 10.1016/j.sxmr.2017.07.009. Epub 2017 Sep 2.PMID: 28874325
 • Sex-related penilefracture with complete urethral rupture: A case report and review of the literature. Garofalo M, Bianchi L, Gentile G, Borghesi M, Vagnoni V, Dababneh H, Schiavina R, Franceschelli A, Romagnoli D, Colombo F, Corcioni B, Golfieri R, Brunocilla E.Arch Ital Urol Androl. 2015 Sep 30;87(3):260-1. doi: 10.4081/aiua.2015.3.260.PMID: 26428656
 • Can it wait? A systematic review of immediate vs. delayed surgical repair of penilefractures. Wong NC, Dason S, Bansal RK, Davies TO, Braga LH.Can Urol Assoc J. 2017 Jan-Feb;11(1-2):53-60. doi: 10.5489/cuaj.4032.PMID: 28443146
 • Management of male pelvic fracture urethral injuries: Review and current topics. Horiguchi A.Int J Urol. 2019 Jun;26(6):596-607. doi: 10.1111/iju.13947. Epub 2019 Mar 20.
 • Penile fracture: surgical repair and late effects on erectile function. Ateyah A, Mostafa T, Nasser TA, Shaeer O, Hadi AA, Al-Gabbar MA.J Sex Med. 2008 Jun;5(6):1496-502. doi: 10.1111/j.1743-6109.2007.00769.
 • Penile fracture with isolated corpus spongiosum injury. Cerone JS, Agarwal P, McAchran S, Seftel A.Int J Impot Res. 2006 Mar-Apr;18(2):218-20. doi: 10.1038/sj.ijir.3901389.
 • Fracture of the penis. Kamil N, Hisham AN, Abdullah M, Khairullah A.Med J Malaysia. 1993 Sep;48(3):373-6.

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu