1. Nöroüroloji Sempozyumu Uluslararası Katılımlı Konuşması

                                                           

İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 25-26 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen uluslararası katılımlı Nöroüroloji Sempozyumuna, Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş konuşmacı olarak katılmıştır.

 

Ülkemizde kadın ürolojisi ve işeme bozuklukları ile son yıllarda giderek artan sayıda ilgi ve araştırma konuları gündeme taşınmaktadır. Türk Üroloji Derneği çatısı altında bu çalışmalar son zamanlarda artan ivme kazanmaktadır. 

 

Yurt dışından Dr. Helmut Medersbacher ve Dr. Thomas Kessler’in katılımı ile gerçekleşen toplantıda sinir hasarlarına bağlı gelişen işeme sorunları tüm detayları ile tartışıldı.

 

Dr. Karataş, bu toplantıda “Nörojenik bozukluğu olan hastalarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında profilaksi: YAPALIM” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

 

Konuşmanın içeriğinde kadınlarda daha sık olmak üzere tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının oluşum sebepleri ve nasıl önlenmesi gerektiği konusunda ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Beyin ve omurilik hastalıklarında, travmalar sonrası buralarda meydana gelen bozukluklarda görülen işeme sorunları ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için uygun profilaksi yapılması gerektiği aktarıldı. 

 

İki gün süren başarılı toplantıda bu alanda çalışan hekimlere yeni uygulanan tanı ve tedavi yöntemleri konusunda detaylı çalışmalar aktarıldı.


 Okunma Sayısı : 187         29 Mayıs 2019