Tıp Eğitimi:

Fırat Üniversitesi Tıp FakÜltesi, Elazığ, 1990 – 1996
 

Uzmanlık Eğitimi(1):

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kalp-Damar Cerrahisi, Elazığ, 1997 – 1998

 

Uzmanlık Eğitimi(2):

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 1999 – 2004

 

Yurtdışı Akademik Eğitim:

Leipzig University Medical School

Department of Urology, Leipzig, 2005

 

Uzmanlık:

Memorial Hastanesi Üroloji Kliniği

Okmeydanı, İstanbul 2005 – 2006

Doçent Dr: Halen 

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi