Mikro Tese

Azospermi, bir boşalma sırasında dışarı atılan meni sıvısı içerisinde hiç sperm bulunmaması anlamına gelmektedir. Bu durum sperm testi (spermiogram, semen analizi) ile saptanmaktadır.

Azospermi saptanan hastaların bir bölümünde uygulanan tüm tedavilere rağmen normal boşalma sırasında sperm çıkışı  izlenmemektedir. Bazı hastalarda ise tedavi uygulanmaksızın testislerin içlerinde sperm olup olmadığı ve varsa şayet bu spermlerin tedavi amaçlı tüp bebek işlemi sırasında kullanılması gerekmektedir.

Bu makalede testislerin içlerinden sperm aranması ile ilgili merak ettiklerinizi daha çok soru cevap şeklinde özetlemeye çalıştık. Konunun sonunda sizin de merak ettikleriniz ve yanıtını bulamadığınız sorular bize ulaştığında onları da ekleyerek makalemizi daha da zengin kılmak istiyoruz.

TESE nedir?

TESE, testicular sperm extraction ifadesinin kısaltılmış hali olarak kullanılmaktadır. Türkçe de tam olarak testisten sperm elde etme anlamına gelmektedir.

Mikro TESE nedir?

Testislerin içinden mikrocerrahi yöntemler mikroskop altında sperm aranması ve bulunması işlemine Mikro TESE denilmektedir.

Mikro TESE nasıl yapılır?

Mikro TESE, testislere yönelik yapılan bir kesi ile başlar. Cilt altı ve tabakalar geçildikten sonra testis açılır ve mikroskop altında testislerin içlerindeki kanallarda sperm varlığı araştırılmaktadır. Sperm bulunması durumunda açılan tüm tabakalar anatomik pozisyonlarına uygun olarak tekrar geri kapatılmakta ve işlem sonlandırılmaktadır.

Mikro TESE kimlere yapılır?

Mikro TESE genellikle azospermi denilen meni tahlili spermiogramda hiç sperm bulunamayan hastaların testislerinde sperm aranmak üzere yapılır. Azospermili hastalarda sperm aranması çoğunlukla mikrocerrahi yöntemle yapılmaktadır.

Mikro TESE nerede yapılır?

Mikro TESE Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış tüp bebek merkezleri bünyesinde yer alan ameliyathanelerde yapılmaktadır. Tanısal amaçlı değil tedavi amaçlı yapılmaktadır. İşlem sırasında sperm bulunması durumunda tüp bebek tedavisinde kullanılabilir.

Mikro TESE ne zaman yapılır?

Mikro TESE zamanını sizi takip eden doktorunuz belirler. Bu kararı vermede kadın faktörü ve hazırlığı da önemlidir. Çoğunlukla yumurtanın elde edildiği güne denk getirilmeye çalışılır.

Mikro TESE kim yapar?

Mikro TESE ameliyatını Üroloji-Androloji uzmanları yapar. Tüm ameliyatla ilgili bilgi, deneyim ve tecrübe bu bölüm doktorlarında mevcuttur ve yasal olarak da yetkilidirler.

Mikro TESE ameliyat mıdır?

Mikro TESE işlemi bir ameliyatın adıdır. Yapılan işlem bir ameliyattır.

Mikro TESE ameliyat fiyatları Ankara için ne kadardır?

Mikro TESE ameliyat fiyatları Ankara için yapılacak merkezler arasında benzerlik olmakla birlikte birbirlerinden farklıdır.

Mikro TESE ameliyatı zor mu?

Mikro TESE bir ameliyattır. Her ameliyatın kendi içinde sıkıntıları vardır. Ancak diğer yaşamsal fonksiyonlara etki eden ameliyatlarla mukayese edildiğinde Mikro TESE ameliyatının aşırı zor olmadığını ifade edebiliriz.

Mikro TESE ameliyatı ne kadar sürer?

Ameliyatın süresini sperm bulunup bulunamaması belirler. Bu süre bazen iki saati bile aşabilir. Ancak sağlıklı sperm bulunması durumunda çok kısa sürede de işlem sonlandırılabilir.

Mikro TESE ameliyatı hangi anestezi ile yapılır?

Mikro TESE ameliyatı lokal, spinal ya da genel anestezi altında yapılabilir. Hangi tip anestezinin uygulanacağına işlem öncesi anestezi uzmanı doktor ile hasta birlikte karar  verirler.

Mikro TESE ameliyatı sonrası banyo ne zaman yapılır?

Ameliyat sonrası banyo çoğunlukla 7-10 gün sonra yapılabilecek hale gelir. Mikro TESE ameliyatı sonrası banyo yapılacak zaman aslında yara iyileşmesi ile yakından ilişkilidir. Bu süre bazı hastalarda daha kısa olabilir. En doğrusu ameliyat yapan hekimin vereceği karardır. Çünkü yaranın durumunu en iyi sizi ameliyat eden bilmektedir.

Mikro TESE sonrası cinsel ilişki ne zaman olabilir?

Ameliyat sonrası cinsel ilişki genellikle yara iyileşmesinin tamamlandığı 7-10 gün sonra gerçekleşebilir. Mikro TESE ameliyatı sonrası bu süre geçtiğinde kişinin kendisini cinsel ilişki için hazır hissetmesi de önemlidir.

Mikro TESE ameliyatında sperm çıkmazsa ne olacak?

Sperm çıkmayan durumlarda Mikro TESE ameliyatı sırasında alınan örneklerin patoloji raporunu beklemek ve rapor sonucu ile birlikte yeni bir yol haritası belirlemek uygun olacaktır.

Mikro TESE ameliyatı öncesi cinsel perhiz gerekli mi?

Ameliyat öncesi özel olarak belirlenmiş bir cinsel perhiz olmamakla birlikte hastadan hastaya ve hastalığın özelliğine göre gerekli durumlarda işlemin yapılacağı merkez tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.

Mikro TESE ameliyatı zararları nelerdir?

Mikro TESE ameliyatı çoğunlukla hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkilemez. Diğer cerrahilere kıyasla hasta nispeten daha rahat olması nedeni ile komplikasyon oranları da düşüktür.

Bununla birlikte yara yerinde enfeksiyon, şişlik, kızarıklık, yumurta iltihabı, kanama, hematom (kan pıhtı birikmes), testis hacminde azalma gibi olumsuz yan etkiler de ortaya çıkabilir. Bu yan etkilerin görülme ihtimali iyi merkezlerde ve tecrübeli ellerde çok daha düşüktür.

Mikro TESE başarısız olursa ikinci denebilir mi?

Başarısızlık ile kastedilen şey sperm bulunamamasıdır. Mikro TESE işlemi sırasında sperm bulunamadığı zaman bir sonraki denenebilir. Bunun için tıbbi bir engel yoktur.

Mikro TESE başarı oranı nedir?

Mikro TESE başarı oranlarını etkileyen çok fazla faktör vardır. Bunların bir kısmı hasta ile ilgili kalan bir kısmı da ameliyatı yapan cerrah ile ve onun tecrübesi ile ilgilidir. İnmemiş testisli olgularda, kemoterapi alanlarda, radyoterapi alanlarda, kimyasal ajanlara maruz kalanlarda nispeten olmayanlara göre sperm bulma ihtimali daha düşüktür.

Buna karşın cerrahın bu konu ile ilgili deneyimi, kaç yıldan beri bu ameliyatı yaptığı, şu ana kadar yaptığı toplam ameliyat sayısı, son bir yıl içinde yaptığı toplam ameliyat sayısı gibi bir çok faktör de cerrah ile ilgili Mikro TESE ameliyatında başarı oranını etkileyen faktördür.

Tüm bu özellikler bir arada toplandığında ise genel olarak Mikro TESE işlemi ile sperm elde etme oranının iyi olduğu söylenebilir.

Mikro TESE ameliyatı başarı oranı patoloji sonucu ile ilişkili mi?

Birinci Mikro TESE işlemi sırasında sperm bulunamadığında genellikle doku örneklendirmesi için patolojiye numune gönderilmektedir. Bu numuneden gelen sonuç ile bir sonraki TESE işlemi sırasında tedavi sonrası sperm bulunması öngörülebilmektedir.

Dolayısıyla ilki başarısız olunan vakalarda ikincisi için patoloji sonucu önem arz etmektedir.

Mikro TESE ile bebek sahibi olanlar dondurulmuş spermleri ikinci bebek için kullanabilir mi?

Mikro TESE ile bebek sahibi olanlar işlem sırasında elde edilmiş başka spermler varsa onlar genellikle dondurulmakta ve ikinci bebek talep edildiği vakit kullanılmaktadır.

Mikro TESE ile sperm bulunanlar dondurulmuş spermleri ne zaman kullanabilir?

Dondurulmuş spermlerin kullanımına ilgili tüp bebek doktoru ile birlikte karar verilir. Kadın açısından yumurtaların elde edildiği her zaman spermler çözülerek yeniden kullanılabilir.

Mikro TESE ile sperm bulunamazsa patoloji için örnek gönderilir mi?

Mikro TESE ile sperm bulunamadığı durumlarda çoğunlukla ameliyat sırasında her iki testisten ayrı doku örnekleri gönderilmektedir.

Mikro TESE ameliyatında sperm bulunamazsa ikinci Mikro TESE en erken ne zaman yapılabilir?

Burada karar verdirici en önemli faktör birinci Mikro TESE ameliyatında alınan numunenin patoloji sonucu ve sonrasında başlanacak tedavinin ne kadar süre ile devam ettirileceğidir. Genellikle ilk Mikro TESE ameliyatından sonra ikinci Mikro TESE ameliyatı için en az 6 ay beklenmesi önerilmektedir.

Mikro TESE ile tüp bebek yaptıranlar gebelik sorunları için hangi doktora başvurmalı?

Gebelikte ortaya çıkacak özel bir durum olmadığı sürece tüm gebelik sorunları için gebeliğin takibini yapan kadın doğum uzmanı doktora başvurulması uygun olacaktır. Kadın doğum doktoru gerekli gördüğü durumlarda başka branş hekimlere yönlendirme yapabilir. Mikro TESE ile tüp bebek yaptırmış olmak gebelik için ilave sorun oluşturmaz.

Mikro TESE sonucu sperm bulunamazsa yeniden tedavi başlanabilir mi?

Mikro TESE sonucu sperm bulunamazsa patoloji raporu değerlendirilerek uygun tedavi planlaması yapılmaktadır.

Mikro TESE ameliyatı sonrası cinsellik etkilenir mi?                                                                              

Ameliyat sonrası çoğunlukla cinsellik etkilenmez. Ancak küçük testislerde ameliyat ile çıkarılan doku miktarı da fazla olması durumunda ya da testislerin erkeklik hormonu ( tes…teron ) üretim defekti olan durumlarda kısmen de olsa cinsellik olumsuz etkilenebilir.

Bununla birlikte özellikle Mikro TESE ameliyatı ile sperm bulunamayan durumlarda psikolojik faktörlerin de devreye girdiği gözlemlenmektedir. Bu psikolojik olumsuz tablo kişinin tüm yaşamını etkilediği gibi cinsel yaşamını da istenmeyen yönde etkileyebilmektedir.

Mikro TESE kaç defa yapılır?

Bu soru için literatürde net bir rakam yoktur. Önemli olan Mikro TESE öncesinde neler yapıldığı ve deneyimli bir hekim tarafından değerlendirilip değerlelendirilmediğidir.

Mikro TESE ameliyatı yapan doktorlar kimlerdir?

Mikro TESE ameliyatını Üroloji-Androloji doktorları yapmaktadır.

Ankarada Mikro TESE ameliyatı yapan hastaneler hangileri?

Ankara’da Mikro TESE ameliyatı Sağlık Bakanlığı tarafından tüp bebek merkezi sertifikası bulunan tüm sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır.

Ankarada Mikro TESE ameliyatı fiyatları pahalı mı?

Ankara’da Mikro TESE ameliyat fiyatları kurumlara göre değişkenlik göstermekle birlikte çoğunlukla birbirine benzer fiyatlar içermektedir.

Mikro TESE ve TESE arasındaki fark nedir?

Her ikisi de testislerin ameliyat ile açılarak içinde sperm aranmasıdır. TESE’de ameliyat çıplak göz ile gerçekleştirilirken Mikro TESE’de aynı işlem mikroskop eşliğinde yapılmaktadır. Dolayısıyla sperm bulma ihtimali Mikro TESE ameliyatında daha fazladır.

Mikro TESE kaç günde iyileşir?

Yara yeri iyileşmesi ameliyattan sonra yaklaşık 7-10 gün içerisinde tamamlanmaktadır.

Mikro TESE sonrası gebelik zor geçer mi?

Mikro TESE sonrası meydana gelen gebeliklerin normal gebeliklerden bir farkı yoktur. Normal gebeliklerdeki yaşanan zorluklardan öte bir zorluk yoktur.

Mikro TESE ile sperm bulunanlar önceki tedavileri sonlandırmalı mı?

Sperm bulunması sevindirici olmakla birlikte ameliyat öncesi kullandığınız ilaçların hemen kesilmesi gerektiği anlamına gelmez. İlaçlarınızı kesmeden önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Mikro TESE ile tüp bebek yaptırma şansımız var mı?

Mikro TESE ameliyatı ile bulunan spermler tüp bebek yolu ile çocuk sahibi olmak için büyük bir şanstır.

Azospermi hastalarında Mikro TESE ile sperm bulunabilir mi?

Mikro TESE azospermik hastalardan sperm elde etmek için uygulanan bir ameliyattır. Bu ameliyat ile sperm elde etmek çoğunlukla mümkündür.

Varikosel hastaları için Mikro TESE önerilir mi?

Varikoselin tedavisi Mikro TESE değildir. Varikosel tedavisi gerekli olduğu zamanlarda varikoselektomi ameliyatı uygulanmaktadır.

Mikro TESE ameliyatı sonrası erken boşalma olur mu?

Bu ameliyat sonrasında erken boşalma görülmez. Bu ameliyat sonrasında erken boşalma sorunu başladı ise başka sebepler araştırmak gerekir.

Mikro TESE ameliyatı sonrası sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) olur mu?

Mikro TESE ameliyatı sonrası çoğunlukla sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon, iktidarsızlık) gelişmez. Ameliyat sonrası sertleşme sorunu yaşayan hastalar ameliyatı yapan hekimlerine başvurmalı başta hormonal faktörler olmak üzere ayrıntılı inceleme yapılmalıdır.

Mikro TESE Klinefelter Sendromlu hastalarda yapılır mı?

Mikro TESE ameliyatı azospermi nedeniyle araştırılırken Klinefelter Sendromu saptanan hastalar için de sperm aramak için uygulanan bir ameliyattır.

Mikro TESE lokal anestezi ile yapılır mı?

Mikro TESE ameliyatı lokal anestezi ile de yapılabilmektedir. Ancak hastalarda ağrı ve psikolojik etkiler sebebi ile çoğu zaman diğer anestezi yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Mikro TESE ameliyatı olanlar spor yapabilir mi?

Ameliyat sonrası yara yeri iyileştikten sonra kendilerini rahatsız etmeyecek şekilde ve giderek artan tempoda, doktor bilgisi dahilinde spora başlayabilirler.

Mikro TESE öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

 • Üroloji – Androloji uzmanı ile görüşünüz.
 • Doktorunuzun önerdiği tahlilleri yaptırınız.
 • İşlem hakkında ameliyat öncesi bilgi alınız.
 • İşlem sabahı size önerilen saatten önce varınız.
 • İşlem günü aç ve susuz olarak hastaneye başvurunuz.
 • Psikolojik açıdan rahatlayabilmek için kitap, dergi beraberinizde getiriniz.
 • İşlem öncesi anestezi uzmanından uygulanacak anestezi hakkında bilgi alınız.

Mikro TESE ameliyatına aç mı gidilir?

Ameliyat sabahı işlem yapılacak olan hastaneye aç ve susuz olarak gidilmesi gerekmektedir.

Mikro TESE ameliyatı sonrası dikiş olur mu?

Mikro TESE ameliyatı sonrası yara yerlerinde dikişler olur, bu durum normaldir.

Mikro TESE ameliyatı sonrası dikişler ne zaman alınır?

Ameliyat sırasında atılan dikiş iplerinin türüne göre değişir. Biz genellikle ameliyat sırasında hastalarımıza eriyebilir dikiş ipleri tercih ediyoruz. Dolayısıyla sonradan dikişleri aldırmak gibi bir sorunla uğraşmıyoruz.

Mikro TESE ameliyatı sonrası patoloji sonucu ne zaman çıkar?

Mikro TESE ameliyatı sonrası patoloji sonucu yaptırdığınız kuruma, hastanın özelliklerine, yapılacak olan boyamaların çeşitlerine göre değişmekle birlikte 2-14 gün arasında değişmektedir.

Mikro TESE ameliyatı riskli mi?

Her ameliyat ile ilgili riskler mevcuttur.  Ancak Mikro TESE ameliyatı yaşamı ciddi derecede tehdit edecek riskler içermez.

Mikro TESE sonucu ne zaman belli olur?

Mikro TESE sonucu ile sorulmak istenilen sperm bulunup bulunmadığı ise ameliyat sırasında ve en geç ameliyattan sonraki 2 saat içerisinde spermlerin durumu belli olur.

Mikro TESE sonrası yolculuk yapılabilir mi?

Ameliyattan sonraki saatler içerisinde uzun yolculuklardan kaçınmakta fayda olur. Ameliyatın üzerinden en az 6 saat ideali 24 saat geçtikten sonra yolculuk planlanması daha uygun olabilir.

Mikro TESE yurt dışından gelen hastalara yapılabilir mi?

Mikro TESE ameliyatı sağlık turizmi ile yurtdışından gelen hastalara da tarafımızdan uygulanmaktadır. Bunun için Çukurambarda bulunan kliniğimizi ziyaret edip planlamanın yapılması yeterlidir.

Mikro TESE ameliyatını siz yapıyor musunuz?

Erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) ile ilgili her türlü tanı ve tedavi işlemi tarafımızdan Ankara Çukurambar bölgesinde bulunan Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plazada planlanmaktadır. Mikro TESE ameliyatı için de bize başvurabilirsiniz.

Mikro TESE sonrası hamile kalanlar gebelik kontrollerinde sorun yaşar mı?

Mikro TESE sonrası hamile kalanlar gebelik kontrollerinde normal yolla gebe kalanlardan farksız olarak hamileliklerini sürdürürler.

Mikro TESE sonrası şişlik ne zaman geçer?

Ameliyatın erken dönemlerinde genital bölgede ödeme bağlı şişlik oluşur ve bu durum yaklaşık 2-4 hafta içerisinde geçer. Genital bölge tekrar eski normal haline döner.

Mikro TESE ameliyatı sonrası şişlik geçmezse ne yapmalı?

Bir aydan daha fazla süren şişliklerde ya da şişlik ile birlikte genital bölgede morarma, ısı artışı ya da kızarıklık gibi anormal bulgular varsa doktorunuza süreden bağımsız olarak başvurmanızda fayda olacaktır.

Mikro TESE iki taraflı (bilateral) yapılır mı?

Mikro TESE ile ilk olarak bir testiste sperm araştırılır. İhtiyaç duyulan durumlarda ikinci testise de Mikro TESE yapılır.

Mikro TESE ameliyatı ile sperm aranırken sağ testis mi, sol testis mi kullanılır?

Mikro TESE ameliyatı için özel bir seçim kriteri yoktur. Sperm bulunamazsa her iki testise birden müdahale ederek sperm arama işlemi gerçekleştirilmelidir. Her iki testis var olduğunda önce hangisinden başlanması gerektiğine ise hekimin kendisi hastanın mevcut tıbbi özelliklerine göre karar vermektedir.

Mikro TESE yorumları ameliyat hakkında fikir verir mi?

Ameliyat hakkında doğru bilgi edinmek ve gerçek sonuçlar ile ilgili fikir sahibi olmak istiyorsanız lütfen doktorunuzla konuşunuz. Yorumlar içerisinde doğrular olduğu kadar yanlış bilgilerin de olabileceği ihtimalini unutmayınız.

Mikro TESE ameliyatı sonrası DİKKAT !!! edilmesi gerekenler

 • Kanama yönünden dikkatli olunuz ve şüphe durumunda doktora haber veriniz.
 • Kullanmanız gereken ilaçları öğreniniz.
 • Ağrı olduğunda doktorunuzun önerdiği ağrı kesici dışında ilaç almayınız.
 • Şişlik durumunda endişe etmeyiniz, zamanla geçecektir.
 • Ameliyatın hemen sonrasında uzun yolculuklardan kaçınınız.

SONUÇ:

 • TESE, testislerden çıplak göz ile ameliyat yardımlı sperm elde edilmesidir.
 • Mikro TESE, testislerden mikroskop altında yapılan mikrocerrahi ameliyatı ile sperm elde edilmesidir.
 • Mikro TESE azospermik hastalarda tedavi maksatlı uygulanan bir işlemdir.
 • Mikro TESE lokal, spinal ya da genel anestezi altında uygulanır.
 • Ameliyat sonrası sperm bulunması durumunda tüp bebek denenebilir.
 • Ameliyat sırasında bulununan spermlerin bir kısmı dondurularak saklanabilir.
 • Mikro TESE ameliyatı sonrası günlük yaşama dönüş daha erken sürede olmaktadır.

Kaynaklar : 

 • Testis sperm extraction. Janosek-Albright KJC, Schlegel PN, Dabaja AA. Asian J Urol. 2015 Apr;2(2):79-84. doi: 10.1016/j.ajur.2015.04.018.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz