Mutluluk Çubuğu Ankara ( Penil Protez )

Tıpta sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon) tedavisinde uzun yıllardan beri arayış devam etmektedir. Bu amaçla insanlık tarihi boyunca günümüze ulaşan pek çok tedavi yöntemleri tanımlanmıştır.

Doğal tedaviler, bitkisel tedaviler, ilaç tedavileri ve ameliyat bu seçenekleri kabaca özetlemektedir. Sertleşme bozukluğunun ameliyat ile ilgili olan tedavileri arasında yer alan damar ameliyatları günümüzde terk edilmiştir.

Damar ameliyatları düşük başarı oranları, yüksek komplikasyon oranları ve uzun dönemde hasta memnuniyetsizliği gibi nedenlerle ülkemizde ve dünyada uygulamadan kalkmış ancak çok sınırlı sayıda ve uygun endikasyonlarda yapılmaya başlanmıştır.

Sertleşme bozukluğunun ameliyatla olan tedavilerinde günümüzde mutluluk çubuğu (penil protez) ameliyatları en popüler ve en çok kabul gören cerrahiler olduğu kabul edilmektedir. Mutluluk çubuğu hem hastalar hem de eşleri/partnerleri tarafından yüksek memnuniyet oranları  nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada sertleşme sorunu için en sık yapılan ameliyat olma özelliğine sahiptir.

Biz bu yazımızda daha çok sizlerden gelen sorular eşliğinde mutluluk çubuğu (penil protez) ile ilgili tüm tıbbi bilgileri olabildiği kadar basit, sade, yalın ve kolayca anlaşılabilir net ifadelerle kaleme almaya çalıştık.

Burada yer alan sorular dışında tüm merak ettiklerinizi web sayfamız üzerindeki iletişim bölümünden bizlere sorabilirsiniz ve sorularınız cevapları ile bu ekranda yer almasını sağlayabilirsiniz.

Mutluluk çubuğu (penis protezi) nedir?

Halk arasında mutluluk çubuğu olarak bilinen penil protez, Penise dıştan bazı aparatlar yerleştirilerek sertleşmeyi sağlayan cihazlara verilen isimdir. sertleşme üzerine olumlu etkisi nedeniyle halk arasında da çoğunlukla mutluluk çubuğu olarak bilinmektedir.

Mutluluk çubuğu (penil protez) kimlere takılır?

Mutluluk çubuğu sertleşme problemi yaşayıp diğer tıbbi tedavi yöntemlerini  kullandığı halde  bu tedavilerden Fayda görmeyen hastalara takılır. mutluluk çubuğu takılabilmesi için öncesinde hastaların diğer tedavi yöntemlerini kullanmış olması ve bu tedavi yöntemlerinden herhangi bir fayda görmemiş olması gerekmektedir.

Bu tedavilerin başında ilaçla olan tedaviler tether ilaçlara yanıt vermeyen hastalarda İdrar kanalı içinden sıkılan ilaçlar ya da direkt penis içerisine sıkılan ilaçlar kullanılmaktadır bu tedavilere yanıt alınamadığı durumlarda vakum terapi cihazları ya da çok dalga tedavileri kullanılmaktadır.

Tüm bu tedavilere yanıt verilemediği durumlarda mutluluk çubuğu hastaları için önemli bir tedavi seçeneği haline gelmektedir.

Mutluluk çubuğu (penil protez) takan hastaneler hangileridir?

Mutluluk çubuğu Ankara’da resmi ve özel kuruluşlar olmak üzere pek çok sağlık Merkezi’nde takılabilmektedir. Biz ise hastalarımızı önce kendi kliniğimizde değerlendirmekte ve endikasyon koyduğumuz hastaları anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerden herhangi birinde penil protez ameliyatını yapıyoruz.

Mutluluk çubuğu (protez takma penis ) Ankara içinde siz takıyor musunuz?

Mutluluk çubuğu ameliyatı uzun yıllardan beri tarafımızdan başarı ile hastalarımıza uygulanmaktadır. Bugün için hastalarımızı öncelikli olarak kendi özel kliniğimizde kabul edip bir muayene yapıyoruz. Hastalarımızın beraberinde getirdikleri tahlil ve tetkikler ile birlikte hastalarımızı değerlendiriyoruz.

Daha önce kullanmış oldukları tedavileri tek tek inceliyoruz. Tüm bu sonuçlarla birlikte endikasyon koyduğumuz hastalara Ankara içinde anlaşmalı olduğumuz hastanelerden birinde penil protezi takıyoruz. Hasta değerlendirmelerimizi Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plazası, B Blok, 19. kat, 88 numara da yapıyoruz. Bu değerlendirmeler sırasında hasta mahremiyetine özellikle önem gösteriyoruz.

Mutluluk çubuğu (penil protez) fiyatları Ankara ilinde farklı mı?

Fiyatları Ankara içerisinde farklı merkezlerde yapılmaktadır. bu merkezler arasında fiyat farklılıkları olmakla birlikte kabaca fiyat aralıkları birbirlerine benzerdir Ak

Mutluluk çubuğu çubuğu ameliyatı ortalama ne kadar sürer?

Mutluluk çubuğu ameliyatı süresi hastanın özelliğine göre değişmektedir. Bu süre ortalama 1 saat civarında olmakla birlikte hastanın özelliğine sürede uzama olabilmektedir. Peniste daha önceden var olan eğrilikler, plaklar ve Peyronie hastalığı gibi ilave durumların varlığı bu sürenin uzamasında etkili olmaktadır.

Takma protez penis kullananların yorumları tedirginlik oluşturur mu?

Mutluluk çubuğu kullananların yorumları farklılık gösterebilir. Bu nedenle işlem öncesinde aşırı derecede okumak hastalarda tedirginlik oluşturabilir. Genel olarak baktığımızda tedavi başarısı ve hasta memnuniyet oranlarının  oldukça yüksek olmasına rağmen kimi hastalarda var olan olumsuzluklar, yeni kullanacak hastaları da olumsuz etkileyebilmektedir.

Bu durumda en doğru bilgiyi kendi doktorunuzdan alabilirsiniz çünkü internette faydalı olduğu kadar zararlı pek çok bilgi de bulunmaktadır. Bilgi kirliliğinden arınmak için ameliyat ile ilgili tüm merak ettiklerinizi lütfen doktorunuzla paylaşınız.

Mutluluk çubuğu fiyatları zamanla daha da ucuz olur mu?

Mutluluk çubuğu olarak bilinen penil protez ne yazık ki ülkemizde üretilememektedir. Dışarıdan yabancı ülkelerden ithal edilen bir ürün olduğu için çoğunlukla yabancı ülkeler kuru üzerinden ülkemize giriş yapmaktadır. Bu sorunun cevabı için şunu söylemek daha doğru olabilir. Yabancı ülke kurları karşısında Türk Lirası değer kazandıkça daha ucuz olabilir.

Penil protez kullanıcı yorumları okuduktan sonra karar verdim. Ne dersiniz?

Benim protez kullanıcı yorumları okumak yönlendirici olabilir. Ancak asıl kararı doktorunuzla birlikte vermelisiniz. Çünkü bu kararda asıl olan şu anki mevcut bir durumunuz ve bunun için yapılması gereken en doğru şeyi belirlemektir.

Penis protezi ameliyatı fiyatı ile cihazın fiyatı farklı mı?

Peynir protez ameliyatı fiyatı hastaneler tarafından talep edilmektedir. Bu fiyat içerisine çoğunlukla cihaz maliyeti de katılmaktadır. Bazı sağlık kuruluşlarında bu ayrı olarak hastalardan talep edilmektedir. Ameliyat ücretleri ayrı bir fiyat, cihaz maliyeti ise bir başka fiyattır.

Mutluluk çubuğu ameliyatı zor mu?

Mutluluk çubuğu ameliyatı neticede bir ameliyattır. Her ameliyatın kendi içerisinde birtakım zorlukları bulunmaktadır. Mutluluk çubuğu ameliyatının da kendi içerisinde birtakım zorlukları vardır. Ancak diğer ameliyatlarla mukayese edildiği zaman nispeten daha rahat bir ameliyat olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle ağrı olmaması, ameliyat sonrası hastalarda erken dönemde günlük yaşama başlama gibi kolaylıkları nedeniyle hastalar açısından konforlu bir cerrahi olduğu söylenebilir.

Mutluluk çubuğu ameliyatı kimlere yapılmaz?

 • İleri derecede nörolojik bozukluğu olanlarda
 • Sistemik hastalıkları kontrol altına alınamayanlarda (kalp, şeker, böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi)
 • İki parçalı ya da üç parçalı protezler için elini kullanamayan hastalarda
 • Aktif idrar yolu enfeksiyonu olanlarda
 • Eş ya da partner rızası olmayanlarda (rölatif)

Takma penis ( penis protezi ) nasıl takılır?

Ameliyat öncesi bir takım hazırlıklar yapılarak hasta hazırlanır. Daha önceden anestezi doktoru tarafından hangi tip anestezinin uygulanacağı konusunda hasta bilgilendirilir. Anesteziyi takiben ameliyat masasında hasta sırt üstü olacak şekilde yatırılır.

Uygun antiseptikler ile boyama ve ameliyat saha temizliği yapılır. Genellikle penis ve skrotum cildini içerecek şekilde bir insizyon yapılır. Başka insizyon şekilleri de bulunmaktadır.

Daha sonra her iki tarafta bulunan korpus kavernozum isimli yapılar bulunur bunlara sütür geçilerek kesi yapılır ve bu kesilerden genişletici aletler yardımıyla kavernöz yapılar genişletilir.

Daha önceden hazırlanmış olan antibiyotikli solüsyonlar ile genişletilen alanlar bolca yıkanır ve takılacak olan protezin boyu ölçülür. Gerekli boydaki protez usulüne uygun bir şekilde genişletilmiş olan kavernöz yapıların içerisine yerleştirilir. Akabinde uygun sütürler atılarak işlem sonlandırılır.

Penil protez ameliyatı yapan hastaneler protezi kendileri mi temin ediyor?

Penis protezi ameliyatı yapan hastaneler genellikle protezi kendileri temin etmektedirler. Şayet hasta tarafından temin edilecek ise bu durum önceden hastaya bildirilmektedir. Çoğu zaman hastane ya da yetkili firma tarafından protezin temin edilmesi hasta açısından ciddi derecede kolaylık oluşturmaktadır.

Mutluluk çubuğu nasıl çalışır?

Mutluluk çubuklarının çalışma sistemleri birbirlerinden farklıdır. Takılacak olan protez tek parçalı olduğu durumda bunun kullanımı çok daha kolay olmaktadır. Ancak iki parçalı ya da üç parçalı olan penil protezler için ameliyat sonrası kullanım hakkında hastalara bilgilendirme yapılmalıdır. Hastalar cihazı kullanmadan önce doktor tarafından yeterli derecede ve anlaşılabilir net bilgiler ile bilgilendirilmelidir.

Takılan cihaz bu bilgiler ışığında kullanılmalıdır Aksi takdirde cihazın mekanik aksamına zarar verilerek boşa çıkmasına yol açılabilir. Bu istenmeyen bir durumdur. Başta mali açıdan olmak üzere genel anlamda sağlık açısından da zor ve istenmeyen bir tabloya yol açabilir.

Penil protez ameliyatı sırasında kanama olur mu?

Penil protez ameliyatı sırasında kanama olur. Bu kanama diğer ameliyatlardaki kanamalardan farksızdır. Penil protez ameliyatına özgü ilave ve beklenmedik bir kanama çoğunlukla oluşmaz. Ameliyatta kanama ciddi bir sorun teşkil etmez ancak uygun kanama kontrolü yapılmadığı takdirde ameliyat sonrasında bir takım sorunlar oluşma ihtimali vardır.

Penil protez çeşitleri nelerdir?

Peynir protezler kabaca üç başlık altında değerlendirilmektedir:

 1. Tek parçalı penil protezler (Rijid ve semirijid olanlar)
 2. 2 parçalı penil protezler (Şişirilebilir)
 3. 3 parçalı penil protezler (Şişirilebilir)

 

Kadınlar için mutluluk çubuğu memnun edici midir?

Kadınlar için mutluluk çubuğu gibi bir ameliyattır.  Bu konu ile ilgili yapılmış literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Memnuniyet oranları her iki partner açısından değerlendirildiğinde %90’ların üzerinde olmaktadır. Bu nedenle mutluluk çubuğu ameliyatı sadece erkek açısından memnun edici olmakla kalmayıp aynı zamanda kadın partner açısından da oldukça memnun edici ve tatminkar bir ameliyattır.

Mutluluk çubuğu kadın partnerde ağrı yapar mı?

Mutluluk çubuğu kadın partnerde hiçbir şekilde ağrı oluşturmaz. Cinsel birliktelik sırasında ağrı olması durumunda kadın partner jinekolojik açıdan değerlendirilmeli ve ona uygun bir tedavi başlanmalıdır.

Mutluluk çubuğu taktıranlar arasında memnuniyet oranları nedir?

Mutluluk çubuğu taktıranlar arasında memnuniyet oranları hem kadınlarda hem de erkeklerde, literatürde, yaklaşık olarak % 70-90 oranında bildirilmiştir. Kimi yayınlarda ise bu oran %90’ların üzerinde olduğu ifade edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında mutluluk çubuğu ameliyatlarının oldukça yüz güldürücü tatminkar ve başarılı ameliyatlar olduğu söylenebilir.

Penil protez ameliyatı hangi doktor tarafından yapılır?

Penil protez ameliyatı üroloji ya da androloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Penil protez çeşitleri arasında hangisi tercih edilir?

Yukarıdaki satırlarda protez çeşitleri hakkında bilgi vermiştik. Bu protez çeşitlerinden hangisinin hangi hastaya takılacağını belirleyen pek çok Kriter mevcuttur.

Bu kriterlerle birlikte hasta değerlendirilmeli ve hangi tip protezin takılacağına hasta ile birlikte karar verilmelidir. Mesela elini rahat kullanamayan hastalar için şişirilebilir bir protezi takmak yerine tek parçalı rijid bir protez çok daha uygun olabilir.

Öte yandan sağlıklı ve elini rahatlıkla kullanabilen hastalarda  taşıma kolaylığı olması açısından iki parçalı ya da üç parçalı penil protez tercih edilebilir. Bu kararı hekim ve hasta birlikte vermelidir. Her hasta için öneri farklı olabilir. Ameliyat ile ilgili bilgileri ve takılacak protez çeşitlerini doktorunuzla birlikte kararlaştırmanız en doğru olanıdır.

Mutluluk çubuğu taktıranlar ne zaman ilişkiye girebilir?

Mutluluk çubuğu ameliyatlarından sonra erken dönemde cinsel birlikteliği izin verilmemektedir. Bu durum yara enfeksiyonu oluşmaması ve dokuların iyileşebilmesi açısından önemlidir.

Genellikle ameliyattan 4 ya da 6 hafta sonra cinsel ilişki için izin verilmektedir. Bu durum hastadan hastaya göre farklılık arz etmektedir. Bu nedenle de en doğru bilgiyi ameliyatınızı yapan doktorunuzdan almanız uygun olacaktır.

Penil protez ameliyatı virüs salgını sırasında takılır mı?

Penil protez ameliyatı elektif bir ameliyatı olup aciliyet arz etmemektedir. Avrupa Üroloji Topluluğu tarafından önerilen şekli ile Covid 19 virüs salgını sırasında bu ameliyatın yapılmasının uygun olmayacağı yönündedir.

Virüs salgını azaldığı ve elektif ameliyatların başladığı bir dönemde ameliyat istenilen herhangi bir tarihte rahatlıkla yapılabilir ancak aktif salgın döneminde bu ameliyat acil olmadığı için yapılması önerilmez. Ülkemizde salgının giderek azalması nedeniyle ameliyatlara başlandığı bilinmektedir.

Mutluluk çubuğu nasıl kullanılır?

Mutluluk çubuğu kullanımı takılan protezin tipine göre değişmektedir. Tek parçalı protezler genellikle ciddi bir sorun olmadan kullanılabilmektedir. Ancak iki parçalı ya da üç parçalılar için kullanım öncesinde mutlaka bilgilendirme ve eğitim gereklidir.

Bu eğitim ve ön bilgilendirme özellikle cihazın bozulmaması açısından oldukça önemlidir. İki parçalı ya da üç parçalı penil protezlerde çoğunlukla skrotum içerisine yerleştirilmiş olan pompa bulunmaktadır. Bu tip protezlerde pompa sıkılp bırakılmak suretiyle peniste sertleşme sağlanabilirken ilişki sonrası penisi eski haline getirmek için uygulamalar her iki cihazda farklılık göstermektedir.

İki parçalılarda penis usulüne uygun şekilde sıkılıp bırakılmak suretiyle sertlik kaybolup eski haline gelirken, üç parçalılarda bu maksatla skrotum içindeki düğmeye basmak gerekmektedir. Doğru uygulama için protezi kullanmaya  başlamadan önce mutlaka doktorunuzdan ayrıntılı bilgi alınız.

Penil protezde son gelişmeler nelerdir?

Penis protezde son yıllarda özellikle teknolojik açıdan büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Rezervuar, pompa ve bunların işleyişleri oldukça kolaylaştırılmış ve protez kullanım süreleri için garanti süreleri uzatılmıştır. Bazı firmalara ait olan penil protezlerde garanti süresi ömür boyu olacak şekilde düzenlenmektedir. Bu da teknolojik açıdan oldukça ileri bir gelişimi göstermektedir.

Penil protezin zararları var mı?

Penil protezin kişinin kendisine ya da penisine herhangi bir zararı bulunmaz. Ameliyat sonrasında komplikasyon gelişmesi tüm ameliyatlar için geçerlidir. Bu ameliyatta da istenmeyen bazı durumlar oluşabilir ancak oluşsa bile çoğunlukla uygun tedavi ile başarılı bir şekilde sorun ortadan kaldırılmaktadır. Bunun dışında penis protezinin hastaya herhangi bir zararı bulunmamaktadır.

Üç parçalı penil protez kimlere takılır?

Genel sağlık durumu uygun olan ve sertleşme bozukluğu için daha önce almış olduğu hiçbir tedaviye yanıt vermeyen hastaların tamamında 3 parçalı penil protez takılabilir.

Üç parçalı penil protez kimlere takılmaz?

Özellikle elini kullanamayan ve ileri derecede nörolojik sorunları olan hastalarda tercih edilmez. Ancak bu kararı hasta ile birlikte vermek gerekir. Her hasta için standart bir uygulama yoktur. Uygulama hastadan hastaya göre değişmektedir. Takılacak olan protez tipi hastanın genel sağlık durumu değerlendirildikten sonra hasta ile görüşülerek kararlaştırılır.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası ilaç kullanmak gerekir mi?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası genellikle doktorunuzun önerdiği şekilde antibiyotik ve anti-inflamatuar ilaçlar kullanılmaktadır. Ameliyat sonrasında doktor önerisi olmadan kesinlikle ilaç kullanılmamalıdır.

Mevcut daha önceden kullanmış olduğunuz ilaçların ne zaman başlanacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda da sizi ameliyat eden doktordan ayrıntılı bilgi talep edebilirsiniz.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası kan sulandırıcı ilaçlara ne zaman başlanır?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası kan sulandırıcı ilaçlara başlama zamanı için mutlaka doktorunuzla görüşünüz. Kanı sulandırmak amacıyla kullanılan ilaçlar birbirlerinden oldukça farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bu ilaçların yeniden kullanmaya başlama süreleri de birbirlerinden farklıdır. En doğru bilgiyi doktorunuzdan talep ediniz.

Yanlışlıkla erken dönemde kullanmaya başlamanız durumunda Ameliyat sırasında tanımayı etkileyebilirsiniz. Öte yandan kan sulandırıcı ilaçlara geç başlanması durumunda vücutta pıhtılaşma faktörleri ile ilgili bozukluk oluşarak ilgili organlarda ölümcül hasara yol açabilir.

Örneğin kalpte bu durum bir kalp krizini tetikleyecek şekilde ortaya çıkabilirken beyine pıhtı atması inmelere yol açabilir. Oldukça önemli ve ciddi bir durumdur.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası ağrı olur mu?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası ameliyat yerinde ağrı olabilir ancak uzun dönemde devam eden ağrı olması durumunda altta yatan başka faktörler araştırılmalıdır. Çünkü ameliyat sonrasında ciddi derecede ağrı beklenmez ve oluşmaz. Oluşabilecek minimal Ağrı’da ameliyatın erken dönemlerinde görülür ve bunlar çoğunlukla ağrı kesicilerle idare edilebilecek düzeydedir.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası işeme zorluğu olur mu?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sırasında genellikle idrar yoluna bir sonda yerleştirilmektedir. Bu sonda ameliyattan sonraki ertesi gün çıkarılmaktadır ve ameliyat sonrasında çoğunlukla işeme ile ilgili herhangi bir sorun oluşmamaktadır.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası peniste eğrilik olur mu?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrasında peniste eğrilik oluşmaz. çoğunlukla bu ameliyat sonrasında penis de var olan eğrilik düzelir ve normal bir cinsel birlikteliğe izin verecek düzeye ulaşır. Ameliyatın eğikliğin iyileşmesine faydası olduğu gibi sertleşme üzerine de olan olumlu etkisi tartışılmazdır.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası kanama olursa ne yapmalı?

Ameliyattan sonra kesi yerinden az da olsa kan sızdırması şeklinde bir kanama olabilir. Bunun dışında yoğun ve ciddi bir kanama ya da hayatı tehdit edecek şekilde önemli bir kanama oluşmaz. Yara yerinde kanama görmeniz durumunda ya da pansuman yerini ıslatacak derecede ciddi kanama olması durumunda doktorunuza haber veriniz.

Erken dönemde olan kanamalar ciddi kanamalar değildir. ameliyat sonrasında ise zaten herhangi bir kanama oluşmaz. Kanama bozukluğu olan hastalarda ya da ameliyat öncesinde kan sulandırıcı kullanan hastalarda kanama açısından dikkatli olunmalıdır. Bu hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ilaçları dikkatli bir şekilde ayarlanmalıdır.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası cihazı kullanma eğitimi almalı mı?

Ameliyat sonrası cihazı kullanmadan önce eğitim mutlaka şarttır Aksi takdirde cihaza zarar verilmesi kaçınılmazdır.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası pansuman nasıl yapılır?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası pansuman genellikle 24 saat sonra açılıp yapılmakta ve sonrasında günlük pansuman yaklaşık bir hafta ya da 10 gün kadar yapılması yeterli olmaktadır. Bunun dışında ilave pansuman gerekliliği doktorunuzun önerisi doğrultusunda yapılmalıdır.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası ne zaman banyo yapılır?

Benim protez ameliyatları sonrasında banyo yapma ve duş almak için genellikle cilt yara iyileşmesinin gerçekleştiği 7-10 günlük bir süre yeterli olmaktadır Bunun dışında yaranın durumuna göre bu süre daha az ya da daha fazla olabilir. Bu nedenle ameliyattan sonra banyo zamanını doktorunuza danışmanız uygun olacaktır.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası peniste kızarıklık ve akıntı varsa ne yapmalı?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrasında peniste sebat eden kızarıklık ve yara yerinde akıntı olması durumunda mutlaka doktorunuza haber vermeniz gerekmektedir. Şişlik, kızarıklık ısı artışı, ağrı ve beraberinde akıntı olması protez takılan yerde enfeksiyon gelişiminin habercisi olabilir.

Erken dönemde fark etmek ve uygun antibiyotikler başlamak oldukça önemlidir. Bu nedenle yukarıda anlatılan şikayetler ile karşılaştığınızda mutlaka doktorunuza önceden haber veriniz.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası peniste morluk olur mu?

Ameliyat sonrası erken dönemde peniste hafif morluklar ve şişlikler oluşabilir, bunlar tamamen normaldir. İlerleyen zaman içerisinde her geçen gün bu belirtiler giderek azalacaktır. Endişe etmenize gerek yoktur.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası penis ucunda ağrı olur mu?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası Penis ucunda ya da gövde kısmında ağrı ameliyattan sonraki erken dönemde olabilir ancak daha sonradan ağrının sebat etmesi ve beraberinde penis ucunda kızarıklık ya da akıntı olması önemlidir.

Bu durumda doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekmektedir. erken dönemde görülen ağrılar kısa zamanda birkaç gün içerisinde geçecektir. Devam eden ve süregelen ağrılar doktora başvurma sebebi olmalıdır.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası ne zaman ayağa kalkılır?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası ayağa kalkma çok kısa zamanda gerçekleşmektedir. Uygulanacak anestezinin tipine ve hastanın özelliğine göre değişmekle birlikte genellikle ameliyattan 6 saat sonra hastalar ayağa kalkabilir ve yürüyebilir.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası ne zaman taburcu olunur?

Penil protez ameliyatı sonrası çoğunlukla 24-48 saat sonra hastalar taburcu edilmektedir. Ancak hastanın özelliğine göre bu süre daha da uzayabilir. Özellikle;

 • sistemik romatizması olanlarda
 • şeker hastalarında
 • kalp hastalarında
 • kronik karaciğer yetmezliği olanlarda
 • kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda enfeksiyon açısından daha dikkatli olunması gerektiği için hastanede kalış süresi uzayabilmektedir.

Penil protez nasıl kullanılır ise cihazın ömrü daha uzun olur?

Öncelikli olarak cihazı kullanmadan önce eğitim almış olmak çok önemlidir. Bu eğitim doğrultusunda kullanım sırasında cihaza karşı nazik ve kibar davranmak ilişki öncesi ve sonrasında sertleşmeyi sağlarken ve sonrasında oldukça hassas davranıp kullanma talimatları dışına çıkmamak cihazın ömrünü uzatmaktadır. Kullanım garantileri bazı  firmalarda bu cihazlar için 2-5 yıl arasında değişmekle birlikte bazı firmalar cihazları için ömür boyu garanti vermektedir.

Mutluluk çubuğu takan hastaneler için özel sertifikasyon gerekir mi?

Mutluluk çubuğu takan hastaneler için özel bir sertifikasyon gerekliliği yoktur. Tüp bebek ya da organ nakli gibi işlemler için gerekli olan prosedür ve özel sertifikasyon işlemleri penil protez ameliyatları için geçerli değildir.

Penil protez ameliyatı sonrası ilk kontrol ne zaman?

Penis protezi ameliyatı sonrası ilk kontrol doktorunuzun önerdiği ilk vakittir Bu hastanın özelliğine göre değişmektedir. Genellikle ameliyat sonrası birinci haftada görmek alışılagelmiş bir yaklaşımdır. Hastadan hastaya durumun değişebileceği unutulmamalıdır.

Penil protez ameliyatı sonrası idrarda kanama olur mu?

Normal şartlar altında ve komplikasyon gelişmeyen bir ameliyat sonrasında idrarda hiçbir şekilde kanama gözükmez.

Penil protez ameliyatı sonrası iltihap olursa ne yapılır?

Penil protez ameliyatı sonrası iltihap önemli ve sıkıntılı problemlerden biridir. Erken dönemde enfeksiyonun tanınması ve tedavi başlanması oldukça önemlidir. Bu nedenle şüphelenilen durumlarda çok erken doktora başvurulması gerekmektedir.

iltihap olması durumlarında, iltihabın yerine, etkilediği alan büyüklüğüne ve beraberinde diğer sistemik bulgular olup olmamasına göre tedavi protokolleri değişmektedir. Genellikle erken dönemde uygun antibiyotikler ve iyi bir yara bakımı ile olay büyümeden sorun çözülmektedir. Daha ileri vakalarda ise protezin çıkarılması dahi gerekebilir.

İki parçalı penil protez ağrı yapar mı?

İki parçalı penil protez ameliyatı sonrasında erken dönemde ağrı oluşabilir. Bu tamamen normaldir. Bunun dışında uzayan ağrılarda altta yatan başka herhangi bir patoloji olup olmadığı araştırılmalıdır. Ağrının devam etmesi durumunda mutlaka doktorunuzla görüşmeniz önerilir.

İki parçalı penil protezin avantajı nedir?

2 parçalı penil protezlerde pompa skrotum içerisine yerleştirilmektedir.  Bununla birlikte bir rezervuar olmadığı için ilave doku hasarı yapılmaması en büyük avantajıdır. Çoğunlukla tek bir kesi yeri de yeterli gelmekte olduğundan bu da bir avantaj olarak kabul edilmektedir.

İki parçalı penil protezlerin dezavantajı nedir?

2 parçalı penil protezlerin dezavantajları ile ilgili literatürde ciddi bir veri bulunmamaktadır Bununla birlikte son dönemde yapılan çalışmalarda 3 parçalı penil protezlerin hastalarda daha fazla memnuniyete yol açtığı ile ilgili veriler bulunmaktadır.

Önceden iki parçalı penil protez taktırıp herhangi bir sebeple çıkarttıran ve sonradan 3 parçalı penil protez taktıran hastaların her ikisini mukayese ettiklerinde, 3 parçalıyı daha fazla tercih ettikleri bilinmektedir. Hastalar bu durumu daha kaliteli bir sertlik ve sonrasında çok daha iyi bir yumuşama olması şeklinde ifade etmişlerdir.

İki parçalı penil protez bozulur mu?

2 parçalı penil protez bir pompa ve bu pompadan vermez dokulara akışkanlığı sağlayan sistemden oluşur. Bu sistem tamamen mekanik olarak işleyen bir sistemdir. Bu nedenle tüm mekanik cihazlarda olduğu gibi iki parçalı penil protezlerde de bozulma ihtimali mevcuttur. Bozulma ihtimaline karşı firmalardan alınan garanti süresi önem arz etmektedir.

İki parçalı penil protez rezervuarlı mı?

2 parçalı penil protezlerde rezervuar bulunmaz. Rezervuar 3 parçalılarda bulunmaktadır.

Penil protez firmaları çok sayıda var mı?

Tüm dünyada penil protez üreten firmalar bir kaç tanedir. Sanıldığı gibi çok sayıda firma bulunmamaktadır. Ülkemizde ise penil protez üretimi bugün için yapılmamaktadır.

Mutluluk çubuğu takan doktorlar hangi bölümde çalışır?

Mutluluk çubuğu takan Doktorlar genellikle üroloji androloji bölümlerinde çalışmaktadırlar.

Penil protez implantasyonu nedir?

Penil protez implantasyonu, mutluluk çubuğu takılması ameliyatının tıptaki adıdır.

Mutluluk çubuğu çeşitleri içinde sık takılan hangisi?

Hem hastalar hem de doktorlar tarafından çoğunlukla tercih edilen iki parçalı ya da üç parçalı penil protezlerdir. Tek parçalı olanlar, kullanım ve taşıma zorlukları nedeniyle hastalar tarafından çoğunlukla tercih edilmemektedir.

Penil protezin ömrü ne kadar?

Penil protezler için belirli bir ömür tanımlanmamıştır ancak firmaların bu cihazlarla ilgili Garanti sureleri değişkenlik göstermektedir.

Mutluluk çubuğu takılması öncesi hazırlık gerekir mi?

 • Anestezi hazırlığı gerekir
 • Önceden kullanılan ilaçların yeniden düzenlenmesi gerekir
 • Daha önceki hastalıkların tedavisi ve stabil hale gelmesi gerekir
 • Psikolojik açıdan tam bir hazırlık gerekir
 • Partnerin de sürece katkıda bulunması gerekir

3 parçalı şişirilebilir tip penil protez fiyatları diğerlerinden farklı mı?

3 parçalı şişirilebilir penil protez fiyatları diğer protezlere göre biraz daha yüksektir. Bu protezlerin kullanım avantajlarının olması maliyetlerinin de diğerlerinden farklı olmasına yol açmaktadır.

Penil protez maliyeti Ankara içinde farklılık gösterir mi?

Penil protezlerin maliyeti genellikle farklı firmalar arasında farklılıklar göstermektedir. Ankara içinde ameliyat için uygulanan bu farklılıklar daha çok takılan malzemenin ait olduğu firma ile ilişkilidir. Ameliyat olarak ücretler Ankara içinde yaklaşık olarak birbirine benzerdir.

Erkeklerde mutluluk çubuğu sık takılıyor mu?

Erkeklerde mutluluk çubuğu ameliyatları sık yapılan ameliyatlardandır. Sertleşme sorunu tedavisinde diğer tedavi yöntemlerine yanıt alınamadığı durumlarda penil protez tercih edilmektedir. Hastalar tarafından memnuniyet oranı yüksek olması nedeniyle talep oldukça fazladır.

Buna karşın maliyetinin yüksek olması ve zaman zaman Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme kapsamının daraltılması nedeniyle hastalar tarafından  ulaşılmasını güçleştirmektedir.  Bir başka deyişle talep fazla olmasına karşın maliyet yükseklikleri nedeni ile önemli bir hasta grubu da istediği halde protezi taktıramamaktadır.

Mutluluk çubuğu Ankara ilinde hangi hastanede yapıyorsunuz?

Bu grup hastaları öncelikli olarak kliniğimizde değerlendiriyoruz. Takılma endikasyonu kesin olan hastalarımız için Ankara’da anlaşmalı bulunduğumuz hastanelerin herhangi birinde ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Ameliyat ve tüm bunlarla ilgili detaylı bilgi almak için web sayfamız üzerinde yer alan iletişim numaralarından bizlere ulaşmanız yeterlidir.

2 parçalı penil protez diğerlerinden farklı mı?

 • Teknolojisi farklıdır
 • Yapısal durumu farklıdır
 • Kullanım şekli farklıdır
 • Maliyeti farklıdır
 • Rezervuarı yoktur

Mutluluk çubuğu taktırmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Mutluluk çubuğu taktırmak için 0533- 725 62 80 numaralı telefondan bizleri arayarak randevu talebinde bulunmanız gerekmektedir. Arkadaşlarımız sizin için randevu oluşturacak ve en kısa sürede muayene ve gerekli tüm işlemleriniz yapılacaktır.

3 parçalı şişirilebilir tip penil protez sonrası yumurta ağrısı olur mu?

3 parçalı şişirilebilir tip  penil protez ameliyatında penise yerleştirilen ve sertleşmeyi sağlayan aparat, skrotum içine yerleştirilen bir pompa ve kasık bölgesine yerleştirilen bir rezervuar bulunmaktadır. Pompanın yerleşim yerine bağlı olarak ameliyatın erken dönemlerinde aşırı olmamak şartıyla ağrı olabilir.

Ancak daha sonra o ağrı çok kısa zamanda geçmektedir. Kalıcı ağrılarda altta yatan başka herhangi bir patolojik sebep olup olmadığı dikkatli bir şekilde araştırılmalıdır.

Bükülebilir penil protez fiyatları arasında farklılık var mı?

Inil protez fiyatları arasında farklılıklar vardır. Genellikle tek parçalı protezler fiyat olarak diğerlerinden daha uygundur. Buna rağmen hastalar tarafından daha az tercih edilmektedir.

Malleable penil protez neden az tercih ediliyor?

Malleable protez tek parçalı protezdir. Hastalar tarafından az tercih edilmesinin bazı sebepleri vardır:

 • Gün içerisinde taşıması zordur
 • Penis sürekli sert olduğu için cinsel ilişki dışı zamanlarda travmaya uğrama ihtimali vardır
 • Uzun süreli sertliğin getirdiği penis içi hasarlanma olasılığı vardır
 • Sosyal ortam ve aktivitelerden hastaların uzaklaşmasına neden olur
 • Psikolojik olarak sürekli sertliğin getirdiği güçlükler oluşturur

Malleable penil protez daha az mı etkili?

Bu protezler etkinlik olarak diğerleriyle aynı işlevi göstermektedir.  Sonuçta cinsel birlikteliğin yaşanması ve tatmin hissinde bir farklılık oluşturmaz.

Malleable penil protez kadın partner açısından farklılık gösterir mi?

Malleable penil protez kadın partner açısından herhangi bir farklılık göstermez. Tıpkı diğer protezler gibi beklenen doyum hissini oluşturur.

Penil protez ameliyatı sonrası günlük yaşama dönüş ne zaman olur?

Beni protez ameliyatı sonrası günlük yaşama dönüş yaklaşık olarak 5-7 gün sonra olur. Hastalar daha önce yapmış oldukları aktivitelerin pek çoğunu yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra sürdürülebilir hale gelirler.

Penil protez implantasyonu sırasında protez boyu nasıl belirleniyor?

Penil protez implantasyonu sırasında korpus kavernozum denilen sertleşme ile ilgili yapılar genişletilirken özel ölçüm cihazları ile penis boyu değerlendirilir ve en uygun ölçüdeki protez hastaya takılır.

Penil protez kullananlar kontrol için düzenli olarak doktora gitmeli mi?

Penil protez kullananların ameliyattan sonraki ilk bir yıl içerisinde doktora düzenli aralıklarla gitmelerin de fayda olur. Ancak daha sonra rutin olarak doktor kontrolü gerekmez. Bir sorun olduğunda mutlaka her zaman hekim ile yeniden görüşülür.

Penil protez taktıranlar şeker hastalığı ilaçlarına ne zaman başlar?

Penis protezi taktıranlar şeker hastalığı ilaçlarına genellikle ameliyattan 6 saat sonra başlayabilirler. Ancak hangi ilacın ne zaman ve hangi sıklıkta kullanılacağına ameliyatı yapan hekim karar verir. Bu nedenle öncelikli olarak kullandığınız ilaçları Ameliyat öncesi doktorunuza bildirmeniz önemlidir.

Tek parçalı penil protez ameliyatı diğerlerinden daha zor mu?

Tek parçalı penil protez ameliyatı sanıldığının aksine diğer protezlere göre takılması çok daha kolaydır.

Erkeklerde mutluluk çubuğu psikolojik süreci nasıl etkiler?

Erkeklerde mutluluk çubuğu psikolojik süreci kesinlikle pozitif olumlu yönde etkilemektedir. Kişinin kendine olan özgüveni nde artma ve ereksiyon kalitesindeki yeterlilik bu olumlu etkinin temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda partner memnuniyeti de sürece ciddi derecede olumlu katkıda bulunur.

Erkeklere takılan mutluluk çubuğu sonrasında penis deformasyonu olur mu?

Erkeklere takılan mutluluk çubuğu sonrasında penis deformasyonu olmaz. Tam tersini daha önceden var olan eğrilikler ve deformasyonlar protez sonrasında tamamen düzelmiş hale gelebilir.

Mutluluk çubuğu kullanımı prostat ameliyatına engel mi?

Mutluluk çubuğu kullanan hastalar rahatlıkla prostat ameliyatı olabilirler. Mutluluk çubuğu taktırmak prostat ameliyatı için bir engel teşkil etmez.

Mutluluk çubuğu nasıl bir teknoloji ile yapılmıştır?

Mutluluk çubuğunda ileri ve üst düzey bir teknoloji kullanılmaktadır özellikle şişirilebilir tip protezlerde sıvının akışkanlığının sağlanmasında önemlidir. Bu akışkanlık pompa rezervuar ve dokular içerisine yerleştirilen sertleşmeyi sağlayan yapılar arasında sağlanmaktadır.

Mutluluk çubuğu ve cinsel yaşam kalitesi için ilave ilaç almaya gerek var mı?

Mutluluk çubuğu ve cinsel yaşam kalitesi için ameliyat sonrasında fazladan ek ilaç almaya gereksinim kalmaz. Ameliyatın önemli avantajlarından biri de budur. Medikal ilaçlar hem kimyasal yapıları nedeniyle çeşitli yan etkiler oluşturmakta hem de yüksek fiyatları nedeniyle hastaları ciddi derecede üzmektedir.

Mutluluk çubuğu zevk almayı etkiler mi? zevk verir mi?

Mutluluk çubuğu zevk almayı bozmaz, kötü yönde etkilemez. Tam tersine penisin işlevsel yapısında süreklilik sağlayarak zevk almada artışa neden olur.

Mutluluk çubuğu kullanan hastalarda penis ereksiyonunda tam bir kalite sağlandığı için karşı taraf partnerin de zevk almasına yardımcı olur.

Ameliyat için yaş sınırı var mı?

Mutluluk çubuğu ameliyatı için herhangi bir yaş sınırı bulunmaz. Yaştan ziyade önemli olan kişinin günlük performans durumu, nörolojik bir hastalığının bulunup bulunmadığı, mevcut diğer sistemik hastalıkları ve bunlar için ilaç kullanıp kullanmadığı ameliyat kararında belirleyici özellik taşır.

Mutluluk çubuğu nasıl anlaşılır? Dışarıdan anlaşılır mı?

Sürekli sert olarak kalan tek parçalı, malleable protezler ne yazık ki dışarıdan fark edilebilir. Onun dışındaki şişirilebilir protezlerden gerek 2 parçalı olanları ve gerekse 3 parçalı olanları dışarıdan fark etmek neredeyse imkansızdır.

Hatta cinsel birliktelik sırasında bile dokunulmadığı sürece karşı taraf partnerin fark etmesi dahi zordur. Bu nedenle erkek hastalar güvenle protezi kullanabilimektedir.

Mutluluk çubuğu ameliyatı prostat büyüklüğü olanlara yapılır mı?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sertleşme sorunu olan erkeklere yapılan bir ameliyattır. Bu nedenle prostat büyüklüğü ya da küçüklüğü ile bir ilgisi yoktur. Prostat büyüklüğü olan hastalara da rahatlıkla takılabilir.

Mutluluk çubuğu ameliyatı prostat kanseri ameliyatı sonrası yapılır mı?

Mutluluk çubuğu ameliyatı genellikle prostat kanseri ameliyatı sonrasında görülen sertleşme sorunu yaşayan hastalara uygulanan bir ameliyattır. Prostat kanseri nedeniyle hastalara genellikle ameliyat yapılmaktadır.

Bu ameliyat sırasında penisi uyaran sinirler kesilmekte ve buna bağlı olarak sertleşme sorunu gözükmektedir prostat kanseri ameliyatı öncesinde sertleşme sorunu olmayan erkekler, ameliyat sonrasında sertleşme ile ilgili sorun yaşamaktadırlar. Özellikle bu grup hastalarda penil protez çok daha başarılı olmakta ve yüz güldürücü neticeler elde edilmektedir.

Mutluluk çubuğu penisi büyütür mü?

Mutluluk çubuğu ameliyatı bir penis büyütme ameliyatı değildir. Ancak çeşitli eğrilikler ve deformiteler ameliyat sırasında düzeltilebildiği için penil protez ameliyatı sonrasında bir miktar penis boyunda uzama dıştan dikkati çekebilir.

Ayrıca teknolojik olarak son dönemde geliştirilen bazı protezler sadece boy olarak uzamaz aynı zamanda enine doğru da genişleyerek peniste bir miktar kalınlık ve çap artışı oluşturur.

Mutluluk çubuğu Peyronie hastalarında takılır mı?

Peyronie hastalığı peniste eğrilikler ve sertleşme bozuklukları ile beraber seyreden önemli bir hastalıktır. Bu hastalarda penisteki eğriliklerin düzeltilmesi bazı durumlarda yeterli gelmez ve beraberinde sertleşmenin de tam olarak sağlanabilmesi için penil protez takma ihtiyacı doğar. Peyronie hastalarında ameliyat sırasında hem eğiklikler düzeltilir ve hem de penil protez takılır.

Mutluluk çubuğu şeker hastalarına takılır mı? Riski nedir?

Şeker hastalığı sistemik bir hastalıktır. Vücutta bulunan tüm organlar bu hastalıktan nasibini olumsuz yönde alır Tıpkı diğer organlar gibi penis de olumsuz olarak şeker hastalığından etkilenir. Şeker hastalarında sertleşme sorunu sık görülen problemlerdendir.

Bu hastalarda kimi zaman ağızdan ilaç tedavilerine ya da diğer tedavi yöntemlerine yanıt alınamaz ve mutluluk çubuğu takılması ihtiyacı takılır. Şekeri kontrol altında olan tüm bu grup hastalara protez başarı ile takılabilir. Bununla birlikte bu hastaları bekleyen en önemli risk yara iyileşmesinde gecikme ve enfeksiyondur.

Mutluluk çubuğu ameliyatı öncesi şeker kontrolü yapılmalı mı?

Mutluluk çubuğu ameliyatı öncesi şeker kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Şeker regülasyonu düzenli değil ise ameliyattan önce mutlaka şekerin kontrol altına alınması gerekmektedir. Zira bu durum ameliyat başarısını etkileyen faktörlerin başında gelmektedir.

Mutluluk çubuğu ameliyatı öncesi anestezi hazırlığı gerekiyor mu?

Ameliyat öncesi anestezi için hazırlık tüm hastalarda yapılmaktadır. Rutin olarak yapılan tetkiklerin dışında hastada mevcut hastalığa yönelik özel tetkikler ile de durum değerlendirilmekte ve uygulanacak anestezinin tipi buna göre belirlenmektedir.

Özellikle şeker hastalığı ya da kalp hastalığı gibi önemli hastalıkları bulunanlarda ve bu hastalıkları için ilaç kullananlarda anestezi öncesi gerekirse ilgili klinik dallardan konsültasyonlar istenmektedir.

Mutluluk çubuğu ameliyatı öncesi kan sulandırıcı ilaçlar ne zaman kesilir?

Hangi kan sulandırıcı ilacın ne zaman kesileceğine ilacı başlayan bölüm hekimleri tarafından karar verilir. Bu nedenle ameliyat öncesi kan sulandırıcı ilacı başlayan bölümden konsültasyon talebinde bulunulmaktadır.

Mutluluk çubuğu ameliyatı hangi anestezi ile yapılır?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sırasında hangi anestezinin uygulanacağına anestezi uzmanı ve hastanın kendisi birlikte karar verirler. Çoğunlukla belden aşağı kısmın uyuşturulması yeterli olmakla birlikte gerekli olan ya da talep eden hastalar için de genel anestezi uygulanabilmektedir. Bu karar anestezi uzmanına aittir.

Mutluluk çubuğu ameliyatı prostat kanseri tedavisini olumsuz etkiler mi?

Mutluluk çubuğu ameliyatı olmak mevcut prostat kanseri tedavisini olumsuz yönde etkilemez.

Mutluluk çubuğu ameliyatı mesane kanseri tedavisi olanlara yapılır mı?

Mutluluk çubuğu ameliyatı mesane kanseri tedavisi olanlara da yapılabilir. Özellikle mesanenin tamamen alındığı ve bağırsaklardan yeni mesane oluşturulan hastalarda sertleşme sorunu sık görülen problemlerdendir. Bu nedenle bu grup hastalarda penil protez çoğu zaman gerekli bir tedavi seçeneği olarak karşımızda durmaktadır.

Mutluluk çubuğu ameliyatı ESWT tedavisi sonrası yapılır mı?

Mutluluk çubuğu ameliyatı çok dalgası olarak da bilinen ESWT tedavisine yanıt alınamayan hastalarda rahatlıkla uygulanabilir.

Mutluluk çubuğu ameliyatı öncesi ESWT yaptırmak zararlı mı?

Ameliyat öncesinde ESWT olarak bilinen şok dalga tedavisi almanın herhangi bir mahsuru yoktur.

Mutluluk çubuğu ameliyatı öncesi genital bölge tıraşı gerekir mi?

Bu ameliyat öncesinde genital bölge traş edilmiş ise sorun teşkil etmez ancak edilmemiş ise ameliyattan bir gün önce ya da ameliyat sabahı hastanın genital bölgeye tıraş yapması istenmez.

Çünkü olası bir kesi yeri ve hasarlanma ameliyat sonrası gelişebilecek enfeksiyon için bir giriş kapısı oluşturabilir. Bu hastaların tıraşları gerekirse ameliyat masasında görevliler tarafından yapılmaktadır.

Penil implant ameliyatı doğuştan penis eğriliği olanlara yapılabilir mi?

Penil protez implantasyonu olarak da bilinen mutluluk çubuğu ameliyatı doğuştan penis eğriliği olanlara da yapılabilir. Ameliyat sırasında hem eğrilik düzeltilir hem de protez yerleştirilir.

Penil protez ameliyatı sonradan penis eğriliği olanlara yapılabilir mi?

Sonradan oluşan penis eğrilikleri için de penil protez ameliyatları yapılabilir. Ameliyat sırasında da mevcut eğrilikler düzeltilir.

Peniste siğil (HPV) varlığı penil protez için engel mi?

Peniste siğil (HPV) varlığı penil protez ameliyatı için engel teşkil etmez. Çok belirgin ve ileri derece ise ameliyat öncesinde siğillerin tedavi edilmesi uygun olur.

3 parçalı penil protez sonrası eskisi gibi sertlik olmuyor. Sorun nedir?

Cihazla ilgili mekanik bir sorun ya da kullanma konusunda yetersizlik olabilir. Mutlaka doktorunuzla görüşünüz.

2 parçalı penil protez sonrası eskisi gibi sertlik olmuyor. Sorun nedir?

Cihazla ilgili mekanik bir sorun ya da kullanma konusunda yetersizlik olabilir. Mutlaka doktorunuzla görüşünüz.

Tek parçalı penil protez sonrası penis başında kızarıklık ve ağrı oluştu. Sorun nedir?

Devam eden ve ağrı oluşturan bu tablo glans penis olarak bilinen penis ucunda bir enfeksiyon gelişiminin habercisi olabilir. Doktorunuzla vakit kaybetmeden görüşünüz.

Penil protez çıkarıldıktan sonra tekrar ilaç tedavisi ile sertleşme olur mu?

Penil protez ameliyatı ne yazık ki geri dönüşü olmayan bir ameliyattır. Herhangi bir sebeple protez dışarı çıkarılacak olursa yeniden sertleşmeyi ilaçlarla sağlamak olanaksızdır. Yeniden sertlik için tekrar yeni bir protez takılması gerekmektedir.

Penil protez çıkarıldıktan sonra tekrar yenisi takılabilir mi?

Penil protez çıkarıldıktan sonra bazen aynı seansta bazen daha sonraki bir başka seansta tekrar yeni bir protez takılabilir. Ancak hastadan çıkarılmış olan protez yeniden hastaya takılmaz.

Penil protezde iki parçalıdan üç parçalıya geçilebilir mi?

Daha önceden iki parçalı protez takılmış olan bir hastaya herhangi bir sebeple bu protezi çıkarılma ihtiyacı doğduğunda onun yerine 3 parçalı bir protez takılabilir.

Penil protez ameliyatı sonrasında iltihap olursa ne yapmalı?

Vakit kaybetmeden hemen doktora başvurulmalıdır. Önemli bir durumdur. Erken tanı ve tedavi ile protez kurtarılabilir. Aksi takdirde tüm emek ve masraflar boşa çıkabilir.

Peyronie hastaları için malleable penil protez mi gerekli?

Peyronie hastalarında tek parçalı malleable protezler kullanılabilir ancak bu durum şart değildir. Uygun hastalarda şişirilebilir protezler de tercih edilebilir.

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası sertleşme için penise iğne tedavisi yapılabilir mi?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası sertleşmeyi daha da arttırmak için penise iğne tedavisi yapmanın hiçbir faydası yoktur. Tam tersine mevcut protezin boşa çıkmasına ve bozulmasına yol açar. Kesinlikle yapılmamalıdır.

Mutluluk çubuğu ne sıklıkta kullanılabilir? Bir sınır var mı?

Mutluluk çubuğu taktıran hastalar tarafından sık sorulan sorulardandır. Hastalar bu ameliyat sonrasında ne kadar sıklıkla cinsel ilişkiye girebileceklerini merak etmektedirler. Bunun için herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu sıklığı belirleyecek olan erkekteki cinsel birleşme arzusu ve kadın partnerin bu duruma karşı takındığı tutumdur. 

Sonuç olarak;

MUTLULUK ÇUBUĞU (PENİL PROTEZ)

 • Sertleşme sorunu olan hastalara uygulanan son basamak tedavi yöntemidir.
 • Tek parçalı, 2 parçalı ya da 3 parçalı formları mevcuttur.
 • 2 ve 3 parçalı protezler şişirilebilir protez olarak da bilinmektedir.
 • Tek parçalı protezler malleable protez olarak bilinmektedir.
 • Ameliyat öncesi anestezi hazırlığı yapılmaktadır.
 • Ameliyat sırasında kavernöz dokular içine yerleştirilen parça, pompa ve rezervuar, 3 parçalı protezler için farklı vücut bölgelerine takılır.
 • Ameliyat sırasında peniste önceden var olan eğrilikler düzeltilebilir.
 • Ameliyat sonrası hasta ve kadın partner memnuniyet oranları %90’ların üzerine ulaşabilmektedir.

Kaynaklar :

8 YORUMLAR

  • Yapılması gereken işlemler ve uygulanacak tedaviler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Sizin için en uygun tedavi şeklinin belirlenmesi için 0 533 725 62 80 nolu numaradan randevu alarak durumunuzun değerlendirmesini yapabiliriz. Yapılacak işleme göre de fiyat belirlenmiş olur. Geçmiş olsun dileklerimle.

 1. Merhaba Hocam peyronie ameliyatı yapıyormusunuz.%60gibi eğrilik var.kamudan emekliyim.devlet hastanesi ve üniversite hastaneleri bu ameliyatı karşılıyor fakat ben güvenip olmadım.doktor araştırıyorum sizin özel yazıhaneniz var galiba hangi sağlık sigortalarıyla çalışıyorsunuz yazarmisiniz.Bu ameliyatın toplam maliyeti ne kadar.kolay gelsin

 2. S.a hocam ben 58 yaşndayım 10 sene öncesi sol kasıkdan fıtık amaliyatı oldum ondan sonra sertleşme Problemiyaşı yorum nedeni ne olabilir

  • Kasık fıtığı ameliyatlarından sonra sertleşme sorunu normalde beklenmez. İlave başka sorunların varlığının araştırılması daha uygun olacaktır.
   Geçmiş olsun dileklerimle.
   Dr. Ömer Faruk

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz