Peyronie – Penis Eğriliği

Peyronie hastalığı peniste sertleşme sorunu yapan önemli hastalıklardan biridir. Farklı yaş gruplarında görülmekle birlikte cinsel aktif yaş dönemlerinde orta ve ileri yaş gruplarında daha sık görülmektedir. Peniste yapısal bir bozukluk ve anatomik bir defekt meydana gelir. Çoğunlukla penis tunikasında sert ele gelen plaklar ve sonrasında peniste eğrilikler ile birlikte görülen hastalıktır.

Bu makalede Peyronie hastalığı ile ilgili A’dan Z’ye daha çok sık sorulan sorulara cevaplar şeklinde açıklamalara yer verilmiştir. Yazıdaki konular merak edilen ve çoğunlukla bize sorulan sorulara bir derleme olacak niteliktedir.

Peyronie hastalığı nedir?

Peyronie hastalığı ilk defa tanımlayan ünlü Fransız Cerrahın ismi ile anılan bir penis hastalığıdır. Peniste sertleşmeyi sağlayan süngerimsi dokuların etrafını kaplayan tabakada (tunika albuginea) meydana gelen yapısal değişiklikle karakterize bir hastalıktır.

Bu yapısal değişiklik neticesinde süngerimsi dokuyu çevreleyen kılıfta sertlikler ve peniste şekil bozuklukları (penis eğriliği) görülmektedir. Kılıf üzerinde meydana gelen kireçlenme aynı zamanda penisin sertleşmesini de engelleyebilmektedir.

Peyronie Hastalığı sebepleri nelerdir?

 1. Mikrotravmalar

Peyronie Hastalığı için en çok suçlanan faktör penise uygulanan mikrotravmalardır. Cinsel ilişki sırasında penisin zorlanması, istenmeyen bir hareketle peniste ereksiyon anında bükülme, kıvrılma olması ve ilişki sırasındaki sert penis hareketleri bu mikrotravmaların temelini oluşturmaktadır.

 1. Penis eğriliklerine bağlı zorlanmalar

Doğuştan ya da sonradan peniste eğriliği bulunanlarda ilişki sırasında zorlanmaya bağlı Peyronie hastalığı görülebilmektedir. Cinsel ilişki sırasında uzun süreli ve tekrarlayıcı olarak uygulanan bazı pozisyonlar sonrasında da ortaya çıkmaktadır.

 1. Sistemik hastalıklar

Sistemik hastalıklar içerisinde en sık Diyabet (Şeker Hastalığı) ile birlikte görülmektedir. Bunun dışında diğer sistemik hastalıklar (hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği gibi )ve bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar sonrasında da Peyronie görülebilmektedir. Alkol ve sigara da bir başka suçlanan faktörler arasındadır.

Peyronie hastalığında plak nedir?

Peyronie Hastalığı sırasında peniste oluşan küçük sert alanlar Peyronie plakları olarak isimlendirilmektedir. Bu plaklar çoğunlukla penisin esnemesine ve sertleşmesine mani olduğundan peniste ele gelen sertiklere yol açmakta ve buna bağlı olarak sertleşme kaybı, şekil bozukluğu, penis boyunda kısalma ve penis eğrilikleri gibi çeşitli belirtilere yol açmaktadır.

Peyronie Hastalığı hangi yaşlarda görülür? 

Hastalık sıklıkla 40-60 yaş grubu aralığında görülmekte olup hiçbir tedavi almaksızın hastalığın kendiliğinden düzelebildiği vakalar da bildirilmektedir.  Buna karşın cinsel aktif daha erken yaşlarda ya da daha geç yaşlarda da görülmektedir.

Peyronie hastalığı gidişatı nasıldır?

Hastalık belirtilerinin ilk görülmeye başladığı andan itibaren 1 yıl süresince hastalık aktif ve ilerleme göstermektedir. Bu süre içerisinde çeşitli ağızdan alınan ilaçlar tedavide denenmektedir. Bu 1 yıllık sürecin iyi takip edilmesi ve kontrolü önemlidir. Hastalığın başlangıcından itibaren 1 yıllık süre tamamlanmadan çoğunlukla herhangi bir cerrahi müdahale planlanmaz. 

Peyronie hastalığında tanı nasıl konulmaktadır? 

Peyronie hastalığının tanısı hastadan alınan öykü ve fizik muayene ile konulmaktadır. Gerekli laboratuvar ve radyolojik görüntülemeler ihtiyaç duyulması durumunda talep edilmektedir.

Bu grup hastalar aşağıda yer alan şikayetler ile başvurmaktadır:

 • Peniste ele gelen sertlik
 • Peniste ağrı
 • Peniste sertleşme bozukluğu
 • Penis  boyunda kısalma
 • Peniste eğrilik
 • Cinsel ilişkide zorlanma
 • Cinsel ilişki sırasında peniste ağrı

Hastanın tarif ettiği plakların elle muayenesi ile;

 • Plak varlığı
 • Plak sayısı
 • Plak yeri
 • Plak boyutu belirlenmektedir.

İhtiyaç durumunda penil renkli Doppler ultrasonografiden faydalanılmaktadır.  

Peyronie hastalığı hangi bölümde tedavi edilmektedir?

Tüm teşekküllü sağlık ünitelerinin varsa Androloji bölümünde yoksa Üroloji bölümündeki hekimler bu hastalık tedavisi ile ilgilenmektedirler. Ankara’da Çukurambar bölgesinde, Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plazasında bulunan kliniğimizde Peyronie hastalığına yönelik her türlü tanı ve tedavi işlemi planlanmaktadır. 

Peyronie hastalığı tedavisi nasıldır?

Hastalık belirtilerinin başladığı süre tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde oldukça önemlidir. Beraberinde hasta şikayetleri de dikkate alınmaktadır. Özellikle ağrı ile seyreden durumlarda daha dikkatli ve ağrı azaltmaya yönelik tedavi planlanmaktadır.

Hastalığın erken dönemlerinde ilaçlarla tedavi yapılırken daha ileri evrelerinde özellikle peniste şekil bozukluğu yapan durumlarda (penis eğriliğinde) cerrahi tedavi seçeneği gündeme gelmektedir.

Hastalık belirtilerinin başladığı ilk 1 yıllık süreç içerisinde çoğunlukla ağızdan alınan ilaç tedavilerle hastalık kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.

Peyronie hastalığında ilaçla tedavisi ve tedavi yöntemleri nasıldır?

 1. Ağızdan alınarak kullanılan ilaçlar:

E vitamini, Kolşisin, POT**BA ve Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar kullanılmaktadır.

 1. Peyronie Plağı içerisine enjekte edilen ilaçlar: 

Bu ilaçlar ile sertliğin eritilmesi amaçlanmaktadır. Bu maksatla çok farklı gruptaki ilaçlar kullanılmaktadır. Ver**pamil isimli ilaç ile ilgili oldukça fazla sayıda bilimsel literatür bulunmakta ve hastaların önemli bir bölümünde plak içerisine sıkıldığı zaman plağı eritici etki gösterdiği bildirilmektedir. Son zamanlarda Cl. Difficile isimli mikroorganizmanın toksininden elde edilen eritici bazı ilaçların da etkili olduğuna dair çeşitli bildirimler mevcuttur.

Peyronie hastalığının cerrahi tedavisi nasıldır?

 1. Penisteki eğriliğini düzeltmeye yönelik cerrahiler:

Peniste şekil bozukluğuna bağlı olarak oluşan kısalık, eğrilik ya da çeşitli deformiteleri gidermeye yönelik pek çok cerrahi teknik tanımlanmış ve başarı ile uygulanmaktadır.

 1. Penil Protez:

Peyronie ile birlikte sertleşme bozukluğu ileri derecede olan hastalarda hem eğriliği düzeltmek hem de sertliği sağlamak maksadı ile penil protezler uygulanmaktadır.

Peyronie hastalığı ameliyatı zor mu?

Diğer hayati organları ilgilendiren ameliyatlar ile (örneğin kalp için uygulanan koroner bypass ya da beyin ameliyatları gibi) ameliyatlarla mukayese edilemeyecek kadar kolaydır. Ancak penis cerrahileri kendi içlerinde değerlendirildiklerinde önemli, özellikli, deneyim ve bilgi gerektiren ciddi cerrahilerden birisidir.

Peyronie hastalığı ameliyatı riskleri nelerdir?

Peyronie için uygulanacak ameliyatın şekline bağlı olmakla birlikte erken dönemde kanama ve enfeksiyon riski bulunmaktadır. Plak eksizyonu yapılan ve yerine yama uygulanan cerrahilerde sertleşme sorunları az da olsa görülebilmektedir.

Peyronie hastalığı sertleşme sorunu ile birliktelik gösterir mi?

Bu hastalık özellikle ileri dönemlerde ve eğikliğin belirgin olduğu durumlarda sertleşme sorunları ile birlikte görülmektedir. Penisteki eğrilik cinsel birliktelik için bir zorluk oluşturmasının yanı sıra sertleşme bozukluğu da beraberinde eşlik edebilir.

Peyronie hastalığında mutluluk çubuğu (penil protez) ameliyatı uygulanır mı?

Peyronie hastalığına sertleşme sorunu da eşlik ediyorsa gerekli durumlarda mutluluk çubuğu ameliyatı (penil protez) uygulanabilir. Ancak bu her hasta için geçerli değildir. Doktorunuzun önerisi doğrultusunda ihtiyaç halinde ve son seçenek olarak planlanmaktadır.

Peyronie hastalığı ameliyatı fiyatları pahalı mı?

Peyronie hastalığı için ameliyat planlanması durumunda penisteki eğrilik varlığı, eğriliğin derecesi, uygulanacak işlemin şekli, ameliyatın muhtemel süresi, ameliyat yapılacak hastanenin özellikler ve uygulayacak cerrahın deneyimi gibi pek çok faktör Peyronie hastalığı ameliyat fiyatlarını etkilemektedir. Bu nedenle fiyat çizelgesi değişken bir aralıktadır.

Peyronie hastalığı nasıl geçer?

Hastalık için ilgili konuda deneyimli bir insanla takibiniz ve tedavinizin planlanması esastır. Hekiminizin önerilerine dikkat etmeniz önemlidir. Sabırlı olmanız gerekmektedir. Tek bir kutu ilaç içerek sorun tümden bitecek şeklinde bir hastalık olmadığı için takip ve tedavi sürecinizin uygun planlanması gerekmektedir.

Peyronie hastalığı kesin çözümü ameliyat mı?

Ameliyat ile eğrilikler düzeltilmektedir. Ancak ameliyata gelinceye kadar uygulanacak başka tedavi yöntemleri de vardır. Bu tedaviler uygulandıktan sonra hiç bir netice alınamaz ise o zaman ameliyat seçeneği gündeme gelmektedir.

Peyronie hastalığı ameliyatı sonrası cinsel birliktelik kaç gün sonra başlar?

Ameliyattan ortalama 4-6 hafta kadar sonra cinsel birliktelik için izin verilmektedir. Ancak hastalığın durumuna göre bu süre daha da uzayabilir.

Peyronie hastalığı bitkisel tedavi ile geçer mi?

Kanıta dayalı tıp açısından etkinliği ve güvenirliği klinik çalışmalar ile doğrulanmış ve kanıtlanmış bir bitkisel tedavi kürü bulunmamaktadır. Bununla birlikte bir takım kullanılan fitoterapötiklerin hastalık için iyi gelebilecekleri varsayılsa bile bu kanıtlanmış bir veri değildir.

Doğuştan Peyronie hastalığı olur mu?

Peyronie hastalığı konjenital (doğuştan) olan bir hastalık değildir. Peniste eğrilik yaptığı için doğuştan olabileceği akla gelse de bu hastalık sonradan ortaya çıkmaktadır. Ancak doğuştan penis eğrilikleri olabilir ama onun ismi Peyronie değildir.

Peyronie hastalığı kendiliğinden geçer mi?

Peyronie hastalığının oluşum mekanizmaları kesin bilinmemekte olduğundan tedavi süreci de önceden kesin kestirilememektedir. Bu nedenle hastalığın hangi hastada nasıl seyredeceği konusunda net fikir birliği bulunmamaktadır. Bazı hastalarda kendiliğinden iyileşme olasılığı vardır.

Peyronie hastalığı cinsel ilişki sırasında ne gibi zorluklara yol açar?

Hastalığa bağlı temelde cinsel ilişki sırasında 3 zorluk yaşanmaktadır:

 1. Sertleşme sorunu ve buna bağlı ilişkiye girememe
 2. Penis eğriliği ve buna bağlı cinsel ilişkiye girememe
 3. Sertleşme ve cinsel ilişki sırasında ağrı 

Peyronie hastalığında E vitamini dozu  kaç mg kullanılmaktadır?

Bu hastalık için sıklıkla günlük 200-400 mg dozunda kullanılması yeterli olmaktadır.

Peyronie hastalığı kalıcı mı?

Hayır. Tedavi ile başarılı bir şekilde çözüm alınan vakalar da olmaktadır. Ancak tedavi sürecinin uzun sürmesi ve bazı hastalarda kalıcı penis eğrilikleri görülmesi nedeniyle yanlışlıkla kalıcı hastalık olarak düşünülmektedir.

Peyronie ameliyatı yapan hastaneler Ankara’da hangileridir?

Ankara’da pek çok resmi ve özel sağlık kuruluşlarında Peyronie ameliyatları başarı ile tedavi edilmektedir.

Peyronie cerrahisi için yaş sınırı var mı?

Peyronie cerrahisi için özel bir yaş sınırı yoktur. Cinsel aktif yaştaki tüm hastalarda uygulanabilir. Beraberinde sertleşme sorunu olan ileri yaş hastalarda mutluluk çubuğu (penil protez) kullanılacaksa el becerisi olma şartı aranmaktadır.

Peyronie ESWT şok dalgaları ile tedavi edilebilir mi?

ESWT şok dalgaları ürolojide son yıllarda giderek artan sıklıkta kullanılmaya başlanmıştır. Yeni damarlanma oluşumunu artırmak ve rejenerasyon ile penis dokusunun yenilenmesini ve onarılmasını sağlamak hedeflenmektedir. Peyronie hastalığı ile faydalı olduğunu bildiren çalışmalar olmakla birlikte daha fazla sayıda klinik çalışmaya ihtiyaç duyulan bir alandır. 

Peyronie E vitamini ile tedavi edilir mi?

E Vitamini Peyronie hastalığının tedavisinde eskiden beri kullanılmaktadır. Etkisi son yıllarda tartışmalı olmakla birlikte uzun yılların getirdiği bir alışkanlık olarak kullanımı yaygın bir tedavidir. Avrupa Üroloji Derneği son bilimsel verilerine göre E vitamini kullanımı önerilmemektedir.

Peyronie ışın tedavisi ile tedavi edilir mi?

Işın tedavisi denilerek kastedilen şey Radyoterapi ise Hayır! Işın tedavisi ile kastedilen şey ESWT şok dalgaları ise son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. 

Peyronie ilerler mi, ilerleyici bir hastalık mıdır?

Hastalığın ilerleyici özelliği hastadan hastaya, kişinin bünyesine, bağışıklık sistemine, eşlik eden sistemik hastalıklar ve onların tedavisinde kullanılan ilaçlara ve hastalığa maruziyet süresine bağlıdır. Dolayısıyla bazı hastalarda ilerleyici olmakla birlikte bazılarında tedavi ile iyileşme sağlanabilmektedir.

Peyroniede iğne tedavisi ile kastedilen nedir?

İğne tedavisi ile çoğunlukla plak içerisine yapılan enjeksiyonlar kastedilmektedir. Amacı sert plakların bir takım ilaçlar yardımı ile eritilebilmesi, parçalanabilmesidir.

Peyronie kum saati deformitesi yapar mı?

Peyronie hastalığında penis eğrilikleri görülebileceğini daha önce belirtmiştik. Penisin ortalarını tutan plaklarda bu bölgede incelme yaptığından “kum saati deformitesi” adı verilen bir şekil bozukluğu, penis eğriliği yapabilmektedir.

Peyronie hastalığı penis boyunda kısalma yapar mı?

İleri derece plak oluşumu ile seyreden Peyronie hastalığında hem penis boyunda kısalma hem de peniste sertleşme sorunu oluşabilmektedir.

Peyronie kanser yapar mı?

Peyronie hastalığı ile penis kanseri arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır.

Peyronie için krem var mı?

Hastalığın erken dönemlerinde antienflamatuar etkili bir takım kremler kullanılmakla birlikte belirgin faydaları tartışmalıdır.

Peyronie plağı giderek artar mı?

Tetikleyici faktör, başlatıcı faktör ortada durdukça plakta ilerleme olabilir. Bunda hastanın yaşı, sistemik hastalıkları, kullandığı ilaçlar, bağışıklık sistemi direnci gibi pek çok faktör belirleyicidir. Ancak her hastada mutlaka plak büyüklüğü artacağı beklentisi gereksizdir.

Peyronie plağı nasıl tedavi edilir?

Plaklar peniste ele gelen sertliklerdir. Öncelikle medikal tedaviler denenmektedir. Buna yanıt alınamayan olgularda cerrahi dışı çözümlere başvurulmaktadır. Bunlarla da baş edilemeyen durumlarda cerrahi ile plaklar çıkarılmaktadır.

Peyronie plak eksizyonu nedir?

Peniste oluşan sertlikler olan plakların cerrahi yöntemlerle çıkarılması anlamına gelmektedir.

Peyronie sülük tedavisi ile geçer mi?

Hastalığın sülükle iyileşebileceğine dair hiç bir kanıt yoktur. Tam tersine penise yapılan bu uygulamalar sonrasın penis cildinde tahriş, kızarıklık ve enfeksiyon gibi ciddi yan etkiler oluşabilir. Önerilmemektedir.

Peyronie sebepleri ortadan kalktıktan sonra iyileşme kısalır mı?

Peyronie sebeplerini kesin olarak belirleyebilmek zordur. Ancak yol açan faktör net biliniyorsa ortadan kaldırmakla hastalığın iyileşme süresinin hızlanacağı ve kısalacağı beklenebilir.

Peyronie hastalığı şok dalga tedavisi ESWT nedir?

Şok dalga tedavisi ESWT dokuda yenilenme, onarım ve yeni damar oluşumunda artış suretiyle dokularda iyileşme sağlamaktadır. Benzer iyileşme etkilerinin Peyronie hastalığında peniste de olabileceği düşünülmektedir.

Peyronie tedavisi Ankara’da siz yapıyor musunuz?

Ankara Çukurambar’da bulunan Ankara Ticaret Merkezi (ATM) Plazada bulunan kliniğimizde Peyronie tedavisi planlanması yapılmaktadır.

Peyronie tanısında ultrason kullanılır mı?

İhtiyaç duyulan durumlarda oluşan plak lokalizasyonu, çapı ve uzunluğunun belirlenmesinde ya da mevcut sertleşme sorununun damarsal patolojilerini ortaya koymada penil ultrasonografi, penil renkli Doppler ultrasonografi kullanılmaktadır.

Peyronie uzmanları arasında cerrahi zamanı için görüş birliği var mı?

Genel kabul gören görüş hastalığın başlangıç süresi üzerinden en az 1 yıl geçmeden hastalara cerrahi bir tedavi planlanmaması yönündedir.

Ürolojide Peyronie tedavi ücretleri diğer ameliyatlara göre nasıldır?

Ekstra bir maliyet gerektirmeden diğer ameliyat ücretleri ile paralel fiyat aralıklarındadır. 

Peyronie vitamin E tedavisinin riski var mı?

Vitamin E yağda eriyen bir vitamindir. Uzun süre kullanımı belki onunla ilişkili sorun oluşturabilir. Bunun dışında kısa süreli kullanımları ile ilgili herhangi bir sağlık açısından risk bildirilmemiştir.

Peyronie medikal tedavisi ilaçları kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Kolşisin, POT**B*A gibi ilaç kullanımları sırasında karaciğer üzerinde oluşabilecek toksik etkiler nedeni ile, nonsteroidal antienflamatuar ilaç kullanımı sırasında da mide sorunları, böbrek fonksiyonları ve kanama diatezleri yönünden dikkat edilmelidir. Uzun süreli kullanımlar mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır. Hastalar kendileri bu grup ilaç tedavilerini kesinlikle başlamamalıdır.

Peyronie hastalığı zararları nelerdir?

Peyronie hastalığı genel manada 3 temel zarar oluşturmaktadır:

 1. Fonksiyonel zararları:

Peniste eğriliğe bağlı cinsel ilişkiye girememe, cinsel ilişki sırasında zorlanma ve ilişkiyi sürdürememe, cinsel ilişki sırasında ağrı ve sertleşmenin bozulması gibi fonksiyonel bozukluklar oluşturmaktadır.

 1. Estetik zararları:

Peniste değişik derecelerde farklı açılarda sağa, sola, yukarı ya da aşağı doğru oluşan bazen de penis tam orta hatta meydana gelerek kum saati deformitesi yaparak peniste estetik bozukluklara yol açmaktadır.

 1. Psikolojik zararları:

Gerek estetik ve gerekse fonksiyonel sonuçlar bireyin psikolojik yapısını olumsuz etkilemektedir. Bazen bu olumsuz etkileşim bireyin partnerine de yansımakta ve eşler arasında da Peyronie hastalığına bağlı olumsuz etkiler oluşmaktadır. 

Peyronie hastalığında DİKKAT!!! edilecek hususlar nelerdir?

 • Erken tanı ve tedavi önemlidir.
 • Klinik olarak şüpheniz olması durumunda doktora başvurunuz.
 • Hastalığın iyileşebileceğini ancak bunun zaman alacağını dikkate alınız.
 • Hastalıkla ilgili tetikleyici ya da sürdürücü faktörü belirleyebilirseniz uzaklaşmanız, hastalığınızın daha kısa sürede iyileşmesini sağlayacaktır.
 • Doktorunuzun yazacağı ilaçların etki ve yan etkileri konusunda bilinçli olunuz ve takibi açısından doktorunuzun önerdiği sürede kontrolü ihmal etmeyiniz.
 • Hastalığınızın kabaca başlangıç zamanını iyi bilmeniz önemlidir. Zira cerrahi için acele etmemek ve bu başlangıç zamanı üzerinden kabaca bir yıl geçmiş olmasını beklemek bu hastalığın tedavisi için genel kabul gören görüştür.

SONUÇ:

 • Peyronie hastalığı peniste ağrı ve penis eğriliği yapan önemli bir hastalıktır
 • Ağrı ve penis eğrilikleri cinsel ilişkiye engel olabilecek düzeyde olabilir.
 • Peyronie plakları peniste yapısal bozukluklara bağlı olarak oluşur.
 • Peniste ele gelen sertlikler de Peyronie plakları akla gelmelidir.
 • İlaçlar, ilaç dışı yöntemler ve ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.
 • Penis içerisine sıkılan yeni ilaçlar farklı seçenekler ile daha fazla sayıda ilgili klinik çalışmalara gereksinim vardır.

8 YORUMLAR

 1. Hocam bende çok fazla olmasa da gözle görülür bir eğrilik var yaşım 17 bunun için ne yapmam gerekiyor?gelecek sene MSÜ sınavına gireceğim herhalde sağlık testinde sorun çıkartıyormuş.

  • Penis ereksiyon halinde iken fotoğraf çekerek bize başvurunuz.0533-7256280 randevu alabilirsiniz. Eğriliğin derecesine göre tedavi planlarız. Geçmiş olsun.

  • Cerrahi müdahaleden önce diğer tedavileri denemek gerekir. Ancak ameliyat gerekirse yapılacak ameliyata göre ereksiyon sorunu bazılarında olabilir bazılarında hiç sorun görülmez.

 2. Hocam bende peniste plak var aynı hizada 2 tane. Diyabetten sonra meydana geldi. Sertleşme ve peniste küçülme oldu. Konya da tedavi oldum yaklaşık 3 yıl. Ağızdan kullanılan ilaçlar kullandım. Şu an sertleşme biraz geçti ama peniste meydana gelen küçülme beni rahatsız ediyor. Konya’da ki doktorlar sonuca gitmiyor ne tavsiye edersiniz. Saygılarımla. 05443276416

 3. Merhabalar ömer bey 22 yaşındayım bende penis egriligi var sanirim 11 yaslarinda felan olmuştu yazinizi okudum sanirim bundan ötürü sertlesmede ufak bir sikintida yaratiyor daha önce üroloji uzmanına gitmiştim fakat bana viagra verdi gönderdi kullandım ama ne sertliği düzeltti nede eğrilik hala olduğu gibi duruyor lütfen bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz sizden rica ediyorum size telefon numaramı bırakıyorum 05551596990…!

  • Sizi birazdan arayalım. Haberleşelim. Ereksiyon halinde iken bir kaç adet fotoğraf ile birlikte gelirseniz muayene edelim ve gerekeni yapalım. Görüşmek diledği ile.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz