Sadece erkek çocuklarda görülen, penis başında olması geren üretra açıklığının penisin alt kısmında olmasıdır. Sık görülen ürolojik anomalilerden biri olup, genellikle inmemiş testis ya da penis eğriliği ile birliktelik gösterir. Hastalarda idrar yapmakta zorluk ve idrar akımında anormallik görülür.

 • Spina bifida (omurilik yarığı);

Anne karnındaki bebeğin gelişimi sırasında beyin, beyni saran zar yapısı olan meninksler ya da omuriliğin gelişiminde anormallikler olması sonucu oluşur. Hafiften ciddi düzeye kadar olan, farklı seviyede spinia bifida tipleri olabilir. Özellikle ciddi formlarda omurilik açıklığının olduğu seviyenin altında felç durumunun yanı sıra, idrar kesesi ve bağırsaklar ile ilgili problemler de olabilir.

 • Prune-Belly Sendromu (Eagle-Barrett sendromu);

Sıklıkla erkek çocukları etkileyen nadir görülen anomalilerden biridir. Karın kaslarının oluşmaması nedeniyle karnın kırışık, buruşuk görünümde olmasıdır.Beraberinde mesanede genişleme ya da  idrar kesesinin boynunda obstrüksiyon, üreterlerde genişleme, inmemiş testis görülebilir. Bu anomalide idrar üreterler ya da böbreklerde birikebilir ya da idrarın idrar kesesinden üreterlere geri kaçışı yani reflüsü olabilir.

Ürolojik Doğumsal Anomali Tanısı Nasıl Konulur?

Ürolojik Doğumsal Anomali Tanısı Nasıl Konulur?

Ürolojik doğumsal anomaliler sıklıkla ilk olarak anne karnındayken prenatal olarak tanı alırlar. Özellikle son yıllarda ayrıntılı ultrasonun gebeliğin 2. trimesterinde rutin olarak yapılması ile ürolojik anomalilerin bebek doğmadan tanı koyulma ihtimali artmıştır.

Yenidoğanların %60-85’inde tanı ayrıntılı ultrason ile konulabilmektedir. Geri kalan vakalar ise bebek ya da çocuk hastanın idrar yolu enfeksiyon geçirmesi nedeniyle yapılan ultrason ya da diğer görüntüleme yöntemleri ile tanı alır.

Bazen anne karnında anomali tanısı koyulan bebeklerde ise, doğduklarında hiçbir problem olmadığı görülebilmektedir. Prenatal olarak ürolojik anomali tanısı alan aileler için genetik danışmanlık almaları ve multidisipliner yaklaşımla takip edilmeleri önerilmektedir.

Ailede ürolojik anomali öyküsünün olması önemli bir parametredir. Her ne kadar ailede ürolojik anomali olması bu durumun genetik olduğunu gösteren bir delil olabilse de, bu genetik zemin varlığı herkeste ürolojik anomali olmasının beklendiğini göstermez.

Görüntüleme yöntemleri anatomik problemin yerini belirlemede başarılıdır. Tanı için kullanılabilecek görüntüleme yöntemleri:

 • Voiding sistoüretrografi
 • Üriner sistem ultrasonu
 • Diüretikli böbrek sintigrafisi
 • Tomografi
 • MR Ürografi

Ürolojik Doğumsal Anomalilerin Tedavisi Nedir?

Tedavi ürolojik anomalinin çeşidine ve anomalinin şiddetine göre değişkenlik gösterir. Ürolojik anomalisi olan hastaların üroloji uzmanları tarafından takip ve tedavisi planlanır.

Ürolojik anomalisi olan hastaların bir kısmında ilerleyen dönemlerde böbrek yetmezliği gelişebilmektedir. Bu hastaların bu açıdan takipte kalması, gerekli durumda diyaliz programına ya da böbrek nakli programına alınmaları gerekmektedir.

Bu hastalarda yaşamın ilk birkaç yılında böbrek fonksiyonlarında iyileşmeler sonrası gelen stabil bir dönem olur. Ancak hastaların büyük çoğunluğunun ergenlik döneminde diyaliz ihtiyacı olur.

Sadece alt idrar yollarını etkileyen anomalilerde ise cerrahi yaklaşım mümkün olabilmektedir. Ürolojik doğumsal anomalileri olan hastaların bu problemlerle baş etmeleri için psikolojik destek almaları gerekebilir.

Ürolojik Doğumsal Anomalisi Olanların Karşılaşabileceği Problemler

 • Hastalar büyüdükçe sağlık ve yaşam kaliteleri ile ilgili problemler yaşayabilir
 • İdrar tutamama, kaçırma
 • Gaita (büyük abdest) tutamama, kaçırma
 • İnfertilite
 • Genital bölgelerinin görünümüyle ilgili problemler yaşayabilirler
 • Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
 • Böbrek hasarı, böbrek yetmezliği ve ilerleyen dönemlerde hemodiyaliz ihtiyacı olabilir.

Kaynaklar:

 • A Primer on Congenital Anomalies of the Kidneys and Urinary Tracts (CAKUT), Vasikar Murugapoopathy and Indra R. Gupta, CJASN May 2020, 15 (5) 723-731; DOI: https://doi.org/10.2215/CJN.12581019
 • Overview of congenital anomalies of the kidney and urinary tract (CAKUT), Norman D Rosenblum, MD, FRCP
 • Paediatric Urology, C. Radmayr (Chair), G. Bogaert, H.S. Dogan, J.M. Nijman (Vice-chair), Y.F.H. Rawashdeh, M.S. Silay, R. Stein, S. Tekgül, Guidelines Associates: L.A. ‘t Hoen, J. Quaedackers, N. Bhatt
 • A Primer on Congenital Anomalies of the Kidneys and Urinary Tracts (CAKUT), Vasikar Murugapoopathy and Indra R. Gupta, CJASN May 2020, 15 (5) 723-731; DOI: https://doi.org/10.2215/CJN.12581019
 • Overview of congenital anomalies of the kidney and urinary tract (CAKUT), Norman D Rosenblum, MD, FRCP, uptodate.com
 • Paediatric Urology, C. Radmayr (Chair), G. Bogaert, H.S. Dogan, J.M. Nijman (Vice-chair), Y.F.H. Rawashdeh, M.S. Silay, R. Stein, S. Tekgül, Guidelines Associates: L.A. ‘t Hoen, J. Quaedackers, N. Bhatt
 • Hypospadias, all there is to know. van der Horst HJ, de Wall LL.Eur J Pediatr. 2017 Apr;176(4):435-441. doi: 10.1007/s00431-017-2864-5.
 • Cho A, Thomas J, Perera R, Cherian A.BMJ. 2019 Mar 25;364:l926. doi: 10.1136/bmj.l926. Undescendedtestis.