Ana Sayfa Blog

Aşılama Nedir? Sperm Sayısı Aşılamada Önemli mi?

Aşılama, temelinde bir kısırlık tedavisidir. Normal yollarla gebeliğin elde edilemediği durumlarda tercih edilen yardımcı üreme yöntemlerinden birisidir. Normal ve düzenli bir cinsel birliktelikleri olmasına rağmen 1 yılı aşkın bir sürede çocuk sahibi olamayan çiftler için tercih edilebilen yöntemlerdendir. Bununla birlikte aşılama için hem erkek hem de kadın faktörün uygun koşulları sağlaması gerekiyor. Aşılama yönteminin birkaç kez denenmesine rağmen gebelik elde...

Sperm Şekil Bozukluğu

Sperm kalitesi söz konusu olduğunda sperm sayısı, sperm hareketliliği ve sperm morfolojisi en temel kriterler olarak karşımıza çıkar. Sperm morfolojisi yani sperm şekli sperm hücresinin büyüklüğü, boyutu ve görünüşüdür. Sperm şeklinde meydana gelen bozukluklar, sperm hücresinin yumurta hücresini döllemesini daha zorlaştırır ve bu da kısırlık problemine yol açabilir. Sperm şekil bozuklukları aşağıda yer alan özelliklere sahip hastalarda özellikle akla gelmelidir: ...

Erkeklerin Ayakta İdrar Yapması Zararlı Mı?

19. yüzyılda alafranga tuvaletlerin kullanılmaya başlamasıyla birlikte ayakta veya oturarak idrar yapma seçeneğine sahip olan erkekler için optimal işeme pozisyonu bir tartışma konusu haline gelmiştir. Öyle ki işeme pozisyonları, coğrafi açıdan da farklılık göstermektedir. Kültürel ve dini farklılıklar da işin içine girdiğinde farklı işeme şekilleri tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmayı bilimsel veri tabanına taşıyıp sizlerle birlikte bu yazıda değerlendirmeyi arzuladık. Neden Ayakta...

Leydig Hücreleri

Leydig hücreleri sperma kanalcıkları (seminifer tübüllerin) etrafını çevreleyen bağ dokularda yer alan hücrelerdir. Leydig hücreleri erkeklerde testosteron olarak adlandırılan erkeklik hormonu üretimini gerçekleştirir. Hem çocuk sahibi olmada hem de testosteron üretimini sağlayarak cinselliğin başlatılması ve sürdürülmesinde görev aldıkları için vücutta önemli fonksiyonları yerine getiren hücreler olarak bilinmektedir. Testis Nedir? Testisler, erkek üreme sisteminde iki adet bulunan oval şekilli organlardır (erkek yumurtası). Skrotum...

Sperm Nedir, Nasıl Oluşur?

Canlılarda üremenin nasıl gerçekleştiği yıllardan beri hep merak konusu olmuştur. Bitkiler ve hayvanlar her biri farklı farklı yöntemler ile kendilerinden sonra kendileri gibi bir canlı varlık daha dünyaya getirmek için genetik olarak kodlanmışlardır. Bu sayede neslin devamı ve sürekliliği sağlanmaktadır. İnsanda da durum pek farklı değildir. Her insan kadın ya da erkek kendisinden sonra kendi genetik materyalini taşıyacak bir çocuğu...

Sabah ereksiyonu olamıyorum

Sabah sertleşmesi olmuyor diyorsanız... Sabah sertleşmesi sağlıklı erişkin erkeklerin gündelik yaşamında sıklıkla karşılaştığı bir durumdur. Bir anlamda erkeklerde cinsel sağlığın ve ereksiyon kalitesinin dolaylı göstergesidir. Sertleşmenin olmaması ya da eskiye göre azalmış olması erkeklerin korkulu rüyalarındandır. Genelde cinsel sağlık düzeyinin belirlenmesinde özelde ise peniste ereksiyon kalitesinin düzeyinin anlaşılmasında önemli bir parametre olmakla birlikte çeşitli faktörlere bağlı olarak sertleşme düzeyi değişkenlik gösterebilmektedir. Sabah...

Üroflowmetri ( İşeme Testi )

İdrar, vücuttaki atıkların dışarı atılma yöntemlerinden bir tanesidir. İdrar yollarında tıkanıklık, sızıntı, enfeksiyon ve bazı diğer problemler idrarın vücuttan tamamen atılmasına engel olabilir. Bu gibi durumların tespit edilmesi için üroflowmetri testi yapılmaktadır. Testin sonuçlarına göre idrar yollarının sağlığı ile ilgili fikir sahibi olmak mümkündür. Böbreklerden başlayarak atılımı sağlanan idrarın tüm boşaltım sistemi boyunca akışkanlığı süresince belli bir basınçla vücuttan dışarı...

Planlı cinsel birliktelik

Freud’un cinsellik üzerine yaptığı söylemlerden bugüne cinsellik üzerine yapılan  fizyolojik araştırmalar çok fazla artış gösterdi. Erken dönemlerde psikolojik faktörler ile cinsellik izah etmeye çalışılır iken günümüzde fizyolojik faktörlerin en az psikolojik faktörler kadar etkin olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. İnsan dışındaki diğer canlılardan üreme amaçlı cinsel birliktelik yaşanmaktadır. İnsanlarda ise üreme maksadı yanı sıra çoğu zaman üreme dışında cinsel...

Azospermili hastalarda MESA

(Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) Azospermi, erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) nedeniyle üroloji uzmanına başvuran hastaların yaklaşık %10-15’inde görülen bir durumdur. En az iki kez usulüne uygun olarak verilen ve yapılan semen testinde (sperm testi) sperm görülememesine azospermi denilmektedir. Azospermi tipleri Azospermi temelde iki farklı başlık altında değerlendirilmektedir: Tıkanıklığa bağlı gelişen azospermi (obsturktif azospermi, OA) Tıkanıklık olmadan gelişen azospermi (non-obstruktif azospermi, NOA) Azospermisi bulunan hastalarda...

İdrar tazyiki neden azalır?

İdrarda tazyik azalması önemli sağlık sorunlarından biridir.  İnsanların yaşam kalitesini bozmakla birlikte işeme süresini uzatması ve zorlu işeme yapması nedeniyle yaşam kalitesini ciddi derecede bozan bir şikayettir. İdrarda tazyik azalması konusunu incelemeden önce idrar yapısını bilmek ve oluşum sürecini takip etmek oldukça önemlidir. İdrarın yetersiz üretiminden başlayıp vücut dışına atılımına kadar geçen tüm süreç içerisinde herhangi bir yerde problem olması...

Bunlarıda okuyun !