Üroloji ve Androloji Nedir?

Son 100 yıl içerisinde tıpta önemli gelişmeler olmuştur.  Bu gelişmeler ışığında farklı farklı branşlar oluşmuş ve her bir alanda ayrı deneyim sahibi olan hekimler görev yapmaya başlamışlardır. Hekimlik 1900’lü yılların başında dahili ve cerrahi bilimler olarak ayrılmıştır. Daha sonraları dahili ve cerrahi birimler içerisinde de farklı alanlar ile ilgilenen özel hekimler deneyim, bilgi ve birikim kazanmaya başlamışlardır.

Cerrahi bilimler de bu arada farklı alanlarda ameliyat yapan bölümler olarak ayrılmışlardır. Genel cerrahi, üroloji, beyin cerrahisi, kalp-damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, kulak-burun-boğaz (kbb), göz, plastik cerrahi ve ortopedi bu bölümlerden bazılarıdır.

Üroloji ise başlangıçta genel cerrahi bölüm içerisinde yer alırken daha sonradan ayrılmıştır. Üroloji doktoru, ürolojik hastalıklarla spesifik olarak ilgilenen kişidir. Daha sonra üroloji de kendi içerisinde farklı dallarda spesifikleşmiş Androloji doktoru olarak daha özel bir alan ile ilgilenmeye başlamıştır.

uroloji nedirBiz bu makalemizda üroloji, ürolojik hastalıklar, üroloji doktoru ve androloji doktoru Ankara konularında detaylı bilgiler vermeye çalışacağız. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.omerfarukkaratas.com/iletisim/ adresinden bize ulaşabilir ya da Ankara Çukurambar ATM Plaza’da bulunan kliniğimizi 0533-725 62 80 numarayı arayabilir.

Nasıl üroloji doktoru (ürolog) olunur?

Üroloji doktoru olabilmek için öncelikle tıp fakültesini bitirmiş olan adayların Tıpta Uzmanlık Sınavını (TUS) geçerek uygun bir puan almaları gerekmektedir. Daha sonra aldıkları bu puana göre eğitim almak istedikleri üniversite hastanesi ya da eğitim kliniklerindeki üroloji bölümlerini tercih etmeleri gerekir.

İlgili merkezin üroloji bölümünü tercih edenler arasında en yüksek puanı alan doktor, üroloji asistanı olarak kliniğe başlar.

Üroloji uzmanlık süresi bugün için ülkemizde zorunlu olarak 5 yıldır. Bu süre içerisinde teorik ve pratik eğitimler alır. Her eğitim yılı sonunda yapılacak kurum için değerlendirme sınavını başarı ile vermesi durumunda beşinci yıl içerisinde klinik ya da deneysel çalışmalardan oluşan bir tez hazırlar.

Tezi kabul edilen uzmanlık öğrencisi bir başka deyişle asistan hem ameliyat yaparak pratik imtihan verir ve hem de ameliyat sonrası teorik yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur.

Bu sınavı da başarı ile geçen uzmanlık öğrencisi (doktora öğrencisi), üroloji uzmanı olmaya hak kazanır.

Üroloji uzmanı hangi hastalıklara bakar?

Üroloji uzmanı, böbrek, idrar kanalı (üreter), mesane, prostat, üretra, testisler ve penis hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

Sık tedavi edilen ürolojik hastalıklardan bazıları aşağıda maddeler halinde aktarılmıştır:

 • Ürolojik kanserler: Böbrek, üreter, mesane, prostat, testis ve penis kanseri gibi
 • Böbrek taşı
 • Sistit
 • Benign prostat hiperplazisi (iyi huylu prostat büyümesi)
 • Üretra darlıkları
 • Sertleşme sorunu
 • Erken boşalma
 • Peyronie hastalığı
 • Hipogonadizm
 • Erkek kısırlığı (İnfertilite)
 • Hipospadias
 • İdrar kaçırma
 • Varikosel
 • Mesane sarkması

Üroloji muayenesi nasıl yapılır?

Ürolojide önce karın muayenesi el yardımı ile yapılır. Karın içerisinde böbrek bölgesine uyan noktalarda herhangi bir sorun olup olmadığı araştırılır. Daha sonra mesane bölgesi değerlendirilir. Takiben genital bölge ve prostat muayenesi yapılır.

Ankara üroloji uzmanı sayısı 

Ankara üroloji uzman sayısı bakımından diğer illere nazaran daha şanslı sayılabilir. Büyük sağlık merkezlerinin varlığı nedeniyle daha fazla sayıda üroloji uzmanı bu ilimizde hizmet vermektedir.

Üroloji muayenesi sırasında ağrı olur mu?

Normal ürolojik muayene sırasında herhangi bir ağrı oluşmaz. Ancak hastalıklı olan organlara dokunulduğunda hastalık olan noktalarda lokal hassasiyet saptanabilir.

Prostat muayenesi nasıl yapılır?

Prostat muayenesi parmakla makattan yapılır. Yatalak hastalar ya da hareket edemeyen hastalarda sırt üstü yapılabileceği gibi genellikle hasta ayakta ya da diz-dirsek pozisyonunda muayene yapılmaktadır.

Testis muayenesi nasıl yapılır?

Çoğunlukla ayakta, ayağa kalkamayan hastalarda ise yatar pozisyonda el yardımı ile testis muayenesi yapılmaktadır. Üroloji doktoru testis muayenesi sırasında gerekli durumlarda ışık kaynağı kullanmayı tercih edebilir.

Üroloji doktoru hangi testleri ister?

Yapılan muayene neticesinde bir ön tanı oluşur. Bu ön tanıya göre değişmekle birlikte genellikle aşağıda belirtilen testler sık üroloji alanında sık kullanılmaktadır.

 • Tam kan analizi
 • Rutin biyokimyasal testler
 • Tam idrar tahlili
 • İdrar kültürü
 • Direk üriner sistem grafisi
 • Üriner ultarasonografi
 • Üroflowmetri
 • Ürodinami
 • Penil renkli Doppler ultrasonografi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme
 • Spermiogram
 • Skrotal renkli Doppler ultrasonografi

Üroloji doktorları Ankara ili içerisinde hangi hastanelerde hizmet veriyor?

Üroloji doktorları Ankara ili içerisinde resmi ve özel kurumlarda hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığı hastaneleri, eğitim hastaneleri ve üniversite hastaneleri resmi merkezlerden bazılarıdır. Özel hastaneler ve özel üniversite hastaneleri de üroloji hizmeti vermektedir. Bunun yanı sıra özel muayenehanelerde de benzer nitelikte hizmet sunulmaktadır.

Karın ultrasonu nasıl yapılır?

Hasta uygun ortamda muayene masası üzerine sırt üstü yatırılır. Karın göğüs bölgesine kadar açılır. Karın üzerine özel olarak hazırlanmış ultrason jeli sürülür. Daha sonra ultrason probu karın üzerinde gezdirilerek organlara ultrasonik yüksek frekanslı ses dalgaları gönderilir. Bu ses dalgalarından gelen yansımalar bir program yardımıyla dijital ekran üzerine aktarılır. Anlık aktarılan görüntüler ile organlara ait patolojiler saptanmaya çalışılır.

Prostat ultrasonu nasıl yapılır?

Prostat ultrasonu iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi karın üzerinden direkt ölçüm yapılarak prostat hacminin belirlenmesidir. Rutin pratik uygulamalar sırasında genellikle karın üzerinden ölçüm yapılarak prostat boyutları hakkında fikir edilmektedir.

Bunun yanı sıra bazı özel durumlarda makattan ultrason probu yardımı ile prostat ölçümü de yapılabilmektedir. Özellikle prostat kanserinden şüphelenilmesi durumunda prostattan parça almak amacıyla makat yolu ile ultrason işlemi yapılmaktadır.

Hormon testi nasıl yapılır?

Birçok hormon testi için hastanın aç olması gerekmektedir. Özellikle testosteron başta olmak üzere bazı hormonlar için verilmez saati de önemlidir. Testosteron ölçümü için hasta sabah 8 ile 11 arasında ve aç karnına kan vermelidir. hastanın kolundan alınan yaklaşık 10 ile 20 mililitre arasında kan ile hormon testleri yapılmaktadır.

Transrektal ultrason nasıl yapılır?

Başlangıçta hasta muayene masasına sol kolu üzerine yan olacak şekilde yatar. Bu pozisyonda dizlerini karnına doğru çekerek birleştirir. Daha sonra özel tasarlanmış olan ultrason probu üzerine bir miktar ultrason jeli sürülür. Ardından prob makattan içeri doğru yerleştirilerek ultrason işlemi başlatılır.

Parmakla makattan muayene (rektal muayene) ağrılı mı?

Parmakla yapılan makattan muayene pek çok erkeğin korkulu rüyasını oluşturmaktadır. Gerek ağrı korkusu ve gerekse psikolojik olarak etkilenme durumu nedeniyle pek çok erkek makattan muayene olma konusunda tereddüt yaşar. Bu durumda erkekleri en çok etkileyen korkuların başında ağrı gelmektedir.

Normal şartlar altında prostat muayenesi sırasında dokunma duyusu hissedilir ancak ağrı oluşmaz. Muayene sırasında ağrı saptanması durumunda ağrının yerine, özelliğine ve şiddetine göre uygun bir patoloji düşünülür. Bir başka deyişle ağrının varlığı normal bir durum değil patolojik bir durumdur.

Parmakla makattan prostat muayenesi sırasında akıntı olur mu?

Normal prostat muayenesi sırasında makattan parmakla yapılan muayene işlemi sırasında ve sonrasında herhangi bir ağrı ya da akıntı olmaz. Şiddetli ağrı varlığı ve beraberinde akıntının olması çoğu zaman enfeksiyon lehine değerlendirilir.

Parmakla makattan muayene (rektal muayene) sırasında işeme hissi olur mu?

Parmakla makattan muayene veya bir başka deyişle rektal muayene sırasında ağrı ya da akıntı olmaz. Ancak prostata yoğun dokunulması durumunda işeme hissi normalde görülebilir.

Üroloji doktoru Ankara da hangi merkezlerde var?

Üroloji doktoru Ankara da pek çok merkezde bulunmaktadır. Üniversite hastaneleri, eğitim hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler, özel klinikler ya da özel muayenehanelerde üroloji doktorları hizmet vermektedirler Biz üroloji hizmetlerini Ankara Çukurambar’da bulunan Ankara Ticaret Merkezi Plazasında (ATM Plaza) muayenehane koşullarında vermekteyiz.  özel kliniğimizde hastalar randevu esası ile değerlendirilmektedir. hastalarımız önceden 0 533 725 62 80 nolu telefonu arayarak muayene ve görüşmek için randevu talep etmektedirler.

Androloji nedir? Androloji doktoru nasıl olunur?

Androloji üreme ve cinsel hastalıklar ile ilgilenen bir bölümdür. Bu bölüm özellikle erkeklerde çocuk sahibi olma problemleri ile ilgilenmektedir. Bunun yanı sıra hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklukları ve bunların cerrahi tedavileri ile ilgilenen bir bölümdür.

androloji nedirAndroloji bölümü ürolojinin üst ihtisas dalı gibi olarak klinik pratikte yer almıştır.

Androloji doktoru olmak için öncelikle üroloji uzmanı olmak gerekir nokta üroloji eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda çalışmak isteyen hekimler daha çok androlojik uygulamaların bulundukları merkezlerde eğitim alarak eğitimleri ile birlikte sonrasında hasta kabul etmektedirler.

Androloji doktoru Ankara da hangi ameliyatları yapar?

Androloji doktoru Ankara ili içerisinde çeşitli hastanelerde görev yapmaktadır. Bu hastanelerde özellikle infertilite olarak bilinen erkek kısırlığı ameliyatlarını ve cinsel fonksiyon bozukluğu ameliyatlarını yapmaktadırlar. Hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen cinsel fonksiyon bozuklukları için uygun cerrahiler androloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Genç hastalarda prostat muayenesi yapılır mı?

Genç hastalarda yaşlılarda görülen iyi huylu prostat büyümesi olmaz. Ancak bu durum gençlerde prostat muayenesi yapılmayacağı anlamına gelmez. Elbette ki gençlerde prostat muayenesi yapılmaktadır. Bu hastalarda özellikle prostat iltihabı varlığı araştırılmasında prostat muayenesi sıklıkla uygulanmaktadır.

Testis muayenesi ağrılı mı?

Normalde testis muayenesi sırasında herhangi bir ağrı olmaz. Hasta patolojik bir durum olmadığı sürece testislerinde muayene sırasında ağrı hissetmez.

Testis ağrısı sebebi muayene ile anlaşılır mı?

Testis ağrılarının saptanmasında muayene özellikle önem taşır. Bazı testis hastalıklarının tanısında muayene esastır. Özellikle testis iltihapları, testis torsiyonu, testis tümörü ve varikosel hastalıklarının tespitinde muayene oldukça önemlidir.

Kendi kendine testis muayenesi yapılır mı?

Kişinin kendi kendine testis muayenesi yapması hastalara öğretilebilir.

Bu muayenede şu sorulara kişi cevap aramalıdır?

 • Testislerde dışarıdan görülen şişlik var mı?
 • Testislerde dışarıdan fark edilen kızarıklık var mı?
 • Testislerde dışarıdan hissedilen sıcaklık artışı var mı?
 • Her iki testis yerinde mi? Ele geliyor mu?
 • İki testis arasında boyut farkı var mı?
 • İki testis arasında kıvam farkı var mı?
 • İki testis arasında sertlik farkı var mı?
 • Her iki testis etrafında damarlar belirgin mi?
 • Her iki testis arasında ağrı farklılığı var mı?

Varikosel belirtileri üroloji muayenesi ile anlaşılır mı?

Varikosel hastalığının tanısını koymada el ile yapılan fizik muayene esastır. Muayene sırasında palpe edilen venler (kirli kan taşıyan damarlar) varlığı varikosel lehine değerlendirilmektedir.

Varikoselektomi ameliyatı izi muayenede anlaşılır mı?

Muayene sırasında varikosel ameliyatına ait iz anlaşılabilmektedir. Her ne kadar

Ankara üroloji muayene ücretleri nedir?

Ankara üroloji muayene ücretleri muayene olunacak sağlık merkezine göre farklılık göstermektedir. Resmi kurumların pek çoğunda sosyal sağlık güvencesi bulunan hastalar ücretsiz muayene olabilmektedir.

Özel sağlık merkezleri, klinikler, hastanelerde ise bugün için muayene ücretleri 200-900 TL ücretleri arasında değişebilmektedir. Doğru fiyatlandırma için lütfen muayene olmak istediğiniz hekimden ücret bilgisi talep ediniz.

Üroloji uzmanı Ankara ili içinde çok sayda var mı?

Üroloji uzmanı Ankara ili içerisinde birçok hastanede bulunmaktadır. Bu bakımdan diğer illerimize sayı hizmet kalitesini artıracak nitelikte yeterlidir.

 Rektal tuşe prostat muayenesi kendi kendine  olur mu?

Rektal tuşe prostat muayenesi hekim tarafından yapılmaktadır. Bunun dışında yapılacak olan uygulamalar hasta sağlığı açısından sorun oluşturabilme potansiyeli taşımaktadır.

Prostat belirtileri muayene ile anlaşılır mı?

Prostat belirtileri kabaca iki başlık altında değerlendirilmektedir:

 1. Depolama belirtileri
 2. İşeme belirtileri

Bu belirtiler çoğunlukla iyi huylu prostat büyümesinin habercisidirler ve çoğunlukla dikkatli bir öykü ve fizik muayene ile hastalık tanısı konulabilmektedir.

Üroloji Ankara tavsiye ederken bilinmesi gerekenler

Üroloji Ankara tavsiye ederken:

 • Sağlık merkezinin özellikleri
 • Hekim sayısı
 • Tıbbi malzeme ve teknolojik alt yapı gibi özellikler mutlaka dikkate alınmalıdır.

Üroloji doktor takvimi planlaması 

Üroloji doktor takvimi planlaması çerçevesinde genellikle hasta kabul etmektedir. Bu bakımdan hastalarımızın üroloji bölümüne ya da doktoruna başvurmadan önce randevu alarak gitmeleri daha uygun olacaktır.

Üroloji Ankara randevu alma 

Üroloji Ankara randevu alma için gideceğiniz üroloji kliniği ya da doktoru için önceden başvurmanız esastır. Çoğu zaman klinik yoğunluktan dolayı, beklememek için önceden randevu almak çok daha uygundur.

Üroloji asistanlığı kaç yıl?

Üroloji asistanlığı resmi olarak ülkemizde 5 yıldır. Bu süre içinde ihtisas öğrencileri teorik ve pratik eğitime tabi tutulurlar. Yıllık yapılan yazılı ve sözlü değerlendirmeler ile eğitim durumları takip edilir. İhtisas süresinin sonunda tez çalışması yapmak zorunludur.

Tez çalışmasını başarı ile jüri üyelerine takdim eden uzmanlık adayı öğrencisi son olarak hem teorik ve hem de pratik cerrahi sınava tabi tutulur. Bu sınavları da başarı ile tamamlayan adaylar üroloji uzmanı olmaya hak kazanır.

Üroloji bölümü üst ihtisas dalları var mı?

Üroloji bölümü de kendi içerisinde üst ihtisas dallarına ayrılmıştır. Daha çok büyük eğitim merkezleri ve kliniklerde her alan ile ilgilenen özel üroloji uzmanları bulunmaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak onaylanmış olan Çocuk Ürolojisidir (Pediatrik Üroloji). Bunun dışında üroloji alanında yer alan özellikli bölümler:

 • Androloji
 • Üroonkoloji
 • Kadın Ürolojisi
 • Endoüroloji

Üroloji bölümü olan merkezlerde bütün ameliyatlar yapılır mı?

Ülkemizin pek çok kliniğinde üroloji bölümü ameliyatlarının çoğunluğu başarı ile yapılmaktadır.

Üroloji cinsel hastalıklara bakar mı?

Üroloji cinsel hastalıklar ile ilgilenen bölümdür. Özellikle sertleşme sorunları, boşalma sorunları, orgazm ve istek sorunları ile erkek ve kadınlara hizmet vermektedir.

Üroloji cerrahi derlemeleri tedavide belirleyici mi?

Üroloji cerrahi derlemeleri üroloji uzmanları arasında oldukça fazla dikkate alınmaktadır. Metaanaliz ve Guide bilgileri doğrultusunda tedavi kararları ortak bilgi birikimi esas alınarak uygulanmaktadır.

Üroloji cerrahi yapan bir bölüm mü?

Üroloji;

 • Böbrek
 • Üreter
 • Mesane
 • Üretra
 • Testis
 • Penis hastalıklarının cerrahi olarak ameliyat yaparak tedavi eden bir bölümdür.

Üroloji erkeklerde penis ameliyatı yapar mı?

Çocuklarda ve erişkinlerde penis ameliyatları üroloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Üroloji endoskopi ile ameliyat yapar mı?

Günümüzde ürolojik ameliyatların oldukça büyük bir bölümü endoskopik cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir.

Üroloji fıtık ameliyatı yapar mı?

İzole fıtık sorunu çocuklarda Çocuk Cerrahisi, erişkinlerde Genel Cerrahi kliniği tarafından değerlendirilmektedir. Ancak ürolojik sorunlara eşlik eden fıtık durumlarında ilgili bölümler ile konsülte edilerek karar verilmektedir.

Üroloji iktidarsızlık tedavisi ile ilgilenir mi?

Üroloji iktidarsızlık tedavisi ile yakından ilgilenmektedir. Sertleşme sorunlarının sebeplerinin araştırılması ve etkili tedavilerin başlanması üroloji hekimleri tarafından sağlanmaktadır.

Üroloji kadınlara bakar mı?

Üroloji bölümü sanki sadece erkeklere bakan bir bölüm olarak algılansa da rutin pratikte üroloji polikliniklerine başvuran hastaların yaklaşık yarıya yakınını kadınlar oluşturmaktadır. Kadınlarda ürolojik problemler oldukça sık görüldüğü için üroloji kadınlar ile de ilgilenmektedir.

Üroloji nefroloji farkı 

Üroloji üriner ve genital sistemleri ilgilendiren hastalıkların cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir bölümdür. Nefroloji ise böbreğin parankimal hastalıkları ve idrar üretimi ile ilgilenen dahili bir bölümdür. Ürolojide ameliyatlar yapılırken Nefrolojide cerrahi işlem uygulanmaz.

Üroloji prostat ameliyatlarında robot kullanılır mı?

Prostat ameliyatlarında robot her geçen gün giderek artan sayıda ve sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle prostat kanserinin tedavisinde başta olmak üzere robot ürolojik hastalıkların pek çoğunda güvenle kullanılmaktadır.

Üroloji idrar yolu enfeksiyonu için ameliyat yapar mı?

Idrar yolu enfeksiyonu başta kadınlar olmak üzere hem kadınlarda hem de erkeklerde sık görülen ürolojik problemlerdendir. Bu sorunun gerek medikal yani ilaçlarla olan tedavisini ve gerekse cerrahi tedavisini üroloji bölümü üstlenmektedir.

Üroloji idrar kaçırma tedavisi için ne yapar?

Üroloji idrar kaçırma tedavisi için öykü alma, fizik muayene, tahlil ve tetkikler uygulamaktadır. Tüm bu yapılanlar ile idrar kaçırmanın tipi belirlenmekte ve buna göre ilaçlarla ya da cerrahi olarak idrar kaçırma için tedavi başlanmaktadır.

Üroloji double j kateteri neden kullanır?

Böbrek ameliyatları sırasında ya da üreter cerrahileri sırasında Double J kateter kullanılmaktadır. Burada amaç böbreklerde üretilmiş olan idrarın rahatlıkla mesaneye ve oradan da dışarıya atılmasını sağlamaktır.

Üroloji muayene ücretleri pahalı mı?

Üroloji muayene ücretleri yer bölümü muayene ücretlerine benzer aralıktadır.

Üroloji online muayene yapar mı?

Pandemi sırasında online muayene giderek önem kazanmıştır. Bazı ürolojik hastalıkların teşhis ve tedavisinde online görüşme yapılabilmektedir. Yüz yüze görüşme esas olmakla birlikte kimi hastalıklar konusunda ön bilgi almak ve tedavi süreçlerini değerlendirmek bakımından online görüşmeler ürolojide de yapılmaktadır.

Üroloji polikliniği için başvuran hastalar aç gelmeli mi?

Üroloji polikliniği için başvuran hastalara çoğunlukla bazı tahlil ve tetkikler gerektiği için hastalarımızın aç gelmesi daha uygundur.

Üroloji polikliniği için gelirken idrara sıkışmak gerekir mi?

Özellikle idrar şikayeti için başvuran hastaların, hastane ortamında daha fazla beklememek açısından hafif ya da orta derecede idrara sıkışık olarak kliniğe gelmelerinde fayda vardır.

Üroloji prostat ameliyatı için lazer kullanılır mı?

Üroloji prostat ameliyatı için lazerleri son dönemde yaygın olarak kullanmaktadır. Greenlight lazer ve holmium lazer günümüzde en çok tercih edilenler arasındadır.