Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Blog

Penil Doppler

Sertleşme sorunu ya da bir başka deyişle iktidarsızlık (erektil disfonksiyon) tüm dünyada yaşla birlikte giderek artan sıklıkta görülen önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle 60 yaş üzeri erkeklerde artan bir pik hızına sahip olmakla birlikte 40 yaş altı erkeklerde de son yıllarda daha fazla sayıda görülmektedir.

Yapılan bilimsel araştırmalarda 60 yaş üzeri her dört erkekten birinin aktif cinsel yaşamını sürdürdüğü dikkate alındığında ileri yaş erkeklerin karşı karşıya kaldıkları önemli bir sağlık sorunu olduğunu kanıtlamaktadır.

Öte yandan genç yaş grubu erkeklerde ise aktif cinsel yaşam daha fazla olduğundan sertleşme sorunu ile karşılaşıldığında hem erkek hem de kadın partner açısından yaşam kalitesini ciddi derecede olumsuz etkilenme durumu söz konusu olmaktadır.

Sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) tanısının erken dönemde konulmuş olması çiftlerin yaşam kalitelerinin artırılmasında önemlidir. Bu amaçla şikayeti olan çiftlerin erkek partnerlerinin en kısa sürede  üroloji uzmanı ya da androloji uzmanı ile görüşmeleri gerekmektedir.

Penil renkli Doppler ultrasonografi ya da daha yaygın olarak kısa yazılışı ile bilinen Penil Doppler günümüzde sertleşme sorununun ortaya konulmasında en sık kullanılan ve en güvenilir tanı yöntemidir. Bu amaçla rutin üroloji ve androloji pratiğinde hastaları değerlendirmede oldukça yaygın kullanıma sahiptir.

Penil Renkli Doppler Ultrasonografi Nedir?

Penisteki hemodinamik değişiklikleri ve anatomik ya da yapısal bozuklukları ortaya çıkarmak amacı ile yapılan tanısal teste penil renkli Doppler ultrasonografi testi adı verilmektedir.

Penil Renkli Doppler Ultrasonografi Nedir?

Penil Renkli Doppler Neden Yapılır?

Penil Doppler Ultrason Nasıl Yapılır?

Hasta sırt üstü muayene masasına yatırılır. Pantolon ve alt iç çamaşırı dizlere kadar sıyrılır. Sağ el başın altına alınır. Sol el ile penis baş kısımdan tutulup yukarı doğru çekilir. Doktor penise bu pozisyonda jel sıkarak ultrason yapmaya başlar.

Damarlarda başlangıç kan akımları ölçülür. Daha sonra suni ereksiyon oluşturmak amacı ile ilaç enjeksiyonu yapılır ve kan akımları belli aralıklarla  (0,5,10,15,20 dakikalarda) ölçümler yapılır.

Penil Doppler Zararlı Mı?

Penil Doppler bir tedavi işlemi değildir. Hastalığın adını koymak ve sebebi ortaya çıkarmak için yapılan tanısal bir testtir. Bu nedenle uygulanan testin vücuda herhangi bir zararı olmaz. İlaç sonrası nadiren de olsa bazı hastalarda oluşabilecek uzamış ereksiyona karşı uyanık olmak gerekir.

Penil Doppler Normal Değerleri

 • Normal
 • PSV > 35 cm/sn
 • Arteriyel yetmezlik
 • PSV < 25 cm/sn
 • Sınırda arteriyel yetmezlik
 • PSV 25-35 cm/sn arası
 • Venöz yetmezlik (kavernözal yetmezlik)
 • PSV > 25 cm/sn olmasına rağmen EDV > 5 cm/sn

Penil Doppler Yan Etkileri

Penil Doppler bir radyolojik görüntüleme yöntemidir. Bir tedavi ya da ameliyat olmadığı için herhangi bir yan etkisi yoktur. Sadece işlem sırasında suni ereksiyon sağlamak için kullanılan ilaçlardan özellikle bir tanesi nadiren de olsa ereksiyon süresinde uzamaya yol açabilmektedir.

Penil Doppler Ultrason Yaptırmak İçin Yaş Sınırı Var Mı?

Penil Doppler ultrason ileri yaştaki hastalara yapılabildiği gibi genç yaş grubu erkeklere de güvenle yapılabilir.

Penil Renkli Doppler Ağrılı Mı?

Penil renkli Doppler genellikle ağrısız bir işlemdir. Sadece enjeksiyon sırasında çok hafif bir sızı duyulabilir bunun dışında önemli bir ağrı sancı oluşmaz.

Penil Doppler Ultrason Testi Ne Kadar Sürüyor?

İşlem süresi ortalama 15-30 dakika kadardır.

Penil Doppler Çeken Doktorlar Hangi Konuda Hastayı Uyarıyorlar?

Penil Doppler çeken doktorlar işlem sırasında ilaç enjeksiyonunu takiben şayet oluşacak olursa ereksiyonun uzaması konusunda uyarmaktadırlar. Genellikle enjeksiyonu takiben 4 saat içerisinde penisin tekrar eski haline dönmüş olması gerekiyor.

Uzamış ereksiyon durumunda hastanelerin acil servisine ya da bir üroloji doktoruna vakit geçirmeden başvurulması gerekiyor.

Penil Doppler İğnesi İle Hangi İlaçlar Enjekte Ediliyor?

Penil Doppler iğnesi olarak işlem sırasında geçmişte daha çok papaverin isimli ilaç kullanılmakta idi. Günümüzde giderek artan sıklıkta papaverinin yerini Alprostadil etken maddeli ilaç almıştır.

Penil Renkli Doppler Fiyatları Pahalı Mı?

Penil renkli Doppler fiyatları diğer ultrason ücretlerine nazaran bir miktar daha fazla olmakla birlikte genel olarak Ankara içindeki merkezlerde birbirlerine benzer fiyat aralığında yer almaktadır.

Penil Doppler Öncesi Doktora Giderken…

Penil Doppler yaptırmadan önce açlık ya da tokluk durumu fark etmemektedir. İşlem sırasında yapılacak olan ilacın test öncesi hazır bulundurulması gerekiyor. Doppler ultrason öncesi ayrıntılı aydınlatılmış onam formunun da doldurulmuş olması gerekiyor.

Penil Doppler Sonrası Dikkat Edilecekler…

İşlem sonrası belki de en önemli dikkat edilecek olan uzamış sertleşme olması durumudur. İlaç enjeksiyonunu takiben 4 saati geçen uzamış ereksiyon olması durumunda mutlaka bir hastanenin acil servisine ya da üroloji uzmanına başvurulması gerekmektedir.

Penil Doppler Şeker Hastalarında Yapılır Mı?

Diyabet hastalarında sertleşme sorunu sık karşılaşılan bir sorundur. Diyabetes Mellitus peniste hem damarsal yapıları bozmakta hem de sinirsel uyarımı olumsuz etkileyerek sertleşme sorununa yol açmaktadır. Bu hastalarda penis damarlarının görüntülenmesi tedavi stratejilerinin belirlenmesinde önemlidir.

Şeker hastalığına bağlı olarak gelişen sertleşme bozukluğunun tanısında penil renkli Doppler ultrasonografi sıklıkla uygulanmaktadır.

Penil Doppler Kalp Hastalarında Yapılır Mı?

Sertleşme sorunu kalp damar hastalıkları olan bireylerde sık görülen problemlerdendir. Kalp ve damar bozukluklarına yol açan hastalıklar penis damarlarında da bozukluğa yol açmaktadır. Yine bu hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçlar da iktidarsızlığa yol açmaktadır. Bu hastalarda penisin damarsal yapılarının görüntülenmesi amacı ile penil renkli Doppler testi yapılmaktadır.

Ancak işlem sırasında kullanılacak olan ve suni sertleşme sağlayan ilaçların kullanımı konusunda dikkatli olunmalı ve gereği halinde kardiyoloji konsültasyonu istenmelidir. Özellikle papaverin kullanılacak olan durumlarda dikkatli olmakta fayda vardır.

Peyronie Hastalığı Tanısında Penil Renkli Doppler Ultrason

Peyronie hastalığı penisi saran tunika albuginea adlı yapıda sert plak oluşumları ile seyreden bir hastalıktır. Hastalığın üç önemli sonucu vardır:

 1. Sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon)
 2. Penis eğriliği
 3. Peniste ele gelen sert plaklar

Peyronie hastalığının tanısında peniste hem anatomik ve yapısal bütünlüğün değerlendirilmesinde hem de damarsal yapıların ortaya konulmasında penil Doppler sıklıkla yapılmaktadır.

Prostat Ameliyatı Olanlarda Penil Doppler Yapılır Mı?

Prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi ameliyatı yapılanlarda sertleşme sorunu sık karşılaşılan bir problemdir. Bu hastalarda sinir hasarına bağlı olarak sertleşme fonksiyonu kaybolmaktadır.

Tedavi stratejilerinin belirlenmesinde damarsal yapıların da ortaya konulması ihtiyacı olan durumlarda penil renkli Doppler ultrasonografi tercih edilmektedir.

Penil Doppler Sonrası Cinsel İlişki

Test sırasında suni sertleşme (ereksiyon) oluşturma amacı ile ilaç enjeksiyonu yapılmaktadır. Bu ilaç sonrasında normalde peniste sertleşme olması bekleniyor. Bazı durumlarda hastalar sertleşme olduğunda işlem sonu eve gittiklerinde cinsel ilişkiye girmek istemektedirler.

Genellikle cinsel ilişki sırasında uyarı ve süre uzamasına bağlı priapizm gelişme riski olabileceği için önerilmez. Hastalar işlemden sonra penis inmesini takiben 6-8 saat sonra ilişkide bulunabilirler.

Penil Doppler Hangi Doktor Yapar?

Penil Doppler ultrasonografi radyoloji uzmanı tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından raporlama yetkisi radyoloji uzmanlarına verilmiştir.

Penil Doppler Ankara Fiyatları Farklı Mı?

Penil Doppler Ankara içinde farklı fiyat aralıklarında bulunmakla birlikte yaklaşık olarak birbirine yakın aralıktadır.

Penil Doppler Ultrason Üroloji Uzmanı Yapar Mı?

Test uygulanması sırasında üroloji uzmanı bulunabilir ya da radyoloji uzmanı ile birlikte değerlendirme sürecine katkıda bulunabilir. Ancak ülkemizde bu işlemi uygulama ve raporlama yetkisi sadece radyoloji uzmanları için geçerlidir. Bir başka deyişle işlemi yapan ve raporlayan radyoloji uzmanıdır.

Penil Doppler Ultrason İçin Gerekenler

 • Sessiz bir oda
 • Karanlık – yarı karanlık bir oda
 • Yüksek kaliteye sahip bir ultrason cihazı
 • Deneyimli bir radyoloji uzmanı
 • Üroloji/Androloji uzmanı ve Radyoloji uzmanı birlikte hasta değerlendirmesi

Renkli Doppler Ultrason Sırasında Peniste Hangi Parametrelere Bakılır?

 • Süngerimsi doku (korpus kavernosum) anatomisi
 • Süngerimsi doku (korpus kavernosum) yapısal bütünlüğü
 • Kavernöz arter iç çapları
 • Pik sistolik hız (PSV)
 • Akselerasyon zamanı
 • End diastolik hız (EDV)
 • Rezistif İndex (RI)
 • Ereksiyon derecesi

Penil Renkli Doppler Ultrason Testi İçin Tecrübe Gerekir Mi?

Bu test özellikle yapan kişi ile çok yakın ilişkili olduğu için tecrübe gerektirmektedir. İşlemi yapan radyoloji uzmanının tecrübesi tanıdaki doğruluk derecesini belirgin olarak artırmaktadır. Bu nedenle işlemi uygulayacak kişinin deneyimli olması doğru tanı için zorunludur.

Kaynaklar

 • The penileduplex ultrasound: How and when to perform it? Aversa A, Crafa A, Greco EA, Chiefari E, Brunetti A, La Vignera S.Andrology. 2021 May 6. doi: 10.1111/andr.13029.
 • Diagnostic value of penilecolordoppler ultrasonography in patients with veno-occlusive erectile dysfunction. Soylu A, Sarier M, Kutlu R.Niger J Clin Pract. 2021 Apr;24(4):551-554.
 • Standardization of penile hemodynamic evaluation through color duplex-doppler ultrasound. Carneiro F, Saito OC, Miranda EP.Rev Assoc Med Bras (1992). 2020 Sep;66(9):1180-1186.
 • Ultrasound of scrotal and penileemergency: how, why and when. Di Serafino M, Acampora C, Iacobellis F, Schillirò ML, Borzelli A, Barbuto L, Oliva G, Pezzullo F, Segreto S, Vallone G, Romano L.J Ultrasound. 2021 Jun;24(2):211-226.

Prof. Dr. Ömer Faruk

1996 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2004 yılında üroloji ihtisasımı tamamladım. İhtisas sonrası FEBU title almaya hak kazandım. İhtisas sonrası laparoskopik cerrahi eğitimi için Leipzig Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğinde Prof. Stolzenburg ile birlikte çalıştım. 2011 yılında Doçent oldum. 2017 yılında Ankara Gülhane Üroloji Kliniği Profesörlük kadrosuna atandım detaylı bilgi için hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu