İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisi Ankara

İyi huylu prostat büyümesi yaşlanma ile çok yakın ilişkili olan bir durumdur. Yaşamı tehdit eden bir hastalık olmamasına rağmen, hastaların yaşam konfor ve kalitesini olumsuz anlamda ciddi şekilde etkilemesi nedeniyle önemlidir. Tüm dünyada 30 milyondan fazla erkek hastanın hayatını etkileyen önemli bir sorundu.

50 yaş üzeri hastalarda hafif idrar yolu şikayetleri sıklıkla görülmektedir. 65 yaş üzerinde ise yaklaşık %30’unda hastalara rahatsızlık verecek şiddette üriner sistem şikayetleri görülmektedir. Prostat büyümesinin derecesi ile hastaların şikayetlerinin olması çoğu zaman birliktelik göstermemektedir.

Prostat Nedir ?

Bu neden prostat büyümesinin ne kadar sık görüldüğü kesin olarak bilinmemektedir. Hafif şikayetleri olan hastalar için prostat büyümesi çok rahatsız edici olmamakla birlikte, orta ve şiddetli şikayetleri olan hastaların günlük aktivitelerinde kısıtlanma olabilmektedir.

Prostat büyümesi olan hastalarda işemekte zorlanma, sık ve az miktarda kesik kesik işeme gibi idrar yollarına ait şikayetler görülmektedir. Şikayeti olmayan hastalar tedavisiz takip edilebilirken, orta ya da ciddi şikayeti olan hastalar için ilaç ya da cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur.

İçindekiler

Prostat Nedir ?

Erkek üreme sistemi organlarından biri olan prostat bezi küçük bir bezdir. İdrar kesesinin aşağısında rektumun hemen önünde yer alan, ceviz büyüklüğünde bir organdır. Ortalama 30 gr ağırlığında olan, yumuşak yapıda ve düzgün yüzeylidir. İdrar kanalı yani üretra prostat bezi içinden geçerek ilerler.

Prostat Bezinin Anatomisi

Prostat bezi idrar kesesi boyun bölgesinin aşağısında, dış üretral sfinkterin üzerinde yer alır. Hemen arkasında rektum yer alır, bu durum rektal muayene ile prostat hastalıklarının tanı koyulmasına yardımcı olur.

Prostat bezinin kabaca 2/3’ü bez yapısında iken geri kalan kısım kas ve fibröz dokudan oluşur. Prostat bezinin çevresi gerçek kapsül yapısında olmayan bir fibröz doku ile çevrilidir. Prostat bezinde üretilen proteolitik enzimler prostatik kanallar ile üretraya taşınır.

Anatomik olarak prostat bezi  bezin içerisinden idrar kanalının geçişine göre; arka-alt (inferoposterior), alt-yan (inferolateral), üst –orta (superomedial) ve ön-orta( anteromedial) olarak sınıflandırılır.

Klinik olarak ise 3 bölümde değerlendirilir:

 • Santral zon; Prostat hacminin %25’ini içerir, ejakülat kanallarını çevreler.
 • Transizyonel zon; Prostat hacminin yaklaşım %5-10’unu içerir, prostat bezinin ortasında yer alıp üretrayı çevreleyen bölümdür. Bu bölümdeki prostat bezi büyümeleri genellikle iyi huylu prostat büyümesi olarak bilinir.
 • Periferal zon; Prostat hacminin yaklaşık %65’ini içerir, bezin arka yerleşimli bölümüdür. Bu bölümde yer alan kanallar prostatik üretraya dik olarak bağlandıkları için bu bölümde idrar reflüsü, yangı reaksiyonları ve prostat kanseri daha sık olarak görülür.

Prostatın Görevleri Nelerdir ?

 • Semen içerisindeki prostatik sıvının yapımından sorumludur. Tahmini olarak semen hacminin %20-30 kadarının prostat bezinin katkısıyla oluştuğu düşünülmektedir. Prostatik sıvı proteolitik enzimler, çinko ve sitrik asit içerir.PSA olarak bilinen prostat antijeni üretilen önemli enzimlerden biridir. Bu enzimler sayesinde ejakülatın pıhtılaşıp, katılaşmasının önlenmesi, ejakülatın sıvı formda olması sağlanır. Böylece semenin kadın üreme sistemi içerisinde kolayca ilerlemesi sağlanmış olur.
 • Boşalma sırasında prostat bezi kasılarak, idrar kesesinden mesaneye idrar geçişine engel olur. Böylece aynı anda hem boşalma hem de işeme gerçekleşmez. Ejakülasyon yani boşalma sırasında, prostat bezi kasılarak prostatik sıvının hızlıca üretraya geçmesi sağlanır. Prostatik sıvı, seminal veziküllerde üretilen sıvı ve sperm ile birleşerek semenin oluşması sağlanır.
 • Prostat 5-alfa redüktaz adlı enzim sentezinden sorumludur. Bu enzim ile testo**on ( erkeklik hormonu ) , biyolojik aktif form olan Dihidrot**tosterone (DHT) dönüşmesi sağlanır. DHT prostat gelişimi ve çalışması açısından, sekonder cinsel karakterlerin kazanılması yönünden önemlidir.

Prostat Organında Gelişebilecek Hastalıklar Nelerdir?

 • Prostatit (akut ya da kronik prostatit)
 • Prostat büyümesi (BPH)
 • Prostat kanseri

Prostatit Nedir?

Prostatın inflamasyonuna (iltihap, yangı) prostatit adı verilir. 50 yaş erkeklerdeki en sık görülen prostat hastalığıdır. Prostatın bakteriyel enfeksiyon nedeniyle  aniden gelişen inflamasyonuna akut prostatit denir. Prostatın inflamasyonun 3 aydan uzun süreli olması kronik prostatit ya da kronik pelvik ağrı sendromu adını alır.

Prostat Kanseri Nedir?

Erkeklerde cilt kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Erkeklerin tüm yaşamları boyunca %1-9’unu etkilemektedir. Ortalama 66 yaş sonrası erkekler prostat kanseri tanısı alır.

Prostat Kanseri Nedir?

İyi Huylu Prostat Büyümesi ( Benign Prostat Hiperplazisi  – BPH )  Nedir?

BPH prostat bezindeki hücresel elemanların çoğalmasıyla oluşan histolojik bir tanımlamadır. Yaşlanmanın normal bir sonucu olarak görülen BPH, tes**s**ron ve DHT gibi hormonlara bağımlıdır. Histopatolojik olarak tanımlanan BPH’nin 60 yaş üzeri erkeklerin yaklaşık %50’sinde, 85 yaş üzeri hastaların ise yaklaşık %90’ında görüldüğü tahmin edilmektedir.

Prostatın Büyüme Nedenleri Nelerdir?

Prostat normal olarak belirli bir yaş sonrası tüm erkeklerde bir miktar büyüme gösterir. Ancak prostat büyümesi olan bazı hastalarda tedavi gerekmeyebilir. Neden bazı hastalarda tedavi gerektirecek kadar ciddi prostat büyümesi olduğunu net olarak bilinmemektedir.

Ancak yaş, hormonal etki ve aile öyküsünün prostat büyümesindeki olası nedenler olduğu düşünülmektedir. Ergenlik döneminde testisleri alınan ve dihidro**stos**on (DHT) üretemeyen erkeklerde prostat büyümesi görülmemektedir

Prostat Büyümesinde Risk Faktörleri Nelerdir?

 • Yaş
 • Hormonal faktörler
 • Aile öyküsü olanlar
 • Obezite, şeker hastalığı
 • Hareketsiz yaşam tarzı
 • Erektil disfonksiyon varlığı

Prostat Büyümesi Olanlarda Hangi Şikayetler Ve Belirtiler Olabilir?

 • Sık idrara çıkma (gündüz ya da gece sık sık, az miktarda işeme)
 • Ani işeme isteği
 • Kesik idrar, idrar akımında azalma
 • İşemeye başlamada zorlanma, işemeyi sürdürme sırasında ıkınma ihtiyacı hissetme
 • İdrar kesesini tamamen boşaltamama hissi
 • İdrar akım şiddetinde azalma

Prostatın Büyümesi Nasıl Teşhis Edilir ? Nasıl Anlaşılır?

Hastaların şikayetleri bazen tek başına prostat büyümesi tanısı koydurabilir. O yüzden hastaların şikayetlerinin süresi, ciddiyeti ve hayat kalitelerini etkileme düzeyleri,  cinsel sağlığı da içeren genel sağlık problemleri, kullanılan ilaçlar ve daha önce tedavi alıp almadıkları mutlaka iyice sorgulanmalıdır. Detaylı bilgi için cinsel sağlık merkezi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İdrar yolları belirtilerine sebep olabilecek diğer hastalıklar dışlanmalıdır. Hastaların fiziksel bakısında idrar kesesi distansiyonu açısından karın muayenesi ve parmakla rektal muayene yapılır. İdrar yolları şikayetlerine yol açabilecek olası diğer hastalıkların dışlanması için idrar analizi ve kan tetkikleri yapılabilir.

Prostat büyümesi tanısında önemli olan bir tetkik PSA yani prostat spesifik antijendir. İdrar kesesi ve üretranın çalışmasının değerlendirilmesi amacıyla ürodinami testi istenebilir.

Semptom Skor Uygulaması Nedir?

Semptom Skor Uygulaması Nedir?

Dünyada genel olarak prostat büyümesine bağlı olarak gelişen idrar yolları şikayetlerini sorgulayan ve skorlayan bir uygulamadır. Buna göre 0-7 hafif belirtiler, 8-19 orta derece belirtiler, 20-35 ciddi derecede belirtiler olarak hesaplanır ve prostatın yol açtığı idrar tıkanıklığı şiddeti tanımlanır.

Parmakla Rektal Muayene (PRM) Zor mu?

PRM de hasta yan yatar pozisyonda ya da diz dirsek pozisyonunda iken muayeneyi yapacak kişi işaret parmağını eldiven giyinip parmak üzerine vazelin gibi kayganlaştırıcı madde sürdükten sonra  hastanın makatına yavaşça yerleştirir.

Anal sfinkter geçildikten sonra prostat bezi hissedilir.  PRM ile prostat hacmi ve yapısı değerlendirilir, hassas olan bölgeler tespit edilip anormal büyümeler fark edilebilir. Hastalar işlem sırasında hafif bir rahatsızlık hissedebilirler.

PSA Testi Nedir? Hangi Durumlarda İstenir?

PSA, prostat spesifik antijen prostat bezinde üretilen bir maddedir. Prostat kanseri taramalarında, BPH tanı ve takibinde, prostatit şüphesinde yani prostatla ilgili olduğu düşünülen tüm durumlarda PSA istenmektedir.

İdrar Akış Hızı Nedir ? Hangi Durumlarda İdrar Akış Hızı Testi İstenir?

Üriner akış hızı testi (üroflowmetri) sırasında hastalar işeme akımlarının şiddetini ve miktarını ölçebilen cihaza bağlı olan bir kapa işerler. İşeme problemleri olan hastaların tanısı için kullanılır. İşeme probleminin kötüleşip kötüleşmediğini değerlendirmede kullanılır.

Ultrasonografik İnceleme

Abdominal, renal ve de transrektal ultrason prostat hacminin, idrar kesesi patolojilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Transrektal ultrason ile prostat hacmi ve yapısı değerlendirilip, prostat biyopsisi işleminin güvenli yapılması sağlanır.

Renal ultrason prostat büyümesi kaynaklı idrar yollarında tıkanma olması durumunda gelişen hidronefroz ve böbrek yetmezliği değerlendirilmesinde önemli yer tutar. Üriner sistem ultrasonu hematüri, taş öyküsü, kreatinin yüksekliği ve üriner sistem enfeksiyonu öyküsü varlığında istenir. İdrar rezidü hacminin değerlendirilmesinde mesane değerlendirilmesi önem taşır.

Ürodinami Nedir ? Neden İstenir?

Dış idrar kanalı açıklığından idrar kesesine doğru bir kateter yerleştirilir. Su ya da hava idrar kesesine yavaşça enjekte edilir. İdrar kesesi basıncı ölçülerek mesane kaslarının çalışması değerlendirilir. Nörolojik problemleri olanlarda ve prostat ile ilgili girişimsel işlem uygulanmasına rağmen hala şikayetleri devam eden hastalara uygulanır.

Sistoskopi Nedir? Hangi Durumlarda Ve Hastalıklarda İstenir? Zararlı mı?

İdrar kesesi (mesane) kanseri ya da idrar kesesine yönelik girişimsel işlem düşünülen hastalardan sistoskopi istenir. Travma öyküsü, cinsel yolla bulaşan hastalık varlığı ve uzun süreli katater kullanımı gibi durumlarda da sistoskopi istenebilir.

Sistoskopi sırasında prostat büyümesi tanısı konulamaz ancak tıkanmaya bağlı olarak girişimsel işlem düşünüldüğü durumlarda kullanılır.

İyi Huylu Prostat Büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi) Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Hiçbir şikayeti olmayan ama prostat  büyümesi olan hastalarda bekle-gör yaklaşımı yani hastaların şikayetlerinin takibi yapılır. Şikayeti olan ve prostat büyümesi olan hastalarda ise ilaç ve cerrahi tedavi uygulanabilir.

Tedavi Yöntemleri Ve En İyi Tedavi Yöntemi Hangisi?

 • Yaşam tarzı değişikliği;

Bazı hafif düzeyde şikayeti olan hastalar yaşam tarzı değişikliğinden fayda görebilirler. Gece yatmadan önce sıvı alımının kısıtlanması, alkol ve kafein tüketiminin azaltılması, pelvik taban kas egzersizi, kilo verilmesi gibi yöntemler öncelikle uygulanabilir.

 • İlaç tedavisi
 • Minimal Girişimsel tedaviler
 • Cerrahi tedavi
  • Laser cerrahisi(green light laser, holmium ve thulium…)
  • TUIP (sistoskopi eşliğinde idrar kesesi boynuna ve prostata birkaç kesi yapılarak idrar yollarında darlığı genişletme)
  • Transüretral Prostatektomi (TUR-P)
  • Açık prostatektomi ya da laparoskopik prostatektomi

Uygulanacak ter tedavinin avantajı ve dezavantajı vardır. En iyi tedavi,  hastaların şikayetleri, prostatın büyüklüğü, büyüyen prostat dokusunun yayılım yerine, cerrahın girişimsel işlemlere yönelik tecrübesi ve hastaların isteklerine göre belirlenir.

Prostat Büyümesinin İlaçla Tedavisi

İlaç tedavisinde kullanılan etken maddeler;

 1. Alfa blokerler
 2. Fosfodiesteraz Tip 5 (PDE-5) inhibitörleri
 3. 5 alfa-redüktaz inhibitörleri
 4. Antikolinerjikler
 5. Vasopressin

İlaç tedavisinde, cerrahi seçenek uygulanmazsa  tedavi süresi ömür boyudur. Prostat büyümesi ile beraber sertleşme problemi olan hastalarda fosfodiesteraz inhibitörü olan tadalafil tercih edilebilir.

Büyük prostatı olan hastalarda ise prostat hacminde küçülme sağlayan finasterid ve dutasterid gibi alfa-redüktaz inhibitörleri kullanılır. Ciddi şikayeti olan hastalarda ise alfa bloker ve alfa-redüktaz inhibitörleri tedavide birlikte verilebilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisinde Alfa Blokörler

Hafif-orta şiddette şikayeti olan hastalarda tedavide ilk kullanılacak ilaçlar alfa blokerlerdir. Hızlı etki etmeleri avantaj sağlayan özellikleridir. Prostat ve idrar kesesi boynundaki kasların gevşemesini sağlayarak idrarın daha rahat akmasını sağlarlar. Sık kullanılan alfa bloker ilaçlar;

 • Terazosin
 • Doksazosin
 • Tamsulosin
 • Alfuzosin

İyi huylu prostat büyümesinde girişimsel tedaviler

İlaç tedavisinin etkili olmadığı prostat hacmi çok büyük olmayan hasta grubuna uygulanır.

 • TUNA (Radyo dalgası kullanılarak elde edilen ısı enerjisinin kullanılmasıdır. Son yıllarda pek tercih edilemektedir)
 • Transuretral Mikrowave termal tedavi (TUMT)
 • Prostatik lift (üretrada darlığı yol açan prostat dokusunun itilerek idrar akımının rahatlatılmasıdır)
 • Microwave termoterapi (üretal katater aracılığıyla mikrodalga enerjisi ile prostatın ısı enerjisi ile tedavi edilmesidir)
 • Suprapubik katater

TUR Prostatektomi Yöntemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Hastalar genel anestezi altında iken dış idrar kanalı açıklığı olan üretradan özel aletlerle girilerek üretra çevresindeki büyüyen prostat dokusu alınır. Ortalama 60-90dk süren bir işlemdir. İşlem sonrası sıklıkla 1 gün hastanede yatış gerekebilir. TUR prostatektominin kanama , idrar yapmada problemler ve cinsel bozukluklar gibi yan etkileri olabilir.

HoLEP (Holmium Lazer) İle Prostat Cerrahisi Nedir? Nasıl yapılır? Lazer Zararlımı ?

Lazer tedavisinde farklı yöntemlerle ısı etkisini kullanarak prostat dokusunun küçültülmesi sağlanır. Holmium lazer tedavisinde hasta genel ya da spinal anestezi altındayken büyüyen prostat dokusunun lazer ışınlarıyla kesilmesi tekniğidir.

HoLEP ameliyatı ile kesici etki gösteren lazer ile hem dokunun kesilmesi aynı zamanda da kanamanın durdurulması sağlanır. Özellikle birden fazla hastalığı olan ve kan sulandırıcı tedavi kullanan hastalar için tercih edilen bir yöntemdir.

Hastanede kalış süresinin kısa olması, işlem kaynaklı olumsuz etkilerin az görülmesi (daha az kanama, daha az sıvı toplanması, sertleşme ve boşalma problemlerinin görülme riskinde azalma ) nedeniyle güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Lazer tedavisi sonrası iyileşme hemen görülmeyip, hastaların şikayetlerinde iyileşme görülmesi ancak 1-2 haftayı bulabilmektedir.

Greenlight Lazer İle Prostat Büyümesi Tedavisi Nedir? Nasıl Yapılır?

Anestezi altında olan hastaya sistoskopi eşliğinde fotoselektif vaporizasyon (PVP) işlemi uygulanmasıdır.  Lazer kullanılarak elde edilen ısı enerjisi ile prostat dokusunun buharlaştırılması işlemidir. Hastalar işlemden 24 saat sonra idrar yolu ile ilgili şikayetlerinde düzelme hissederler.

Transvezikal Prostatektomi Yöntemi Nedir?

Hastaların genel ya da spinal anestezi altındayken, karın alt bölgesine kesi yapılarak prostat bezinin çıkarılması işlemidir.

İyi Huylu Prostat Büyümesinde Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel ya da spinal anesteziyle birlikte, açık (transvezikal) ya da kapalı (laparoskopik) olarak karın içine girilerek prostat bezinin çıkarılır. Hastanede yatış gerektirir. Kanamanın fazla görüldüğü, bazı durumlarda hastalara kan nakli yapılmasının gerekli olduğu bir ameliyattır. Ameliyat sonrasında hastaların idrar yolları ile ilgili şikayetlerinde ciddi anlamda düzelme görülür.

Prostat Kontrolleri Ne Zaman Ve Nasıl Yapılır?

İlaç tedavisine başlanan hastalar ilk olarak 4-6 hafta sonra ilaç yan etkilerinin kontrolü ve yanıtının değerlendirilmesi açısından değerlendirilmelidir. Daha sonra hastaların şikayetlerinde kötüleşme olmaması halinde 6.ayda ve sonrasında yıllık olarak değerlendirilme gereklidir.

Her değerlendirmede belirti skorları hesaplanmalı, üroflow (işeme hız) testi ve rezidü idrar hacmi ölçümü yapılmalıdır. Cerrahi tedavi uygulanan hastalar ise 4-6 hafta sonra aynı şekilde değerlendirilmelidirler.

Ne Zaman Doktora Başvurmalı? Hangi Branş Ve Hangi Doktor?

 • İdrar yolları şikayetlerinin ciddi düzeyde olması ya da ağrı varlığı
 • 45 yaş altında şikayetlerin olması
 • İdrardan kan gelmesi (hematüri)
 • İdrar kaçırma şikayetinin olması
 • İdrar yapamama

Yukardaki şikayetlerin varlığında mutlaka bir Üroloji uzmanı tarafından değerlendirilme önerilir.

PSA Testinin Ortalama Değeri Var mı? PSA Nasıl Değerlendirilmeli?

PSA prostat hacmini değerlendirmede kullanılabilen bir belirteçtir. 1.5ng/ml üzeri değerler 30ml üzeri prostat hacmini gösterir. PSA değerleri yaşa göre değerlendirilmelidir.

PSA değerinin 50li yaşlarda 1.6 ng/dl; 60lı yaşlarda 2.0ng/dl ve 70li yaşlarda 2.3ng/dl üzerinde olması 40ml üzeri prostat hacminin göstergesi olarak kabul edilir.

Prostat büyümesi (BPH), prostat kanseri, prostatit, prostat ilişkili yakın zamanda ameliyat ya da işlem olması durumunda PSA da yükselme olabilir. Yine PSA testi 1-2 gün içinde cinsel ilişki ya da boşalma olması durumunda hafif yüksek olabilir.

Prostat Spesifik Antijen Testi (PSA) Hangi Sıklıkla Yaptırmalıyım ? Hangi Yaşta Başlamalı?

 • Prostat kanseri riski düşük, 50 yaş sonrasında
 • Prostat kanser riski yüksek kişiler 45 yaş sonrasında (ailede erken yaş prostat kanseri öyküsü, afriko-amerikan ırk…)
 • Prostat kanseri riski çok yüksek riskli kişiler 40 yaş sonrası (erken yaşta birden fazla birinci derece yakınında prostat kanseri öyküsü olması) PSA baktırmaya başlamalıdırlar.

Yıllık PSA takiplerinin yapılması yeterlidir.

Prostat Büyümesinin Önüne Geçilebilir mi? Önlenebilir mi?

Prostat büyümesinin önlenmesinin kesin bilinen bir yolu yoktur. Hormonların prostat büyümesi üzerindeki olası etkileri nedeniyle kilo vermenin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin olumlu etkilere sahip olduğu düşünülmektedir. Kilo kontrolünün sağlanması, düzenli egzersiz prostat büyümesini önlemede faydalıdır.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Kansere Dönüşür mü?

BPH prostat kanseri dönüşümü beklenen bir durum değildir. Ancak BPH ile eş zamanlı prostat kanseri varlığı açısından dikkatli olunması gereklidir.

Prostat büyümesi tedavi edildiği, ciddi şikayetlere yol açmadığı, büyümesi kontrol altına alınıp idrar yollarını tıkama ve idrar yapamama gibi ciddi durumlara yol açmadığı sürece tehlikeli değildir. Doktor kontrolünde takipte olmak olası olumsuz etkilerden korunmayı sağlayacaktır.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavi Edilmezse Ne olur?

İdrar yapamama, dolayısıyla böbrek çalışmasında bozulma, hidronefroz ve daha ileri dönmelerde tedavi alınmadığı taktirde  böbrek yetmezliği gelişebilir.

Prostat Büyümesi Böbrek Problemlerine Yol Açar mı?

Evet, Prostat büyümesi çok ilerleyip idrar yollarında tıkanıklığı yol açtığında böbrek problemleri oluşabilir.

Prostat Büyümesi İle Cinsel Güç Arasında Bir İlişki Varmı?

Hayır, böyle bir ilişkiden söz edilemez. Aksine ciddi prostat büyümesi ile cinsel problemlerin görülme sıklığında artış görülebilmektedir.

Bitkisel Kürler Prostatı Küçültme Konusunda Yardımcı Olabilir mi?

Her hangi bir bitkisel kürün prostat hacminde küçülmeyi sağladığına dair kesin bir veri bulunmamaktadır.

Saw Palmetta ( Cüce Palmiye ) , African Plum ( Afrika Eriği ) Kabak  Çekirdeği Yağı Gibi Takviyeler Alınmalı mı ?

Bu tür bitkisel ürünler tüm dünyada prostat büyümesi ya da idrar yolları şikayetleri olan hastalar tarafından bitkisel tedavi olarak kullanılmaktadır.

Ancak cüce palmiye dışındakiler için yapılan çalışmalarda prostat büyümesinin yol açtığı şikayetleri azaltmadığı gösterilmiştir.

Sadece cüce palmiyenin prostat büyümesi şikayetlerinde düzelmeye yol açtığı bilimsel çalışmalar ile ispatlanmıştır ve EAU (Avrupa Üroloji Birliği) tarafından kullanımı önerilmektedir.

Evde Egzersiz Veya Farklı Tekniklerle Büyüyen Prostatı Küçültmek Mümkün mü?

Net olarak prostat büyümesini düzelten bir teknik bulunmamaktadır. Ancak her işeme hissinde tuvalete gidilmesi, işeme bitip idrar kesesi boşaltıldıktan sonra bir süre beklenip tekrar işemeye çalışmak gibi alışkanlık kazanılması faydalı olabilmektedir.

Yine hastaların bazı yaşam değişikliklerini uygulamaları ile prostat büyümesinin sebep olduğu şikayetleri azalttığı görülmüştür.

 • Düzenli egzersiz yapılması
 • Protein ve sebzeden zengin beslenip, yağlı gıdalardan uzak durmaları
 • Alkol ve kafein tüketiminin azaltılması
 • Sıvı alımının düzenlenmesi (gece yatmadan önce tüketilmemesi)
 • Alerji hapları ve grip ilaçlarının kullanılmaması

Prostat İlaçları Ömür Boyu Kullanım İçin Uygun mu? Sürekli Olarak Fayda Eder mi? İnsana Zarar Verir mi?

Prostat  büyümesinde ilaçla tedavi genellikle ömür boyu uygulanır. Prostat büyümesinin kesin tedavisi cerrahidir. Bir takım yan etkileri olan ilaçların kontrollü olarak uzun süreli kullanımında sakınca yoktur.

Kaynaklar:

 • Management of Non-neurogenic Male LUTS, S. Gravas (Chair), J.N. Cornu, M. Gacci, C. Gratzke, T.R.W. Herrmann, C. Mamoulakis, M. Rieken, M.J. Speakman, K.A.O. Tikkinen, Guidelines Associate: M. Karavitakis, I. Kyriazis, S. Malde, V.I. Sakalis, R. Umbach, https://uroweb.org/guideline
 • Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), Levi A Deters, MD;
 • Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)(beyond the basics), Kevin T McVary, MD,
 • Management of Non-neurogenic Male LUTS, S. Gravas (Chair), J.N. Cornu, M. Gacci, C. Gratzke, T.R.W. Herrmann, C. Mamoulakis, M. Rieken, M.J. Speakman, K.A.O. Tikkinen, Guidelines Associate: M. Karavitakis, I. Kyriazis, S. Malde, V.I. Sakalis, R. Umbach, https://uroweb.org/guideline
 • Benign Prostatic HyperplasiaLangan RC.Prim Care. 2019 Jun;46(2):223-232. doi: 10.1016/j.pop.2019.02.003.
 • Management of BenignProstaticHyperplasia. Kim EH, Larson JA, Andriole GL.Annu Rev Med. 2016;67:137-51. doi: 10.1146/annurev-med-063014-123902
 • Benign prostatic hyperplasia – what do we know? Devlin CM, Simms MS, Maitland NJ.BJU Int. 2021 Apr;127(4):389-399. doi: 10.1111/bju.15229.
 • Recent advances in prostatectomy for benign prostatic hyperplasia. Te AE.F1000Res. 2019 Aug 29;8:F1000 Faculty Rev-1528. doi: 10.12688/f1000research.18179.1.
 • Benign prostatic hyperplasia and urinary symptoms: Evaluation and treatment. Mobley D, Feibus A, Baum N.Postgrad Med. 2015 Apr;127(3):301-7. doi: 10.1080/00325481.2015.1018799.
 • Complicated urinary tract infection in patients with benign prostatic hyperplasia. Choi JB, Min SK.J Infect Chemother. 2021 Sep;27(9):1284-1287. doi: 10.1016/j.jiac.2021.06.006.

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu