Penil Protez (Mutluluk Çubuğu) Ankara

Penil protez ( mutluluk çubuğu ) sertleşme bozukluğunun ameliyatla olan tedavileri içerisinde günümüzde en popüler ve en çok kabul gören cerrahi işlemdir.

Mutluluk çubuğu  hem hastalar hem de eşleri/partnerleri tarafından yüksek memnuniyet oranı  nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada sertleşme sorunu için en sık yapılan ameliyat olma özelliğine sahiptir.

İçindekiler

Penil Protez Nedir?

Halk arasında mutluluk çubuğu olarak bilinen penil protez (penis protezi), penise dıştan yerleştirilen vücut uyumlu ve sertleşmeyi sağlayan tıbbi ürünlere verilen isimdir. Sertleşme üzerine olan olumlu etkisi nedeniyle mutluluk çubuğu olarak isimlendirilmiştir.

Penil Protez (Mutluluk Çubuğu) Kimlere Takılır?

Mutluluk çubuğu sertleşme problemi yaşayan ve diğer tıbbi tedavi yöntemlerini  kullandığı halde  bu tedavilerden fayda görmeyen hastalara takılmaktadır. Mutluluk çubuğu takılabilmesi için öncesinde hastaların diğer tedavi yöntemlerini kullanmış olması ve bu tedavi yöntemlerinden fayda görmemiş olması gerekmektedir.

Bu tedavilerin başında;

 • Ağızdan alınan ilaçlar
 • İdrar kanalı içinden sıkılan ilaçlar
 • Direk penis içerisine enjekte edilen ilaçlar
 • Vakum terapi cihazları
 • Şok dalga tedavisi gibi tedaviler bulunmaktadır.

Tüm bu tedavilere yanıt alınamayan hastalarda bu ameliyat önerilmektedir.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Kimlere Yapılmaz?

 • İleri derecede nörolojik bozukluğu olanlar
 • Sistemik hastalıkları kontrol altına alınamayar (kalp, şeker, böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi)
 • İki parçalı ya da üç parçalı protezler için elini kullanamayanlar
 • Aktif idrar yolu enfeksiyonu olanlar
 • Eş ya da partner rızası olmayanlar (rölatif)

Penil Protez (Mutluluk Çubuğu) Çeşitleri

Penil protezler kabaca üç başlık altında değerlendirilmektedir bunları saymak gerekirse ;

 • Tek Parçalı Penil Protezler (Rijid ve Semirijid Olanlar):

Tek parçalı protezlerde sadece silindirler bulunmaktadır. İki adet sert veya yarı sert özellikte olan silindir şeklindeki protez penisin sağına ve soluna karşılıklı olarak yerleştirilmektedir.

 • 2 Parçalı Şişirilebilir Penil Protezler

Şişirilebilir iki parçalı protezlerde hasta içerisine yerleştirilen iki adet protez parçası bulunmaktadır. Bunlardan birincisi penis içerisine yerleştirilen ve şişip tekrar geri inebilen özellikteki silindirler; ikincisi ise yumurtaların arasında skrotum içine yerleştirilen pompa. Silindirler ile pompa arasında bağlantı sağlayan bir kanal bulunmaktadır.

Hasta cinsel birliktelik kurmak istediğinde el yardımıyla skrotum içindeki pompayı bulmakta ve pompaya bir kaç kez basmaktadır. Bu hareket ile pompada bulunan sıvı penis içindeki silindirlere doğru hareket etmekte ve penis sertleşmektedir.

İlişki sonrasında pompa üzerinde bulunan bir düğmeye basılması ile tekrar sıvı pompa içine dolmakta ve penisteki ereksiyon hali sonlanmaktadır.

 • 3 Parçalı Şişirilebilir Penil Protezler

İki parçalı protezlerdeki gibi birinci parça penis içine takılan silindirler,  ikinci parça ise pompa bulunmaktadır. Buna ilaveten üçüncü parça ise rezervuar yani içi sıvı dolu haznedir. Bu üçüncü parça karın içerisine yerleştirilmektedir.

Hasta cinsel ilişki öncesi pompaya birkaç kez bastığında, karın içerisinde bulunan haznedeki sıvı penise doğru hareket eder ve peniste ereksiyon meydana gelir. Cinsel birliktelik sonrası ise pompa üzerinde bulunan düğmeye basılması durumunda penisteki sıvı tekrar rezervuara (hazneye) doğru hareket eder ve penisteki ereksiyon hali kaybolur.

Penil Protez Seçimi Nasıl Yapılmalı?

Penil protez seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunmaktadır. Mutluluk çubuğu taktırmada amaç normal sağlıklı penis halini birebir taklit edecek bir ereksiyon sağlanmasıdır. Hasta dilediği zaman cinsel birliktelik öncesi ereksiyona rahatlıkla geçebilmeli, ilişki sonrasında ise sorunsuz bir şekilde sertleşmeyi sonlandırabilmelidir.

Günümüzde en sık kullanılan penil protezler tek parçalı ya da üç parçalı olanlardır. İki parçalı olanlar daha özel durumlarda ve seçilmiş hasta gruplarında tercih edilmektedir.

Protez seçiminde hasta ile ilgili genel sağlık durumları temel belirleyicidir. Bunun dışında bazı faktörler de etkili olmakla birlikte genellikle hastaların sağlık durumları esas alınarak o hasta için en uygun model önerilmektedir. Bu önerinin çoğunlukla protez ameliyatını yapacak olan cerrah tarafından yapılması gerekmektedir. Hangi hastaya, hangi protezin takılacağı ile ilgili karar vermeyi sağlayan bazı püf noktalar aşağıda sıralanmıştır.

Penil Protezin Avantajları

Hasta ve partnerini mutlu edecek önemli bir cerrahi girişim olan penil protez ameliyatının hem hasta hem de kadın partner açısından bazı avantajları bulunmaktadır:

 1. Cinsel birliktelik talebi erkek ya da partneri tarafından ne zaman talep edilirse edilsin penis bu talebi her zaman ve uzun süreli karşılayacak bir sertliktedir.
 2. Erkeklerde sık görülen ve cinsel ilişki sırasında endişe oluşturan önemli sorunlardan birisi de erken boşalmadır.

Penil Protez ve Mutluluk Çubuğu Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hastanın Elini Kullanabilme Özelliği

Bazı felç geçiren hastalarda aktif elini kullanamama protez seçiminde önemlidir. İnme geçiren hastalar için sıklıkla tek parçalı penil protezler önerilmektedir.

 • Eşlik Eden Sistemik Hastalıklar

Başta diabetes mellitus olarak bilinen şeker hastalığı olmak üzere vücutta tüm sistemleri ilgilendiren ve tedavi ile kontrol alınamayan hastalık durumlarında olası komplikasyon risklerini azaltmak amacıyla tek parçalı protezler tercih edilebilir.

 • Bazı Özel Durumlar

Elektrik çarpması, trafik kazası, penis yaralanması gibi bazı özel durumlarda mevcut penis dokusu ciddi derecede hasar gördüğü ve az kaldığı için tek parçalı protezler önerilebilir.

 • Penis Eğriliği – Peyronie Hastalığı

Yaşla birlikte sonradan ortaya çıkan penis eğriliği olarak da bilinen Peyronie hastalığında tek parçalı ya da üç parçalı mutluluk çubuğu kullanılabilir. Burada kararı, ameliyatı yapacak olan üroloji doktoru verecektir.

 • Maliyet

Protez seçiminde hastalar tarafından dikkate alınan önemli kriterlerden biridir. Bu ürünler genellikle yurt dışından ithal ürünler oldukları için protez maliyetleri ekonomik göstergelere değişkenlik gösterebilmektedir. Üç parçalı protezlerin maliyetleri, tek parçaları penil protezlere göre daha yüksektir.

 • Hasta tercihi

Tüm durumlar birlikte değerlendirilmiş olsa da nihai kararı cerrah ve hasta ile birlikte verilmektedir. Protez seçiminde hasta tercihi mutlaka dikkate alınmalıdır. Aksine oluşabilecek tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece ameliyatı yapacak olan cerrah hasta tercihini dikkate alarak öneride bulunmaktadır.

 • Geçirilmiş Ameliyatlar

Karın içerisine farklı hastalıklar ve sorunlar sebebiyle çok sayıda ameliyat uygulanan ve rezervuar yerleştirilmesinin zor olacağı düşünülen hastalarda tek parçalı ya da iki parçalı protezler tercih edilebilir.

Penil Protez İmplantasyonu Hangi Kesilerden Yapılır?

Hastaların önemle merak ettikleri konulardan biri de kesi yeridir. Ameliyat yapılacak kesi yerinin seçimi hastaya ait özel durumlar ve cerrahın tecrübeli olduğu kesi yeri ile değişkenlik gösterebilir.

Penil protez olarak bilinen mutluluk çubuğu ameliyatlarında sıklıkla uygulanan kesi yerleri:

 1. İnfrapubik kesi yeri:  Penis ile ve göbek arasında, penise yakın yapılan kesi
 2. Penoskrotal kesi yeri: Bir kısmı peniste ve bir kısmı da skrotumda olacak şekilde penisin tam orta hattından aşağı skrotuma doğru yapılan kesi
 3. Periskrotal kesi yeri: Penise yakın ancak daha çok skrotum cildi üzerine uygulanan kesi
 4. Koronal kesi yeri: Sünnet derisi çizgisi üzerinden yapılan kesi

Mutluluk Çubuğu Penil Protez Ameliyatı ile Nasıl Takılır?

 • Ameliyat öncesi bir takım hazırlıklar yapılarak hasta hazırlanır. Daha önceden anestezi doktoru tarafından hangi tip anestezinin uygulanacağı konusunda hasta bilgilendirilir. Anesteziyi takiben ameliyat masasında hasta sırt üstü olacak şekilde yatırılır.
 • Uygun antiseptikler ile boyama ve ameliyat saha temizliği yapılır. Hasta için uygun olan ve cerrahın tecrübeli olduğu bir ameliyat kesisi cilde uygulanır.
 • Daha sonra her iki tarafta bulunan korpus kavernozum isimli yapılar bulunur. Bu yapılara ayrı ayrı askı sütürleri geçirilerek kesi yapılır ve bu kesilerden genişletici aletler yardımıyla kavernöz yapılar (süngerimsi yapı) genişletilir.
 • Daha önceden hazırlanmış olan antibiyotikli solüsyonlar ile genişletilen alanlar bolca yıkanır ve takılacak olan protezin boyu ölçülür. Gerekli boydaki protez usulüne uygun bir şekilde genişletilmiş olan kavernöz yapıların içerisine yerleştirilir. Akabinde uygun sütürler atılarak işlem sonlandırılır.

Üç parçalı şişirilebilir protezler için bu aşamalara ilaveten kasığa rezervuar yerleştirilmesi ve skrotum içerisine pompaya yerleştirilmesi uygulanır. Daha sonra da rezervuar, pompa ve silindirler arasında bağlantı yapılarak ameliyat tamamlanır.

Mutluluk Çubuğu Nasıl Kullanılır?

Mutluluk çubuklarının çalışma sistemleri birbirlerinden farklıdır. Takılacak olan protez tek parçalı olduğu durumda bunun kullanımı çok daha kolay olmaktadır. Çalışması için özel bir çaba sarf edilmez çünkü penis sürekli sert haldedir.

Ancak iki parçalı ya da üç parçalı olan penil protezler için ameliyat sonrası kullanım hakkında hastalara bilgilendirme yapılmalıdır. Hastalar cihazı kullanmadan önce doktor tarafından yeterli derecede ve anlaşılabilir net bilgiler ile bilgilendirilmelidir.

Takılan cihaz bu bilgiler ışığında kullanılmalıdır. Aksi takdirde cihazın mekanik aksamına zarar verilerek boşa çıkmasına yol açılabilir. Bu istenmeyen bir durumdur. Başta mali açıdan olmak üzere genel anlamda sağlık açısından zor ve istenmeyen bir tabloya yol açabilir.

Genel prensip şişirilebilir protezlerde, ister iki parçalı ve ister üç parçalı olsun, cinsel ilişki öncesinde penisi ereksiyon durumuna getirebilmek için önce pompa skrotum içinde el yardımı ile bulunur. Bir kaç kez pompaya el basılır.

Pompanın içindeki ya da rezervuardaki sıvı penis içindeki silindirlere aktarılarak penis sertleşir. İlişki sonrasında ise skrotum içindeki pompanın üzerinde bulunan düğmeye basılara ereksiyon hali sonlandırılır.

Penil Protez Ameliyatı Sonrası İstenmeyen Durumlar

Nadir görülmekle birlikte protez cerrahileri sonrasında bazı istenmeyen durumlar da oluşabilmektedir. Bu komplikasyonlardan bazıları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

Penil Protez Ameliyatı Sonrası Memnuniyet Oranları

Penil protez ameliyatları sonrası hasta ve partner memnuniyet oranları literatürde %70-95 arası gibi yüksek oranlarda bildirilmiştir.

Düşük memnuniyet oranları daha çok eski yıllarda yapılan ilk protezlerin kullanılması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yeni nesil teknolojik ürünler ile yapılan ameliyatlar sonrasında hem erkek hem de kadın faktör açısından oldukça yüksek memnuniyet oranları bildirilmiştir.

Mutluluk Çubuğu Penil Protez Fiyatları

Mutluluk çubuğu ameliyatı Ankara içerisinde farklı merkezlerde yapılmaktadır. Bu merkezler arasında fiyat farklılıkları olmakla birlikte kabaca fiyat aralıkları birbirlerine benzerdir.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Ortalama ne Kadar Sürer?

Mutluluk çubuğu ameliyatı süresi, hastanın özelliğine ve takılacak olan protezin çeşidine göre değişmektedir. Bu süre ortalama 1-3 saat civarındadır. Peniste daha önceden var olan eğrilikler, plaklar ve Peyronie hastalığı gibi ilave durumların varlığı bu sürenin uzamasında etkili olmaktadır.

Protez Penis Kullananların Yorumları Tedirginlik Oluşturur mu?

Mutluluk çubuğu kullananların yorumları farklılık gösterebilir. Bu nedenle işlem öncesinde aşırı derecede internet üzerinden tarama yapmak hastalarda tedirginlik oluşturabilir.

Genel olarak baktığımızda tedavi başarısı ve hasta memnuniyet oranlarının  oldukça yüksek olmasına rağmen kimi hastalarda var olan olumsuzluklar, yeni kullanacak hastaları da negatif yönde etkileyebilmektedir.

Burada temel belirleyici faktör aslında ameliyatı olup da memnuniyet oranı yüksek olan hastaların mahremiyet endişeleri nedeniyle dijital ortamda hiç bir yorum yapmamalarıdır.

Ameliyattan memnun kalan hastalar çoğunlukla bu durumun gizli kalmasını, duyulmamasını tercih ettikleri için dijital ortamlarda yorum yazmamaktadır.

Sadece sorunu olan hastalar yorum yazdığında ise ameliyat ile ilgili gereksiz tedirginlik oluşabilmektedir.

Bu durumda en doğru bilgiyi kendi doktorunuzdan alabilirsiniz çünkü internette faydalı olduğu kadar zararlı pek çok bilgi de bulunmaktadır. Bilgi kirliliğinden arınmak için ameliyat ile ilgili tüm merak ettiklerinizi lütfen doktorunuzla paylaşınız.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Zor mu?

Mutluluk çubuğu ameliyatı neticede bir ameliyattır. Her ameliyatın kendi içerisinde birtakım zorlukları bulunmaktadır. Ameliyatın kendi içerisinde birtakım zorlukları vardır. Ancak diğer hayati risk teşkil eden ameliyatlarla mukayese edildiği zaman nispeten daha rahat bir ameliyat olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle ağrı olmaması, ameliyat sonrası hastalarda erken dönemde günlük yaşama başlama gibi kolaylıkları nedeniyle hastalar açısından konforlu bir cerrahi olduğu söylenebilir.

Penil Protez Ameliyatı Sırasında Kanama Olur mu?

Penil protez ameliyatı sırasında kanama olur. Bu kanama diğer ameliyatlardaki kanamalardan farksızdır. Protez ameliyatına özgü ilave ve beklenmedik bir kanama çoğunlukla oluşmaz.

Ameliyatta kanama ciddi bir sorun teşkil etmez ancak uygun kanama kontrolü yapılmadığı takdirde ameliyat sonrasında bir takım sorunlar oluşma ihtimali vardır.

İlaveten, kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda, yara iyileşmesi bozuk olanlarda ya da diabetes mellitus gibi sistemik hastalıklarda ameliyat sonrasında küçük miktarlarda skrotum içerisine ya da cilt altına kanamalar oluşabilir.

Kadınlar İçin Mutluluk Çubuğu Memnun Edici Midir?

Kadınlar için mutluluk çubuğu oldukça tatmin edicidir. Bu konu ile ilgili yapılmış literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Memnuniyet oranları her iki partner (hem kadın hem de erkek) açısından değerlendirildiğinde %90’ların üzerinde olmaktadır.

Bu nedenle mutluluk çubuğu ameliyatı sadece erkek açısından memnun edici olmakla kalmayıp aynı zamanda kadın partner açısından da oldukça memnun edici ve tatminkar bir ameliyattır.

Mutluluk Çubuğu Taktıranlar Ne Zaman İlişkiye Girebilir?

Mutluluk çubuğu ameliyatlarından sonra erken dönemde cinsel birlikteliğe izin verilmemektedir. Bu durum yara enfeksiyonu oluşmaması ve dokuların iyileşebilmesi açısından önemlidir.

Genellikle ameliyattan 4 ya da 6 hafta sonra cinsel ilişki için izin verilmektedir. Bu durum hastadan hastaya göre farklılık arz etmektedir. Bu nedenle de en doğru bilgiyi ameliyatınızı yapan doktorunuzdan almanız uygun olacaktır.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Sonrası İlaç Kullanmak Gerekir mi?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası genellikle doktorunuzun önerdiği şekilde antibiyotik ve anti-inflamatuar ilaçlar kullanılmaktadır. Ameliyat sonrasında doktor önerisi olmadan kesinlikle ilaç kullanılmamalıdır.

Daha önceden kullanmış olduğunuz ilaçların ne zaman başlanacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda da sizi ameliyat eden doktordan ayrıntılı bilgi talep edebilirsiniz.

Ameliyat sonrası kan sulandırıcı ilaçlara başlama zamanı için mutlaka doktorunuzla görüşünüz. Kanı sulandırmak amacıyla kullanılan ilaçlar birbirlerinden oldukça farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bu ilaçların yeniden kullanmaya başlama süreleri de birbirlerinden farklıdır. En doğru bilgiyi doktorunuzdan talep ediniz.

Yanlışlıkla erken dönemde kan sulandırıcı ilaçları kullanmaya başlamanız durumunda ameliyat sonrası kanamayı artırabilirsiniz.

Kan sulandırıcı ilaçlara geç başlanması durumunda vücutta pıhtılaşma faktörleri ile ilgili bozukluk oluşarak ilgili organlarda ölümcül hasara yol açabilir. Bu nedenle ameliyatınızı yapan doktorunuzun uygun gördüğü bir zamanda kan sulandırıcı ilaçlara başlanmalıdır.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Sonrası İşeme Zorluğu Olur mu?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sırasında genellikle idrar yoluna bir sonda yerleştirilmektedir. Bu sonda ameliyattan sonraki ertesi gün çıkarılmaktadır ve ameliyat sonrasında çoğunlukla işeme ile ilgili herhangi bir sorun oluşmamaktadır.

Ancak ameliyat öncesi prostat sorunu ya da idrar kanalı darlığına bağlı işeme zorluğu yaşayan hastalar bu durumlarını doktora belirtmelidir. Gerekli durumlarda önceden tedbir alınarak sorun yaşanma ihtimali azaltılabilir.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Sonrası Peniste Eğrilik Olur mu?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrası peniste eğrilik oluşmaz. Çoğunlukla bu ameliyat sonrasında peniste daha önceden var olan eğrilik düzelir ve normal bir cinsel birlikteliğe izin verecek düzeye ulaşır. Ameliyatın eğikliğin iyileşmesine faydası olduğu gibi sertleşme üzerine de olan olumlu etkisi tartışılmazdır.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Sonrası Kanama Olursa Ne Yapmalı?

Ameliyattan sonra kesi yerinden az da olsa kan sızdırması şeklinde bir kanama olabilir. Bunun dışında yoğun ve ciddi bir kanama ya da hayatı tehdit edecek şekilde önemli bir kanama oluşmaz.

Yara yerinde kanama görmeniz durumunda ya da pansuman yerini ıslatacak derecede ciddi kanama olması durumunda doktorunuza haber veriniz. Erken dönemde olan kanamalar ciddi kanamalar değildir. Ameliyat sonrasında ise zaten herhangi bir kanama oluşmaz.

Kanama bozukluğu olan hastalarda ya da ameliyat öncesinde kan sulandırıcı kullanan hastalarda kanama açısından dikkatli olunmalıdır. Bu hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ilaçları dikkatli bir şekilde ayarlanmalıdır.

Ameliyat sonrası pansuman genellikle 24 saat sonra açılıp yapılmakta ve sonrasında günlük pansuman yaklaşık 1-2 hafta yapılması yeterli olmaktadır. Bunun dışında ilave pansuman gerekliliği doktorunuzun önerisi doğrultusunda yapılmalıdır.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Sonrası Protezi Kullanma Eğitimi

Ameliyat sonrası cihazı kullanmadan önce eğitim mutlaka şarttır. Aksi takdirde cihaza zarar verilmesi kaçınılmaz olabilir. Biz ameliyatını yaptığımız hastalara kullanım öncesi kliniğimizde mutlaka eğitim veriyoruz. Hastalarımızın protezi tam olarak kullanabildiğinden emin olduktan sonra kullanmalarına izin veriyoruz.

Penil Protez Ameliyatı Sonrası Banyo

Penil protez ameliyatları sonrasında banyo yapma ve duş almak için genellikle cilt üzerindeki yaranın kapanması beklenmektedir. Genellikle 1-2 haftalık bir süre banyo yapmak için yeterli olmaktadır. Sizin için en uygun süreyi doktorunuza danışmanız uygun olacaktır.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Sonrası Peniste Kızarıklık, Morluk varsa Ne Yapmalı?

Ameliyat sonrasında peniste sebat eden kızarıklık ve yara yerinde akıntı olması durumunda mutlaka doktorunuza haber vermeniz gerekmektedir. Şişlik, kızarıklık ısı artışı, ağrı ve beraberinde irinli akıntı olması protez takılan yerde enfeksiyon gelişiminin habercisi olabilir.

Erken dönemde fark etmek ve uygun antibiyotikler başlamak oldukça önemlidir. Bu nedenle yukarıda anlatılan şikayetler ile karşılaştığınızda mutlaka doktorunuza önceden haber veriniz.

Ameliyat sonrası erken dönemde peniste hafif morluklar ve şişlikler oluşabilir, bunlar tamamen normaldir. İlerleyen zaman içerisinde her geçen gün bu belirtiler giderek azalacaktır. Endişe etmenize gerek yoktur.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Sonrası Ne Zaman Taburcu Olunur?

Penil protez ameliyatı sonrası çoğunlukla 24-48 saat sonra hastalar taburcu edilmektedir. Ancak hastanın özelliğine göre bu süre daha da uzayabilir. Özellikle;

 • sistemik romatizması olanlarda
 • şeker hastalarında
 • kalp hastalarında
 • kronik karaciğer yetmezliği olanlarda
 • kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda enfeksiyon açısından daha dikkatli olunması gerektiği için hastanede kalış süresi uzayabilmektedir.

Ameliyat sonrası ayağa kalkma çok kısa zamanda gerçekleşmektedir. Uygulanacak anestezinin tipine ve hastanın özelliğine göre değişmekle birlikte genellikle ameliyattan 6 saat sonra hastalar ayağa kalkabilir ve yürüyebilir.

Penil Protezin Ömrü

Penil protezler için belirli bir ömür tanımlanmamıştır ancak firmaların bu cihazlarla ilgili garanti süreleri değişkenlik göstermektedir. Yeni yapılan tek bir bilimsel çalışmada 20 yıldan fazla olabileceği belirtilmiştir.

Ancak hastaların çoğunluğunda yeni teknoloji ürünleri olan günümüzdeki protezlerin kullanılması ile birlikte bu sürenin çok daha uzun olması beklenmektedir.

Penil Protezin Ömrünü Uzatmak İçin Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Öncelikli olarak cihazı kullanmadan önce eğitim almış olmak çok önemlidir. Bu eğitim doğrultusunda kullanım sırasında cihaza karşı nazik ve kibar davranmak ilişki öncesi ve sonrasında sertleşmeyi sağlarken ve sonrasında oldukça hassas davranıp kullanma talimatları dışına çıkmamak cihazın ömrünün korunmasında önemlidir.

Penil Protez Patlar ya da Bozulur mu?

Şişirilebilir penil protezlerde hastalar tarafından sık merak edilen ve sorulardan biridir. Endişe etmeye gerek yoktur çünkü yeterli dolgunluğa gelip penis maksimum ereksiyona ulaştığında kendiliğinden otomatik olarak daha fazla şişirilmesi engellenmektedir. Bu nedenle el yardımı ile şişirme ile patlama olmaz.

Penil Protez İmplantasyonu Sırasında Protez Boyu Nasıl Belirleniyor?

Penil implantasyonu sırasında korpus kavernozum denilen sertleşme ile ilgili yapılar genişletilirken özel ölçüm cihazları ile penis boyu değerlendirilir ve en uygun ölçüdeki protez hastaya takılır.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Prostat Büyüklüğü ve Kanseri Olanlara Yapılır mı?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sertleşme sorunu olan erkeklere yapılan bir ameliyattır. Bu nedenle prostat büyüklüğü ya da küçüklüğü ile bir ilgisi yoktur. Prostat büyüklüğü olan hastalara da rahatlıkla takılabilir.

Mutluluk çubuğu ameliyatı genellikle prostat kanseri ameliyatı sonrasında görülen sertleşme sorunu yaşayan hastalara uygulanan bir ameliyattır. Prostat kanseri nedeniyle hastalara genellikle ameliyat yapılmaktadır. Bu ameliyat sırasında penisi uyaran sinirler kesilmekte ve buna bağlı olarak sertleşme sorunu görülmektedir.

Prostat kanseri ameliyatı öncesinde sertleşme sorunu olmayan erkekler, ameliyat sonrasında sertleşme ile ilgili sorun yaşayabilir. Özellikle bu grup hastalarda penil protez çok daha başarılı olmakta ve yüz güldürücü neticeler elde edilmektedir.

Ameliyat İçin Yaş Sınırı Var mı?

Mutluluk çubuğu ameliyatı için herhangi bir yaş sınırı bulunmaz. Yaştan ziyade önemli olan kişinin günlük performans durumu, nörolojik bir hastalığının bulunup bulunmadığı, mevcut diğer sistemik hastalıkları ve bunlar için ilaç kullanıp kullanmadığı ameliyat kararında belirleyici özellik taşır.

Mutluluk Çubuğu Dışarıdan Anlaşılır mı?

Sürekli sert olarak kalan tek parçalı, malleable protezler ne yazık ki dışarıdan fark edilebilir. Onun dışındaki şişirilebilir protezlerden gerek 2 parçalı olanları ve gerekse 3 parçalı olanları dışarıdan fark etmek neredeyse imkansızdır.

Hatta cinsel birliktelik sırasında bile dokunulmadığı sürece karşı taraf partnerin fark etmesi dahi zordur. Bu nedenle erkek hastalar güvenle protezi kullanabilimektedir.

Şeker Hastaları İçin Mutluluk Çubuğu

Şeker hastalığı sistemik bir hastalıktır. Vücutta bulunan tüm organlar bu hastalıktan nasibini olumsuz yönde alır Tıpkı diğer organlar gibi penis de olumsuz olarak şeker hastalığından etkilenir. Şeker hastalarında sertleşme sorunu sık görülen problemlerdendir.

Bu hastalarda kimi zaman ağızdan ilaç tedavilerine ya da diğer tedavi yöntemlerine yanıt alınamaz ve mutluluk çubuğu takılması ihtiyacı takılır.

Şekeri kontrol altında olan tüm bu grup hastalara protez başarı ile takılabilir. Bununla birlikte bu hastaları bekleyen en önemli risk yara iyileşmesinde gecikme ve enfeksiyondur.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Sırasında Hangi Anestezi Uygulanır?

Ameliyat sırasında hangi anestezinin uygulanacağına anestezi uzmanı ve hastanın kendisi birlikte karar verirler. Çoğunlukla belden aşağı kısmın uyuşturulması yeterli olmakla birlikte gerekli olan ya da talep eden hastalar için de genel anestezi uygulanabilmektedir. Bu karar anestezi uzmanına aittir.

Mutluluk Çubuğu Penisi Büyütür mü?

Mutluluk çubuğu ameliyatı bir penis büyütme ameliyatı değildir. Ancak çeşitli eğrilikler ve deformiteler ameliyat sırasında düzeltilebildiği için penil protez ameliyatı sonrasında bir miktar penis boyunda uzama dıştan dikkati çekebilir.

Ayrıca teknolojik olarak son dönemde geliştirilen bazı protezler sadece boy olarak uzamaz aynı zamanda enine doğru da genişleyerek peniste bir miktar kalınlık ve çap artışı oluşturur.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Sonrası Çocuk Olabilir mi?

Mutluluk çubuğu ameliyatı sertleşme sorunu olan hastalara uygulanmaktadır. Cinsel birlikteliği sağlamada olan başarısı nedeniyle çocuk sahibi olabilmeyi de kolaylaştırmaktadır. Bir başka deyişle ameliyat çocuk sahibi olmayı engellemez.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı ESWT Tedavisi Sonrası Yapılır mı?

Mutluluk çubuğu ameliyatı şok dalgası olarak da bilinen ESWT tedavisine yanıt alınamayan hastalarda rahatlıkla uygulanabilir.

Ameliyat öncesinde ESWT olarak bilinen şok dalga tedavisi almanın herhangi bir mahsuru yoktur.

Penil Protezde İki Parçalıdan Üç Parçalıya Geçilebilir mi?

Daha önceden iki parçalı protez takılmış olan bir hastaya herhangi bir sebeple bu protezi çıkarılma ihtiyacı doğduğunda onun yerine 3 parçalı bir protez takılabilir.

Mutluluk Çubuğunun Kullanımında Bir Sınır Var mı?

Mutluluk çubuğu taktıran hastalar tarafından sık sorulan sorulardandır. Hastalar bu ameliyat sonrasında ne kadar sıklıkla cinsel ilişkiye girebileceklerini merak etmektedirler.

Bunun için herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu sıklığı belirleyecek olan erkekteki cinsel birleşme arzusu ve kadın partnerin bu duruma karşı takındığı tutumdur. 

Mutluluk Çubuğu Takılan Kişi Boşalır mı?

Ameliyat uygulanan hastalarda boşalma normal bir şekilde gerçekleşir. Boşalma öncesinde zevk alma, haz duyma gibi sıkıntılar genellikle görülmediği gibi boşalma sırasında orgazm (rahatlama) hissi de normal olarak yaşanmaktadır.

Sonuç

 • Sertleşme sorunu olan hastalara uygulanan son basamak tedavi yöntemidir.
 • Tek parçalı, 2 parçalı ya da 3 parçalı formları mevcuttur.
 • 2 ve 3 parçalı protezler şişirilebilir protez olarak da bilinmektedir.
 • Tek parçalı protezler malleable protez olarak bilinmektedir.
 • Ameliyat öncesi anestezi hazırlığı yapılmaktadır.
 • Ameliyat sırasında kavernöz dokular içine yerleştirilen parça, pompa ve rezervuar, 3 parçalı protezler için farklı vücut bölgelerine takılır.
 • Ameliyat sırasında peniste önceden var olan eğrilikler düzeltilebilir.
 • Ameliyat sonrası hasta ve kadın partner memnuniyet oranları %90’ların üzerine ulaşabilmektedir.

Kaynaklar :

 • PenileProsthesis Surgery: Current Recommendations From the International Consultation on Sexual Medicine. Levine LA, Becher EF, Bella AJ, Brant WO, Kohler TS, Martinez-Salamanca JI, Trost L, Morey AF. J Sex Med. 2016 Apr;13(4):489-518.
 • Penileprosthesis implant: scientific advances and technological innovations over the last four decades. Chung E. Transl Androl Urol. 2017 Feb;6(1):37-45.
 • Inflatable PenileProsthesis: Considerations in Revision Surgery. Wintner A, Lentz AC. Curr Urol Rep. 2019 Mar 20;20(4):18.
 • Ambicor Two-Piece Inflatable PenileProsthesis: Background and Contemporary Outcomes. Ko OS, Bennett NE Jr. Sex Med Rev. 2018 Apr;6(2):319-327.
 • Biomechanical Studies of the Inflatable PenileProsthesis: A Review. Madiraju SK, Wallen JJ, Rydelek SP, Carrion RE, Perito PE, Hakky TS. Sex Med Rev. 2019 Apr;7(2):369-375.
 • Penileprosthesis in the management of erectile dysfunction following cancer therapy. Dadhich P, Hockenberry M, Kirby EW, Lipshultz L. Transl Androl Urol. 2017 Nov;6(Suppl 5):S883-S889.
 • PenileProsthesis Infections-A Review of Risk Factors, Prevention, and Treatment. Pineda M, Burnett AL. Sex Med Rev. 2016 Oct;4(4):389-398.

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu