Varikosel Ameliyatı Ankara

Varikosel hastalığı toplumda oldukça sık görülen problemlerden birisi olup, erkek kısırlığı olan hastalarda da sık karşılaşılan önemli bir hastalıktır. Tedavi olarak sıklıkla varikosel ameliyatı uygulanmaktadır.

İçindekiler

Varikosel Nedir?

Varikosel testislerdeki (yumurtalardaki) kirli kan taşıyan damarlarda anormal genişleme, varis durumu saptanmasıdır.

Bilateral Varikosel Nedir?

Bilateral varikosel, testislerin her ikisinde de ortaya çıkan venöz genişleme ve kanın geri akışının artmasıyla karakterize edilen bir durumdur. Bu, her iki testiste de genişlemiş damarların bulunduğu anlamına gelir. Genellikle varikosel, sol testiste daha sık görülür, ancak bilateral varikosel durumunda her iki testiste de bu durum gelişmiştir.

Varikosel Neden Önemli?

 • Etkilediği tarafta bulunan testisin büyümesini ve gelişmesini durdurmaktadır.
 • Ağrı ve rahatsızlık hissi vermektedir.
 • Çocuk sahibi olmayı engellemektedir

Varikosel Neden Olur?

 1. Genetik yatkınlık: Ailesel bir öyküye sahip olan bireylerde varikosel gelişme riski artabilir.
 2. Ven (kirli kan taşıyan damar) yetmezliği: Testislerdeki damarlar, kanın kalbe doğru akmasına yardımcı olan kapakçıklara sahiptir. Bu kapakçıkların işlev bozukluğu, kanın geriye doğru akmasına ve damarlarda genişlemeye neden olabilir.
 3. Gelişimsel Sorunlar: Varikosel, genellikle ergenlik döneminde veya genç erişkinlikte belirgin hale gelir. Bu, testis damarlarının büyümesi ve genişlemesi sırasında ortaya çıkabilir.
 4. Karın içindeki anormallikler: Karın içindeki büyük damarlardaki (renal ven ve vena cava) anormallikler de varikosel gelişimine katkıda bulunabilir.

Varikosel Belirtileri

Çocukluk çağı ve adolesan dönemde en sık ağrı şikayeti ile başvurulmaktadır. Genç erişkinlerde ağrı ve kozmetik sebepler başvuru nedeni olabilmektedir. Bununla birlikte varikosele özgü bir belirti bulunmamaktadır.

Daha çok çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin araştırılmaları sırasında doktor tarafından teşhis konulmaktadır.

Varikosel Ağrısı

Varikosel ağrı yapabilen bir hastalık olmakla birlikte bu ağrı her bireyde farklılık gösterebilir. Bazı erkeklerde ağrı şiddetli olabilirken, diğerlerinde hafif veya hemen hemen hiç olmayabilir. Ağrı, genellikle skrotum (torbada) veya testis bölgesinde hissedilir. Varikosel ağrısıyla ilgili bazı sık görülen özellikler:

 1. Ağrı özelliği: Varikosel ağrısı genellikle ağrılı veya rahatsız edici bir hissiyat olarak tanımlanır. Düz bir ağrı veya basınç hissi olarak tarif edilebilir. Gerilme ya da çekilme tarzında bir ağrı yapmaktadır.
 2. Ağrı yeri: Ağrı genellikle sol testis bölgesinde yumurta üzerinde hissedilir. Bilateral varikosel durumunda, ağrı her iki testiste de hissedilebilir.
 3. Ağrı zamanlaması: Ağrı genellikle ayakta veya uzun süre ayakta durduktan sonra, egzersiz yapıldıktan sonra veya günün ilerleyen saatlerinde artabilir. Yatmak veya dinlenmek genellikle ağrıyı hafifletebilir.
 4. Ağrıda Dalgalanma: Ağrı, genellikle varikosel olan damarların genişlemesine bağlı olarak kanın geri akışının arttığı durumlarda artar. Bu nedenle, ağrı bazen daha belirgin olabilir.

Varikosel Tanısı

Hasta ayakta iken elle yapılan fizik muayene tanı koydurucudur. Tanıyı desteklemek ya da testiste ilave başka patolojileri saptamak amacı ile Skrotal Doppler Ultrasonografi de yapılmakla birlikte varikoselde asıl olan elle yapılan fizik muayene bulgusudur.

Varikosel Dereceleri

Varikosel kabaca 3 derece (grade) başlığı altında sınıflandırılmıştır. Bunların yanı sıra bir dördüncü olarak da başka bir tanım bulunmaktadır.

 • Subklinik Varikosel

Hasta ayakta iken el yardımlı yapılan muayenede çıplak gözle damarlarda genişleme olmadığı gibi kuvvetli ıkınma ve öksürtmeye rağmen herhangi bir damar genişlemesi durumu da saptanamaz.

Buna karşın araştırma sırasında yapılan skrotum için renkli Doppler ultrasonografide damar çapı 3 mm üzerine saptanarak varikosel olarak isimlendirildiği durum subklinik varikosel olarak bilinmektedir.

 • Grade 1 Varikosel (Birinci Derece Varikosel)

Ayakta yapılan el yardımlı muayene sırasında varikosel saptanmaz ancak hasta kuvvetli ıkındırıldığı, öksürtüldüğü zaman elle damar genişlemesi ve akımın belirgin olduğu varikoselin saptandığı durumdur.

 • Grade 2 Varikosel (İkinci Derece Varikosel)

Ayakta gözle hafif derecede olmakla birlikte kuvvetli ıkındırma ve öksürtme ile el yardımlı muayenede damarların daha da belirgin olarak saptandığı durumdur.

 • 3. Derece (Grade 3)

Ayakta muayene sırasında hastaya ıkınma ya da öksürtme yapmaksızın damarların aşikar olarak göründüğü durumdur. Bu durum  kimi zaman o kadar ileri derecededir ki damarlar bir yumak halini almış ve kozmetik açıdan da kötü görünüm almış olabilir.

Varikosel Zararları

Testislerde küçülme, yapısında bozulma ve fonksiyonlarında azalma yapar. Buna bağlı olarak da sperm parametrelerinde bozulma ve kişinin üreme potansiyelinde azalmaya yol açar. Ayrıca testislerde ağrı yapması da bir diğer olumsuz etkisidir.

Bazı hastalarda ise kozmetik sorunlara yol açarak hasta ya da partnerinin psikolojik yapısını olumsuz etkileyebilir.

Varikosel Tedavi Yöntemleri

Varikosel tedavisi, semptomların şiddetine, ağrıya, testis boyutuna ve eğer varsa üremeyle ilgili sorunlara bağlı olarak değişebilir. Ancak, birçok varikosel durumu hafif olduğu ve semptomsuz olduğu için tedavi gerekmeyebilir. Tedavi gerektiren durumlarda, aşağıda belirtilen bazı yöntemler uygulanabilir:

 1. Gözlem (İzleme): Semptomsuz veya hafif semptomlu varikosel durumlarında tercih edilebilir. Semptomlar ilerlemez veya fertilite üzerinde belirgin bir etkisi olmazsa, tedaviye gerek olmayabilir.
 2. Cerrahi Ameliyatlı Tedavi (Varikosel Ameliyatı): Cerrahi müdahale, genellikle varikosel tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir. Ameliyat sırasında, genişlemiş venler kapatılır veya bağlanır, bu da normal kan akışının sağlanmasını sağlar. Cerrahi müdahale genellikle mikrocerrahi cerrahi olarak gerçekleştirilir.
 3. Embolizasyon: Bu minimal invaziv bir prosedürdür. Bir kateter kullanılarak genişlemiş damarlara bir madde enjekte edilir ve damar kapatılır. Geçmişte uygulanmış ancak günümüzde terkedilmiş bir yöntemdir.
 4. Ağrı Yönetimi: Ağrı semptomları olan bazı hastalarda, ağrıyı kontrol etmek için ilaç tedavisi kullanılabilir. Ancak, bu tedavi genellikle semptomları hafifletmeye yöneliktir ve varikoseli tamamen tedavi etmez.
 5. Fertilite Tedavisi: Varikosel, sperm kalitesini olumsuz etkileyebilir. Eğer bir çift çocuk sahibi olmakta zorlanıyorsa ve erkek partnerde varikosel varsa, cerrahi müdahale (varikosel ameliyatı) üreme başarısını artırmaktadır.

Varikoselde En İyi Tedavi Yöntemi Hangisi?

Varikosel tedavisi için günümüzde en sık uygulanan ve en çok önerilen yöntem, subingiunal mikrocerrahi yöntem uygulanarak yapılan varikoselektomidir (varikosel ameliyatı).

Varikosel Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kasıktan yapılan küçük bir kesi ile (altın standart kesi subingiunal kesidir) cilt altı ve yağlı tabakalar geçilir. Spermatik kord bulunur ve üzerindeki fasia tabakası açılarak genişlemiş olan damarlara ulaşılır. Bu damarlar tek tek mikrocerrahi yöntemle kesilir ya da bağlanır.

Sonuçta problemli damarlar ortadan kaldırılmış olur. Buna karşın temiz kan taşıyan damar (arter) ve lenf damarları korunmaya çalışılır.

Varikosel Ameliyatında Mikrocerrahi Yöntem

Varikosel tedavisinde mikrocerrahi yöntem günümüzde altın standart tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemin en önemli avantaji çıplak göz ile görülemeyecek kadar olan damarları daha iyi görebilme imkanı sunmasıdır.

Dolayısıyla yapısı farklılaşmış testis varislerinin görüntülenmesini kolaylaştırdığı gibi temiz kan taşıyan damar olan arterin de ameliyat sırasında korunmasına olanak tanır.

Varikosel İçin Mikrocerrahi Ameliyatı Fiyatları

Günümüzde varikosel tedavisinde mikrocerrahi yöntem altın standart olarak kabul edildiği için zaten varikosel ameliyatı fiyatı almak demek aynı zamanda mikrocerrahi ameliyat için fiyat almış olmak demektir. Çıplak gözle yapılan yapılan ameliyatlar terkedilmiş durumda olduğundan bugün için tek yöntem ve tek fiyat olduğu söylenebilir.

Varikosel Ameliyatında Mikrocerrahi Yöntemini Neden Önerilir, Avantajı Nedir?

Mikrocerrahi yöntem ile varikosel tedavisi günümüzde altın standart tedavidir. Mikroskop eşliğinde gerçekleştirildiği için en küçük genişlemiş kirli kan taşıyan damarların dahi görülüp bağlanmasını sağlar.

Ayrıca çıplak gözle görmekte güçlük yaşanabilen arter denilen temiz kan taşıyan damarların ve lenf damarlarının hasar görmeden korunmasını sağlayarak ameliyat sonrası testisin beslenmesi ve kan akışının düzenli olmasını sağlar.

Gözle görülebilen genişlemiş damarların yanı sıra mikroskop altında saptanabilen damarların da tedavi edilebilmesi mikrocerrahi ameliyat ile sağlamaktadır.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Komplikasyonlar

Varikosel ameliyatı genellikle güvenli bir cerrahi müdahaledir ve birçok kişide başarıyla uygulanır. Bununla birlikte tüm cerrahi müdahalelerde olduğu gibi varikosel ameliyatı sonrasında da bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

 • Enfeksiyon: Ameliyat bölgesinde enfeksiyon riski vardır. İyileşme döneminde hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve üroloji doktorunun önerilerine uyulması esastır.
 • Hematom (kan toplaması): Ameliyat bölgesinde kan toplanması (hematom) olabilir. Bu durum genellikle küçük boyutta olup zamanla kendiliğinden iyileşir, ancak büyük hematomlar cerrahi müdahale gerektirebilir.
 • Damar hasarı: Ameliyat sırasında çevredeki damar veya diğer yapılarla ilgili hasar meydana gelebilir. Bu durum oldukça nadir görülür.
 • Nüks: Varikosel ameliyatı sonrasında az da olsa tekrar etmesi riski vardır. Nüksü önlemede en önemli konulardan biri ameliyatın mikrocerrahi teknikle yapılmış olmasıdır.
 • Kordon kıvrılması (spermatik kord torsiyonu): Ameliyat sonrasında spermatic kord, dönebilir (torsiyon) ve bu durum acil cerrahi gerektirebilir.
 • Yara yeri sorunları: Ameliyat bölgesinde yara iyileşmesiyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durum genellikle yara bakımının ihmal edilmesinden veya enfeksiyonun varlığından kaynaklanabilir.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Varikosel ameliyatı sonrası aşırı hareket etmekten, ağır spor yapmaktan, uykusuzluktan ve dengesiz beslenmeden uzak durulmalıdır. Ayrıca yara yerinin enfeksiyon kapmaması için hijyene de özen gösterilmelidir.

Oligospermi Ve Varikosel

Oligospermi, bir erkeğin boşalma sıvısında normalden daha az sperm hücresi içermesine verilen isimdir. Bir başka deyişle boşalma sırasında gelen meni içerisinde sperm sayısının normalden az olması durumudur. Varikoselin sperm üretimini ve sperm kalitesini olumsuz etkileme potansiyeli olduğu için oligospermiye neden olabilir.

Varikoselin Oligospermi Yapması Üzerinde Etkisi

 1. Damarsal yapıların testislere etkisi: Testis varisi olarak da bilinen varikosel durumunda yumurtadan kirli kanı taşıyan damarlarda aşırı genişleme hali vardır. Bu durum, testislerin sıcaklığının artmasına ve sperm üretiminin olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Bu şekilde oligospermi sonucu ortaya çıkabilir.
 2. Oksidatif Stres: Varikosel, testis dokularında oksidatif stresi artırabilir. Oksidatif stres, sperm hücrelerini hasara uğratabilir ve sperm sayısını, motilitesini (hareket kabiliyetini) ve morfolojisini (şekil) olumsuz etkileyebilir.
 3. Hormonal Değişiklikler: Varikosel, testislerin hormonal dengesini bozabilir. Hormonal değişiklikler, sperm üretimini etkileyerek oligospermiye yol açabilir.

Azospermi Ve Varikosel

Azospermi, bir erkeğin meni sıvısında hiç sperm hücresi bulunmaması durumudur. Varikosel yukarıda aktarılan bazı durumlarda azospermiye yol açabilir. Testislerde sıcaklık artışı, oksidatif stres ve hormonal bozukluklar sonucu azospermi gelişebilir. Bununla birlikte her varikoseli olan kişide azospermi gelişeceği anlamına gelmez. Azospermiye yol açan diğer faktörler de araştırılmalıdır.

Varikosel Kısırlığa Neden Olur mu?

Çok sayıda klinik çalışma varikoselik erkek kısırlığına yol açabildiğini kanıtlamıştır. Erkek infertilitesi tedavisinde varikosel tedavisi önemli bir yer tutmaktadır. Tedavi sonrası yüksek başarı oranları kısırlığın düzelmesini sağlamaktadır.

Varikosel Sertleşme Sorununa Neden Olur mu?

Varikosel çoğunlukla sertleşme sorununa yol açmaz. Ancak bazı durumlarda özellikle hormonal bozuklukların belirgin olduğu durumlarda varikoseli olan hastalarda sertleşme sorunları da görülebilir.

Varikosel Kaç mm Olursa Ameliyat Gerekir?

Varikoselde cerrahi endikasyon fizik muayene ile konulur. Damar çapı direk bir cerrahi endikasyon olarak kabul edilmez.

Varikosel Ameliyatı Nereden Kesilir?

Varikosel ameliyatı için kesi genellikle kasık alt bölümünden  (subingiunal) yapılmaktadır. Bu sayede daha fazla sayıda damara ulaşım imkanı vardır.

Varikosel Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Tek taraflı varikosel ameliyatları özellikle mikrocerrahi yöntem uygulanarak yapılanlarda bu süre ortalama 60dk kadardır.

Varikosel Tekrar Eder mi?

Varikosel ameliyatları sonrası nüks görülebilir. Hastanın karın içi basıncı artıracak şekilde yaptığı fiziksel egzersizler, kronik öksürük, kronik kabızlık ve vücut geliştirme amaçlı ağırlık çalışmaları ameliyat sonrası nüks etme ihtimalini artırıcı risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

Nüks etme ihtimalini azaltmada bir diğer önemli faktör de seçilecek cerrahi yöntemdir. Çıplak gözle yapılan ameliyatlara karşın mikrocerrahi yöntemle yapılan ameliyatlardan sonra tekrar etme olasılığı daha düşüktür.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Spermler Ne Zaman Düzelir?

Varikosel ameliyatı sonrası iyileşme üretim bandına girmiş olan spermler için hemen etki etmeye başlar. Ancak yeni üretilmiş sıfır spermlerin üretilmesi ve atılımı için yaklaşık 72-74 gün geçmesi gerekmektedir. Pratik olarak yaklaşık 3 ay sonra yeni üretilmiş spermlerin atılımının olduğu söylenebilir.

Varikosel Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Varikosel tedavi edilmediği takdirde;

 • Çocuk sahibi olma
 • Testislerde küçülme
 • Hormonal değişiklikler gözlenebilir.
 • Ergen çocukları varikosel açısından düzenli taramak gerekir mi?

Varikosel Testis Küçülmesi Yapar mı?

Varikosel olan testislerde küçülme ihtimali vardır. Testislerin beslenmesini olumsuz yönde etkilemesi, oksidatif stres parametrelerini artırması ve testislerde ısı artışına yol açması nedeniyle testis küçülmesi yapabilir.

Varikosel Tanısı İçin Meniye Bakılır mı?

Cinsel ilişki ya da mastürbasyon ile boşalma sırasında gelen sıvının tamamına meni (semen, ejakulat) adı verilmektedir. Meni sıvısını testislerden gelen sperm, seminal vezikülden gelen sıvı, prostattan gelen sıvı ve idrar yollarından gelen sıvı oluşturmaktadır.

Meni içerisindeki sıvının en fazla bölümünü seminal veziküllerden gelen sıvı oluştururken en azını da testislerden gelen sperm oluşturur.

Meni sıvısı içinde hiç sperm bulunmaması durumuna ise azospermi adı verilir. Varikosel tanısı için meniye bakılmaz. Varikosel tanısı fizik muayene ile konulur.

Ancak varikosel tanısı konulduktan sonra varikosele bağlı meni içeriği ve sperm parametrelerinde bozulma olup olmadığını anlamak için meni testi (semen analizi, spermiogram) hastalardan istenmektedir.

Varikosel Tedavisi İçin Ameliyat Dışı Tedavi Seçenekleri Var mı? İlaçla Tedavi Mümkün mü?

Çeşitli ilaç tedavileri (ağızdan alınan ilaçlar ya da damar içine sıkılan ilaçlar) denenmiş ancak etkinlikleri cerrahi ile kıyaslandığında oldukça geride kaldığı için ameliyat dışı tedavi yöntemler günümüzde kabul görmemektedir.

Varikoselde ağızdan alınan ilaç tedavisinin yeri bulunmamaktadır. Ancak embolizasyon işlemi için bir takım ilaçlar kullanılmış, onların etkisi de cerrahiye kıyasla daha etkili olmadığı gösterilmiştir.

Erkekte Kasık Ağrısı Aslında Varikosel Ağrısı Olabilir mi?

Kasık ağrısı erkeklerde varikosel ile karıştırılmaktadır. Varikosele bağlı ağrı daha çok testis bölgesinde görülür. Ağrının lokalizasyonu daha çok yukarılara kaydığında ağrı yapabilecek diğer sebepler de araştırılmalıdır.

Sol yumurtalık ağrısında varikosel hatırlanmalıdır. Zira Varikosellerin %90’ı sol tarafta görülmektedir. Buna karşın sol yumurtalıkta iltihap, solda kasık fıtığı ya da kanala düşmüş böbrek taşlarının da sol yumurtalıkta ağrı yapabileceği unutulmamalıdır.

Damar Tıkanıklığı Belirtileri Varikosel İle Aynı mıdır?

Damar tıkanıklığı belirtileri varikoselden tamamen farklıdır. Tıkanan damar temiz kan taşıyan bir damar ise tıkanıklığın gerisinde üşüme, soğukluk, kıllarda dökülme, yara oluşumu gibi beslenme bozuklukları belirtileri olur.

Akut ani başlayan tıkanıklıklar gangren ile sonuçlanabilir. Oysa varikosel kirli kan taşıyan damarların hastalığıdır. Bu damarlarda tıkanıklık değil ileri derecede genişleme vardır.

Skrotum Muayenesi İle Varikosel Anlaşılır mı?

İleri dereceli varikosel dıştan skrotum muayenesi yapıldığında çıplak gözle dahi görülebilir. Bazı durumlarda ise elle yapılan muayene ile genişlemiş damarlar anlaşılabilir.

Skrotum Muayenesi İle Varikosel Anlaşılır mı?

Normal Sperm Sayısı Kaç Olmalı?

Sperm sayısı normal erkeklerde WHO (Dünya Sağlık Örgütü) kriterlerine göre bir boşalma sırasında 1 ml’de en az 15 milyon ve üzeri olmalı, toplam meni içerisinde ise 39 milyondan fazla olmalıdır.

Sperm Sayısı Ve Kalitesi Varikoselden Etkilenir mi?

Sperm sayısı varikosele bağlı olarak azalabilir. Varikoselin tedavisi ile birlikte de sperm sayılarında artış görülmektedir.

Sperm erkeklerde testislerde üretilip genetik materyali taşıyarak üremeyi sağlayan hücrenin adıdır. Varikoseli olan hastalarda sperm oluşumunda defektler görülmektedir.

Erkeklerde Kısırlık Testi

Kısırlık testi, semen analizi, spermiogram, meni testi, sperm testi aynı anlamda kullanılan kelimelerdir. Sonuçta üreme potansiyelini ölçmektedir.

Damar Şişmesi Varikoselde Dışardan Anlaşılabilir mi?

Damar şişmesi varikoselde belirgin olabilir. Bu durum Grade 3 yani üçüncü ve ileri derece varikosel olduğu anlamına gelir.

Testis Şişmesi Varsa Varikosel Akla Gelir mi?

Testislerde oluşan şişlikler özellikle de ağrısız şişlikler önemlidir. Mutlaka doktor muayenesi gerektirir. Sıvı toplanması hidrosel, fıtık, testis iltihaplanması ya da testis kanseri belirtisi olabilir ancak varikosel de testislerde değil testisin etrafındaki damarlarda şişlik genişleme olur.

Hidrosel Nedir? Varikosel Tedavisi Ameliyatından Sonra Görülür mü?

Hidrosel testisleri çevreleyen anatomik yapılar arasında lenfatik drenaj bozukluğuna bağlı olarak gelişen sıvı toplanmasıdır. Varikosel ameliyatlarından sonra hidrosel olabilir. Özellikle mikrocerrahi yöntemle yapılan varikosel ameliyatlarında bu oran çok daha düşüktür.

Hidrosel ameliyatı için kesi yeri çoğunlukla skrotumdan, varikosel ameliyatı için ise kasıktan yapılmaktadır.

Varikosel Embolizasyonu Yapılıyor mu?

Varikosel embolizasyonu, genişlemiş olan kirli kan taşıyan damarlara bir takım ilaç uygulamaları ile tıkanıklık oluşturup akımın kesilmesi esasına dayanmaktadır. Varikosel tedavisinde cerrahi dışı yöntemlerin başında gelmektedir.

Bu uygulama pek çok kez farklı ilaçlar eşliğinde denenmiş ancak cerrahi tedaviye üstünlüğü gösterilemediği için terkedilmiştir.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Geçmeyen Ağrılar İçin Ne Yapmalı?

Ameliyatı sonrası geçmeyen ağrılar hastaları rahatsız eden önemli konulardandır. Bu durumda ağrının başlangıç zamanı, yeri, şekli, süresi gibi pek çok özelliğin belirlenmesi için ayrıntılı öykü alınmalı ve daha dikkatli, ayrıntılı fizik muayene yapılmalıdır. Özetle ağrıyı oluşturabilecek diğer faktörler araştırılmalıdır.

Varikosel Tedavisi Sonrası Cinsel İlişki Ne Zaman Başlayabilir?

Varikosel ameliyatı sonrası cinsel ilişki, kişinin kendini iyi hissetmesi durumunda başlayabilir. Özellikle belirtilmesi gereken bir gün yoktur. Yara iyileşmesini takiben cinsel birliktelik başlayabilir.

Varikosel Ameliyatı Sonrası İyileşme Kaç Günde Olur?

Varikosel ameliyatı sonrası iyileşme ortalama yara iyileşme süresidir. Ciltteki kesiye bağlı iyileşme bir kaç gün içerisinde gerçekleşebildiği gibi cilt altı dokulardaki iyileşme daha uzun bir süre alabilir.

Varikosel Hastalarında Sertleşme

Varikoselin sertleşmeyi etkilediğine dair kanıtlanmış veri yoktur. Zira varikosel testislerin hastalığıdır. Sertleşme ise peniste gerçekleşmektedir. Direk olarak etkilemese de indirek yolla nadiren de olsa etkilenebilir.

Varikosel iki taraflı ise, derecesi fazla ise, testislerin boyutunda küçülme yapmış ise, ****on seviyesinde belirgin düşüklüğe yol açmış ise o zaman sertleşme olumsuz etkilenebilir.

Varikosel Ameliyattan Sonra Tekrarlar mı?

Varikosel ameliyatla tedavi edildikten sonra tekrarlama ihtimali vardır. Ameliyat özellikle mikroskop kullanmadan mikrocerrahi yapılmadan uygulanmış ise bu ihtimal artar. Mikrocerrahi yolla yapılan ameliyatlarından sonra tekrarlama ihtimali oldukça düşüktür.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Spor

Varikosel ameliyatı sonrası spor yapmak için ideal zaman yara iyileşmesinin tamamlandığı zamandır. Bu süre cilt ve cilt altı seviyesinde daha erken bir zamanda oluşurken daha derin dokular için daha uzun zaman alabilir.

Burada belirleyici olan kişinin ağır sporlardan kaçınması, sportif hareketleri yavaş yavaş giderek artan bir tempo ile sürdürmesi ve bu arada ağrı ile karşılaşacak olursa bir müddet iyileşme için ara vermesidir.

Varikosel Cinselliği Etkiler mi?

Varikoselin normalde cinsellik üzerine olumsuz etkisi bulunmaz. Bununla birlikte varikosel ile beraber testisi ya da penisi ilgilendiren başka diğer sorunlar eşlik ediyorsa o zaman cinsellikte gerileme oluşabilir.

Varikosel İlerler mi?

Varikosel özellikle çocukluk adolesan dönemi başlangıçlarında giderek artan şekilde ilerleyici seyir izleyerek testiste küçülme oluşturabilir.

Varikosel Kaç mm Olursa Ameliyat Gerekir?

Varikoselde damar çapının milimetrik ölçümüne bakılarak ameliyata karar verilmez. Ameliyata karar kriterleri çok daha farklıdır.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Damarlar Ne Zaman Kaybolur?

Varikosel ameliyatı sonrası damarların kaybolması uzun zaman alır. Haftalar ya da aylar içerisinde yavaş yavaş kendiliğinden kaybolma eğilimindedir. Bu nedenle ameliyattan hemen sonra bir miktar daha belirginleşmesi normaldir. Zaman içerisinde kaybolacaktır.

Varikosel Hastası Olan Birinin Çocuğu Olur mu?

Varikoseli olan bir erkeğin çocuğu olabilir. Ancak çocuk sahibi olmasına engel teşkil eden faktör olarak varikosel saptanmış ise varikosel tedavisi olması gerekir.

Varikosel Hastası Olan Birinin Çocuğu Olur mu?

Varikosel Ameliyatı Sonrası Çocuğu Olanlarda Anomali Riski Var mı?

Ameliyat sonrası çocuğu olanlarda doğuştan anomali riski normal gebelikle yaşananlar ile benzerdir. Ameliyat olmak ayrı bir risk getirmemektedir.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Şişlik Ne Zaman Geçer?

Varikosel ameliyatı sonrası şişliğin nerede olduğu önemlidir. Yara yerinde olan şişlikler enfeksiyon ya da iltihabi bir durum yoksa kısa sürede iyileşir. Yumurtada olan şişliklerde testis iltihabının olmadığını gösterebilmek önemlidir.

Şayet testis iltihabı varsa o tedavi edilmelidir. Yine skrotum denilen testislerin içinde bulunduğu torbada şişlik ödeme bağlı ise bir iki hafta içerisinde azalır. Ancak bu torbada olan şişlik lenf damarlarının bağlanmasına bağlı ise şişlik geçmeyebilir.

Varikosel Ameliyatı Olan Erkekler Ne Zaman Sperm Testi Yaptırmalı?

Varikosel ameliyatı olan erkekler ameliyattan sonra ortalama 3 ay geçtikten sonra sperm testi yaptırmaları daha uygun olacaktır.

Varikosel ameliyatı sonrası sperm sayısının arttığını bildiren pek çok klinik çalışma vardır. Ancak ne kadar artacağını tahmin etmekte hastanın yaşı, varikoselin derecesi, testislerin hacmi gibi pek çok faktör etkili olup hastadan hastaya göre değişkenlik göstermektedir.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Bebek Ne Zaman Olur?

Varikosel ameliyatı sonrası gebelik ameliyattan hemen sonra olabileceği gibi aylar sonra da olabilir. Sabırlı olmak ve doktorunuzun ilave önerilerine dikkat etmek bu süreci kolaylaştıracaktır.

Varikosel Ameliyatında Hangi Anestezi Uygulanıyor?

Belden aşağı kısmının uyuşturulduğu spinal anestezi daha çok tercih edilmektedir. Bununla birlikte hastanın durumunda vücudunun özelliklerine ve yapısına göre de anestezi doktoru hasta ile konuşarak genel anestezi de uygulayabilir. Burada hasta ile öncesinde görüşüp bilgilendirip anestezi doktoru ile birlikte bir karar verilmektedir.

Varikosel Tedavisi İçin Hangi Bölüme Başvurulmalı?

Hastanelerde genellikle Androloji ya da Üroloji polikliniklerinde bu hastalar değerlendirilmektedir. Biz Ankara Çukurambar Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plaza’da bulunan özel muayenehanemizde bu grup hastaları değerlendiriyoruz.

Varikosel Ağrısı Nasıldır?

Varikosel ağrısı künt, gerilme ve çekilme tarzında bir ağrıdır. Aralıklı olarak gelir. Şiddetli, keskin, batıcı ve sürekli bir ağrı değildir. Hasta bir ağrı hisseder ama dayanılmayacak bir ağrı değildir sadece testis bölgesinde kendisini hissettiren bir huzursuzluk şeklindedir.

Ankara’da Varikosel Ameliyatı Kliniğinizde Yapılıyor Mu?

Bizim kliniğimiz Ankara’da Çukurambar bölgesinde Kale Ofistedir. Muayene tetkik ve değerlendirmeler burada yapılmaktadır. Ameliyat gereken durumlarda anlaşmalı olduğumuz hastanelerden birinde işlem gerçekleştirilmektedir.

Varikosel Ameliyatı Olmak Gecikirse Ne Olur?

Gecikmenin etkilerini kararlaştırmada aşağıdaki kriterler önemlidir:

 • Hasta yaşı
 • Medeni durumu
 • Çocuk beklentisi olup olmadığı
 • Sperm parametrelerinin durumu
 • Varikoselin derecesi
 • Testislerde hacim kaybı varlığı
 • Hormonal bozukluklar varlığı

Görüldüğü gibi pek çok faktöre bağlı olarak bu sorunun cevabı değişmektedir. Kabaca hasta çocuksa, varikosel ileri derecede ise, her iki testis arasında belirgin hacim farklılığı oluşmuşsa ileride o testisin sperm oluşturma kapasitesini bozacağını biliyoruz.

Ameliyat Kasıktan Mı Yoksa Yumurtadan Mı Yapılır?

Ameliyat çoğunlukla kasık bölgesinden yapılmaktadır. Günümüzde ameliyat kesisi için altın standart yöntemin subingiunal kesi olduğu konusunda literatürde görüş birliği vardır.

Azospermili Hastalar Varikosel Ameliyatından Fayda Görür mü?

Azospermili hastaların az bir bölümünde klinik olarak belirgin varikosel gözükmektedir. Bu durumda ameliyat yapılabilir ancak başarı oranlarının diğer normal hastalardaki oranlarda olamayabileceği konusunda hastalar önceden bilgilendirilmektedir.

Varikosel Çocuklarda Ve Gençlerde Görülür mü?

Çocukluk ve ergenlik döneminde de ortaya çıkabilir. Bu durumda testislerin yakın takip edilmesi gerekir. Uygun vakalarda cerrahi gereksinim olabilir.

Varikosel Sperm Morfolojisini Etkiler mi?

Morfoloji olarak kastedilen şey spermlerde şekil bozukluğudur. Varikoselin spermlerde şekil bozukluğu yaptığı bilinmektedir. Buna karşın varikosel ameliyatı sonrası şekil bozukluklarında iyileşmeler de görülmektedir.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Tüp Bebek Tedavisi Uygulanıyor mu?

Varikosel ameliyatı sperm parametrelerini iyileştirmek için yapılan bir cerrahidir. Bu nedenle doğal yolla gebelik sağlanamadığı durumlarda ameliyat sonrasında tüp bebek tedavisi rahatlıkla uygulanabilir. Bu uygulama için ameliyatın getirdiği bir risk söz konusu değildir.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Hangi İlaçlar Kullanılır?

Gereği halinde antibiyotik ya da ağrı kesiciler ameliyat sonrası kullanılabilir ancak buna sizi ameliyat eden cerrah karar verecektir. Ameliyat sonrası ise çocuk sahibi olma ile ilgili başka ilaç tedavileri için de yine doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir.

Varikosel Ameliyatı Sonrası İz Kalır Mı?

Deneyimli bir cerrah ile uygun teknik ve cerrahi sütür (iplik) kullanıldığında neredeyse fark edilmeyecek kadar az bir iz olabilir. Bu da genellikle iç çamaşırı bölgesinin içinde kaldığı için deniz, havuz, yüzme sırasında dışarıdan kişinin ameliyat olduğu fark edilemez.

Varikosel Hastalığında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Erken tanı önemlidir. Şüphe halinde doktorunuza başvurunuz.
 • Çocukluk ya da ergenlik çağında şüphelendiğiniz durumda mutlaka muayene olunuz ya da çocuğunuz ise ilgili uzman doktora muayene ettiriniz.
 • Varikosel toplumda sık görülmektedir. Her varikoseli olan erkeğin çocuğu olmayacak diye bir kural yoktur. Bu nedenle panik yapmayınız ve doktorunuzla görüşünüz.
 • Çocuk sahibi olmak için tedavi olduğunuzda sabırlı olunuz. Haftalar, aylar içerisinde sonuç alma ihtimaliniz giderek artacaktır.
 • Androlog ve Ürolog önerisi olmadan oldukça farklı tamamlayıcı tıp uygulamalarına ya da internet üzerinden pazarlanan bitkisel ilaçlara itibar etmeyiniz.

SONUÇ :

 • Varikosel toplumda sık görülen bir ürolojik rahatsızlıktır.
 • Çocuk sahibi olma potansiyelini azaltan bir hastalıktır.
 • En fazla sol testiste görülmektedir.
 • Varikosele bağlı künt, gerilme, çekilme tarzında ağrı görülmektedir.
 • Varikoselde derece artışı hastalığın daha belirgin olduğu anlamına gelir.
 • Varikosel tanısı fizik muayene ile konulmaktadır.
 • Altın standart tedavisi mikrocerrahi yöntemle uygulanan cerrahidir.
 • Ameliyattan sonra sperm sayı, hareket ve şekil bozukluklarında iyileşme beklenmektedir.
 • Ameliyat sonrası doğal yolla gebelik şansı artmaktadır.
 • Ameliyat sonrası aşılama ve tüp bebek tedavileri için de faydalıdır.

Kaynaklar :

 • Varicoceleand male infertility. Jensen CFS, Østergren P, Dupree JM, Ohl DA, Sønksen J, Fode M. Nat Rev Urol. 2017 Sep;14(9):523-533.
 • Indications and outcomes of varicocelerepair. Cho CL, Esteves SC, Agarwal A. Panminerva Med. 2019 Jun;61(2):152-163.
 • A global view of the pathophysiology of varicocele. Hassanin AM, Ahmed HH, Kaddah AN.Andrology. 2018 Sep;6(5):654-661.
 • Varicoceleand Testicular Pain: A Review. Paick S, Choi WS. World J Mens Health. 2019 Jan;37(1):4-11.
 • Should we expand the indications for varicoceletreatment? Vakalopoulos I, Kampantais S, Lymperi S, Grivas N, Ioannidis A, Mykoniatis I, Nikolaou V, Dimitriadis G. Transl Androl Urol. 2017 Oct;6(5):931-942.
 • Effect of varicocelerepair on sperm DNA fragmentation: a review. Roque M, Esteves SC. Int Urol Nephrol. 2018 Apr;50(4):583-603.
 • Treating varicocelein 2018: current knowledge and treatment options. Zavattaro M, Ceruti C, Motta G, Allasia S, Marinelli L, Di Bisceglie C, Tagliabue MP, Sibona M, Rolle L, Lanfranco F.J Endocrinol Invest. 2018 Dec;41(12):1365-1375.
 • Varicoceleand testicular function. Pastuszak AW, Wang R.Asian J Androl. 2015 Jul-Aug;17(4):659-67.
 • Diagnosis of clinical and subclinical varicocele: how has it evolved? Belay RE, Huang GO, Shen JK, Ko EY. Asian J Androl. 2016 Mar-Apr;18(2):182-5.

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu