Blog

Prematür Ejakülasyon: Anlama, Yönetme ve Tedavi

Prematür ejakülasyon (PE), erkeklerde görülen en yaygın cinsel işlev bozukluklarından biridir. Halk arasında sıklıkla kullanıldığı şekli ile erken boşalma olarak bilinmektedir.

Erken boşalması olan erkekler cinsel birleşmenin başlamasından kısa bir süre önce ya da birleşme gerçekleştikten sonra çok kısa bir süre içerisinde boşalma yaşarlar. Bu durum, hem bireyi hem de partnerini ileri derecede olumsuz etkileyerek cinsel tatmin hissinde azalma ve gündelik rutin ilişkilerde gerilime neden olabilir.

Erken boşalmanın etkileri yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve duygusal boyutlarda da kendini gösterir. Bu sorunla mücadele eden birçok erkek, özgüven kaybı, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik zorluklar yaşar. Ayrıca, partnerler arası iletişimde de zorluklar yaşanabilir, bu da ilişkideki genel memnuniyeti azaltabilir.

Prematür ejakülasyonun yaygınlığı, farklı kültürlerde ve yaş gruplarında değişiklik göstermekle birlikte, dünya genelinde erkeklerin yaklaşık %20-30’unu etkilediği tahmin edilmektedir. Yaş ilerledikçe bu durumun görülme sıklığının arttığı, ancak her yaş grubundan erkeğin etkilenebileceği bilinmektedir.

Biz bu yazımızda, prematür ejakülasyonun nedenlerini, tanı yöntemlerini, yönetim stratejilerini ve mevcut tedavi seçeneklerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu durumun üstesinden gelmek için gereken bilgileri sağlamayı amaçlayarak, hem bireylerin hem de partnerlerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz.

Prematür Ejekulasyonun Nedenleri ve Risk Faktörleri

Prematür ejakülasyonun (PE, erken boşalma) nedenleri çok çeşitlidir. Hastalığın oluşmasında ve takibinde hem fiziksel hem de psikolojik faktörler bu duruma katkıda bulunabilir. Hastalık için risk faktörleri aşağıda sıralanmıştır:

Fiziksel Nedenler

 1. Hormonal Denge Bozuklukları: Testosteron gibi cinsel fonksiyonları etkileyen hormonların dengesizlikleri, PE’ye neden olabilir. Bunun yanı sıra prolaktin hormonu ve tiroid hormonları yine erken boşalma üzerinde etkili olmaktadır.
 2. Nörolojik Sorunlar: Sinir sistemi hastalıkları veya sinir hasarı, erken boşalmanın kontrolünü zorlaştırabilir. Aşırı uyarılma ile seyreden nörolojik sorunlar peniste de benzer etki gösterebilir.
 3. Tiroid Problemleri: Hipertiroidi ile erken boşalma arasında yakın ilişki bulunduğu pek çok bilimsel klinik çalışma ile kanıtlanmıştır. Hipertiroidili hastalarda genel olarak artan metabolik hız nedeniyle boşalma sürecinin de daha erken olduğu bilinmektedir.
 4. Prostat veya İdrar Yolları Sorunları: Prostat iltihabı veya idrar yolu enfeksiyonları gibi durumlar da PE’yi tetikleyebilir. Özellikle sonradan görülen PE’li hastalarda sıklıkla karşılaşılan bir sebeptir. Bu nedenle sekonder yani daha sonradan başlayan erken boşalma şikayeti olan hastalarda prostat ve idrar yolu sorunları mutlaka dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Psikolojik Nedenler

 1. Anksiyete ve Stres: Cinsel performans kaygısı, genel anksiyete bozuklukları ve stres, erken boşalmaya yol açabilir. Özellikle her ilişki başlamadan önce yeniden erken boşalacak mıyım korkusu yaşayan erkeklerde erken boşalma daha fazla görülmektedir.
 2. Depresyon: Depresyonun hem fizyolojik hem de psikolojik etkileri, cinsel işlevler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Depresyon durumlarında genellikle sertleşme bozukluğu görülmektedir. Buna ilaveten cinsel isteksizlik de eşlik etmektedir. Nadiren de olsa erken boşalma ya da geç boşalma gibi sorunlar da ortaya çıkabilir.
 3. İlişki Sorunları: İletişim eksikliği, çatışmalar veya duygusal uzaklık gibi ilişki sorunları, PE riskini artırabilir. Bu nedenle uygun bir sorgulama ile çiftler arasındaki ilişki ve duygu problemlerinin irdelenmesi ve varsa şayet bir aile terapistinden ilişki ve duygu tedavisi istenilebilir.

Yaşam Tarzı ve Diğer Etmenler

 1. Alkol ve Sigara Kullanımı: Alkol ve sigara, sinir sistemi üzerinde depresan etkilere sahip olabilir ve cinsel refleksleri zayıflatabilir. Cinsel istek ve sertleşme üzerine olumsuz etkileri olduğu gibi boşalma üzerine de ciddi olumsuz etkileri bulunmaktadır.
 2. Uyuşturucu Kullanımı: Bazı uyuşturucular ve bu maddelerin uzun süreli kullanımları PE’ye neden olabilir. Eşlik eden sertleşme ve cinsel istek azlığı problemleri erken boşalma ile birlikte görülebilir.
 3. Fiziksel Aktivite Eksikliği: Düşük fiziksel aktivite düzeyi, genel sağlık ve vücut fonksiyonlarını etkileyerek cinsel performans üzerinde dolaylı bir etki yapabilir.

Bu nedenler ve risk faktörleri, bireyler arasında farklılık gösterebilir ve genellikle birkaç faktörün kombinasyonu sonucunda PE ortaya çıkar. Bir başka deyişle, bir hastada sadece tek bir faktöre bağplı erken boşalma görülebileceği gibi sıklıkla birden fazla faktörün aynı anda olması ile PE görülmektedir. Dolayısıyla, tedavi yaklaşımlarını belirlerken bu çeşitliliği göz önünde bulundurmak önemlidir.

Tedavi planları, kişisel sağlık geçmişi, yaşam tarzı ve ilişki dinamiklerini dikkate alarak kişiye özel olarak düzenlenmektedir. Standart bir tedaviyi herkese uygulamak yerine her bireye özgün tedavi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Prematür Ejakülasyon

Erken Boşalma Teşhisinde Kullanılan Tanı Yöntemleri

Prematür ejakülasyonun (PE) tanısı genellikle hastanın tıbbi öyküsü, fiziksel muayene ve bazı durumlarda ek testler yoluyla konulur. Doğru bir tanı koymak, etkili bir tedavi planı geliştirmek için hayati öneme sahiptir.

Prematür ejakülasyonun tanısı için kullanılan başlıca yöntemler:

Medikal Öykü

 • Cinsel Öykü: Cinsel aktivite sıklığı, penetrasyon öncesi boşalma olup olmadığı, penetrasyon sonrası ejakülasyon zamanlaması, ereksiyon durumu, boşalma sonrası yanma, acıma ve cinsel ilişki sırasında yaşanan zorluklar detaylı bir şekilde sorgulanmaktadır.
 • Sağlık Geçmişi: Genel sağlık durumu, geçirilmiş hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve yaşam tarzı alışkanlıkları hakkında bilgi toplanır. Özellikle alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı sorgulanmalıdır. Hipertiroidi açısından ayrıca sorgulama yapmak gerekir.
 • Psikolojik Değerlendirme: Anksiyete, stres veya depresyon belirtileri açısından değerlendirme yapılır. Yeterli şüphe oluşması durumunda psikolojik destek tedavisi gerekebilir.

Fiziksel Muayene

 • Genel Muayene: Genel sağlık durumunu değerlendirmek için yapılan ürolojik muayenedir. Böbrekler, mesane, penis ve testisler ayrıca değerlendirilecektir.
 • Ürolojik Muayene: Prostat ve genital bölge sağlığını kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilir. Bu muayene, herhangi bir fiziksel anormallik olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Ürogenital sistemi ilgilendiren tüm organlar ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Laboratuvar Testleri

 • Hormon Testleri: Testosteron ve tiroid hormon seviyeleri gibi hormonal dengesizlikleri tespit etmek için yapılır.
 • Nörolojik Testler: Nadiren, sinir fonksiyonlarını değerlendirmek için nörolojik testler uygulanabilir.

Diğer Tanı Yöntemleri

 • Anketler ve Ölçekler: Uluslararası Ejakülasyon İşlev Ölçeği gibi standart anketler, ejakülasyon ile ilgili sorunların şiddetini ve etkisini değerlendirmek için kullanılabilir.
 • Penil Duyusal Testler: Nadiren, penisin duyarlılık düzeyini ölçmek için kullanılabilir. Bu testler, ejakülasyon sürecindeki duyarlılık eşiğini belirlemeye yardımcı olur.

Bu tanı yöntemleri, prematür ejakülasyonun nedenlerini daha iyi anlamak ve ona göre bir tedavi stratejisi geliştirmek için önemlidir.

Prematür Ejekulasyonda Tedavi

Prematür Ejekulasyonda Tedavi Seçenekleri

Prematür ejakülasyon (PE), birçok farklı tedavi yaklaşımıyla yönetilebilir. Tedavi seçenekleri, bireysel ihtiyaçlara ve duruma göre değişkenlik gösterir. Aşağıda, prematür ejakülasyonun yönetimi ve tedavisi için kullanılan başlıca yöntemler açıklanmıştır:

Davranışsal Teknikler

 1. Başla-Dur Tekniği: Bu teknik, cinsel uyarılma sırasında ejakülasyona yaklaşıldığında cinsel aktiviteyi durdurup, bir süre bekledikten sonra tekrar başlamayı içerir. Bu duraklatmalar, ejakülasyon kontrolünü artırmaya yardımcı olabilir.
 2. Sıkma Tekniği: Cinsel ilişki sırasında orgazma yakın bir noktada, penisin ucuna hafif bir basınç uygulanarak ejakülasyon geciktirilir. Bu yöntem de dur-kalk tekniği gibi, zamanla kontrol yeteneğini geliştirmeye yardımcı olur.

İlaç Tedavisi

 1. Oral İlaçlar: Serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) gibi antidepresanlar, ejakülasyon süresini uzatmak için sıklıkla reçete edilir. Bu ilaçlar, genellikle cinsel aktiviteden birkaç saat önce alınır. Kısa etki süreli Dapoksetin ise bu amaçla kullanılmak üzere geliştirilmiş bir başka ilaç seçeneğidir.
 2. Topikal Kremler ve Spreyler: Lokal anestezik içeren kremler ve spreyler, penisin duyarlılığını azaltarak ejakülasyon süresini uzatabilir.

Psikoterapi

 1. Cinsel Terapi: Bu terapi, cinsel davranışlar ve duygusal tepkiler üzerinde çalışır, bireyin veya çiftin cinsel ilişkiyi daha iyi yönetmesine yardımcı olur.
 2. Çift Terapisi: Bu, özellikle ilişkisel sorunlar ejakülasyon problemlerine katkıda bulunuyorsa, çiftlerin birbirleriyle iletişim kurma şekillerini iyileştirmek için kullanılır.

Alternatif Tedaviler

 1. Yoga ve Meditasyon: Bu teknikler, genel stres seviyelerini azaltmaya ve vücut üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya yardımcı olabilir.
 2. Akupunktur: Bazı durumlarda, akupunktur ejakülasyon kontrolünü iyileştirmek için kullanılabilir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

 1. Fiziksel Aktivite: Düzenli egzersiz, genel sağlığı iyileştirir ve cinsel performans üzerinde olumlu etkiler yapabilir.
 2. Sağlıklı Beslenme: Dengeli bir diyet, hormonal dengesizlikleri önleyebilir ve cinsel sağlığı destekleyebilir.
 3. Alkol ve Sigara Kullanımının Azaltılması: Bu alışkanlıkların azaltılması, genel sağlık ve cinsel performans üzerinde iyileştirici etkiler yapabilir.

Bu yönetim ve tedavi seçenekleri, bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir ve cinsel ilişkilerde daha fazla tatmin sağlayabilir. Tedavi planı, hastanın özel durumuna ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır, bu nedenle bir sağlık profesyoneli ile kapsamlı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Önlemler

Prematür ejakülasyon (PE) ile mücadele eden erkekler için yaşam tarzı değişiklikleri, tedavi sürecinin önemli bir parçasını oluşturabilir. Bu değişiklikler, genel sağlığı iyileştirerek cinsel performans üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Bu amaçla yapılacaklar aşağıda sıralanmaktadır.

Düzenli Egzersiz

 • Fiziksel Aktivite: Düzenli egzersiz, vücuttaki kan dolaşımını artırır ve genel enerji seviyelerini yükseltir. Ayrıca, egzersiz stres ve anksiyete gibi PE’ye katkıda bulunabilecek psikolojik faktörleri azaltmada etkilidir.
 • Pelvik Taban Egzersizleri: Pelvik taban kaslarını güçlendirmek, ejakülasyon kontrolünü artırmaya yardımcı olabilir. Kegel egzersizleri bu kasları hedef alır.

Sağlıklı Beslenme

 • Dengeli Diyet: Omega-3 yağ asitleri, protein, sebze ve meyveler açısından zengin bir diyet, hormonal dengesizlikleri önlemeye ve sinir sistemi sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.
 • Su Tüketimi: Yeterli su tüketimi, vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlar ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Alkol ve Sigara Tüketiminin Azaltılması

 • Alkol Kullanımı: Alkol, cinsel tepkileri ve performansı olumsuz etkileyebilir. Alkol tüketiminin azaltılması, cinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.
 • Sigara Bırakma: Sigara, kan dolaşımını bozar ve cinsel organlara giden kan akışını sınırlayabilir. Sigarayı bırakmak, cinsel fonksiyonların iyileşmesine katkı sağlayabilir.

Stres Yönetimi

 • Meditasyon ve Mindfulness: Düzenli meditasyon ve mindfulness uygulamaları, stres seviyelerini kontrol altında tutmaya ve zihinsel odaklanmayı artırmaya yardımcı olabilir.
 • Yeterli Uyku: Yeterli ve kaliteli uyku, hem fiziksel hem de psikolojik sağlık için hayati öneme sahiptir. Uyku düzenini iyileştirmek, stresle başa çıkmada ve hormon seviyelerini dengelemede yardımcı olabilir.

Sosyal ve Duygusal Destek

 • Partnerle İletişim: Cinsel sorunlar hakkında açık bir şekilde konuşmak, ilişkideki anlayışı ve destek seviyesini artırabilir.
 • Profesyonel Yardım Almak: Psikolojik destek, anksiyete ve depresyon gibi altta yatan sorunları ele alabilir ve genel cinsel sağlığı iyileştirebilir.

Bu yaşam tarzı değişiklikleri ve önlemler, prematür ejakülasyonla mücadelede bireylere yardımcı olabilir ve genel olarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine olanak tanır. Ancak, bu değişikliklerin etkileri bireyden bireye değişiklik gösterebilir, bu yüzden kişiye özel bir yaklaşım benimsemek önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Prematür ejakülasyon (PE) hakkında bilgi arayanlar için en sık sorulan soruları ve yanıtlarını aşağıda derledim. Bu bölüm, PE ile ilgili en yaygın endişe ve merak edilen konulara açıklık getirmeyi amaçlar.

Prematür Ejakülasyon Nedir?

Prematür ejakülasyon, bir erkeğin cinsel birleşme sırasında istediğinden daha hızlı ejakülasyon yapması durumudur. Genellikle, penetrasyondan kısa bir süre sonra veya penetrasyon olmadan ejakülasyon meydana gelir.

Prematür Ejakülasyonun Nedenleri Nelerdir?

PE’nin nedenleri hem fiziksel hem de psikolojik olabilir. Fiziksel nedenler arasında hormonal dengesizlikler, tiroid sorunları ve nörolojik hastalıklar bulunurken; psikolojik nedenler arasında anksiyete, stres ve ilişkisel sorunlar yer alır.

Prematür Ejakülasyon Nasıl Tedavi Edilir?

PE’nin tedavisi, durumun nedenlerine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Tedavi yöntemleri arasında davranışsal teknikler, ilaç tedavisi, psikoterapi ve yaşam tarzı değişiklikleri bulunur.

Hangi Doktora Görünmeliyim?

PE problemi yaşayan bir kişi, başlangıçta bir üroloğa veya cinsel sağlık uzmanına başvurabilir. Duruma bağlı olarak, psikolojik destek için bir psikolog veya psikiyatr da önerilebilir.

PE Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Tedavi süresi, bireyin durumuna, tedaviye verdiği yanıta ve kullanılan tedavi yöntemlerine göre değişiklik gösterir. Bazı kişiler kısa sürede iyileşme görürken, bazıları için daha uzun süreli bir tedavi gerekebilir.

PE İlaçları Yan Etki Yapar mı?

PE tedavisinde kullanılan ilaçlar, bazı yan etkilere neden olabilir. Bunlar arasında baş dönmesi, baş ağrısı ve mide rahatsızlıkları bulunabilir. İlaç kullanımı ve potansiyel yan etkileri doktorunuzla detaylı olarak görüşülmelidir.

Partnerimle Bu Konuyu Nasıl Konuşabilirim?

PE konusunda partnerinizle açık ve dürüst bir iletişim kurmak önemlidir. Durumu açıklamak, duygularınızı paylaşmak ve destek istemek, bu zorlu durumu birlikte yönetmenize yardımcı olabilir.

Alkol ve Sigara Kullanımı PE'yi Etkiler mi?

Evet, alkol ve sigara kullanımı, cinsel performans üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve PE sorununu kötüleştirebilir. Bu alışkanlıkları azaltmak veya bırakmak, genel cinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.

Sonuç

Prematür ejakülasyon (PE), erkekler arasında yaygın olarak görülen ve çoğu zaman ciddi duygusal ve ilişkisel zorluklara yol açabilen bir cinsel işlev bozukluğudur. Ancak, bu durumun üstesinden gelmek için birçok etkili yöntem mevcuttur. Tedavi seçenekleri, davranışsal tekniklerden ilaçlara, psikoterapiden yaşam tarzı değişikliklerine kadar uzanır ve her bireyin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

PE ile mücadele, yalnızca fiziksel tedavilerle sınırlı kalmamalıdır; psikolojik ve ilişkisel destek de büyük önem taşır. Açık iletişim, düzenli danışmanlık ve destekleyici bir ortam, iyileşme sürecinde kritik roller oynar. Bu süreçte, partnerlerin desteği ve anlayışı, sorunun üstesinden gelinmesinde hayati bir role sahiptir.

Eğer PE yaşıyorsanız, durumunuzu bir sağlık profesyoneline danışmak en doğru adımdır. Profesyonel bir değerlendirme ve uygun bir tedavi planı, sizi bu zorlayıcı durumla başa çıkmanın en iyi yoluna yönlendirecektir. Unutmayın, PE çok yaygın bir durumdur ve hiç kimse bununla yalnız başa çıkmak zorunda değildir. Yardım aramak, sorunu çözme yolunda atılan ilk ve en önemli adımdır. İyileşme yolculuğunuzda cesaret ve sabır göstermek, zamanla istediğiniz sonuçları elde etmenizi sağlayacaktır.

 

Prof. Dr. Ömer Faruk

1996 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2004 yılında üroloji ihtisasımı tamamladım. İhtisas sonrası FEBU title almaya hak kazandım. İhtisas sonrası laparoskopik cerrahi eğitimi için Leipzig Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğinde Prof. Stolzenburg ile birlikte çalıştım. 2011 yılında Doçent oldum. 2017 yılında Ankara Gülhane Üroloji Kliniği Profesörlük kadrosuna atandım detaylı bilgi için hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu