Blog

Geriye Boşalma

Boşalma, bir cinsel ilişki ya da mastürbasyon sırasında orgazma (doyuma) ulaşma anından penisten sıvı gelmesidir. Boşalma bozuklukları belli başlı bazı başlıklar altında incelenmektedir.

Bu bozukluklar genellikle aşağıdaki şekillerde olmaktadır:

 1. Erken boşalma
 2. Geç boşalma
 3. Geriye boşalma
 4. Ağrılı boşalma
 5. Kanlı boşalma
 6. Kuru boşalma
 7. Boşalamama

Bu makalede daha çok Geriye Boşalma ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır.

Geriye Boşalma Nedir?

Meninin idrar kanalı içerisine atıldıktan sonra penisten gelmeyip geriye, mesaneye doğru kaçması anlamına gelmektedir. Normalde boşalma sırasında meni sıvısı prostatın bulunduğu bölümdeki idrar kanalı içerisine ve oradan da dışarıya doğru atılır.

Bazı durumlarda meni sıvısı prostatın bulunduğu bölümdeki idrar kanalı içerisine geldikten sonra dışarıya değil de geriye, mesane içerisine doğru kaçar. Bu durum geriye boşalma olarak bilinmektedir.

Retrograde ejekülasyon, geriye doğru boşalmanın tıpta yaygın kullanılan adıdır.

Geri Boşalma Nedenleri Nelerdir?

Geriye boşalmaya (retrograde ejakulasyona) çok sayıda sebep vardır.

 • İlaçlar

Bazı ilaçlar mesane boynunu gevşeterek ileri derecede genişlemeye yol açar. Bu ilaçların başında  iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan ilaçlar gelmektedir. İyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde kullanılan  alfa blokerler geriye boşalma yapan ilaçarın başında gelmektedir. Bu ilaçları alan hastalar ilaç öncesinde görülebilecek retrograde ejekülasyon  yan etkisi açısından bilgilendirilmelidir. İlaca bağlı oluşan geriye boşalma, ilaç kesildikten yirmi dört saat sonra geriye dönmekte olup hastalarda kalıcı bir bozukluğa yol açmamaktadır.

 • Ameliyatlar

İlaç tedavilerine yanıtsız iyi huylu prostat büyümelerinde cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Günümüzde başarısı kanıtlanmış ve halen iyi huylu prostat büyümelerinin cerrahi tedavisinde altın standart yöntem olarak TUR-P (transüretral prostat rezeksiyonu) ameliyatları yapılmaktadır.

Etkinliği ve başarısı uzun yıllardan beri kanıtlanmış bir tedavi olmakla birlikte ameliyat sonrası bazı istenmeyen yan etkiler hastalarda görülmektedir. Yaklaşık %70 gibi yüksek bir oranda bu ameliyatı geçiren hastalarda retrograde ejekulasyon görülmektedir.

Bu hastalarda peniste sertleşme normal, boşalma hissi mevcut ve orgazm duygusu yaşanmış olmakla birlikte boşalma ile dışarı meni akışı görülmemektedir. Boşalma sıvısı mesane içine geri kaçmaktadır. Genel anlamda cinsellikten beklenen tatmin duygusunu bu hastalar yaşamaktadır. Ancak ameliyattan sonra çocuk isteminde bulunacak olanlar normal cinsel birliktelik sonrası çocuk sahibi olmada sorun yaşayabilmektedir.

Bu hastaların çocuk sahibi olabilmeleri imkansız değildir. Normal cinsel birlikteliğe rağmen çocuk sahibi olunamayan durumlarda yardımcı üreme yöntemleri ile çocukları olabilmektedir. Ameliyata bağlı olarak gelişen bu geriye boşalma çoğunlukla geri dönüşümsüz olarak hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

 • Konjenital sebepler:

Bazı doğuştan mesane boynu, mesane ve idrar kanalı olan üretrayı ilgilendiren hastalıklar ve bu hastalıklar için uygulanan ameliyatlar sonrasında geriye boşalma görülebilmektedir.

 • İdiyopatik:

Tüm inceleme ve araştırmalara rağmen sebep saptanamayan durumlar idiyopatik başlığı altında değerlendirilmektedir.

Geri Boşalma Nedenleri Nelerdir?

Geri Boşalmada Tanı Nasıl Koyulur?

Hastada ayrıntılı öykü almak tanı koymanın temelini oluşturmaktadır. Araştırma ve incelemeler geriye boşalmaya yol açan sebebin belirlenmesine yöneliktir. Meni testi olarak bilinen sperm testi ile tanı doğrulanabilir.

Normal sperm testi sırasında hasta meni örneği veremez. Mastürbasyonla boşaldıktan hemen sonra verilen idrar örneğinde sperm hücrelerinin görülmesi ile tanı kesinleştirilir.

Geri Boşalma Tedavisi Nasıldır?

Geriye boşalma tedavisi tamamen altta yatan sebebin ortadan kaldırılması ile ilişkilidir. Bazen bu durum ilaç kullanımı ile ilişkilidir. O zaman ilacı kestikten sonra sorun kendiliğinden düzelebilir.

Bazı ilaç tedavileri, mesane boynunda kasılma meydana getirerek meninin geriye mesaneye doğru kaçmasına engel olarak dışarı atılmasını sağlar. Cerrahiye bağlı kalıcı bozukluk olanlarda çoğunlukla alternatif yöntemler değerlendirilmektedir.

Geriye Boşalmanın Zararları

Geriye boşalmanın genç hastalarda en büyük zararı normal cinsel ilişki ile çocuk sahibi olmaya engel olmasıdır. Tüm yaş grubundaki bazı hastalar bu şikayet sonrasında cinsel ilişki sırasında alınan hazda azalma olduğunu bildirmişlerdir.

Erkeklerin bir kısmında dışarı doğru sıvı atılamamasının getirdiği psikolojik tedirginlikler görülmektedir.

Geriye Boşalan Erkek Doğal Yolla Çocuk Sahibi Olabilir Mi?

Geriye boşalan erkek doğal yol olarak bilinen normal yolla çocuk sahibi olması oldukça güçtür. Az da olsa sperm çıkışı dışarı doğru olabiliyorsa bu ihtimal belki ama bu durum da oldukça nadirdir.

Geriye Boşalma Cinselliğini Etkiler Mi?

Yukarıda aktarıldığı gibi bazı erkeklerde cinsel ilişki sırasında alınan hazzı azaltabildiği gibi bazılarında da psikolojik sorunlara yol açarak dolaylı yoldan erkek cinsel fonksiyonları üzerinde olumsuz etki göstermektedir.

Geriye boşalan erkeklerin eşleri ya da partnerleri çoğunlukla cinsel açıdan normaldirler. Ancak eşlerinde var olan psikolojik olumsuz etkileşim uzun sürede kadında da cinsel istekte azalma şeklinde tezahür edebilir.

Meni Geri Kaçması İçin Hangi Doktora Gitmeliyim?

Meni geri kaçması için Üroloji, Androloji doktoruna başvurmanız gerekmektedir.

Meni geri kaçması tedavisi Ankara’da üroloji kliniklerinde ve Ankara Çukurambar bölgesinde bulunan Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plaza’da bulunan kliniğimizde yapılmaktadır.

Meni Geri Kaçması Nasıl Anlaşılır?

Boşalma sırasında hiç meni gelmiyorsa şüphelenebilirsiniz. Ancak bu da kesin olarak geriye boşalma olduğu anlamına gelmez. Boşalma sonrası yapılan idrar testi mikroskopla incelendiğinde idrarda sperm hücrelerinin varlığı ile geriye kaçak durumu olduğu anlaşılır.

Retrograde Ejakülasyon Nasıl Geçer?

Altta yatan sebebin iyi tespit edilmesi ve  sebebe göre doğru tedavi planlanması ile hastalığın üstesinden gelinebilir.

Sperm Gelmiyor Tedavisi Var Mı?

Sperm gelmediği durumda şu 3 sebep akla gelir:

 • Spermler hiç üretilmiyordur
 • Spermler üretiliyor ancak iletecek kanallarda tıkanıklık vardır
 • Spermler kanallardan da geçiyor ancak geriye mesaneye geri kaçıyor, öne doğru akıp dışarı atılamıyordur.

Sperm gelmemesi durumunda bu 3 durumdan hangisinin olduğu başlangıçta belirlenmeli ve ona göre tedavi planlanmalıdır.

Ejakülasyon Nedir?

Boşalmanın tıp dilindeki adıdır. Anlatılmak istenilen ise cinsel ilişki sırasında ya da mastürbasyon sonunda orgazma ulaşma anından penisten sıvı gelmesidir.

Kaynaklar:

 • Medical Treatment of Disorders of EjaculationChen T, Mulloy EA, Eisenberg ML.Urol Clin North Am. 2022 May;49(2):219-230. 
 • Retrograde ejaculation, painful ejaculation and hematospermia. Parnham A, Serefoglu EC.Transl Androl Urol. 2016 Aug;5(4):592-601.
 • The management of retrograde ejaculation: a systematic review and update. Jefferys A, Siassakos D, Wardle P.Fertil Steril. 2012 Feb;97(2):306-12. 
 • Anejaculation and retrograde ejaculationOhl DA, Quallich SA, Sønksen J, Brackett NL, Lynne CM.Urol Clin North Am. 2008 May;35(2):211-20, viii.
 • Treatment of retrograde ejaculation and anejaculation. Kamischke A, Nieschlag E.Hum Reprod Update. 1999 Sep-Oct;5(5):448-74.

 

Prof. Dr. Ömer Faruk

1996 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2004 yılında üroloji ihtisasımı tamamladım. İhtisas sonrası FEBU title almaya hak kazandım. İhtisas sonrası laparoskopik cerrahi eğitimi için Leipzig Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğinde Prof. Stolzenburg ile birlikte çalıştım. 2011 yılında Doçent oldum. 2017 yılında Ankara Gülhane Üroloji Kliniği Profesörlük kadrosuna atandım detaylı bilgi için hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu