Blog

Peniste Hissizlik ve Uyuşma Neden Olur?

Genç erişkin erkekler başta olmak üzere tüm yaş grubu erkeklerin önemli sorunlarından biri de peniste hissizlik ve uyuşmadır.  Bu grup hastalar çoğunlukla doktora gitmekte gecikirler.  Ciddi bir ağrı, yanma, sızlama olmadığı için sadece hissizlik ve uyuşukluk bulunması hastaları doktora başvurmakta acele ettirmez.

Utanma, sıkılma gibi sosyolojik ve kültürel faktörler de dikkate alındığında hastaneye başvurma süresi oldukça gecikmektedir. Bununla birlikte hastaları psikolojik açıdan oldukça olumsuz etkilediği bilinmektedir.

Hastaların bir bölümü de doktora gittikleri zaman  ve bu şikayetlerini doktorla paylaşmakta tereddüt etmektedir. Sorunu anlattıklarında, doktorların pek çoğunun  psikolojik sebeplere bağlı olduğunu ifade ederek kendilerini gönderdiklerini düşünmektedir.

Oysa bu kişiler psikolojik bir sorunlarının olmadığını ve sadece penis ucunda uyuşma işsizlik bulunduğunu söylemektedirler.

Sebep Psikolojik Mi Gerçek Sebep Nedir?

Bazı insanlar psikolojik sıkıntılarını peniste uyuşma ve hissizlik olarak mı ifade ediyorlar?

Yoksa gerçekten anatomik ve fizyopatolojik bir süreç var, bir hastalığa bağlı olarak gelişiyor ancak hastalığı tanımakta yetersiz mi kalınıyor?

Tüm bu sorulara  yanıt verebilmenin ilk şartı, hastalardan ayrıntılı bir öykü dinlemektir.

 • bu şikayet ilk olarak ne zaman başladı
 • ne kadar süreden beri devam ediyor
 • günün hangi saatlerinde şikayet artıyor
 • ayakta, yürürken ya da yatarken şikayette bir farklılık oluyor mu
 • beraberinde idrar şikayetleri var mı
 • beraberinde bel ağrısı semptomları var mı
 • beraberinde cinsel sorunlar var mı
 • beraberinde mide barsak sorunları var mı
 • daha önceden geçirilen ameliyatlar hangileri
 • uzun süreden beri kullanılan ilaçlar neler

Bu ve benzeri pek çok sorunun yanıtı, ayrıntılı öykü alma sırasında hastadan öğrenilmektedir. Her bir soru ayrı ayrı bir anlam ifade ederken cevapların topluca tamamı, o hasta hakkında iyi fikir vermektedir.

Hastanın şikayetleri ayrıntılı olarak dinlendikten sonra detaylı ve tam bir ürolojik muayene yapılmalıdır.  Muayenede karın içi organlar genital bölge penis, testis ve prostat teker teker muayene edilmelidir.

Muayene bulgularından elde edilecek verilere göre gerekli tetkikler planlanmalıdır. Bu tetkikler içerisinde çoğu zaman kan tahlilleri, idrar tahlilleri ve ultrasonografi ilk sırada yer almaktadır. Detaylı bilgi için Ürolojide Tanı Yöntemleri

Bununla birlikte ihtiyaç duyulan hastalarda spermiogram (semen analiz) testi yapılmaktadır. Gerekli olan hastalarda ise bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme gibi ileri tetkik yöntemlerine başvurulmaktadır.

Peniste Hissizlik Ve Uyuşma Sebepleri

Peniste hissizlik ve uyuşma yapan hastalıklardan bazılarını kabaca şu başlıklar altında toplayabiliriz:

 1. Ürogenital enfeksiyonlar:

Bu grup enfeksiyonların başında kronik prostatit gelmektedir. Kronik prostatit özellikle genç erişkinleri tutan ve prostatta uzun süreden beri yangısal sorunlar oluşturan bir hastalıktır.

Hastalığa çoğunlukla işeme ve boşalma semptomları da eşlik eder.

Normalde prostatta meydana gelen tüm hadiselere bağlı ağrı, uyuşma ve hissizlik şikayetleri penis ucunda yoğun bir şekilde hissedilir. Bu durum yansıyan ağrı olarak değerlendirilmektedir. Burada asıl sorun prostatta olmasına rağmen kişinin hissettiği ağrı ya da hissizlik ve uyuşma penis baş kısmında olmaktadır.

Bu grup hastalarda rektal tuşe, fizik muayenede önemli ipuçları vermektedir. Tuşe (parmakla muayene) ile prostatın durumu değerlendirildikten sonra gerekirse laboratuvar ve radyolojik yöntemlere başvurulur. Daha sonra prostatite yönelik tedavi başlanır.

Prostatit dışında kronik sistitde, ağrılı mesane sendromunda ve kronik pelvik ağrı sendromunun bir parçası olarak da peniste hissizlik ve uyuşma görülebilir.

 1. Nörolojik hastalıklar: 

Özellikle ikinci motor nöron lezyonları başta olmak üzere beyin, omurilik ve omurilikten çıkan sinirleri tutan hastalıklarda peniste uyuşma ve hissizlik görülebilir.

 1. Sistemik hastalıklar:

Diabetes mellitus (şeker hastalığı) gibi sistemik hastalıklar penis başında uyuşma ya da hissizlik durumuna neden olabilir.

 1. Çeşitli vitamin ve mineral eksiklikleri:

En fazla B6 ve B12 vitamin eksikliklerinde en sık olmak üzere çeşitli vitamin, mineral ve eser element eksikliklerinde de benzer durum ortaya çıkabilir.

 1. Ameliyatlar:

Peyronie hastalığının ameliyatlı tedavisi başta olmak üzere bazı penis ameliyatları sonrasında da peniste his kaybı ya da uyuşukluk hissi meydana gelebilir.

 1. Psikolojik bozukluklar:

Diğer tüm olabilecek fizyopatolojik sebepler bulunamadığı zaman, psikolojik faktörlere bağlı olarak bireylerin penislerinde hissizlik ya da uyuşukluk oluşabileceği akla gelmelidir. Çoğunlukla beraberinde diğer psikolojik semptomlar da vardır. Bu semptomların en önde gelenleri ise anksiyete ve depresyondur.

Yukarıdaki sayılan faktörler sıklıkla peniste his kaybı ve uyuşukluk yapan sebeplerden en fazla görülenleridir. Bunun yanı sıra diğer daha az görülen ve hasta ya da hastalığa özgü nedenler de bulunmaktadır.

Peniste Hissizlik Ya Da Uyuşma Tedavisi

Tanı ve tedavi altta yatan sebebin belirlenmesi ile yakından ilişkilidir. Hissizlik ya da uyuşukluğa yol açan faktör ortadan kaldırıldığında ya da iyileştirildiğinde hastalık da iyileşecektir. Kronik prostatitte antibiyotik ve antienflamatuar ilaçlar sorunu çözebilecek iken vitamin ve mineral eksikliklerinde eksik olanların takviyesi ile sorun çözülecektir.

Cerrahi sonrası gelişen hissizlik ve uyuşma tedavisi en zor olan grup olsa da bir takım uygulamalar sonrasında bu grup hastalarda da çözüm seçenekleri bulunmaktadır.

Kaynaklar:

 • Successful Treatment of Penile Numbness and Erectile Dysfunction Resulting From Pudendal Nerve Entrapment. Luther RD 3rd, Castellanos ME.Urology. 2019 Dec;134:228-231.
 • Symptomatic approach to chronic penile pain. Delavierre D, Rigaud J, Sibert L, Labat JJ.Prog Urol. 2010 Nov;20(12):958-61.
 • Subacute penile numbness after brachytherapy for prostate cancer. Sharp HJ, Swanson DA, Patel H, Gorbatiy V, Frenzel JC, Frank SJ.Brachytherapy. 2011 Jan-Feb;10(1):64-7.
 • Extended complications of urethroplasty. Al-Qudah HS, Santucci RA.Int Braz J Urol. 2005 Jul-Aug;31(4):315-23; discussion 324-5.

Prof. Dr. Ömer Faruk

1996 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2004 yılında üroloji ihtisasımı tamamladım. İhtisas sonrası FEBU title almaya hak kazandım. İhtisas sonrası laparoskopik cerrahi eğitimi için Leipzig Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğinde Prof. Stolzenburg ile birlikte çalıştım. 2011 yılında Doçent oldum. 2017 yılında Ankara Gülhane Üroloji Kliniği Profesörlük kadrosuna atandım detaylı bilgi için hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu